Dit is de twintigste aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de twintigste aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 20

Gepubliceerd op 21 april 2023 door Paul D. Thacker

Twitter Files #FauciPharmaFiles
Last December, 
@elonmusk sent out his viral tweet about Fauci. Fauci went on Fox News and said he had “no clue what [Elon] was talking about.”

Twitter Files #FauciPharmaFiles
Afgelopen december verstuurde @elonmusk zijn virale tweet over Fauci. Fauci verscheen bij Fox News en zei dat hij “geen idee had waar [Elon] het over had”.

Tekst in screenshot:

Elon Musk
@elonmusk
Mijn voornaamwoorden zijn Vervolg/Fauci
11.58 uur, 11 december 2022

“A lot of people are spouting out a lot of things about me and Twitter,” Fauci told @FoxNews. “I’ve never had a Twitter account. I don’t intend on having a Twitter account, and I’ve had nothing to do with Twitter. So I don’t know what they’re talking about when they say that.”

“Veel mensen spuien van alles over mij en Twitter,” vertelde Fauci aan @FoxNews. “Ik heb nooit een Twitter account gehad. Ik ben niet van plan een Twitter account te hebben, en ik heb niets te maken met Twitter. Dus ik weet niet waar ze het over hebben als ze dat zeggen.”

Fauci made similar claims, during multiple exchanges, in a 7-hour deposition, where he denied using Twitter or even knowing how to access a tweet.

Fauci deed soortgelijke beweringen, tijdens meerdere uitwisselingen, in een 7 uur durende getuigenis, waarin hij ontkende Twitter te gebruiken of zelfs maar te weten hoe hij een tweet kon openen.

Tekst in screenshot:

V. Heeft u ooit communicatie gehad met iemand die uitspraken over de lab-lek theorie over het ontstaan van de COVID van sociale media platforms verwijderde?
A. Ik kan me niet herinneren ooit een gesprek te hebben gehad. Maar nogmaals, nee, ik zou zeggen dat het niets voor mij zou zijn omdat ik niet betrokken ben bij dat soort zaken. Zoals ik al zei, mijn betrokkenheid bij sociale media is bijna nul. Ik heb geen account. Ik tweet niet. Ik besteed geen aandacht aan sociale media. Ik zou niet weten hoe ik een tweet moest openen als je me ervoor betaalde.

But in an internal Twitter report in March 2021, the company revealed “Dr. Anthony Fauci did an account takeover for @WHOCOVIDResponse.” This runs contrary to Fauci’s public statements and sworn deposition given on Nov 23, 2022.

Maar in een intern Twitter-rapport in maart 2021 onthulde het bedrijf dat “Dr. Anthony Fauci een accountovername deed voor @WHOCOVIDResponse.”
Dit is in strijd met Fauci’s publieke verklaringen en getuigenis onder ede van 23 november 2022.

Tekst in screenshot:

– [US] – De White House COVID-19 Task Force organiseerde op 4 februari een Q&A met drie belangrijke Covid-19 gezondheidsdeskundigen.
– – Dr. Anthony Fauci deed een accountovername voor @WHCOVlDResponse
– – Dr. Rochelle Walensky presenteerde vragen van de @CDCD-directeur
– – Andy Slavitt, White House COVID-19 Response Team Senior Advisor, beantwoordde vragen
De deskundigen beantwoordden 32 vragen van Twitter-gebruikers. Het Q&A evenement kreeg meer dan 4 miljoen impressies.
De meest populaire tweet, met een foto van Dr. Fauci, kreeg meer dan 461K impressies en meer dan 7K Likes met een engagement rate van 11,76%.
Op Twitter zette het Curation-team een live-eventpagina op, die te zien was in Explore. De evenementpagina legde de reacties van elk account vast en na afloop werd het partnermoment getoond.

According to this tweet, Fauci took over the White House COVID-19 Response account again, in April 2021.

Volgens deze tweet nam Fauci de COVID-19 Response account van het Witte Huis opnieuw over, in april 2021.

Tekst in screenshot:

WHITE HOUSE COVID RESPONSE
White House COVID-19 Re… 4/19/21
Hoor rechtstreeks van onze volksgezondheidsdeskundigen als ze op Twitter vragen beantwoorden over COVID-19 en de vaccins. Dr. Fauci zal dit account overnemen en zich voegen bij @Surgeon_General, @NIHDirector, @DrNunezSmith46, en @CDCDCDirector om antwoorden te geven. Reageer met uw vragen.

