Deze aflevering van de Twitterfiles gaat over de journaliste Taylor Lorenz. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de aflevering over Taylor Lorenz. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles Taylor Lorenz

Gepubliceerd op 18 mei 2023 door Paul D. Thacker

Twitter Provided Privileged Access to Banning Queen, Taylor Lorenz #TwitterFiles

Twitter gaf bevoorrechte toegang aan verbodskoningin Taylor Lorenz #TwitterFiles

Twitter engineer walking me through their reporting system, “Wow! She’s a heavy user.”

Twitter medewerker die me door hun rapportagesysteem leidde: “Wow! Ze is een zware gebruiker.”

Hieronder een foto van Taylor Lorenz.

Shortly after @elonmusk bought Twitter, @TaylorLorenz got apoplectic, writing that Twitter was “opening the gates of hell” by letting banned accounts back.

Kort nadat @elonmusk Twitter kocht, kreeg @TaylorLorenz bijna een toeval en schreef dat Twitter “de poorten van de hel” opende door verboden accounts terug te laten.

(Take a wild guess what Taylor did the month prior….)

(Doe een wilde gok wat Taylor de maand ervoor deed….)

Tekst in screenshot:

De Washington Post
Technologie
‘De poorten van de hel openen’: Musk zegt dat hij verboden accounts nieuw leven zal inblazen
De Twitter-chef zegt dat hij vanaf volgende week accounts zal herstellen die zijn geschorst wegens bedreigingen, pesterijen en desinformatie.
Door Taylor Lorenz
Bijgewerkt 24 november 2022 om 18:14 uur EST
Gepubliceerd op 24 november 2022 om 14:45 uur EST

The month prior, Taylor Lorenz got this tiny account banned. Surprise!

De maand ervoor kreeg Taylor Lorenz dit kleine account geschorst. Verrassing!

The account detailed Lorenz as a Manhattan rich girl, who attended Swiss boarding school, and whose uncle owns Internet Archive, thus erasing her past.

Het account beschreef Lorenz als een rijkeluiskindje uit Manhattan, dat op een Zwitserse kostschool zat, en wiens oom Internet Archive bezit, dat dus haar verleden uitwist.

Tekst in screenshot:

NevilleTheCat @FearTheFloof – 7h
Voor de goede orde, dit is allemaal openbare informatie, het is alleen moeilijk te vinden zonder te zoeken.
Taylor Lorenz werd geboren als dochter van de steenrijke projectontwikkelaar Walter R. Lorenz (65) en Anne Lorenz (67) en groeide op in een herenhuis van 5,7 miljoen dollar. Haar zus is Brook Lorenz van CNN.

Aan bovenstaande tweet van Paul D. Thacker is een Community Notes toegevoegd in verband met zijn bewering dat de oom van Taylor Lorenz Internet Archive bezit en haar verleden uitwist.
Tekst Community Notes, zie hieronder.

The Internet Archive is a nonprofit organisation chaired by Brewster Kahle thus no single individual owns The Internet Archive. en.wikipedia.org/wiki/Internet_… middlebury.libguides.com/internetarchive Moreover, one can request their own site to be excluded from the Way back Machine via this link: help.archive.org/help/how-do-i-…

The Internet Archive is een organisatie zonder winstoogmerk onder voorzitterschap van Brewster Kahle, zodat geen enkel individu eigenaar is van The Internet Archive.
en.wikipedia.org/wiki/Internet_…
middlebury.libguides.com/internetarchive
Bovendien kan men verzoeken zijn eigen site uit te sluiten van de Way back Machine via deze link: help.archive.org/help/how-do-i-…

But did @fearthefloof violate Twitter’s rules? Nope. No ban evasion, abuse, harassment toward Taylor Lorenz, platform manipulation, or the sharing of personal information. “The account was generally healthy and mostly conversational or commentary in nature.”

Maar heeft @fearthefloof de regels van Twitter overtreden? Nee. Geen ban ontduiking, misbruik, intimidatie richting Taylor Lorenz, platform manipulatie, of het delen van persoonlijke informatie. “Het account was over het algemeen gezond en voerde gesprekken of leverde commentaar.”

