Dit is de twaalfde aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de twaalfde aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Twitterfiles 12

Gepubliceerd op 3 januari 2023 door Matt Taibbi

THREAD: The Twitter Files #12
Twitter and the FBI “Belly Button”

DRAAD: De TwitterFiles 12
Twitter en de FBI “Navel”

By 2020, Twitter was struggling with the problem of public and private agencies bypassing them and going straight to the media with lists of suspect accounts.

Tegen 2020 worstelde Twitter met het probleem dat openbare en particuliere instanties hen passeerden en rechtstreeks naar de media gingen met lijsten van verdachte accounts.

In February, 2020, as COVID broke out, the Global Engagement Center – a fledgling analytic/intelligence arms of the State Department – went to the media with a report called, “Russian Disinformation Apparatus Taking Advantage of Coronavirus Concerns.”

In februari 2020, toen COVID uitbrak, ging het Global Engagement Center – een jonge analytische tak van de inlichtingendienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken – naar de media met een rapport: “Russisch Desinformatie Systeem Maakt Misbruik van Zorgen over Coronavirus.”

Tekst in screenshot:

GEC
Russisch Desinformatiesysteem Maakt Misbruik van Zorgen over het Coronavirus
VERSLAG:
Het Global Engagement Center (GEC) volgt, in coördinatie met een vertrouwde partner, de wereldwijde activiteit van aan de Russische staat gekoppelde malafide accounts die vaak desinformatie en propaganda verspreiden. Het coronavirus is al sinds 24 januari een toponderwerp voor deze accounts. Het coronavirus wordt als onderwerp gepropageerd door deze aan Rusland gelinkte accounts in het Engels, Spaans, Italiaans, Duits en Frans — wat aangeeft dat deze desinformatiecampagne bedoeld is voor een wereldwijd publiek.
Dezelfde aan Rusland gekoppelde accounts zijn eerder gevolgd door de GEC vanwege hun betrokkenheid bij de Chileense protesten, de gele hesjes-protesten in Frankrijk, het conflict in Syrië, en andere geopolitieke gebeurtenissen.

The GEC flagged accounts as “Russian personas and proxies” based on criteria like, “Describing the Coronavirus as an engineered bioweapon,” blaming “research conducted at the Wuhan institute,” and “attributing the appearance of the virus to the CIA.”

De GEC markeerde accounts als “Russische accounts” op basis van criteria als “Het coronavirus beschrijven als een gemanipuleerd biowapen”, de schuld geven aan “onderzoek uitgevoerd aan het Wuhan-instituut” en “de opkomst van het virus toeschrijven aan de CIA”.

Tekst in screenshot:

(redenen voor vermoeden van Russische banden, MvC)
1. Speculatie over de oorsprong van het virus: de ontwikkeling van het virus toeschrijven aan wereldwijd onderzoek naar vleermuisgemeenschappen uitgevoerd aan het Wuhan Institute of Virology in China, en de betrokken wetenschapper noemen als de “persoon achter de coronapandemie”.
2. Verergering van algemene zorgen in verband met het Coronavirus door: Verspreiding van een video die oorspronkelijk is gepost door het China Global Television Network die meldt dat een tweede ziekenhuis in Wuhan is uitgebreid met meer bedden.
Pakkende koppen gebruiken om paniek te veroorzaken, zoals:
o “BREAKING: Japan en Duitsland bevestigen gevallen van coronavirus bij individuen die nooit naar Wuhan, China zijn geweest”
o “BREAKING: Japan bevestigt een geval van coronavirus bij een persoon die nooit naar Wuhan, China is geweest.”
3. Bill Gates beschuldigen vanwege het uitvoeren van een simulatietest zes weken voorafgaand aan de uitbraak in China.
4. Het coronavirus omschrijven als een biowapen.
5. Het verschijnen van het virus in China toeschrijven aan de CIA:
Met China die de economische macht van de West inhaalt en Trump’s falende strijd tegen China: wat gaat er boven het daar verspreiden van een dodelijk virus dat in de @CIA laboratoria is ontwikkeld?
Iedereen die de geschiedenis van de CIA kent, weet dat dit mogelijk is.

