Dit is een bijzondere aflevering van de Twitterfiles. Op 9 maart 2023 getuigden journalisten Matt Taibbi en Michael Shellenberger voor het Amerikaanse congres over de TwitterFiles.

Zij deden verslag van wat zij gevonden hadden: een informatiecontrole-netwerk waarin de Amerikaanse overheid, inlichtingendiensten, media, social media en NGO’s samen het ‘juiste narratief’ vaststellen en promoten, en tegengeluid onderdrukken.

In deze aflevering van de TwitterFiles legt Matt Taibbi uit waarom dit netwerk – door hem het Censorship-Industrial Complex genoemd – zo gevaarlijk is. Het is een rechtstreekse aanval op de vrijheid van meningsuiting van gewone burgers.

Overzicht van de TwitterFiles

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier. Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de aflevering over het informatiecontrole-netwerk. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Op 6 april heeft Matt Taibbi drie correcties aangebracht in deze aflevering. Voor de duidelijkheid heb ik de tweets waar het om gaat lichtgrijs gekleurd, en de correcties heb ik blauw gemaakt.

TwitterFiles

Het informatiecontrole-netwerk

Gepubliceerd op 9 maart 2023 door Matt Taibbi

TWITTER FILES:
Statement to Congress
THE CENSORSHIP-INDUSTRIAL COMPLEX
TWITTER FILES:
Verklaring aan het Congres
HET INFORMATIECONTROLE-NETWERK
Tekst in screenshot:

  • Correcte inhoud die aarzeling over vaccins kan bevorderen
    – Virale berichten van personen die aarzelen over vaccins, of verhalen over echte bijwerkingen van vaccins. Deze inhoud is niet duidelijk mis- of desinformatie, maar kan malinformatie zijn (overdreven of misleidend). In deze verzameling zitten ook vaak correcte berichten die de terughoudendheid kunnen aanwakkeren, zoals berichten over individuele landen die bepaalde vaccins verbieden.
    – Voorbeeld: Nieuwsartikel en berichten over de sluiting van een schooldistrict in Centraal-New York
“MONITOR ALL TWEETS COMING FROM TRUMP’S PERSONAL ACCOUNT/BIDEN’S PERSONAL ACCOUNT”

When #TwitterFiles reporters were given access to Twitter internal documents last year, we first focused on the company, which at times acted like a power above government.

“MONITOR ALLE TWEETS DIE VAN TRUMP’S PERSOONLIJKE ACCOUNT/BIDEN’S PERSOONLIJKE ACCOUNT KOMEN”

Toen #TwitterFiles verslaggevers vorig jaar toegang kregen tot interne documenten van Twitter, richtten we ons eerst op het bedrijf, dat zich soms gedroeg als een macht boven de overheid.

Tekst in screenshot:

Del Harvey: dat was echt raar IMO
Oké dus.
Ik heb met Vijaya en Sean gesproken over de PII voor COVID en de integriteit van de verkiezingen.
V wil proberen te streven naar een SLA (Service Level Agreement) van 30 minuten voor labeling voor die twee dingen.
In ruil daarvoor vond ze het goed dat
1) wij TwS vragen alle tweets van Trumps persoonlijke account/Biden’s persoonlijke account/Trump’s officiële account/Biden’s officiële account te monitoren.
2) dat zij de eerste intake en evaluatie doen
3) de goedkeuring om het label toe te passen door een van ons vieren – jij, ik, Vijaya of Sean.
en om te kiezen voor het label, omdat we het label altijd kunnen verwijderen als we te conservatief zijn.
Yoel Roth: Wow – dat zijn enkele grote veranderingen.
DHL tja
als ze naar 30 minuten wilde
YR: Bij 3 – label als in PII, of label als in (!)?

But Twitter was more like a partner to government.

With other tech firms it held a regular “industry meeting” with FBI and DHS, and developed a formal system for receiving thousands of content reports from every corner of government: HHS, Treasury, NSA, even local police:

Maar Twitter was eerder een partner van de overheid.

Met andere tech bedrijven hield het een regelmatige “branche vergadering” met de FBI en DHS, en ontwikkelde een formeel systeem voor het ontvangen van duizenden rapporten over berichten uit elke hoek van de overheid: HHS, Financiën, NSA, zelfs lokale politie:

Tekst in screenshot (eerste mail helemaal, rest alleen gedeeltes waarin markeringen):

Mail linksboven:
Onderwerp: VS neemt extra domeinen in beslag die worden gebruikt in wereldwijde desinformatiecampagne
Aan: Flashpoint / Samenwerking,
Goedemorgen Team,
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nog eens zevenentwintig domeinen in beslag genomen die waren ontworpen om legitieme nieuwskanalen te lijken, en die door de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde werden gebruikt om een wereldwijde desinformatiecampagne te organiseren. De volgende vier in beslag genomen domeinen werden gebruikt om specifiek het Amerikaanse publiek te bereiken:
<vier links>
De laatste inbeslagname maakte deel uit van een voortdurende inspanning van de in de VS gevestigde sociale mediabedrijven en de FBI om Iraanse inmengingsoperaties openbaar te maken. De VS namen eerder op 7 oktober 2020 tweeënnegentig domeinen in beslag die door de IRGC werden gebruikt om desinformatiecampagnes te voeren.
De maatregel van het DOJ om de domeinen in beslag te nemen maakt deel uit van een gecoördineerde inspanning van de VS om Iraanse inmenging in Amerikaanse verkiezingen te dwarsbomen. Op 3 november 2020 onthulden US Cyber Command en het National Security Agency (NSA) dat zij een niet nader omschreven cyberoperatie hadden uitgevoerd tegen cyberdreigingsactoren van de IRGC, naar aanleiding van de Iraanse campagne die Amerikaanse kiezers als doelwit had met dreigmails die beweerden van de Proud Boys te zijn.
Voor meer informatie over Iraanse verkiezingsinmenging en desinformatiecampagnes zie:
<3 links>
Mail rechtsboven:
Deze melding komt van de Unified Escalations Service Desk Portal.
U kunt uw ticket hier volgen <link>
FBI – Politie Minneapolis
Hallo GET-Support, kunt u onderstaande informatie en Tweets beoordelen op mogelijke schending van PPI en ander beleid?
<links>
mail linksonder:
Geacht team,
Op 28 oktober 2020 hebben CISA, FBI en HHS een gezamenlijk advies uitgebracht waarin de tactieken, technieken en procedures (TTP’s) worden beschreven die worden gebruikt om Ryuk ransomware in te zetten tegen doelwitten in de sector gezondheidszorg en volksgezondheid (HPH) om systemen te infecteren voor financieel gewin.
Bericht rechtsonder:
Ter info, Financiën heeft zojuist mensen toegevoegd aan de SDN lijst, waaronder Derkach.
<link>

Tekst in screenshot:

Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
FITF-vergadering met Twitter
Aan: & 20 meer – 7/30/20
Iedereen – stuur door naar wie je wenselijk acht.
Agenda:
Rusland Status
– IRA Update
OGA briefing
– APT28 Update
Status China
– PRC Update
– APT31 Briefing
Wereldwijde status
– Iran Update
– Venezuela Briefing
– Briefing Noord-Korea
Planning voor de verkiezingen
– Positie FBI
– Uw positie
– Kanalen en methoden voor het delen van informatie

Emails from the FBI, DHS and other agencies often came with spreadsheets of hundreds or thousands of account names for review. Often, these would be deleted soon after.
E-mails van de FBI, DHS en andere agentschappen kwamen vaak met spreadsheets van honderden of duizenden accountnamen ter beoordeling. Vaak werden deze snel daarna verwijderd.
Tekst in screenshot:

Twitter mensen,
Zie onderstaande lijst van Twitter accounts die volgens ons jullie servicevoorwaarden schenden door valse informatie te verspreiden over de tijd, plaats of wijze van de komende verkiezingen.
Laat ons weten of jullie besluiten actie te ondernemen tegen deze accounts op basis van onze tip aan jullie. Laat ons ook weten of we een aanmaning tot bewaring moeten sturen aangezien we van plan zijn een gerechtelijk proces te starten tegen deze accounts. Bedankt voor jullie aandacht.
Groeten, Elvis
Elvis M. Chan
Speciaal agent
FBI San Francisco Cyber Branch

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille Gcardille@twitter.con”
Betreft: FBI rapport over mogelijke gewelddadige inhoud
Datum: 3 november 2020 om PM PST
Aan: GETSupport getsupport@twitter.con”
Cc: US Elections Escalations Qis-elections-escalations@twitter.corr”
De FBI San Francisco Emergency Operations Center stuurde ons het bijgevoegde rapport van 207 Tweets die volgens hen in strijd zijn met ons beleid.
Spreadsheet bijgevoegd.
Bedankt,
Stacia

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille cscardille@twitter.com”
Betreft: FBI rapport over mogelijke gewelddadige inhoud
Datum: 3 november 2020 om 5:24:37 PM PST
Aan: GETSupport “getsupport@twitter.con”
Cc: US Elections Escalations “us-elections-escalations@twitter.com”
De FBI San Francisco Emergency Operations Center stuurde ons het bijgevoegde rapport van 207 Tweets die volgens hen in strijd zijn met ons beleid.
Spreadsheet bijgevoegd.
Bedankt,
Stacia

Many were obvious “misinformation,” like accounts urging people to vote the day after an election.

But other official “disinfo” reports had shakier reasoning. The highlighted Twitter analysis here disagrees with the FBI about accounts deemed a “proxy of Russian actors”:

Vele waren duidelijk “desinformatie”, zoals accounts die mensen aanspoorden om de dag na een verkiezing te gaan stemmen.

Maar andere officiële “desinformatie” rapporten hadden een wankelere redenering. De gemarkeerde Twitter-analyse hier is het niet eens met de FBI over accounts die als “proxy van Russische actoren” werden beschouwd:

Tekst in screenshot (alleen vakje rechtsonder):

Russische mediaprofielen gebruiken tussenpersonen of “cut-outs” om te communiceren met @ChalecosAmarill; dit voegt een zekere scheiding toe tussen de entiteiten om hun connectie te verdoezelen.