Tekst in screenshot:

over de onderstaande bevindingen:
Vanuit een Account perspectief: Het account,@FearTheFloof, heeft het account 2022-10-06 02:25:27 UTC gedeactiveerd na het verwijderen van de gerapporteerde tweets.
– We hebben het account bekeken en zagen geen koppeling via onze tools of vergelijkbare profielsignalen met @RobProvince. Geen overtredingen onder multi-account of banontduiking beleid.
– Het account was over het algemeen gezond en voerde gesprekken of leverde commentaar. Ook geen acties nodig in het kader van het meerderheidsbeleid inzake misbruik.
– Van een mogelijke intimidatie met als enig doel Taylor Lorenz: we zien slechts één interactie tussen de accounts. Geen andere vermeldingen behalve de andere gemarkeerde Tweets. Ook vanuit dit oogpunt hoeft er geen actie te worden ondernomen.
– Ook geen spamberichten of platformmanipulatie gedetecteerd op het account.
Van de gemarkeerde Tweets: we hebben geen persoonlijk identificeerbare informatie gedeeld gezien op basis van ons beleid inzake het plaatsen van privé-informatie. Er hoeft geen actie te worden ondernomen voor onderstaande tweets:
– Tweet 1: 1577653011031236608
Tweet Tekst: Voor de goede orde: dit is allemaal openbare informatie, alleen moeilijk te vinden zonder te zoeken. Taylor Lorenz is geboren als dochter van de steenrijke projectontwikkelaar Walter R. Lorenz (65) en Anne Lorenz (67) en groeide op in een herenhuis van 5,7 miljoen dollar. Haar zus is Brook Lorenz van CNN.
Tweet geplaatst op 2022-10-0513:32 UTC en verwijderd op 2022-10-06 02:18
– Tweet 2: 15776687172599812
Tweet Tekst: Voor de goede orde, Taylor Lorenz is geboren op 21 oktober 1984 in New York, NY. Dat maakt haar 37 jaar oud. Over 16 dagen wordt ze 38. Wens haar een fijne verjaardag. https://tCO/aOCAtRMPfn
Tweet geplaatst op 2022-10-0514:35 UTC en verwijderd op 2022-10-06 02:18

Nonetheless, Twitter suspended the account because it “violates the Twitter Media Policy.”

Niettemin heeft Twitter het account geschorst omdat het “het mediabeleid van Twitter schendt”.

The account then deactivated.

Het account werd vervolgens gedeactiveerd.

Tekst in screenshot:

kc2fargo @kc2fargo
WHAT THE FUCK!!!! ZE HEBBEN @FearTheFloof GESCHORST VANWEGE ZIJN DRAAD.
@FearTheFIoof
Het account van @FearTheFloof is tijdelijk niet beschikbaar omdat het in strijd is met het mediabeleid van Twitter. Meer informatie.

A month prior to that, Lorenz went after @DrJBhattacharya for tweeting an email by her friend and itinerant blogger @WalkerBragman. Bhattacharya tweeted a harassing email Bragman sent him and it had Bragman’s contact info.

Een maand daarvoor ging Lorenz achter @DrJBhattacharya aan omdat hij een e-mail van haar vriend en rondreizende blogger @WalkerBragman had getweet. Bhattacharya tweette een intimiderende e-mail die Bragman hem had gestuurd en die bevatte de contactgegevens van Bragman.

Tekst in screenshot:

Hallo,
Taylor Lorenz, een verslaggever bij een van mijn partners, heeft mij zojuist op deze tweet gewezen die de e-mail en het telefoonnummer toont van Walter Bragman, een journalist die een verhaal schrijft over @drjbhattacharya.
N.B. Walter Bragman is niet een van mijn partners, maar hij is geverifieerd en heeft zijn tweets privé gemaakt, wat suggereert dat deze tweet ongewenste aandacht veroorzaakt.
Kunt u alstublieft deze tweet beoordelen:
thttps://twitter.com/drjbhattacharya/status/1567936814543179779?
s:46&t:Gv82xgwqZ2tsg957nJlDwglhttps://twitter.com/drjbhattacharya/status/1567936814543179779?
En voeg hem indien nodig toe aan PG ad-hoc.
Bedankt,
Liriel
–LirieI HigaNieuws partnerschappen

Bragman played this all up on Twitter of course to call attention to himself, retweeting Bhattcharya’s tweet, before people made fun of him for “doxing himself.”

Manhattan rich kids playing at journalist are easily bruised, it seems.

Bragman mat dit natuurlijk allemaal breed uit op Twitter om de aandacht op zichzelf te vestigen, door Bhattcharya’s tweet te retweeten, totdat mensen hem uitlachten omdat hij zichzelf “doxte”.