State also flagged accounts that retweeted news that Twitter banned the popular U.S. ZeroHedge, claiming the episode “led to another flurry of disinformation narratives.” ZH had done reports speculating that the virus had lab origin.

Buitenlandse Zaken markeerde ook accounts die het nieuws retweetten dat Twitter de populaire site ZeroHedge had geschorst, en beweerde dat dit ‘leidde tot een nieuwe golf van desinformatie’. ZeroHedge had geschreven over het vermoeden dat het virus afkomstig was uit het laboratorium.

Tekst in screenshot:

GEC
Op 3 februari verschoof het narratief naar sinofobische (anti-Chinese, MvC) berichten die online circuleerden, zoals blijkt uit onderstaande tweet:

Het is essentieel om te beseffen dat de gewone griep 60 keer zoveel mensen doodt als het coronavirus. Verkeerde informatie is wijdverbreid en wordt enorm gevoed door een al bestaande sinofobie. Uitbraken van racisme vormen een grotere bedreiging voor de samenleving dan welk virus dan ook.

Tenslotte leidde de opschorting van het Twitter-account van ZeroHedge tot een nieuwe golf desinformatie. Het meest recente bericht van ZeroHedge was erg populair (10.999 retweets en 14.300 likes), en was gericht op het zogenaamd verbranden van organisch materiaal in Wuhan, afgeleid uit toegenomen niveaus van zwaveldioxide.

Citizen Halo + #HandsOfflran @haloefektl
ZeroHedge verbannen van Twitter nadat BuzzFeed ZH beschuldigde over een corona complottheorie en het ‘doxxen’ van een Chinees wetenschapper …
@zerohedge zou zich moeten aansluiten bij de Russische sociale mediasite VK, er is geen NAVO propaganda-arm Atlantische Raad die optreedt als Orwelliaans Ministerie van Waarheid

The GEC still led directly to news stories like the AFP’s headline, “Russia-linked disinformation campaign led to coronavirus alarm, US says,” and a Politico story about how “Russian, Chinese, Iranian Disinformation Narratives Echo One Another.”

De GEC leidde nog steeds rechtstreeks naar nieuwsverhalen zoals de kop van de AFP: “Rusland-gekoppelde desinformatiecampagne leidde tot coronavirusalarm, zegt de VS”, en een Politico-verhaal over hoe “Russische, Chinese, Iraanse desinformatie elkaar napraten”.

Tekst in screenshot:

Aan Rusland gelinkte desinformatiecampagne wakkert coronaviruspaniek aan, zegt de VS.

Tekst in screenshot:

Duizenden sociale media-accounts met banden met Rusland zijn een gecoördineerde inspanning gestart om paniek te veroorzaken over het nieuwe coronavirus, waardoor de wereldwijde inspanning om de epidemie te bedwingen wordt gedwarsboomd, zeggen Amerikaanse functionarissen.
De desinformatiecampagne promoot ongegronde complottheorieën dat de Verenigde Staten achter de COVID-19-uitbraak zitten, in een kennelijke poging om het mondiale Amerikaans imago te beschadigen door in te spelen op zorgen om de gezondheid.
Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die belast zijn met het bestrijden van Russische desinformatie, vertelden aan AFP dat nep accounts worden gebruikt op Twitter, Facebook en Instagram om in allerlei talen Russische desinformatie te verspreiden.
“De bedoeling van Rusland is om verdeeldheid te zaaien en Amerikaanse instellingen en allianties van binnenuit te ondermijnen, onder meer door middel van geheime en manipulerende malafide beïnvloedingscampagnes’, zei Philip Reeker, de waarnemend adjunct-staatssecretaris voor Europa en Eurazië.

Tekst in screenshot:

Rapport ministerie Buitenlandse Zaken: Russische, Chinese en Iraanse desinformatie narratieven praten elkaar na.
De drie regeringen verspreiden een groot aantal overeenkomende berichten, waaronder dat het coronavirus een Amerikaans biowapen zou zijn.