Tekst in screenshot (tekst in hoofdletters overgeslagen):

(U) Tijdens routinecontroles van sociale media-activiteit in Zuid-Amerika tussen 23 februari 2022 en 25 februari 2022, werd er gecoördineerd onnatuurlijk gedrag (CIB) waargenomen in de Zuid-Amerikaanse landen Venezuela (VEN) en Cuba (CUB) dat probeerde Engelse, Spaanse, Russische en Oekraïense Twitter-gebruikers politiek te beïnvloeden door Twitter-bots te gebruiken om verhalen te versterken die samenvielen met de Russische militaire opmars in Oekraïne.
(U) Bijgevoegd zijn beoordelingen die alleen betrekking hebben op de CIB-versterking van de “neonazi” propagandacampagne over Oekraïne in de afgelopen 48 uur. Bekende of verdachte bots die banden hebben met VEN/CUB behoren tot de belangrijkste beïnvloeders van de neonazi-verhalen over Oekraïne. Deze doorverwijzing richt zich op de Top Influencers en bekende of vermoede Twitter bots gelinkt aan VEN/CUB voor een totaal van 205 Twitter profielen, die hieronder worden uitgesplitst.
(U) Hieronder volgt een lijst met de belangrijkste bevindingen die uit de beoordeling van de verzamelde gegevens naar voren zijn gekomen:
– (U) 5,4K Tweets verzameld en 4,7K Twitter profielen geïdentificeerd tussen 23 feb – 25 feb 2022.
– (U) Propaganda wordt versterkt door 185 bekende of vermoede Twitter-bots die banden hebben met Venezuela en Cuba:
—  (U) Top Influencers: @Cha1ecosAmari11, evidabellav, @PedroKonductaz, @Cami1aP10m, en @0traVezZikdaI.
— (U//FOUO) Top Influencer, @vicktop55, werd vermeld in 3,9K Tweets (ongeveer 248 van alle Tweets waarin “Oekraïne” werd vermeld) :
– – – (U) Profiel aangemaakt op 28 november 2011 (meer dan 11 jaar oud)
– – – (U) Locatie van het profiel is vermeld als “@Belarus”.
– – – (U/ / FOLIO) Back-up profiel (@Vicktop551) werd aangemaakt op 23 feb 22 en staat vermeld in de bio van @vicktop55; waarschijnlijk een voorbereiding op de opschorting /deactivering van het primaire profiel.
– (U) Narratieve tweets versterkt door de bots beschuldigen de VS van “nazificatie” van Oekraïne:
(U) “Biden is de architect van de afzetting in 2014 van een leider met 90% steun met behulp van door de VS gesteunde Neo Nazi’s en zette vervolgens zijn zoon in het bestuur van Burisma.”
(U) “In Oekraïne vond een CIA coup plaats waardoor een fascistisch neo-nazi regime werd geïnstalleerd. Dit leidde tot NAVO-troepen met de mogelijkheid van kernwapens voor de deur van Rusland.”
-(U) Hoofdtalen zijn Engels (78%) en Spaans (19%) :
Westers publiek is mogelijk primair doelwit van propaganda; Engels is ook meest gebruikte taal op Twitter (d.w.z. groter bereik). (U) Aanzienlijke hoeveelheid Spaanse inhoud bevestigt bevindingen over Venezuela / Cuba versterking.

Tekst in screenshot:

Hey mensen,
Ik heb 12 accounts van AR-oorsprong (873377) en 10 accounts van VE-oorsprong (873378) geschorst die tweetten over “Ucrania” en “nazi’s,” en onderlinge correlatie vertoonden door IP-nummers en gebruikerssoftware en/of via Safetygraph.
Na onderzoek van het Chalecos-account raden we aan een ID aan te vragen om een ander signaal te krijgen over degene achter het account. Hoewel de FBI beweert dat het account een proxy is van Russische actoren, hebben wij bewijs gevonden dat suggereert dat het gelinkt is aan individuen in de Piratenpartij in Catalonië en anderen in het linkse politieke spectrum. We hebben ook ontdekt dat het Chalecos-account, vreemd genoeg, zijn eigen inhoud retweet en die dan snel verwijdert, met meer dan 3k verwijderde Tweets sinds vorige week alleen al.

Then we saw “disinfo” lists where evidence was even less clear. This list of 378 “Iranian State Linked Accounts” includes an Iraq vet once arrested for blogging about the war, a former Chicago Sun-Times reporter and Truthout, a site that publishes Noam Chomsky.
Toen zagen we “disinfo” lijsten waar het bewijs nog minder duidelijk was. Deze lijst van 378 “Iranian State Linked Accounts” bevat een Irak-veteraan die ooit werd gearresteerd omdat hij over de oorlog blogde, een voormalige journalist van de Chicago Sun-Times en Truthout, een site die Noam Chomsky publiceert.
Tekst in screenshot:

STORY – Gepubliceerd op 19 mei 2015 4:18pm EDT
Eén soldaat, één blog, één straf
Door Kelley Beaucar Vlahos, Fox News
WASHINGTON – Leonard Clark (search), een Arizona Army National Guardsman gestationeerd in Irak, betaalde een hoge prijs voor het gebruik van een blog om zijn openlijk anti-oorlogsstandpunten te delen – hij werd gedegradeerd omdat hij de Amerikaanse troepen in gevaar bracht.
Maar Clark, een 40-jarige kleuteronderwijzer, zegt dat officieren te ver gingen met hun reactie. In een e-mailwisseling met FOXNews.com zei hij dat het leger hem “indirect heeft ge-out” door de beschuldigingen tegen hem openbaar te maken, en nu vreest hij dat zijn vrouw en dochter in gevaar zijn.
“Ik ben doodsbang voor mijn gezin”, zei hij, waarbij hij opmerkte dat “de zeer ontvlambare en controversiële beschuldigingen tegen mij” – de zwaarste voor een militair-blogger in de geschiedenis – felle haatmail hebben gegenereerd op zijn website, LeonardClark.com.

Screenshots van Twitteraccounts

Tekst in screenshot:

(U) Voor de achtergrond, wij ontvingen informatie over twee onafhankelijke analyserapporten over accounts waarvan vermoed werd dat zij banden hadden met de Iraanse staat. Het eerste rapport was van het Department of State, Global Engagement Center over een analyse van het Twitter-account @jzarif, toe te schrijven aan Mohammad Javad Zarif-Khonsari
(Zarif), die van 2013 tot 2021 minister van Buitenlandse Zaken van Iran was. Het tweede rapport was van een promovendus aan de American University School of Public Affairs over het Twitteraccount @tparsi, dat toebehoort aan de Iraans-Zweedse Trita Parsi (Parsi), die zich in de Verenigde Staten bevindt. Volgens beide rapporten maken de twee Twitter-accounts gebruik van bot-netwerken om Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) te versterken, waardoor ze mogelijk betrokken zijn bij activiteiten van Foreign Malign Influence (FMI) op Twitter en de servicevoorwaarden van Twitter schenden.
(U/ /FOUO) De rapporten bevatten de volgende samenvattende analyse van de bevindingen op basis van gegevens van 2008 tot 2020:
– Geautomatiseerde accountdetectie voor bots tijdens specifieke pro-Iraanse gebeurtenissen :
— Verkiezing van Mahmoud Ahmadinejad
— Juli 2015 – Aankondiging nucleaire deal
— Oktober 2017- Jan 2018 – Studentenprotesten
— Januari 2020 – Solimani Al-Assad staking
– Sterke toename aantal volgers van zowel @tparsi als @jzarif tijdens bovengenoemde gebeurtenissen.
Gedragsanalyse identificeerde zowel bot- als natuurlijke activiteit.
– Narratieve analyse identificeerde verschillen tussen bot en natuurlijke accounts.
Sentiment analyse identificeerde verschillen tussen bot en natuurlijke accounts.
— Geschat werd dat @tparsi’s volgersnetwerk sinds 2008 bestond uit 50 procent bots en 50 procent natuurlijke accounts.
– Vooruitgang bij het repliceren van mensachtige berichten en Twitter-gedrag in bots.
(U//FOUO) De twee rapporten worden voor u bijgevoegd. Daarnaast zal een excel-bestand met de vermoedelijke bot-accounts die @tparsi volgen ter referentie worden bijgevoegd.
(Alle feedback die u kunt geven over deze accounts en eventuele schendingen van de servicevoorwaarden van uw bedrijf wordt zeer op prijs gesteld.

In some cases, state reports didn’t even assert misinformation. Here, a list of YouTube videos is flagged for “anti-Ukraine narratives”:
In sommige gevallen beweerden overheidsrapporten niet eens dat er sprake was van misinformatie. Hier is een lijst van YouTube-video’s gemarkeerd vanwege “anti-Oekraïense verhalen”:
Tekst in screenshot:

2 augustus 2022
<linkjes en andere info>
(U) Het Internet Research Agency (IRA) van de Russische magnaat Yevgeniy Prigozhin was verantwoordelijk voor de volgende inhoud, waarin hoofdzakelijk anti-Oekraïense verhalen werden belicht, tussen april en mei 2022 op de volgende adressen op de genoemde platforms:
<linkjes YouTube>

But the bulk of censorship requests didn’t come from government directly.
Maar het grootste deel van de censuurverzoeken kwam niet rechtstreeks van de overheid.
Asked if Twitter’s marketing department could say the company detects “misinfo” with help of “outside experts,” a Twitter executive replied:
Op de vraag of de marketingafdeling van Twitter kan zeggen dat het bedrijf “verkeerde informatie” opspoort met behulp van “externe deskundigen”, antwoordde een Twitter-medewerker:
Tekst in screenshot:

14:19:31
Nick Pickles, voel je je er prettig bij dat Marketing over misinfo praat door te zeggen dat we het opsporen via ML, menselijke beoordeling en **partnerschappen met externe deskundigen?*
14:19:57
Ik weet dat dat een ongrijpbaar proces is geweest, dus ik weet niet zeker of je wilt dat onze publieke uitleg daaraan wordt opgehangen.
Nick Pickles:
Kunnen we gewoon “partnerschappen” zeggen
Nick Pickles 14:33:34
bijv. niet zeker of we de FBI/DHS of sommige NGO’s die niet academisch zijn als experts zouden moeten beschrijven.