Manhattan rijkeluiskinderen die journalistje spelen zijn snel gekwetst, lijkt het.

Tekst in screenshot: 

Martin Kulldorff
Beste @WalkerBragman,
Je tweet hieronder bevat je e-mailadres, dus misschien wil je die liever verwijderen. Gewoon een vriendelijk advies aangezien je het privé wilt houden. @DrJBhattacharya is nog steeds geblokkeerd, en ik wil niet dat jou dat overkomt. / Martin
twitter.com/WalkerBragman/…
Deze Tweet is verwijderd door de auteur van de Tweet. Meer informatie
3:03 AM Sep 9, 2022

Bragman’s game is to constantly accuse people of being “Koch funded.”

Het spelletje van Bragman is om mensen er voortdurend van te beschuldigen dat ze “door de Kochs gefinancierd” worden.

FYI: Soros funded me to give the plenary talk at a 2019 BMJ conference on investigative journalism, but that does not make me a “Soros funded” journalist.

Ter info: Soros financierde mij om de plenaire lezing te houden op een BMJ-conferentie in 2019 over onderzoeksjournalistiek, maar dat maakt mij nog geen door Soros gefinancierde journalist.

Tekst in screenshot:

Medische Onderzoeksjournalistiek:
Waarheden blootleggen voor een gezondere wereld
Maandag 18 november 2019
Beste Paul,
We kijken uit naar je komst volgende maand!

Several of Lorenz’s past reporting targets tell me she seems to work in concert with her sources. After Lorenz doxed @libsoftiktok in the Post, Alejandra Caraballo sent Twitter a “private letter” to remove Libs of TikTok.

Verschillende van Lorenz’s vroegere doelwitten voor verslaggeving vertellen me dat ze lijkt samen te werken met haar bronnen. Nadat Lorenz @libsoftiktok doxte in de Post, stuurde Alejandra Caraballo Twitter een “privé brief” om Libs van TikTok te verwijderen.

Lorenz quoted Caraballo in the Post that next month.

Lorenz citeerde Caraballo in de Post de daaropvolgende maand.

Tekst in screenshot:

Caraballo, Alejandra L.
4 oktober 2022
Brief van de coalitie van LGBTQI+ en aanverwante organisaties aan Twitter over dreigende risico’s voor de openbare veiligheid
Aan: vijaya@twitter.com, Neema Guliani, amymurphy@twitter.com & 14 anderen
Goedemorgen,
Ik schrijf dit namens een coalitie van meerdere LGBTQI+ en anti-haat organisaties die zich verenigd hebben rond onze grote bezorgdheid over de dreigende openbare veiligheidsrisico’s die het Libs of Tik Tok account met zich meebrengt. De bijgevoegde brief beschrijft het haatdragende gedrag van dit account en de impact die het heeft op kinderziekenhuizen, evenementen en locaties van de LGBTQ-gemeenschap en LGBTQ-leraren en schoolpersoneel. Wij zijn van mening dat dit account rechtstreeks aanzet tot geweld en haat tegen de LGBTQI+-gemeenschap. We vragen Twitter actie te ondernemen om Libs of TikTok permanent te schorsen om verdere schade aan de LGBTQI+ gemeenschap te voorkomen en de stortvloed aan anti-LGBTQ haat aan te pakken die op uw platform tot bloei komt. De brief is niet openbaar en is alleen gericht aan leidinggevenden van Twitter.
Wij zouden in de komende dagen een vergadering over deze zaak willen plannen en zouden het zeer op prijs stellen als u vóór dinsdag 11 oktober zou kunnen reageren.
Hoogachtend,
Alejandra Caraballo, Esq.
Klinisch Instructeur, Cyberrechtenkliniek
Berkman Klein Centrum voor internet en samenleving
Harvard Law School
p: 617 xxx
Voornaamwoorden: Zij/Haar

The letter was sent by Caraballo and several groups including the Center for Countering Digital Hate, a favored source in Lorenz essays on banning.

De brief werd verstuurd door Caraballo en verschillende groepen, waaronder het Center for Countering Digital Hate, een favoriete bron in Lorenz’ essays over schorsingen.