Tekst in screenshot:

China, Iran en Rusland gebruiken de corona-crisis om een propaganda- en desinformatie offensief te lanceren tegen de Verenigde Staten, waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een nieuw rapport.
De drie regeringen verspreiden een groot aantal overeenkomende berichten: dat het nieuwe coronavirus een Amerikaans biowapen, is, dat de VS politiek scoort met de crisis, dat het virus niet uit China kwam, dat Amerikaanse troepen het virus verspreiden, dat de Amerikaanse sancties Iraniërs doden, dat de reactie van China geweldig was terwijl de VS nalatig bleef, dat alle drie de regeringen de crisis goed beheersen, en dat de Amerikaanse economie ten onder gaat aan de coronacrisis.

“YOU HAVEN’T MADE A RUSSIA ATTRIBUTION IN SOME TIME” When Clemson’s Media Forensics Hub complained Twitter hadn’t “made a Russia attribution” in some time, Trust and Safety chief Yoel Roth said it was “revelatory of their motives.”

“JE HEBT AL EEN TIJD GEEN RUSLAND-BIJDRAGE GELEVERD” Toen Clemson’s Media Forensics Hub klaagde dat Twitter al een tijdje geen “Rusland-bijdrage” had geleverd, zei Trust and Safety-chef Yoel Roth dat het “onthullend was over hun motieven”.

Tekst in screenshot:

Allen,
Ik heb net een introductiegesprek gehad met de Clemson-onderzoekers. Een paar kernpunten:
– ze blijven zoeken in de gegevens van project Sunlight en prezen Twitter voor zijn transparantie en toewijding om deze gegevens open te stellen voor onderzoekers zoals zijzelf;
– ze ontwikkelen een hulpmiddel voor mediageletterdheid om consumenten te helpen identificeren wanneer ze mogelijk te maken hebben met een niet-authentiek persoon online (met voorbeelden uit de Twitter-gegevens).
Ze hebben naar onze bevindingen gevraagd met betrekking tot de recente lijst met accounts die ze met NBC hebben gedeeld en ik heb doorgegeven dat we enkele niet-authentieke accounts hebben gezien, maar dat we deze accounts niet aan de IRA kunnen toeschrijven. Ze merkten op dat we recent geen aan Rusland toegeschreven malafide accounts hebben gerapporteerd, en vroegen of ze informatie konden verstrekken om ons te helpen die verbanden te vinden. Ik bood aan, dat als het in de toekomst nuttig zou zijn om voorafgaand aan eventuele conclusies die zij vrijgeven uitwisseling van analyses te regelen, we daarvoor zouden openstaan.
Als SI ermee instemt, beveel ik aan om een analytische uitwisseling op te zetten zoals xxx gehad heeft met de GEC. Deze jongens zullen dit werk voortzetten en hebben goed onderzoek gedaan gezien de toegang tot informatie die ze hadden, en zijn duidelijk verbonden met de media. Ik denk dat de relatie een blijvende investering waard is.

Tekst in screenshot:

Van Yoel Roth:
Dank, mensen! We hadden verscheidene van deze telefoontjes met hen, ook dit jaar rond de onthullingen van IRA/EBLA. We hebben veel van ze gehoord over hun aanpak, en hebben informatie gedeeld over hoe we doorgaans omgaan met onderzoekers. Hoewel ik blij ben dat we hen blijven steunen, zoals we deden toen xxx deze relatie beheerde, wil ik benadrukken dat we al VEEL met hen hebben samengewerkt en dat ze zich ondanks al die inspanningen toch op deze manier blijven gedragen. De opmerking: ‘je hebt al een tijdje niets aan Rusland toegeschreven’ is bijzonder onthullend over hun motieven, naar mijn mening…
Iets specifieker: we hoorden hun mening in detail rond de EBLA-onthulling, toen ze ontevreden waren dat wij het niet tegelijkertijd publiceerden. Er is niets nieuws dat we hier (analytisch) zullen leren, en we gaan deze verhalen niet toeschrijven aan Rusland zonder solide technische informatie (die Clemson niet heeft kunnen verstrekken). Als PP wil dat iemand van SI weer contact met hen opneemt om de relatie te onderhouden, kunnen we dat doen.
Yoel

“WE’RE HAPPY TO WORK DIRECTLY WITH YOU ON THIS, INSTEAD OF NBC.” Roth tried in vain to convince outsider researchers like the Clemson lab to check with them before pushing stories about foreign interference to media.