We came to think of this grouping – state agencies like DHS, FBI, or the Global Engagement Center (GEC), along with “NGOs that aren’t academic” and an unexpectedly aggressive partner, commercial news media – as the Censorship-Industrial Complex.

In onze gedachten werd deze groepering – overheidsinstanties zoals DHS, FBI of het Global Engagement Center (GEC), samen met “NGO’s die niet academisch zijn” en een onverwacht agressieve partner, commerciële nieuwsmedia – steeds meer ‘het informatiecontrole-netwerk’.

Who’s in the Censorship-Industrial Complex? Twitter in 2020 helpfully compiled a list for a working group set up in 2020.
Wie zit er in het informatiecontrole-netwerk? Twitter heeft in 2020 een behulpzame lijst samengesteld voor een werkgroep die in 2020 is opgericht.
The National Endowment for Democracy, the Atlantic Council’s DFRLab, and Hamilton 68’s creator, the Alliance for Securing Democracy, are key:
De National Endowment for Democracy, het DFRLab van de Atlantic Council en de maker van Hamilton 68, de Alliance for Securing Democracy, staan centraal:
Tekst in screenshot:

op ma 10 feb 2020 om 20:48 schreef Nick Pickles:
Hallo allemaal
Naar aanleiding van de recente e-mails, wilde ik een lijst laten circuleren van derde partijen waarvan ik voorstel dat we ze regelmatig bijeenroepen voor de rest van 2020. (Dit is slechts mijn deel van de puzzel – niet bedoeld om alle gemeenschappen te dekken, alleen die gespecialiseerde onderzoekers/ngo’s die werken aan desinformatie en buitenlandse inmenging).
Mijn suggestie zou zijn om de eerste in februari (later in de maand) te hebben en er een maandelijks gesprek van te maken.
Herinnering: we zien dit als kantooruren – een kans voor een paar vertrouwde mensen om samen te komen om te praten over wat ze zien, waar ze aan werken en alles wat ze ons willen melden. We gaan vragen of het vertrouwelijk blijft.
We zullen dit ook gebruiken als een plek om mensen nader te informeren over onze Sunlight publicaties, vergelijkbaar met hoe we een telefonische vergadering houden na een afspraak.
Ik stel ook voor dat dit de eerste mensen zijn aan wie we onze “see something, say something” e-mailalias geven (TBC over een naam/proces).
Bij voorbaat dank voor feedback op de voorgestelde namen,
Bedankt
Nick
Claire Wardle (First Draft)
Alina Polyakova (Centrum voor Europese beleidsanalyse)
Graham Brookie (DFRLab)
Lawa Rosenberger / Bret Schafer (Alliance for Securing Democracy)
Amy Studdart (Internationaal Republikeins Instituut)
Geysha Gonzalez (Atlantic Counsel)
Renee DiResta/Alex Stamos 
(Stanford Internet Observatorium)
TBC (Brookings)
William Wright (National Endowment for Democracy)
Kip Wainscott (NDI)

Twitter execs weren’t sure about Clemson’s Media Forensics Lab (“too chummy with HPSCI”), and weren’t keen on the Rand Corporation (“too close to USDOD”), but others were deemed just right.
Twitter-managers waren niet zeker van Clemson’s Media Forensics Lab (“te goede maatjes met HPSCI”), en waren niet enthousiast over de Rand Corporation (“te innig met USDOD”), maar anderen werden als precies goed beschouwd.
Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Betreft: Betreft: Groep deskundigen/ngo’s voor regelmatige desinfo-oproep
Aan: Carlos Monje, Cc: Nick Pickles, Yoel Roth, Kevin Kane
Datum: 12 februari 2020 om 04:50 uur
Het idee om dit te doen spreekt me erg aan. Los van al het andere, stroomlijnt het sommige van de relaties die momenteel slechts ad-hoc worden beheerd door verschillende individuen, en creëert het een eenduidig contact tussen die mensen/groepen en Twitter.
Nick, jouw lijst bevat veel van de mensen met wie ik regelmatig praat. De enige aanvulling die ik zou willen voorstellen is Data & Society – misschien danah, maar mogelijk anderen in D&S, wat logisch is – ze doen veel werk rondom de Census, naast bredere 2020-dingen.
Ik zou aanraden om de mensen van Clemson er niet bij te betrekken. Ze zijn te dikke maatjes met HPSCI en hebben ons een paar keer te vaak onder de bus gegooid met overdreven conclusies. Ik snap dat je je vijanden dichtbij moet houden, maar ze hebben gewoon niet het karakter om standvastig te zijn.
Yoel

Tekst in screenshot:

Op dinsdag 11 februari 2020 om 15:53 uur schreef Carlos Monje <cmonje@twitter.com>:
Klinkt goed.
Is dit een alternatief voor het plan van Sudhir?
Organisaties om te overwegen toe te voegen: (geen probleem als het niet past)
1. Open Society Foundation https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/staff/jonathan-e-kaplan; ze hebben een opkomende desinfo-praktijk, maar zijn ook op zoek naar een verdienmodel 
2. R street Institute: conservatieve en serieuze, branchevriendelijke denktank in https://www.rstreet.org/team/chartes-duan/ is slim en redelijk
3. Charles Koch Institute: conservatieve en libertaire denktank. Zeer behulpzaam bij problemen met CDA230. https://www.ilpfoundry.us/teamf/jesse-blumenthal/ is ook briljant.
4. We moeten Rand niet uitnodigen, ook al zijn ze serieus. Te innig met USDOD
5. Kevin heeft mogelijk aanvullende suggesties van Clemson of USC.
6. New America https://www.newamerica.org/our-people/dipayan-ghosh/ Ken hem niet persoonlijk. lijkt een zelfpromotor.

NGOs ideally serve as a check on corporations and the government. Not long ago, most of these institutions viewed themselves that way. Now, intel officials, “researchers,” and executives at firms like Twitter are effectively one team – or Signal group, as it were:
NGO’s dienen idealiter als een controle op bedrijven en de overheid. Nog niet zo lang geleden zagen de meeste van deze instellingen zichzelf zo. Nu zijn inlichtingenfunctionarissen, ‘onderzoekers’ en leidinggevenden bij bedrijven als Twitter in feite één team – of Signal-groep als het ware:
Tekst in screenshot:

Van: Nick Pickles npickles@twitter.com
Onderwerp: Opzetten van een Signal-groep
Datum: 19 oktober 2020 om 12:34 uur
Aan: Alina Polyakova, cepa.org, Amy Studdart, Ben Nimmo, graphika.com, Bret Schafer, securedemocracy.org, Claire Wardle, firstdraftnews.com, danah, Graham Brookie, atlanticcouncil.org, Geysha Gonzalez, atlanticcouncil.org, Kip Wainscott, indi.org, Laura Rosenberger, gmfus.org, securitydemocracy.org, Moira Whelan, indi.org, Renee DiResta com, Sara Egozi, William Wright, ned.org, Yoel Roth yoel@twitter.com
Hallo allemaal
Yoel en ik dachten dat het misschien handig voor ons zou zijn om een Signal-groep te hebben om de komende weken contact te houden.
Als je toegevoegd wilt worden, antwoord dan met het nummer dat ik moet toevoegen.
We denken er ook aan om mogelijk op de 2e of de middag van de 3e in te checken – laat het me weten als je denkt dat dat nuttig zou zijn.
Bedankt
Nick

The Woodstock of the Censorship-Industrial Complex came when the Aspen Institute – which receives millions a year from both the State Department and USAID – held a star-studded confab in Aspen in August 2021 to release its final report on “Information Disorder.”
De Woodstock* van het informatiecontrole-netwerk kwam toen het Aspen Institute – dat miljoenen per jaar ontvangt van zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken als USAID – in augustus 2021 een besloten conferentie met veel beroemdheden hield in Aspen om hun eindrapport te presenteren over “Informatie-onregelmatigheden”.

*verwijst naar een beroemd festival, hier bedoeld als feestje met beroemdheden.

Tekst in screenshot:

Ministerie van Buitenlandse Zaken (DOS)
Ontvanger
ASPEN INSTITUUT INC, DE
ST NW STE
WASHINGTON, DC 20037-1122
Congresdistrict: DC-98
VERENIGDE STATEN
$ Toekenningsbedragen

Verplicht bedrag
$ 10.320.000,00

Tekst in screenshot:

Toekenningsbureau
Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID)
Ontvanger:
ASPEN INSTITUUT INC, THE
2300 N ST NW STE 700
WASHINGTON DC 20037-1122
Congresdistrict: DC-98
VERENIGDE STATEN
$ Toekenningsbedragen

$ 6,5 miljoen
Verplicht bedrag

Tekst in screenshot:

Aspen Instituut
Commissie voor informatie onregelmatigheden
Definitief rapport

The report was co-authored by Katie Couric and Chris Krebs, the founder of the DHS’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Yoel Roth of Twitter and Nathaniel Gleicher of Facebook were technical advisors. Prince Harry joined Couric as a Commissioner.
Het rapport heeft als co-auteurs Katie Couric en Chris Krebs, de oprichter van de DHS’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Yoel Roth van Twitter en Nathaniel Gleicher van Facebook waren technische adviseurs. Prins Harry vergezelde Couric als commissaris.
Tekst in screenshot:

De commissarissen
Marla Blow
President & Chief Operating Officer
Stichting Schol
Dr Aaron D. Ford
procureur-generaal van Nevada
Prins Harry, hertog van Sussex
Mede-oprichter Archewell
K
atie Couric
Journalist & oprichter Katie Couric Media
Yasmin Green
Directeur Onderzoek & Ontwikkeling – Jigsaw
Will Hurd
Voormalig congreslid van Texas