Fauci was beloved by Twitter 1.0 Elon Musk tweeted last December that former employees had an internal Slack channel unironically called “Fauci Fan Club.” (pssst, don’t disagree w/ Fauci)

Fauci was geliefd bij Twitter 1.0. Elon Musk tweette afgelopen december dat voormalige werknemers een intern Slack kanaal hadden met de onironische naam “Fauci Fan Club.” (pssst, wees het niet oneens met Fauci)

Attorney Angela Sherrer, who left when Musk sought to buy Twitter, praised Fauci as “the leading trusted voice about the COVID-19 response in the United States.”

Advocaat Angela Sherrer, die vertrok toen Musk Twitter wilde kopen, prees Fauci als “de leidende betrouwbare stem over de COVID-19 reactie in de Verenigde Staten”.

Tekst in screenshot:

23 februari 2021 om 8:01 AM
Angela Sherrer
Tweagle BHM prijs! (Week 4 – 2021) – Laatste trekking
Aan: Angela Sherrer, Bcc: pubpolicy
Gelukkige BHM! Dit is onze laatste trekking voor deze maand. Ik zal de namen van de drie vorige winnaars, samen met de deelnemers van deze week, invoeren in een willekeurige naamkiezer voor een van de twee prijsopties: Een wijncollectie van de McBride Sisters (klik om de video van hun verhaal te zien, het zal je hart raken!) of koffie van BLK & Bold Coffee (ze hebben een inspirerend herkomstverhaal en geven 5% van de winst aan een goed doel). Beide worden geproduceerd door Afro-Amerikaanse bedrijven. Wijn kan alleen verzonden worden in de VS.
Bekijk deze GEWELDIGE video over Dr. Kizzmekia “Kizzy” Corbett. Zij is een wetenschapper bij de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) die mede leiding heeft gegeven aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van het COVID-19 vaccin dat door Moderna wordt geproduceerd. Dr. Corbett behaalde haar Ph.D. in microbiologie en immunologie aan de Universiteit van North Carolina voordat zij in 2014 als postdoctoraal fellow bij het Vaccine Research Center van het NIH in dienst trad. Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, en de leidende betrouwbare stem over de COVID-19 respons in de Verenigde Staten, zei het volgende over de bijdrage van Dr. Corbett: “…dat het vaccin dat u gaat nemen is ontwikkeld door een Afro-Amerikaanse vrouw. En dat is gewoon een feit.”
Volgende. Klik op de link hieronder om 4 meerkeuzevragen te beantwoorden om mee te doen aan de prijstrekking. Na inzending kunt u de juiste antwoorden bekijken door op ‘Bekijk Score’ te klikken.”
Trivia: <link>
‘De naam van de winnaar wordt willekeurig gekozen via deze name picker site <link>. Ik accepteer antwoorden tot 23:59 pm PST op de dag dat mijn bericht is verstuurd. Ik maak de winnaar de volgende dag bekend. De uiteindelijke trekking voor de prijs is op 23 februari.
Angela Sherrer
Senior Directeur en Associate General Counsel
Safety, Content, & Law Enforcement (SCALE)
-Geregistreerd In-House Counsel, CA

Angela Sherrer was no small fry at Twitter. According to a deposition by FBI agent Elvis Chan, Sherrer was one of the attorneys he interfaced with on “disinformation” at Twitter.

Angela Sherrer was geen kleintje bij Twitter. Volgens een verklaring van FBI agent Elvis Chan was Sherrer één van de advocaten met wie hij samenwerkte over “desinformatie” bij Twitter.

Tekst in screenshot:

V. Iemand anders bij Twitter die — die zou deelnemen aan vergaderingen die betrekking hebben op kwaadaardige buitenlandse invloed of desinformatie?
A. Ja. Aan de advocatenkant hadden ze regelmatig verschillende veiligheidsadviseurs aanwezig. En de hoogste functionaris ten tijde van de verkiezingen van 2020 was Angela Sherrer, maar ook zij is niet langer bij het bedrijf.

Twitter didn’t just rely on the voices of prominent physicians like Fauci. Oddly enough, they also worked with Big Pharma companies and pharmacy chains to shape vaccine marketing campaigns.

Twitter vertrouwde niet alleen op de stemmen van prominente artsen zoals Fauci. Vreemd genoeg werkten ze ook samen met Big Pharma bedrijven en apotheekketens om marketing campagnes voor vaccins vorm te geven.

In December 2020, Twitter announced they would begin removing and labelling tweets that contained vaccine “misinformation” especially concerning COVID-19 vaccines.

In december 2020 kondigde Twitter aan tweets die “verkeerde informatie” over vaccins bevatten, met name over COVID-19-vaccins, te zullen verwijderen en labelen.

Tekst in screenshot:

COVID-19: Onze aanpak van misleidende vaccininformatie
Door Twitter Safety
Woensdag 16 december 2020

During that same time frame, Twitter began working with Johnson and Johnson on a COVID-19 vaccine “marketing strategy” and with CVS pharmacy to promote approved narratives.