“WE WERKEN HIERAAN GRAAG RECHTSTREEKS MET JULLIE, IN PLAATS VAN VIA NBC.” Roth probeerde tevergeefs externe onderzoekers, zoals het Clemson-lab, te overtuigen om eerst contact met hen op te nemen voor met verhalen over buitenlandse inmenging naar de media te gaan.

Tekst in screenshot:

Nick Pickles schreef:
Akkoord – aangezien ze een USG-relatie hebben. OK dat het DC-team de relatie oppakt, maar ik heb in het verleden met ze gesproken en deel dezelfde frustratie die Yoel heeft, dat ze geen enkele vorm van begeleiding accepteren over wat ze hebben gevonden.
Yoel Roth schreef:
Bedankt allemaal. +Nick Pickles ook voor bewustwording.
Toen xxx wegging, begon ik rechtstreeks met de mensen van Clemson te overleggen, in de hoop om ze zover te krijgen dat ze zouden stoppen met direct naar de pers rennen met claims van IRA-activiteit. Ik had overduidelijk geen succes (zoals we al jaren geen succes hebben met hen). Als iemand dit wil regelen graag, – maar ik denk wel dat het gerechtvaardigd is om hen rechtstreeks te benaderen met iets als “Hé, we hebben van een journalist gehoord dat je zegt dat je de IRA hebt gevonden – zoals we al een paar keer hebben gezegd, willen we nog steeds graag rechtstreeks met jullie hieraan werken in plaats van via NBC“.

Twitter was also trying to reduce the number of agencies with access to Roth. “If these folks are like House Homeland Committee and DHS, once we give them a direct contact with Yoel, they will want to come back to him again and again,” said policy director Carlos Monje.

Twitter probeerde ook het aantal bureaus met toegang tot Roth te verminderen. “Als deze mensen zijn zoals de Binnenland Commissie van het Huis van Afgevaardigden en DHS, zullen ze, zodra ze een direct contact met Yoel hebben, keer op keer bij hem terug willen komen”, zei beleidsdirecteur Carlos Monje.

Tekst in screenshot:

Carlos Monje schreef:
Signaal dat ik zou willen afgeven is dat als deze mensen zijn zoals de Binnenland Commissie van het Huis van Afgevaardigden en DHS, dan zullen ze – wanneer we ze eenmaal direct contact met Yoel geven – keer op keer bij hem terug willen komen.

When the State Department/GEC – remember this was 2020, during the Trump administration – wanted to publicize a list of 5,500 accounts it claimed would “amplify Chinese propaganda and disinformation” about COVID, Twitter analysts were beside themselves.

Toen het ministerie van Buitenlandse Zaken/GEC – bedenk dat dit in 2020 was, tijdens de Trump-regering – een lijst van 5.500 accounts wilde publiceren waarvan ze beweerden dat die “de Chinese propaganda en desinformatie over COVID versterken”, waren Twitter-analisten buiten zichzelf.

The GEC report appeared based on DHS data circulated earlier that week, and included accounts that followed “two or more” Chinese diplomatic accounts. They reportedly ended up with a list “nearly 250,000” names long, and included Canadian officials and a CNN account:

Het GEC-rapport verscheen op basis van DHS-gegevens die eerder die week waren verspreid, en bevatte accounts die “twee of meer” Chinese diplomatieke accounts volgden. Ze eindigden naar verluidt met een lijst van “bijna 250.000” namen, waaronder Canadese functionarissen en een CNN-account:

Tekst in screenshot:

Ik ga ervan uit dat de beleids-/communicatiemensen aan hun kant de lijst niet regel voor regel hebben bekeken, dus ik ben benieuwd hoe ze zouden reageren als ze zouden horen dat hun analysecollega’s het Canadese leger en CNN hebben opgenomen….

Tekst in screenshot:

Ik kan in ieder geval vanuit de pers vertellen dat CNN heeft gehoord dat ze (=GEC) bijna 250.000 accounts hebben.
Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde CNN dat de GEC Twitter een kleine steekproef heeft gegeven van de totale dataset die bijna 250.000 accounts omvat, eraan toevoegend dat “het niet verbazend was dat er 
in elke steekproef ook bonafide accounts zitten.”
Hier is een overzicht van de berichtgeving en enkele opvallende tweets tot nu toe. Ik verwacht ook een apart en/of geactualiseerd Bloomberg-verhaal en mogelijk een stuk van de Associated Press met wie ik eerder sprak. Over het algemeen recht-toe-recht-aan berichtgeving. (De spitsvondige kop is te verwachten van CNN.)