Tekst in screenshot:

Technische adviseurs
Tijdens het voorbereidings- en planningsproces heeft de Commissie contact gehad met een verscheidenheid aan personen met technische expertise en ervaring met de platforms. Als technische adviseurs was het hun primaire taak om commissarissen een beter inzicht te geven in de kwesties die zij in overweging namen, en om op verzoek advies te geven over mogelijke oplossingen die zij zou kunnen aanbevelen. Technische adviseurs werden niet betaald.
danah boyd
Partneronderzoeker bij Microsoft Research
Renée DiResta
Technisch onderzoeksmanager bij Stanford Internet Observatory
Joan Donovan
Onderzoeksdirecteur bij het Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy van de Harvard Kennedy School en directeur van het Technology and Social Change Project
Evelyn Douk
Docent Rechten en S.J.D. kandidaat aan de Harvard Law School, Associate Research Scholar aan het Knight First Amendment Institute aan de Columbia University, en Affiliate aan het Berkman Klein Centrum voor Internet & Samenleving
Emily Frie
Directeur Cyberintegratie bij MITRE
Nathaniel Gleicher
Hoofd cyberbeveiligingsbeleid bij Facebook
Deborah Raji
Fellow bij Mozilla
Thomas Rid
Hoogleraar Strategische Studies aan de Johns Hopkins University
Yoel Roth
Hoofd site-integriteit bij Twitter
Alicia Wanless
Directeur van het Partnership for Countering Influence Operations bij de Carnegie Endowment for International Peace
Clemens Wolf
Global Public Policy Lead voor informatie-integriteit bij Google

Tekst in screenshot:

Context en inzichten

Dit rapport is opgesteld door de drie medevoorzitters van de Aspen Institute’s Commissie voor Informatie Onrust: Katie Couric, Chris Krebs en Rashad Robinson. De commissarissen hebben gedurende het hele proces bijgedragen aan het rapport door middel van onderzoek, beraadslaging en discussie, en samenwerkende werkgroepen, die de concept aanbevelingen hebben opgesteld. Hoewel de Commissie het grotendeels eens was met de inzichten en richting van de aanbevelingen, hoefden de commissarissen niet alle aanbevelingen en inzichten in het eindrapport volledig te onderschrijven.

Their taxpayer-backed conclusions: the state should have total access to data to make searching speech easier, speech offenders should be put in a “holding area,” and government should probably restrict disinformation, “even if it means losing some freedom.”
Hun door de belastingbetalers betaalde conclusies: de staat moet volledige toegang hebben tot gegevens om het doorzoeken van meningsuitingen gemakkelijker te maken, overtreders moeten in een “wachtruimte” worden geplaatst en de overheid zou desinformatie waarschijnlijk moeten beperken, “zelfs als dit betekent dat er wat vrijheid verloren gaat.”
Tekst in screenshot:

Belangrijkste belanghebbenden
Overheid: Wet goedkeuren – of onafhankelijke instanties zoals de FTC machtigen – om openbaarmaking van gegevens verplicht te stellen en juridische waarborgen te bieden die de privacy van gebruikers beschermen, de integriteit van het platform respecteren en in het algemeen belang zijn.

Tekst in screenshot:

Wachtruimten: nieuwe berichten van beïnvloeders met herhaaldelijk slecht gedrag moeten in een wachtruimte worden geplaatst die handmatige moderatie en controle mogelijk maakt, waardoor de kans op verdere verspreiding van verkeerde informatie wordt beperkt.
Demonetisatie: verwijder de toegang tot productfuncties voor schendend gedrag (bijv. posten, het genereren van inkomsten of versterking).

Tekst in screenshot:

.. verantwoordelijkheid waar ze al tekort zijn geschoten. Het publieke sentiment onderstreept de teleurstelling en frustratie over het falen van technologiebedrijven op dit gebied, waarbij ongeveer de helft van de Amerikaanse volwassenen aangeeft dat de overheid stappen moet ondernemen om valse informatie te beperken, zelfs als dit betekent dat er wat vrijheid verloren gaat om toegang te krijgen tot content of deze te publiceren.

Note Aspen recommended the power to mandate data disclosure be given to the FTC, which this committee just caught in a clear abuse of office, demanding information from Twitter about communications with (and identities of) #TwitterFiles reporters. judiciary.house.gov/sites/evo-subs
Merk op dat Aspen aanbeval om FTC het recht te geven om alle informatie te mogen ontvangen, terwijl de commissie FTC net betrapt had op duidelijk ambtsmisbruik: informatie eisen van Twitter over communicatie met (en identiteiten van) #TwitterFiles-verslaggevers.
https://judiciary.house.gov/sites/evo-subs
Tekst in screenshot:

13 december 2022
1. Onlangs werd gemeld dat Twitter externe journalisten (inclusief, maar niet beperkt tot Bari Weiss, Matt Taibbi, Michael Schellenberger, Abigail Schrier en anderen) “brede en uitbreidende toegang tot Twitter-bestanden” en “uitgebreide, ongefilterde toegang tot de interne communicatie en systemen van Twitter’ heeft gegeven, in verband met hun zogenaamde doorlopende TwitterFiles-rapportage. Mevrouw Weiss kreeg naar verluidt onder meer toegang tot de systemen van Twitter-medewerkers, werd toegevoegd aan de Slack-kanaal(en) en kreeg een bedrijfslaptop.
13 december 2022
A. Identificeer alle journalisten en andere leden van de media aan wie u enige vorm van toegang hebt verleend tot de interne communicatie van het bedrijf (bijv. Slack, e-mails), bronnen, interne documenten en/of bestanden sinds 27 oktober 2022.

Naturally Twitter’s main concern regarding the Aspen report was making sure Facebook got hit harder by any resulting regulatory changes:
Natuurlijk was de grootste zorg van Twitter met betrekking tot het Aspen-rapport ervoor te zorgen dat Facebook harder werd getroffen door eventuele wijzigingen in de regelgeving:
Tekst in screenshot:

Jennifer McDonald
Aspen-rapport over informatieonrust
Aan: Policy Communications, Katie Rosborough, CC: Lucia Gamboa, Nick Pickles, Yoel Roth
Hoi team,
Wees voorbereid dat het Aspen Institute het rapport van hun Commissie over informatieonrust Maandagmorgen 15 november zal vrijgeven.
Het rapport is hier bijgevoegd en is tot maandag onder embargo.
Een goede tip is om te kijken hoe we onszelf op afstand kunnen zetten van de voorbeelden en aanbevelingen die vooral op Facebook zijn gericht.
Er is gelegenheid voor meer genuanceerde paneldiscussies na publicatie.

The same agencies (FBI, DHS/CISA, GEC) invite the same “experts” (Thomas Rid, Alex Stamos), funded by the same foundations (Newmark, Omidyar, Knight) trailed by the same reporters (Margaret Sullivan, Molly McKew, Brandy Zadrozny) seemingly to every conference, every panel.
Dezelfde agentschappen (FBI, DHS/CISA, GEC) nodigen dezelfde “experts” uit (Thomas Rid, Alex Stamos), gefinancierd door dezelfde stichtingen (Newmark, Omidyar, Knight) gevolgd door dezelfde verslaggevers (Margaret Sullivan, Molly McKew, Brandy Zadrozny) schijnbaar op elke conferentie, elk panel.
Tekst in screenshot:

Harvard Kennedyschool
INSTITUUT VOOR POLITIEK
Na de verkiezingen van 2020, bracht de Amerikaanse Cybersecurity Infrastructure Security Agency – toen onder leiding van Chris Krebs – een verklaring uit dat de verkiezingen van 2020 de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis waren. Hoewel stemmachines, stemmentellers en de infrastructuur van poststemmen beschermd waren voor die verkiezingen, wordt er tot vandaag nog steeds strijd gevoerd in het cyberdomein met betrekking tot verkiezingen. Desinformatie, verspreid via sociale media, beïnvloedt het publieke debat en mobiliseert groepen voor gevaarlijke en gewelddadige doeleinden. Nu we de midterm-verkiezingen van 2022 naderen: wat is de beste manier om te zorgen voor veilige en eerlijke verkiezingen?
Kom naar het John F. Jr. Forum voor een gesprek met Chris Krebs. nu een partner bij de Krebs Stamos Group, gemodereerd door Dr. Joan Donovan, onderzoeksdirecteur van het Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy, Harvard Kennedy School.

Tekst in screenshot:

Stanford | Cyber Policy Center
Freeman Spogli Instituut en Stanford Law School
Het Cyber Policy Center is een gezamenlijk initiatief van het Freeman Spogli Instituut voor Internationale Studies en Stanford Law School.
HET VERTROUWENSPROBLEEM: Wat is de rol van de Amerikaanse regering bij het bevorderen van consensus en het verminderen van polarisatie in eigen land?
Moderator: Renée DiResta
Sprekers: Ben Ginsberg, Larry Diamond, Nicole Wong, Rashad Robinson

The #TwitterFiles show the principals of this incestuous self-appointed truth squad moving from law enforcement/intelligence to the private sector and back, claiming a special right to do what they say is bad practice for everyone else: be fact-checked only by themselves.
De #TwitterFiles tonen de opdrachtgevers van deze incestueuze zelfbenoemde waarheidsploeg die van wetshandhaving/ inlichtingen naar de particuliere sector en terug gaat, en een speciaal recht opeist om te doen wat volgens hen van ieder ander slecht is: alleen door henzelf op feiten gecontroleerd worden.
While Twitter sometimes pushed back on technical analyses from NGOs about who is and isn’t a “bot,” on subject matter questions like vaccines or elections they instantly defer to sites like Politifact, funded by the same names that fund the NGOs: Koch, Newmark, Knight.
Terwijl Twitter zich soms verzet tegen technische analyses van NGO’s over wie wel en niet een “bot” is, wijken ze bij kwesties zoals vaccins of verkiezingen onmiddellijk uit naar sites als Politifact, gefinancierd door dezelfde namen die de NGO’s financieren: Koch, Newmark, Knight.
Tekst in screenshot:

<!here> we hebben zojuist een rapport gekregen van de FBI betreffende 2 tweets, 1. 1314479095401521154 gerelateerd aan het “versnipperen” van per post verstuurde stembiljetten, dit is bewezen vals te zijn via dit: (https://www.politifact.com/factchecks/2020/oct/08/blog-posting/social-posters-spread-election-mis …

Tekst in screenshot:

Stand Together Fellowships, van het Charles Koch Instituut
Het versnellen van de carrières van opkomende journalisten door middel van een jaar Poynter-Koch Media
en Journalistiek Fellowship.
Craig Newmark Filantropieën
Bevorderen van discours en op feiten gebaseerde meningsuiting en strijden tegen desinformatie en vooringenomenheid bij The Craig Newmark Centre for Ethics and Leadership
Gannet Stichting
De carrières van honderden vrouwen in nieuwsmedia en technologie transformeren via de Poynter Leadership Academy for Women in Media
Gill Stichting
Onbeperkte ondersteuning bieden om goede journalistiek beter te maken
Instituut voor Oorlogs- en Vredesrapportage
Wereldwijde factchecktrainingen uitbreiden met het International Fact-Checking Network, dat meer dan 20 landen bedient, waaronder Tunesië, Chili, Sri Lanka, Noord-Macedonië, Bulgarije, Fiji, Pakistan en Myanmar.
John S. en James L. Knight Foundation
Lokale redacties voorzien van transformationeel veranderadvies
Stichting Lumina
Journalisten helpen meer invloedrijke verhalen te vertellen door middel van thematische training
John D. en Catherine T. MacArthur Stichting
Journalisten leren hoe ze verslaggeving over gevangenissen en politie kunnen verbeteren
Newton & Rochelle Becker liefdadigheidsfonds
Ondersteuning van journalistieke excellentie in een democratische samenleving
Stichting Rays Baseball
Het bieden van sponsor ondersteuning op ons jaarlijkse gala voor innovatieve programma’s om onderzoeksjournalistiek te versterken 
Stichting TEGNA
Het bieden van toegang en middelen tot onze journalistieke programma’s op de middelbare school
De Washington Post
Journalisten van kleur die in digitale media werken opleiden om professioneel en persoonlijk te groeien via de Leadership Academy for Diversity in Media

#TwitterFiles repeatedly show media acting as proxy for NGOs, with Twitter bracing for bad headlines if they don’t nix accounts. Here, the Financial Times gives Twitter until end of day to provide a “steer” on whether RFK, Jr. and other vax offenders will be zapped.
#TwitterFiles laat herhaaldelijk media zien die optreden als proxy voor NGO’s, waarbij Twitter zich schrap zet voor slechte krantenkoppen als ze geen accounts verwijderen. Hier geeft de Financial Times Twitter tot het einde van de dag de tijd om te bepalen of RFK, Jr. en andere vax-overtreders zullen worden verbannen.
Tekst in screenshot:

Van: Hannah Murphy
Datum: dinsdag 23 maart 2021 om 19:28 uur
Onderwerp: FT-query over: superspreaders met onjuiste informatie over vaccins
Aan: Katie Rosborough 
Cc: Liz Kelly, Pers
Hoi
Ik hoop dat alles goed met jullie is. In een rapport waar tot morgen een embargo op rust, dringt het Center for Countering Digital Hate er bij Twitter en andere platforms (Facebook, Google) op aan om de accounts te verbieden van twaalf mensen waarvan het heeft vastgesteld dat ze verantwoordelijk zijn voor ongeveer tweederde van de online anti-vaccinatie-berichten, zie onder.
De CCDH heeft gezegd dat de platforms door dit niet te doen hun beleid niet handhaven.
Heeft Twitter nog commentaar? Zouden deze accounts niet voldoen aan de norm voor schorsing onder het nieuwe beoordelingssysteem?
We verwelkomen eventuele reactie tot het eind van de dag, Pacific Time.
Groet,
Hanna
1. Joseph Mercola
2. Robert F. Kenndy Jr.
3. Ty en Charlene Bollinger
4. Sherri Tenpenny
5. Rizza Islam
6. Rashid Buttar
7. Erin Elisabeth
8. Sayer Ji
9. Kelly Brogan
10. Christiane Northrup
11. Ben Tapper
12.Kevin Jenkins

Hannah Murphy
Technologie correspondent
Bureau San Francisco
Mobiel/WhatsApp/Signaal +1-415-815-4844

Well, you say, so what? Why shouldn’t civil society organizations and reporters work together to boycott “misinformation”? Isn’t that not just an exercise of free speech, but a particularly enlightened form of it?
Nou, zeg je, en dan? Waarom zouden maatschappelijke organisaties en verslaggevers niet mogen samenwerken om “verkeerde informatie” te boycotten? Is dat niet gewoon een uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, zij het een bijzonder verlichte vorm ervan?
The difference is, these campaigns are taxpayer-funded. Though the state is supposed to stay out domestic propaganda, the Aspen Institute, Graphika, the Atlantic Council’s DFRLab, New America, and other “anti-disinformation” labs are receiving huge public awards.
Het verschil is dat deze campagnes door de belastingbetaler worden gefinancierd. Hoewel de staat geacht wordt zich verre van binnenlandse propaganda te houden, ontvangen het Aspen Institute, Graphika, het DFRLab van de Atlantic Council, New America en andere “anti-desinformatie”-laboratoria flinke subsidies.
Tekst in screenshot:

Toekenningsbureau
ministerie van Defensie
(DOD)
$ Toekenningsbedragen
Ontvanger
GRAPHIKA, INC.
401 LAFAYETTE ST STE E6
NEW YORK, NY 10003-7014
Congresdistrict: NY-12
VERENIGDE STATEN
$ 3,0 miljoen
Verplicht bedrag

Tekst in screenshot:

Tabel 2: Top 10 denktanks naar bedrag ontvangen van de Amerikaanse regering en defensiecontractanten
RAND Corporation $1.209.100.0000
Center for a New American Security (CNAS) $8.946.000
Atlantic Council $8.697.000
New America Foundation $7.283.828
German Marshall Fund of the United States $6.599.999
CSIS $5.040.000
Council on Foreign Relations $2.590.000
Brookings Institution $ 2.485.000
Heritage Foundation $ 1.375.000
Stimson Center $ 1.343.753

Some NGOs, like the GEC-funded Global Disinformation Index or the DOD-funded Newsguard, not only seek content moderation but apply subjective “risk” or “reliability” scores to media outlets, which can result in reduction in revenue. Do we want government in this role?

Sommige NGO’s, zoals de door de GEC gefinancierde Global Disinformation Index of de door het DOD gefinancierde Newsguard, streven niet alleen naar inhoudelijke moderatie, maar passen subjectieve “risico”- of “betrouwbaarheid”-scores toe op mediakanalen, wat kan leiden tot vermindering van inkomsten. Willen we de overheid in deze rol?

Tekst in screenshot:

Toekenningsbureau
Ministerie van Defensie (DOD)
Ontvanger
NEWSGUARD TECHNOLOGIES, INC.
25 W 52ND ST FL 15
NEW YORK, NY 10019-6104
Congresdistrict: NY-12
VERENIGDE STATEN

$ 749.387

Perhaps the ultimate example of the absolute fusion of state, corporate, and civil society organizations is the Stanford Internet Observatory (SIO), whose “Election Integrity Partnership” is among the most voluminous “flaggers” in the #TwitterFiles:
Misschien wel het ultieme voorbeeld van de absolute samensmelting van staats-, bedrijfs- en maatschappelijke organisaties is het Stanford Internet Observatory (SIO), welks “Election Integrity Partnership” een van de meest omvangrijke “flaggers” in de #TwitterFiles is:
Tekst in screenshot:

<lijst met door EIP gemarkeerde tweets van belangrijke tweeters>

Tekst in screenshot:

James Alexander
re:Verkiezingen: EIP over Queens Villages Ballot beschuldigingen: als we besluiten dat het in overtreding is, por dan ycetin(?) om actie te ondernemen op het Periscope-account (Yalcin, voel je vrij om onafhankelijk te beoordelen, uiteraard als je tijd hebt)
antwoorden op draad:
door Marcus Lee
Ik ben doorgegaan met het toevoegen van een desinfo-label aan de tweet.
(https://mobile.twitter.com/jakejakeny/status/1321900543451799559)

Tekst in screenshot:

Jake Novak @jakejakeny
Twitter-waarschuwing: Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze Tweet wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over verkiezingen of andere civiele processen.
BREAKING NEWS: Verschillende inwoners van Queens Village (NY) ontvingen vooraf ingevulde stembiljetten voor Joe Biden en kregen te horen dat ze deze gewoon terug moesten sturen naar de verkiezingscommissie. Dit is ronduit ILLEGAAL
<afbeelding van een vooraf ingevuld verkiezingsbiljet>

After public uproar “paused” the Orwellian “Disinformation Governance Board” of the DHS in early 2020, Stanford created the EIP to “fill the gaps” legally, as director Alex Stamos explains here (h/t Foundation for Freedom Online).

This tweet is corrected, see below.

Nadat het Orwelliaanse “Disinformation Governance Board” van het DHS begin 2020 na publieke opschudding werd “gepauzeerd”, creëerde Stanford het EIP om legaal “de hiaten op te vullen”, zoals directeur Alex Stamos hier uitlegt (met dank aan Foundation for Freedom Online).

Deze tweet is gecorrigeerd, zie hieronder.

Op 6 april 2023 heeft Matt Taibbi enkele tweets gecorrigeerd. Hier zijn correctie.