In diezelfde periode begon Twitter samen te werken met Johnson en Johnson aan een “marketingstrategie” voor het COVID-19 vaccin, en met CVS pharmacy om goedgekeurde verhalen te promoten.

Tekst in screenshot:

Deelname
Updates: – We brengen de komende weken updates aan in de COVID-19 Hub in Explore, onder andere:
o Aanbevolen lijsten per land om meer informatie te krijgen
o Inclusief themamodules voor de COVID-19 onderwerpen in de VS met de mogelijkheid om de onderwerpen te volgen.
o Een carrousel van PSA-momenten (PSA: Public Service Announcement = openbare mededeling, MvC) om informatie van hoge kwaliteit over COVID-19 naar voren te brengen en verkeerde informatie te bestrijden.
Werk voor de klant
Updates:
– CVS ingeseind over tactieken om de distributie van de komende #0neStepCloser vaccinatiecampagne uit te breiden. Momenteel in afwachting van feedback.
– In afwachting van meer details van Johnson & Johnson’s communicatiestrategie na de goedkeuring van hun vaccin.
Volgende stappen:
– In afwachting van feedback van meerdere merken die doneerden aan de campagne van de Ad Council, om te zien of zij extra berichtgeving zullen creëren om deze inspanningen te ondersteunen of aan te vullen.
– Next Data Science team zal de ontwikkeling van de conversatie rond vaccinatie in de VS en Canada volgen om realtime berichtenaanbevelingen te doen aan zowel overheidsinstanties als klanten.
Merk veiligheid
Updates:
– Op 24 februari nam Keith Coleman deel aan de Community Call van GARM om Birdwatch voor te stellen aan 70+ beslissers bij onze meest invloedrijke klanten. De respons was overweldigend positief, met specifieke oproepen van Mars, Bank of America en GroupM.
– GARM plant deze week een tweedaagse sprint om beter te begrijpen wat de platforms doen om desinformatie te bestrijden, met als doel dit soort inhoud als 12e categorie op te nemen in hun Brand Safety & Suitability Framework. Leidinggevenden van Site Integrity, Public Policy en Brand Safety nemen morgen, 3/5, de inspanningen van Twitter op dit gebied door.
Voor vragen of aanvullingen op het rapport kunt u contact opnemen.
Felisha Case I Sr. TPM
Colorado

By the summer of 2021, Johnson and Johnson began a full court press to market a ton of their products on Twitter, including a controversial antidepressant.

Tegen de zomer van 2021 begon Johnson en Johnson met een mediaoffensief om een lading van hun producten via Twitter op de markt te brengen, waaronder een controversieel antidepressivum.

Tekst in screenshot:

Johnson & Johnson gaat naar Twitter om haar netwerk van verhalenvertellende patiënten uit te breiden
Door Natalie Missakian – 20 jul 2021 11:29 uur

Much thanks to @TexasLindsay_ who helped collect and organise #TwitterFiles. We read and read, until our eyes bled. More to come!

Veel dank aan @TexasLindsay_ die hielp met het verzamelen en organiseren van #TwitterFiles. We lazen en lazen, tot onze ogen bloedden. Er komt nog meer!

Harvard’s @MartinKulldorff who is suing the federal government for colluding w/ social media companies on censorship “Twitter should be a place for people to exchange ideas without censoring.” disinformationchronicle.substack.com/p/twitter-file

@MartinKulldorff van Harvard die de federale overheid aanklaagt voor het samenspannen met sociale media bedrijven op het gebied van censuur “Twitter zou een plek moeten zijn voor mensen om ideeën uit te wisselen zonder censuur.” https://disinformationchronicle.substack.com/p/twitter-files-twitter-loves-dr-fauci

I had to make a slight change to article, noting that J&J was a Twitter *client* while Twitter was simultaneously calling balls & strikes on vaccine “misinformation.” A subtle yet important distinction. disinformationchronicle.substack.com/p/twitter-file

Ik moest een kleine wijziging aanbrengen in het artikel, door te vermelden dat J&J een Twitter *klant* was, terwijl Twitter tegelijkertijd scheidsrechter speelde over vaccin “misinformatie”. Een subtiel maar belangrijk onderscheid. https://disinformationchronicle.substack.com/p/twitter-files-twitter-loves-dr-fauci

Tekst in screenshot:

De DisInformatie Kroniek
TWITTER FILES: Twitter houdt van Dr Fauci en Big Pharma “marketing strategie”.
Bij Twitter ontdekte documenten wijzen op misleiding door Fauci onder ede, en een social media bedrijf dat hielp het COVID vaccin van een klant op de markt te brengen terwijl het tweets verwijderde wegens “verkeerde informatie” over het vaccin.
PAUL D. THACKER
20 APR 2023 – BETAALD

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.