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Aan: Nick Pickles, Cc: xxx Yoel Rioth, xxx
Hallo Nick, dit is de verzendinformatie van Buitenlandse Zaken:

We leveren deze 5.500 accounts die verdacht gedrag vertonen en twee of meer van de 36 Chinese diplomatieke twitter accounts volgen die we in het rapport hebben geïdentificeerd. Omdat deze accounts twee of meer van deze diplomatieke accounts volgen, en een groot deel daarvan nieuw is, zijn ze voor ons verdacht.
Dit is alleen ter informatie, er wordt geen actie gevraagd.
Zoals genoemd in onze gesprek, staan we klaar voor alle communicatie die jullie willen doorgeven met betrekking tot onze speciale gezant en zijn we ook bereid, als jullie dat willen, extra overleg te hebben over de rapportage of over de data.

Ze gaven tijdens het gesprek van gisteren aan dat dit rapport een belangrijk aandachtspunt zal zijn in de briefing van de speciale gezant.

Roth saw GEC’s move as an attempt by the GEC to use intel from other agencies to “insert themselves” into the content moderation club that included Twitter, Facebook, the FBI, DHS, and others:

Roth zag de stap van GEC als een poging van de GEC om informatie van andere instanties te gebruiken om “zichzelf in te dringen” in de club voor het modereren van inhoud, waaronder Twitter, Facebook, de FBI, DHS en anderen:

Tekst in screenshot:

Yoel Roth:
Bedankt allemaal. Vandaag e-mail inhalen. Drie diepere overwegingen:
1) GEC’s bliksemactie over deze kwesties is op zijn minst gedeeltelijk een poging om zichzelf in te dringen in de gesprekken die we hebben gehad met DHS, FBI, ODNI en anderen. Bij Facebook hebben ze expliciet gevraagd om bij die gesprekken te mogen zijn. De staat is vanzelfsprekend een belangrijke stem die wij niet willen verwaarlozen,
maar ik wil echt dat we een onderscheid blijven maken tussen de zeer vertrouwde, gewaardeerde relaties die we in de loop der jaren hebben opgebouwd met organisaties die aanzienlijke expertise en autoriteit op deze domeinen bezitten, en andere delen van de USG (Amerikaanse overheid) die zich zo nu en dan met deze kwesties bezighouden (soms meer politiek dan anderen).

The GEC was soon agreeing to loop in Twitter before going public, but they were using a technique that had boxed in Twitter before. “The delta between when they share material and when they go to the press continues to be problematic,” wrote one comms official.

De GEC stemde er al snel mee in om Twitter te informeren voor publicatie, maar ze gebruikten een techniek waardoor Twitter al eerder in de knel was gekomen. “De tijdsduur tussen wanneer ze materiaal delen en wanneer ze naar de pers gaan, blijft problematisch”, schreef een communicatiefunctionaris.

Tekst in screenshot:

Hallo mensen,
Hierbij wat gedachten. Als we het GEC-gedeelte, onze info over CN, en toekomstige labeling als onderling verbonden beschouwen, denk ik dat we ons bewust moeten zijn van het grotere plaatje.
Ik ben het eens met xxx dat iets meer afstand en directheid nuttig zou kunnen zijn opdat ze zich ervan bewust zijn dat we de gegevens rigoureus beoordelen volgens onze eigen interne normen en niet halfbakken om aan hun mediacyclus te voldoen.
De tijdsduur tussen wanneer ze materiaal delen en wanneer ze naar de pers gaan, blijft problematisch. We hebben de media aangespoord om ook nieuwsgierig en onderzoekend te zijn naar deze dynamiek.
Als we verder kunnen helpen, horen we het graag.