In #TwitterFiles #19, about Stanford’s Election Integrity Partnership, I mistakenly said the EIP had been created after the pausing of the Disinformation Governance board. That was incorrect. The new tweet looks like:

In #TwitterFiles #19*, over Stanford’s Election Integrity Partnership, zei ik ten onrechte dat het EIP was opgericht na het pauzeren van de Disinformation Governance board. Dat was onjuist. De nieuwe tweet ziet er als volgt uit:

*Taibbi vergist zich hier, dit is TwitterFiles #18

New Tweet (same video included):

In early 2020, Stanford created the EIP to “fill the gaps” legally, as director Alex Stamos explains. here:

Nieuwe Tweet (inclusief dezelfde video):

Begin 2020 creëerde Stanford het EIP om legaal “de hiaten op te vullen”, zoals directeur Alex Stamos hier uitlegt:

EIP research manager Renee DiResta boasted that while filling “gaps,” the EIP succeeded in getting “tech partners” Google, TikTok, Facebook and Twitter to take action on “35% of the URLS flagged” under “remove, reduce, or inform” policies.
EIP-onderzoeksmanager Renee DiResta pochte dat het EIP, terwijl het “lacunes” opvulde, erin slaagde “tech partners” Google, TikTok, Facebook en Twitter zover te krijgen dat ze actie ondernamen op “35% van de URLS die werden gemarkeerd” onder “verwijder, verminder of informeer” beleid.

According to the EIP’s own data, it succeeded in getting nearly 22 million tweets labeled in the runup to the 2020 vote.

Matt Taibbi deleted this tweet, see below.

Volgens de eigen gegevens van het EIP is het erin geslaagd bijna 22 miljoen tweets te labelen in de aanloop naar de verkiezingen van 2020.

Matt Taibbi verwijderde deze tweet, zie hieronder.

Tekst in screenshot:

In totaal omvatten onze incidentgerelateerde tweetgegevens 5.888.771 tweets en retweets rechtstreeks van ticketstatus-ID’s, 1.094.115 tweets en retweets die als eerste werden verzameld van ticket-URL’s en 14.914.478 van zoekopdrachten op trefwoord, voor een totaal van 21.897.364 tweets.

Correction of April 6, 2023:

In the third case, @MehdiRHasan and Stanford assert that I misinterpreted a passage from an EIP final report about 22 million being flagged. Unlike other Stanford complaints, I can’t say this is wrong. I’ve preemptively removed it.

Correctie van 6 april 2023:

In de derde zaak stellen @MehdiRHasan en Stanford dat ik een passage uit een EIP-eindrapport over 22 miljoen die gemarkeerd zijn verkeerd heb geïnterpreteerd. In tegenstelling tot andere klachten van Stanford kan ik niet zeggen dat dit onjuist is. Ik heb de tweet preventief verwijderd.

It’s crucial to reiterate: EIP was partnered with state entities like CISA and GEC while seeking elimination of millions of tweets. In the #TwitterFiles, Twitter execs did not distinguish between organizations, using phrases like “According to CIS[A], escalated via EIP.”

Taibbi corrected this tweet, see below.

Het is cruciaal om te herhalen: EIP werkte samen met overheidsinstanties zoals CISA en GEC terwijl ze probeerden miljoenen tweets te elimineren. In de #TwitterFiles maakten Twitter executives geen onderscheid tussen de organisaties, door zinnen te gebruiken als “Volgens CIS[A], opgeschaald via EIP.”

Taibbi corrigeerde deze tweet, zie hieronder.

Tekst in screenshot:

Matt Graydon
16:39:43
Dit is een erg lange en juridisch getinte video, maar in wezen beweert die dat verkiezingsmedewerkers van de PA vóór de verkiezingsdag de binnenste enveloppen van de stembiljetten openden en mensen opriepen om hun stembiljetten voorafgaand aan de verkiezingsdag te corrigeren. Volgens CIS (opgeschaald via EIP), geeft de video een verkeerde voorstelling van 1) de wet van de PA, 2) de beslissing van het Hooggerechtshof van de PA en 3) de beëdigde verklaringen die in de video worden getoond (details in de thread). Gedachten over hoe hiermee om te gaan? (https://twitter.com/tracybeanz/status/1326981600689602561?s=19)

In the same thread, I misindentified the Center for Internet Security as the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. That has been removed. Here’s the screenshot* of the error:

*screenshot original tweet

In dezelfde thread heb ik het Center for Internet Security verkeerd aangegeven als het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Dat is verwijderd. Hier is de screenshot* van de fout:

*screenshot oorspronkelijke tweet

After the 2020 election, when EIP was renamed the Virality Project, the Stanford lab was on-boarded to Twitter’s JIRA ticketing system, absorbing this government proxy into Twitter infrastructure – with a capability of taking in an incredible 50 million tweets a day.
Na de verkiezingen van 2020, toen EIP werd omgedoopt tot het Virality Project, werd het Stanford-lab toegevoegd aan Twitter’s JIRA-ticketingsysteem, waardoor deze overheidsproxy werd opgenomen in de Twitter-infrastructuur – met een capaciteit om maar liefst 50 miljoen tweets per dag te verwerken.

Tekst in screenshot:

Van: Chase Small
Onderwerp: Re: Vaccin Project SIO <> Twitter Team
Datum: 22 februari 2021 om 13.00 uur
Aan: Yoel Roth, Brian Clarke
Cc: Renee DiResta, Isabella Garcia-Camargo
Hallo Twitter-team,
We zijn verheugd jullie als externe partner voor het Virality Project te hebben. De partner introductie handleiding van het Virality Project is hier te vinden. Dit document omvat alle introductie- en gebruiksinstructies voor onze VP Jira-omgeving.
Brian en Joe, voltooi svp het aanmelden voor jullie Jira-account met behulp van de link in de e-mail die je zou moeten hebben ontvangen van jira@viralityproject.atlassian.net of door deze online portal te bezoeken. Laat het me weten als je hier problemen mee hebt.
Yoel, jouw Jira-inloggegevens zijn dezelfde als die van het EIP. Houd rekening met de nieuwe VP Online Portal en stuur een e-mail naar tips@virality-project.atlassian.net voor het indienen van tips.
De introductie-handleiding is een dynamisch document, dus geef direct commentaar als je merkt dat iets verwarrend is. We hebben ook deze korte demovideo, die dezelfde informatie behandelt. Zodra je je kunt aanmelden bij ons systeem, kan je gerust een paar testtickets maken en dan zullen we onze analisten laten reageren, zodat je een idee krijgt van de notificatiestroom hier.
Nogmaals bedankt voor al jullie medewerking tot nu toe, en laat het me weten als je hier vragen over hebt. Blij om iedereen aan boord te krijgen!
Van harte,
Chase Small

Tekst in screenshot:

Re: Vertrouwelijk: uitnodiging om zich aan te melden voor het nieuwe COVID-19-streameindpunt van Twitter
Datum: ma, 13 april 2020
Van: Yoel Roth
Aan: Yoel Roth
Cc: Alex Stamos, xxx, Renee DiResta, jjj
En nu een follow-up die verder gaat dan het standaardverhaal dat onze communicatiemensen me vroegen te sturen: we zouden GRAAG nauw samenwerken aan alles in het IO-universum wat jullie vinden met behulp van deze gegevens. Dat kan via onze gebruikelijke engagementkanalen. Het API-team wilde vooral duidelijk maken dat ze geen technische ondersteuning kunnen bieden.
Op ma 13 apr 2020 om 13:25 schreef Yoel Roth:
Hallo Alex en Renée,
Twitter lanceert binnenkort een nieuw interface ter ondersteuning van het onderzoek naar het coronavirus: een nieuwe, volledig betrouwbare stroom tweets met betrekking tot COVID-19, die in realtime en gratis wordt afgeleverd. Ik neem contact met u op omdat we u willen uitnodigen om toegang tot dit interface aan te vragen voorafgaand aan onze openbare release.
Voordat ik inga op de onderstaande details, wil ik u vragen deze e-mail niet te delen en al deze informatie privé te houden tot onze openbare aankondiging (gepland voor later deze week).
Kortom, we brengen een nieuw, gratis interface uit in Twitter Developer Labs dat de betrouwbare, realtime openbare tweets over COVID-19 levert. We weten dat onze standaard API beperkingen heeft die het vanwege het volume moeilijk maken om dit onderwerp adequaat te bestuderen. Deze nieuwe stream bevat alles met betrekking tot COVID-19 zoals geclassificeerd door onze Tweet-annotaties. We zijn van plan de trefwoorden en hashtags te publiceren van de Tweet-annotatie die het COVID-19-onderwerp aanstuurt, zodat je zicht hebt op de inhoud van de stream en deze indien nodig kunt aanvullen.
We proberen onderzoekers te selecteren waarvan we denken dat ze in de beste positie verkeren om de enorme omvang van deze gegevens effectief te gebruiken. Het openbare gesprek met betrekking tot COVID-19 heeft meer dan 50 miljoen tweets per dag opgeleverd. We erkennen dat slechts enkele onderzoekers over de benodigde computercapaciteit beschikken om met deze hoeveelheid gegevens te werken. Hoewel we momenteel niet in staat zijn om nauw met u samen te werken, afgezien van het verlenen van toegang tot deze gegevens, kunt u zodra het product is gelanceerd en uw aanvraag is goedgekeurd, meteen aan de slag.