Tekst in screenshot:

Jessica Herrera-Flanigan
4 oktober 2022 om 8:28 AM
Fwd: Brief van de coalitie van LGBTQI+ en aanverwante organisaties aan Twitter over dreigende risico’s voor de openbare veiligheid
Aan: Nick Wunder, Nick Pickles, Lauren Culbertson, Todd O’ Boyle, Anna Hughes & I more
Vertrouwelijk
Voor niet-comms mensen – dit is waarnaar werd verwezen in de laatste e-mail. (Comms heeft gereageerd met een dankwoord voor de brief/e-mail en met de mededeling dat we weer contact zouden opnemen over de vergadering).
– Doorgestuurd bericht –
Caraballo, Alejandra L.
4 oktober 2022
Brief van de coalitie van LGBTQI+ en aanverwante organisaties aan Twitter over dreigende risico’s voor de openbare veiligheid
Aan: vijaya@twitter.com, Neema Guliani, amymurphy@twitter.com & 14 anderen
Goedemorgen,
Ik schrijf dit namens een coalitie van meerdere LGBTQI+ en anti-haat organisaties die zich verenigd hebben rond onze grote bezorgdheid over de dreigende openbare veiligheidsrisico’s die het Libs of Tik Tok account met zich meebrengt. De bijgevoegde brief beschrijft het haatdragende gedrag van dit account en de impact die het heeft op kinderziekenhuizen, evenementen en locaties van de LGBTQ-gemeenschap en LGBTQ-leraren en schoolpersoneel. Wij zijn van mening dat dit account rechtstreeks aanzet tot geweld en haat tegen de LGBTQI+-gemeenschap. We vragen Twitter actie te ondernemen om Libs of TikTok permanent te schorsen om verdere schade aan de LGBTQI+ gemeenschap te voorkomen en de stortvloed aan anti-LGBTQ haat aan te pakken die op uw platform tot bloei komt. De brief is niet openbaar en is alleen gericht aan leidinggevenden van Twitter.
Wij zouden in de komende dagen een vergadering over deze zaak willen plannen en zouden het zeer op prijs stellen als u vóór dinsdag 11 oktober zou kunnen reageren.
Hoogachtend,
Alejandra Caraballo, Esq.

I asked Caraballo what came of the meeting w/ Twitter and to see the letter they sent. But got no response. I also don’t know if Libs of TikTok was successful in getting Caraballo suspended for harassment.

Ik heb Caraballo gevraagd wat er van de ontmoeting met Twitter is gekomen en om de brief te zien die ze hebben gestuurd. Maar kreeg geen antwoord. Ik weet ook niet of Libs of TikTok succes had om Caraballo geschorst te krijgen voor intimidatie.

It’s hard to understand Lorenz’s concerns about doxxing when she has done this so many times herself. Here’s one allegation in a defamation lawsuit by @littlemissjacob against Lorenz that is still working it’s way through the courts.

Het is moeilijk de zorgen van Lorenz over doxxing te begrijpen terwijl ze dit zelf zo vaak heeft gedaan. Hier is een beschuldiging in een smaadzaak van @littlemissjacob tegen Lorenz die nog steeds in behandeling is.

Tekst in screenshot:

83. Ondanks deze verzekering nam Lorenz in haar artikel van augustus 2020 een hyperlink op naar een adres op Zillow dat geen ander bleek te zijn dan dat van het KND-huis waar Jacob op dat moment woonde:

Eind juli kregen de influencers te horen dat ze een groter deel van de huur moesten betalen. Ze voelden allemaal de druk, en de droom van wonen en werken in een herenhuis met vrienden veranderde in “een levende nachtmerrie,” zei meneer Underhill. Begin augustus was de helft van de bewoners verhuisd. Het huis zelf is opnieuw te koop aangeboden op Zillow.

Door het adres te publiceren waar Jacob (een alleenstaande vrouw) woonde, wist Lorenz dat ze haar belofte verbrak. Dat zij dit toch deed, getuigt van een kwaadwillig verlangen om eisers schade te berokkenen, met name omdat Lorenz, toen zij zelf te maken kreeg met online intimidatie, in een huilerig interview op de nationale televisie zei dat zij leed aan “ernstige PTSD” en “het gevoel had dat elk stukje informatie dat over jou naar buiten komt door de ergste mensen op het internet zal worden gebruikt om je leven te vernietigen”. Blijkbaar vond ze het niet erg om Jacob aan ditzelfde lot te onderwerpen.

Lorenz had more than special reporting access to get accounts banned. When Tucker Carlson did a piece ridiculing her, Twitter put out an alert-“We need to be careful with her.”

Lorenz had meer dan speciale rapportagetoegang om accounts te laten verbannen. Toen Tucker Carlson een stuk schreef waarin hij haar belachelijk maakte, waarschuwde Twitter: “We moeten voorzichtig zijn met haar.”