In one remarkable email, the Virality Project recommends that multiple platforms take action even against “stories of true vaccine side effects” and “true posts which could fuel hesitancy.”
In een opmerkelijke e-mail beveelt het Virality Project aan dat meerdere platforms actie ondernemen, zelfs tegen “verhalen over echte bijwerkingen van vaccins” en “correcte berichten die aarzeling kunnen aanwakkeren”.
None of the leaders of this effort to police Covid speech had health expertise.
Geen van de leiders van deze poging om de meningsuiting van Covid te controleren, had gezondheidsexpertise.
Tekst in screenshot:

• Standaard onjuiste informatie over vaccins op uw platform
o De nalatigheid: berichten op uw platform die duidelijk onjuiste verkeerde informatie over vaccins verspreiden waarvan wij denken dat ze in strijd zijn met uw beleid
–  Bekende recidivisten
o Valse of misleidende berichten van de accounts van bekende recidivisten, zoals Robert F. Kennedy, Jr of Sherri Tenpenny. Dit is een grote hoeveelheid inhoud die bijna altijd gerapporteerd moet worden.
o Voorbeeld.: RFK meldt dat er 4.000 bijwerkingen van vaccins zijn gemeld aan CDC in één week
–  Correcte inhoud die aarzeling over vaccins zou kunnen bevorderen
o Virale posts van individuen die twijfels over vaccins uiten, of verhalen over echte bijwerkingen van vaccins. Deze inhoud is niet duidelijk onjuiste of desinformatie, maar kan wel verkeerde informatie zijn (overdreven of misleidend). Ook opgenomen in deze verzameling zijn vaak correcte berichten die aarzeling kunnen aanwakkeren, zoals individuele landen die bepaalde vaccins verbieden.
o Bijv.: nieuwsartikel en berichten over een schooldistrict in Central NY dat sluit nadat veel schoolpersoneel ziek is geworden door bijwerkingen van het COVID-19-vaccin
o Bijv.: gesprek over recente sterfgevallen door beroemdheden na vaccinatie. Deze inhoud is vaak niet verifieerbaar (doodsoorzaak is onduidelijk), maar verspreidt zich snel en leidt eerder tot gesprekken over aarzeling dan niet-

This is the Censorship-Industrial Complex at its essence: a bureaucracy willing to sacrifice factual truth in service of broader narrative objectives. It’s the opposite of what a free press does.
Dit is het informatiecontrole-netwerk in zijn essentie: een bureaucratie die bereid is de feitelijke waarheid op te offeren in dienst van bredere narratieve doelstellingen. Het is het tegenovergestelde van wat een vrije pers doet.
Profiles portray DiResta as a warrior against Russian bots and misinformation, but reporters never inquire about work with DARPA, GEC, and other agencies. In the video below from @MikeBenzCyber, Stamos introduces her as having “worked for the CIA”:
Profielen portretteren DiResta als een strijder tegen Russische bots en verkeerde informatie, maar verslaggevers vragen nooit naar haar werk met DARPA, GEC en andere bureaus. In de onderstaande video van @MikeBenzCyber stelt Stamos haar voor als iemand die “voor de CIA heeft gewerkt”:
DiResta has become the public face of the Censorship-Industrial Complex, a name promoted everywhere as an unquestioned authority on truth, fact, and Internet hygiene, even though her former firm, New Knowledge, has been embroiled in two major disinformation scandals.
DiResta is het publieke gezicht geworden van het informatiecontrole-netwerk, een naam die overal wordt gepromoot als een onbetwiste autoriteit op het gebied van waarheid, feiten en internethygiëne, ook al is haar voormalige bedrijf, New Knowledge, verwikkeld in twee grote desinformatieschandalen.
Tekst in screenshot:

Forbes
Renée DiResta, de technisch onderzoeksmanager bij Stanford Internet Observatory, vatte samen wat de rest van ons dinsdag op sociale media waarnam:
Renee Di Resta @noUpside
Oh, Damar Hamlin is trending. Misschien is er een gezondheidsupdate.
Oh … het zijn betaalde accounts die tweeten over hoe hij eigenlijk dood is, er is een “body double” en zijn familie “zit in het complot”.
Dit soort geruchten kunnen de doelwitten behoorlijk schaden, maar Community Notes zal de zaken ongetwijfeld ophelderen.
09:06 • 24 jan. 2023 • 3.018

Tekst in screenshot:

‘Wat wil je opofferen voor de waarheid?’ Maria Ressa bespreekt desinformatie en sociale platforms met prins Harry en Renée DiResta

Tekst in screenshot:

Renee Di Resta
Mede-oprichter en hoofd marketing bij Haven
Renee DiResta is mede-oprichter en hoofd marketing bij Haven, een handelstechnologiebedrijf dat de wereldwijde handel transformeert door logistiek verder te brengen dan menselijke schaal. Ze is een durfkapitaalverstrekker, adviseur en auteur van The Hardware Startup: Building Your Product, Business,
and Brand.

Tekst in screenshot:

Democracypost
Opinie | Dit is hoe Rusland de verkiezingen van 2020 zal aanvallen. We zijn nog steeds niet klaar.
Door Renee DiResta, Michael McFaul en Alex Stamos
15 november 2019 om 19:30 uur Est
Roger Stone verlaat vrijdag het gerechtsgebouw nadat hij schuldig is bevonden aan het belemmeren van een congresonderzoek naar de inmenging van Rusland in de verkiezingen van 2016. (Win Mcnamee/Getty Images)
Renee DiResta is de technisch onderzoeksmanager bij het Stanford Internet Observatory en een Mozilla Fellow. Michael McFaul is directeur van het Freeman Spogli Institute for International Studies en een Hoover fellow aan Stanford University. Alex Stamos, voormalig chief security officer van Facebook, is directeur van het Stanford Internet Observatory en gastonderzoeker bij de Hoover Institution.

This, ultimately, is the most serious problem with the Censorship-Industrial Complex.
Dit is uiteindelijk het ernstigste probleem met het informatiecontrole-netwerk.
Packaged as a bulwark against lies and falsehood, it is itself often a major source of disinformation, with American taxpayers funding their own estrangement from reality.
Verpakt als een bolwerk tegen leugens en bedrog, is het zelf vaak een belangrijke bron van desinformatie, waarbij Amerikaanse belastingbetalers hun eigen vervreemding van de werkelijkheid financieren.
DiResta’s New Knowledge helped design the Hamilton 68 project exposed in the #TwitterFiles.
DiResta’s New Knowledge hielp bij het ontwerpen van het Hamilton 68-project* dat werd ontmaskerd in de #TwitterFiles.
Although it claimed to track “Russian influence,” Hamilton really followed Americans like “Ultra Maga Dog Mom,” “Right2Liberty,” even a British rugby player named Rod Bishop:
Hoewel het beweerde ‘Russische invloed’ te volgen, volgde Hamilton in werkelijkheid Amerikanen zoals ‘Ultra Maga Dog Mom’, ‘Right2Liberty’, en zelfs een Britse rugbyspeler genaamd Rod Bishop:
Tekst in screenshot:

ULTRA MAGA hondenmoeder
@Deplorable_JJ
Als kind was ik Democraat, als student was ik Socialist, als volwassene ben ik Ultra-MAGA
#VoteRed #DemocratsAreDestroyingAmerica
@ Florida, VS
Lid sinds januari 2010

Tekst in screenshot:

Right2Liberty
@Right2Liberty
Amerika eerst. Anti-pc. Vrije denker. Cynische GenX-er. Sportgek.
Dierenliefhebber. Gefascineerd door The Phenomenon.
@ Noord-Colorado
Lid sinds mei 2009

Tekst in screenshot:

#WeDoNotConsent aan de VN
Maak een einde aan corruptie #EndMSMLies #End.UN #End.Bankers
@AmericaFirst1Ø
#PATRIOT Tegen alle leugens/WEF/WHO/CDC Leugens over Covaids.
#EndNWO #EndKillGates
Underground
Lid sinds mei 2016

Told he was put on the Hamilton list of suspected “Russian influence” accounts, Bishop was puzzled.
Toen hem werd verteld dat hij op de Hamilton-lijst was geplaatst van accounts die verdacht werden van “Russische beïnvloeding”, was Bishop verbaasd.
“Nonsense. I’m supporting Ukraine,” he said.
“Onzin. Ik steun Oekraïne’, zei hij.
As a result of Hamilton’s efforts, all sorts of people were falsely tied in press stories to “Russian bots”: former House Intel chief Devin Nunes, #WalkAway founder @BrandonStraka, supporters of the #FireMcMaster hashtag, even people who used the term “deep state”:
Als resultaat van de inspanningen van Hamilton werden allerlei mensen in persverhalen valselijk verbonden met “Russische bots”: voormalig House Intel-chef Devin Nunes, #WalkAway-oprichter @BrandonStraka, aanhangers van de #FireMcMaster-hashtag, zelfs mensen die de term “Deep State” gebruikten:
Tekst in screenshot:

@CNN
Russische bots gebruiken #WalkAway om Democraten te beschadigen bij de tussentijdse verkiezingen cnn.it/2zOgxlV

Tekst in screenshot:

Politico
Rusland pusht meer ‘deep state’-hashtags
Een vrouw spreekt aan de telefoon terwijl ze langs een met graffiti bedekte muur loopt met een gigantisch hashtag-teken in de buurt van het Kursky-treinstation in Moskou op 17 november 2017. | Mladen Antonov/Getty Images

Tekst in screenshot:

Rechtse eis voor #ReIeaseTheMemo onderschreven door Russische bots, trollen
Een nog niet vrijgegeven geheim memo van stafleden van het Huis van de Republikeinen beschrijft vermeende misbruiken van toezicht door de FBI. Democraten hebben het als misleidend bestempeld.
De Spasskaya (Verlosser) Toren van het Kremlin van Moskou en koepels van de kathedraal van de Voorbede van de Allerheiligste Theotokos (St. Basil’s Cathedral) in Moskou. Maksim Blinov / Spoetnik via AP

Hamilton 68 was funded by the Alliance for Securing Democracy, which in turn was funded by the German Marshall Fund, which in turn is funded in part by – the Department of State.
Hamilton 68 werd gefinancierd door de Alliance for Securing Democracy, die op haar beurt werd gefinancierd door het Duitse Marshallfonds, dat op zijn beurt gedeeltelijk wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Tekst in screenshot:

Toekenningsbureau
Ministerie van Staat
(DOS)
Ontvanger
DUITS MARSHALL FONDS VAN DE VERENIGDE STATEN
1744 R STRAAT NW
WASHINGTON, DC 20009-2410
Congresdistrict: DC-98
VERENIGDE STATEN
$ 2,9 miljoen
Verplicht bedrag

The far worse scandal was “Project Birmingham,” in which thousands of fake Russian Twitter accounts were created to follow Alabama Republican Roy Moore in his 2017 race for US Senate.
Het veel ergere schandaal was ‘Project Birmingham’, waarin duizenden nep-Russische Twitter-accounts werden gemaakt om de Republikein Roy Moore uit Alabama te volgen in zijn race voor de Amerikaanse Senaat in 2017.
Newspapers reported Russia seemed to take an interest in the race, favoring Moore.
Kranten meldden dat Rusland belangstelling leek te hebben voor de race, in het voordeel van Moore.
Tekst in screenshot:

Doorgestuurd bericht:
Van: Rosenberg, Eli
Datum: ma 16 okt 2017 om 14.00-13.00 uur
Onderwerp: Onderzoek van de Washington Post // Roy Moore Twitter-account
Aan: xxx, jjj
Hallo,
Ik hoop dat alles goed is bij jullie. Ik ben een verslaggever bij de Washington Post. Ik ben bezig met rapporten over duizenden nieuwe volgers van Alabama Senaat kandidaat Roy Moore, en had een paar vragen. Velen hebben erop gewezen dat Moore’s Twitter-aanhang dit weekend aanzienlijk is gegroeid, en dat veel van deze nieuwe volgers Cyrillische accounts hebben.
1) Waar komen deze volgers vandaan?
2) Waar waren de meeste van deze accounts toen ze werden aangemaakt?
3) Onderzoekt Twitter het probleem?
4) Gelooft Twitter dat deze accounts bots of echte mensen zijn? Gelooft zij dat zij deel uitmaken van een georganiseerde campagne om Moore’s aanhang te vergroten?
Vriendelijke groet,
Eli Rosenberg
De Washington Post

Tekst in screenshot:

Montgomery Advertiser
Russische invasie? Roy Moore ziet piek in Twitter-volgers uit het land van Poetin
Brian Lyman
Gepubliceerd 13:13 uur CT 16 oktober 2017 | Bijgewerkt 9:00 uur CT 17 oktober 2017

Tekst in screenshot:

Mother Jones
Politiek, 11 DECEMBER 2017
Pro-Russische propagandisten willen dat Roy Moore wint
Aan het Kremlin verbonden trollen hebben zich ook aangesloten bij Trump en Fox News in hun aanval op de FBI.

Tekst in screenshot:

AL.com
Russische Twitter-bots vallen het account van Roy Moore binnen; Senaatskandidaat
beschuldigt Doug Jones, Dems
Gepubliceerd: 16 oktober 2017, 20:53 uur

Though at least one reporter for a major American paper was at a meeting in September, 2018 when New Knowledge planned the bizarre bot-and-smear campaign, the story didn’t break until December, two days after DiResta gave a report on Russian interference to the Senate.
Hoewel ten minste één verslaggever van een grote Amerikaanse krant in september 2018 bij een bijeenkomst was toen New Knowledge de bizarre bot-en-lastercampagne plande, werd het verhaal pas doorgeprikt in december, twee dagen nadat DiResta een rapport uitbracht over Russische inmenging aan de senaat.
Internally, Twitter correctly assessed the Moore story as far back as fall of 2017, saying it had no way if knowing if the Moore campaign purchased the bots, or if “an adversary purchased them… in an attempt to discredit them.”
Intern beoordeelde Twitter het Moore-verhaal al in de herfst van 2017 correct en zei dat het onmogelijk was om te weten of de Moore-campagne de bots had gekocht, of dat “een tegenstander ze had gekocht … in een poging ze in diskrediet te brengen.”
Tekst in screenshot:

Van: xxx
Onderwerp: Re: Onderzoek van de Washington Post // Roy Moore Twitter-account
Aan: xxx, Platform Operations, user Operations, Emily Horne, Yoel Roth & 3 meer
Datum: 16 oktober 2017 om 19:03 uur
Om de discussie in dit draadje maar af te sluiten:
We zijn de laatste opschoning aan het afronden, maar we hebben ongeveer 20.000 accounts opgeschort die @MooreSenate volgden en nep/spam lijken te zijn. Dit onderzoek is gelogd op dit JIHA-ticket.
We kunnen op geen enkele manier vaststellen dat @MooreSenate of iemand van het team deze volgers gekocht heeft, of dat een tegenstander ze heeft gekocht om @MooreSenate in diskrediet te brengen. Het is voor ons niet mogelijk om een dergelijke vaststelling te doen met de gegevens waarover we beschikken.
Laat het ons weten als u vragen heeft.
xxx
Twitter-gebruikersservices – Platformbewerkingen

Twitter told this to reporters who asked about the story contemporaneously. Moreover, after the story broke, Twitter’s Roth wrote:

“There have been other instances in which domestic actors created fake accounts… some are fairly prominent in progressive circles.”

Twitter vertelde dit aan verslaggevers die destijds naar het verhaal vroegen. Bovendien, nadat het verhaal bekend was geworden, schreef Roth van Twitter:

“Er zijn andere gevallen geweest waarin binnenlandse personen nepaccounts hebben gemaakt… sommige zijn redelijk prominent aanwezig in progressieve kringen.”

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Betreft: Re: Follow-up in Alabama
Datum: 21 december 2018 om 13:35 uur
Aan: xxx Cc: Yoel Roth, Nick Pickles, Carlos Monje & 3 meer
Hallo allemaal,
Niets aan toe te voegen van onze kant. FB deelde een account dat ze van Tony hadden ontvangen, maar het kwam niet duidelijk overeen met iets dat we konden identificeren – en bij het beoordelen van MotiveAl en gerelateerde entiteiten, vind ik hier niets waar we actie op zouden moeten ondernemen. Ik denk dat dit echt een FB-verhaal is.
Voor wat het waard is: er zijn zeker andere gevallen geweest waarin binnenlandse personen nepaccounts hebben gemaakt om politieke informatie te verspreiden, en we zijn daartegen opgetreden volgens ons beleid. We moeten geen commentaar geven op specifieke personen, denk ik, maar sommigen zijn vrij prominente figuren in progressieve kringen.

Roth added, “We shouldn’t comment.” Repeatedly in the #TwitterFiles, when Twitter learned the truth about scandals like Project Birmingham, they said nothing, like banks that were silent about mortgage fraud.
Roth voegde eraan toe: “We moeten geen commentaar geven.” Herhaaldelijk in de #TwitterFiles, toen Twitter de waarheid hoorde over schandalen zoals Project Birmingham, zeiden ze niets, zoals toen banken zwegen over hypotheekfraude.
Reporters also kept quiet, protecting fellow “stakeholders.”
Verslaggevers hielden zich ook stil om mede-‘belanghebbenden’ te beschermen.
Twitter stayed silent out of political caution. DiResta, who ludicrously claimed she thought Project Birmingham was just an experiment to “investigate to what extent they could grow audiences… using sensational news,” hinted at a broader reason.
Twitter zweeg uit politieke voorzichtigheid. DiResta, die belachelijk genoeg beweerde dat ze dacht dat Project Birmingham slechts een experiment was om “te onderzoeken in hoeverre ze meer publiek konden bereiken … met behulp van sensationeel nieuws”, hintte naar een bredere reden.
Tekst in screenshot:

Renée DiResta, die een aantal mensen kent die bij het project betrokken waren, beweert dat de belangrijkste bedoeling was om tactieken te testen. “Ik had begrepen dat ze gingen onderzoeken in hoeverre ze het publiek voor Facebook-pagina’s konden laten groeien door sensationeel nieuws te gebruiken” vertelde ze de Times. 

“I know there were people who believed the Democrats needed to fight fire with fire,” she told the New York Times.
“Ik weet dat er mensen waren die vonden dat de Democraten vuur met vuur moesten bestrijden”, zei ze tegen de New York Times.
“It was absolutely chatter going around the party.”
“Het was absoluut een praatje dat rondging in de partij.”
Tekst in screenshot:

“Ik weet dat er mensen waren die vonden dat de Democraten vuur met vuur moesten bestrijden”, zei mevrouw DiResta, eraan toevoegend dat ze het daar niet mee eens was. “Het was absoluut een praatje dat rondging in de partij.”

The incident underscored the extreme danger of the Censorship-Industrial Complex. Without real oversight mechanisms, there is nothing to prevent these super-empowered information vanguards from bending the truth for their own ends.
Het incident onderstreepte het extreme gevaar van het informatiecontrole-netwerk. Zonder echte toezichtsmechanismen is er niets dat deze supermachtige informatievoorhoede ervan weerhoudt de waarheid voor hun eigen doeleinden te verdraaien.
By way of proof, no major press organization has re-examined the bold claims DiResta/New Knowledge made to the Senate – e.g. that Russian ads “reached 126 million people” in 2016 – while covering up the Hamilton and Alabama frauds. If the CIC deems it, lies stay hidden.
Als bewijs: geen enkele grote persorganisatie heeft de boude beweringen van DiResta/New Knowledge tegenover de Senaat – bijvoorbeeld dat Russische advertenties “126 miljoen mensen bereikten” in 2016 – opnieuw onderzocht, terwijl ze de fraude met Hamilton en Alabama verdoezelden. Als de CIC het goed vindt, blijven leugens verborgen.
In the digital age, this sprawling new information-control bureaucracy is an eerie sequel to the dangers Dwight Eisenhower warned about in his farewell address, when he said:
In het digitale tijdperk is deze uitgestrekte nieuwe bureaucratie van informatiecontrole een griezelig vervolg op de gevaren waarvoor Dwight Eisenhower waarschuwde in zijn afscheidsrede, toen hij zei:
“The potential for the disastrous rise of misplaced power exists.”
“Het potentieel voor de rampzalige opkomst van misplaatste macht bestaat.”
Thanks to @ShellenbergerMD and reporters/researchers @Techno_Fog, @neffects, @bergerbell, @SchmidtSue1, @tw6384, and others for help in preparing this testimony.
Met dank aan @ShellenbergerMD en verslaggevers/onderzoekers  @Techno_Fog, @neffects, @bergerbell, @SchmidtSue1, @tw6384 en anderen voor hulp bij het voorbereiden van deze getuigenis.
The Twitter Files searches are performed by a third party, so material may have been left out.
De zoekopdrachten in Twitter Files werden uitgevoerd door derden, dus het kan zijn dat er materiaal is weggelaten.
Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.