I couldn’t evidence that Twitter provided this support to other reporters. I never got it.

Ik kon niet bewijzen dat Twitter deze steun verleende aan andere verslaggevers. Ik heb het nooit gekregen.

Tekst in screenshot:

Eigenaar team: TwS Strategic Response
Account ID: 822849360526446592 25261154
Intake categorie: Tweet – Beleidsovertreding
Beschrijving
Hey GET team
Kunnen we alsjeblieft het gesprek rond @taylorlorenz monitoren? Ze was specifiek het doelwit van Tucker Carlson in zijn show vanavond en ik denk dat ze in het middelpunt van een scheldcampagne op het platform komt te staan. Ze heeft al eerder enorme problemen gehad met scheldpartijen hier en we moeten voorzichtig met haar zijn. Dank u.
https://twitter.com/skenigsberg/status/1369464714 4

Taylor also provided special support to a source in stories she wrote for the Atlantic, NY Times, and recently for the Post. When Jackson Weimer’s account was suspended, Lorenz put this in front of Twitter.

Taylor gaf ook speciale steun aan een bron in verhalen die ze schreef voor de Atlantic, NY Times, en onlangs voor de Post. Toen Jackson Weimer’s account werd geschorst, legde Lorenz dit voor aan Twitter.

Tekst in screenshot:

Taylor Lorenz:
Hallo daar, zou je een kijkje willen nemen op het account @jweimermedia?
Meer context in de e-mail hieronder, inclusief screenshots.
Ik waardeer alles wat je hier kunt toevoegen.
– Doorgestuurd bericht –
Van-. Jackson Weimer ejacksontweimer@gmail.com”
Datum: Thu, Feb 11, 2021 om 10:02 AM
Onderwerp: Valse Twitter imitatie Account Schorsing
Taylor,
Vandaag ben ik geschorst op Twitter wegens imitatie op mijn account, @jweimermedia.
Als iemand met een grote aanhang op Instagram en als redacteur voor eBaum’s World en bijdrager voor KnowYourMeme, heb ik actie ondernomen en mijn aanhang gebruikt om te helpen licht te werpen op grote groepchats op Telegram die mensen lastigvallen, oplichten en phishen op Instagram en andere platforms. Nogmaals bedankt voor het opnemen van mij in je artikel.

Lorenz has incredibly unorthodox (is that the right word?) reporting tactics. Here’s an affidavit signed by someone she quoted in the article about @littlemissjacob

Lorenz heeft ongelooflijk onorthodoxe (is dat het juiste woord?) verslaggevingstactieken. Hier is een beëdigde verklaring ondertekend door iemand die ze citeerde in het artikel over @littlemissjacob

FYI: this person was a minor.

Ter info: deze persoon was minderjarig.

Tekst in screenshot:

10. In of rond augustus 2020 belde mevrouw Lorenz me opnieuw. Deze keer was haar toon heel anders dan de eerste keer dat wij elkaar spraken. Ik herinner mij dat zij mij vroeg of ik nog steeds met mevrouw Jacob werkte, waarop ik bevestigend antwoordde. Vervolgens vroeg ze me of ik al het gedoe met mevrouw Jacob had gehoord, over haar manipulatie van talenten, slecht gedrag en andere dingen die zeer negatief klonken over mevrouw Jacob en Influences. Ze vertelde me dat ze had gesproken met Alex Youmazzo, Emmy Combs van Girls in the Valley en andere invloedrijke makers die op verschillende momenten door Influences waren gemanaged.
ll. Hoewel ik me onder druk gezet voelde om mevrouw Lorenz negatieve informatie over mevrouw Jacob te geven, had ik die negatieve interacties op geen enkel moment ervaren tijdens de zeven maanden dat ik nauw met mevrouw Jacob had samengewerkt. Ik ben er niet getuige van geweest dat mevrouw Jacob zich onprofessioneel gedroeg tegenover creators.
12. Mijn antwoord aan mevrouw Lorenz was dat ik mevrouw Jacob kende voor wie zij was en dat ik niet had meegemaakt wat zij beschreef. Mevrouw Lorenz ging een paar minuten door met het delen van meer negatieve informatie, maar ik ging niet akkoord met wat zij zei. Dit leek Ms. Lorenz te boos te maken en ze leek nijdig. Ze werd erg kortaf nadat ik geen negatieve informatie over mijn manager had gedeeld en we beëindigden het gesprek.

Here’s an affidavit signed by a Lorenz source for a NY Times story about Arya Toufanian.

Hier is een beëdigde verklaring ondertekend door een Lorenz bron voor een NY Times verhaal over Arya Toufanian.

Tekst in screenshot:

Ik was een bron van informatie voor mevrouw Taylor Lorenz, een New York Times (NYT) verslaggever (momenteel een verslaggever bij The Washington Post), en gaf haar informatie die ze gebruikte voor haar artikel van 6 november 2019 “Thousands of College Kids Paid to Work for a Viral Party Kingpin. Wat kan er misgaan?” In het artikel beweert Ms. Lorenz dat Mr. Toufanian “studenten Instagram-roem beloofde en hen vervolgens het zwijgen oplegde met bedreigingen”. Mevrouw Lorenz heeft mij nooit gevraagd om enig bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de heer Toufanian iemand heeft opgelicht of afgezet, of dat de heer Toufanian een soort piramidespel exploiteerde. Ik was ook de oprichter van GroupMe “Group Chat” waarvan de leden informatie moesten verstrekken aan mevrouw Lorenz voor haar artikel.
Ik heb geen materiaal verstrekt aan mevrouw Lorenz ter ondersteuning van een twitterdraad die zij schreef over de heer Toufanian met de tekst: “……… maar steek geen van die energie in echte oplichters die mensen tienduizenden dollars afhandig maken op insta ………..”. Zoals, kijk eens naar sommige andere sociale media ‘influencers’ (vooral de mannen), en steek wat van die energie in het ter verantwoording roepen van hen is alles wat ik zeg.” Kopie van tweet hierin bijgevoegd.

Toufanian told me he sued Lorenz over the article, and she then began sending messages to gin up a DOJ investigation against him.

Toufanian vertelde me dat hij Lorenz aanklaagde vanwege het artikel, en dat zij toen berichten begon te sturen om een DOJ-onderzoek tegen hem in te stellen.

This email Lorenz is sending around is for an Assistant US Attorney in NY.

Deze e-mail die Lorenz rondstuurt is voor een assistent-procureur in NY.

Tekst in screenshot:

4:09
taylorlorenz
Het is krankzinnig!!! Ik denk dat hij me geblokkeerd heeft zodat ik zijn verhaal niet kan zien.
Je moet contact opnemen met Ryan.Finkel@usdoj.gov. Zeg NIET dat je die info van mij hebt, maar ik hoorde dat hij een wetshandhaver is die andere jongeren helpt die zijn opgelicht/aangevallen door Arya. Ik zou hem benaderen! Nogmaals, zeg niet dat je de info van mij hebt, ik heb het van iemand anders die anoniem wil blijven.
Maar voel je vrij om die e-mail door te geven

Toufanian later received a subpoena from the Southern District that reads like a rip and read of Lorenz’s article.

Toufanian ontving later een dagvaarding van het Southern District die leest als een kopie van Lorenz’ artikel.

The investigation dragged on for 3 years. He recently received this email to pick up his laptop that was confiscated. “I was never charged.”

Het onderzoek sleepte zich 3 jaar voort. Hij ontving onlangs deze e-mail om zijn laptop op te halen die in beslag werd genomen. “Ik ben nooit aangeklaagd.”

Tekst in screenshot:

Van: King, Brandy N – New York, NY
Datum: wo, 25 jan 2023 om 12:18 PM
Onderwerp: Teruggave van eigendom
Hallo meneer Toufanian,
Het blijkt dat er in januari 2020 een huiszoekingsbevel is uitgevoerd en bij de uitvoering daarvan is een Apple MacBook van u verkregen. Ik schrijf u om te controleren of u de MacBook terug wilt? Als u dat niet wilt, is dat ook goed.
Laat het me weten.
Met alle respect,
Brandy
Teamleider, SDNY Fraude

Neither Lorenz nor Cameron Barr with the Post responded to questions.

Lorenz noch Cameron Barr van de Post reageerden op vragen.

Thanks so much to @TexasLindsay_ for helping to collect/organize these #TwitterFiles.

Hartelijk dank aan @TexasLindsay_ voor het helpen verzamelen/organiseren van deze #TwitterFiles.

Lees meer op @DisInfoChron inclusief brondocumenten naast de #TwitterFiles. https://disinformationchronicle.substack.com/p/twitter-file

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.