The episode led to a rare public disagreement between Twitter and state officials:

De episode leidde tot een zeldzaam publiek meningsverschil tussen Twitter en overheidsfunctionarissen:

Tekst in screenshot:

Twitter betwist de claims van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat China accounts coördineerde met desinformatie over het coronavirus

Tekst in screenshot:

Ministerie van Buitenlandse Zaken: China werkt samen met Rusland om desinformatie over het Coronavirus te verspreiden
Peking lijkt steeds meer Russische tactieken over te nemen om onenigheid te zaaien en desinformatie te verspreiden op social media over de oorsprong van COVID-19, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“IT MAKES SENSE TO PUSH BACK ON GEC PARTICIPATION IN THIS FORUM” When the FBI informed Twitter the GEC wanted to be included in the regular “industry call” between companies like Twitter and Facebook and the DHS and FBI, Twitter leaders balked at first.

“HET IS VERSTANDIG OM GEC-DEELNAME AAN DIT FORUM TEGEN TE GAAN” Toen de FBI Twitter informeerde dat de GEC wilde worden opgenomen in het reguliere “brancheoverleg” tussen bedrijven als Twitter en Facebook en de DHS en FBI, aarzelden Twitter-leiders aanvankelijk.

Tekst in screenshot:

Ik denk dat het verstandig is om GEC-deelname aan dit forum tegen te gaan. Bedankt.

Facebook, Google, and Twitter executives were united in opposition to GEC’s inclusion, with ostensible reasons including, “The GEC’s mandate for offensive IO to promote American interests.”

Leidinggevenden van Facebook, Google en Twitter waren eensgezind in hun verzet tegen deelname van GEC, met kennelijke redenen als: “Het mandaat van de GEC om informatie oorlog te mogen voeren om Amerikaanse belangen te behartigen.”

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Aan: xxx Stacia Cardille & 5 anderen
Bevoorrecht en vertrouwelijk
Hoi team,
Ik wilde wat nieuws delen dat ik net heb ontvangen van xxx van Facebook.
Onze partners bij de FBI hebben besloten om vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken GEC toe te voegen aan de branche/overheidsvergadering over verkiezingsveiligheid van deze week. Facebook was het er niet mee eens (op basis van onze eerdere discussies) en uiteindelijk heeft de FBI deelname van GEC geschrapt – maar ze hebben gezegd er expliciet voor te zullen pleiten om GEC deel te laten nemen aan volgende vergaderingen.
xxx, yyy (Google) en ik zijn het erover eens dat de aanwezigheid van GEC in deze vergaderingen problematisch is om verschillende redenen, waaronder:
Het mandaat van de GEC om informatieoorlogen te mogen voeren om Amerikaanse belangen te behartigen.
– Het relatieve gebrek aan discretie en voorzichtigheid bij senior GEC-managers bij het delen van rapporten/analyses met een twijfelachtige methodiek
– Een minder goede staat van dienst op het gebied van succesvolle samenwerking met de branche
Vooral nu komende maanden de verkiezingskoorts oploopt, levert het grote risico’s op om een partij als GEC toe te laten in wat tot nu toe een stabiele en (relatief) vertrouwde groep van (praktijk)deskundigen is geweest. Het kan een belangrijk kanaal  ondermijnen dat van groot belang is voor onze inspanningen op het gebied van verkiezingsveiligheid.
xxx/Stacia: Ik weet dat we investeren in het opbouwen van een relatie met GEC. Eventuele feedback op basis van die gesprekken waar we rekening mee moeten houden?
xxx: is het mogelijk om te kijken of we meer informatie kunnen krijgen van onze contacten bij het Bureau waar dit vandaan komt?
Bedankt,
Yoel

A deeper reason was a perception that unlike the DHS and FBI, which were “apolitical,” as Roth put it, the GEC was “political,” which in Twitter-ese appeared to be partisan code. “

I think they thought the FBI was less Trumpy,” is how one former DOD official put it.

Een diepere reden was de perceptie dat in tegenstelling tot de DHS en de FBI, die ‘apolitiek’ waren, zoals Roth het uitdrukte, de GEC ‘politiek’ was, wat in Twitter-taal leek te betekenen dat ze partijdig waren.

“Ik denk dat ze dachten dat de FBI minder Trumpgezind was”, zei een voormalige DOD-functionaris.

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Re: [Action Requested) Uitleesstatus/GEC
To:
Patrick Conlon & nog 8
Bedankt allemaal. Vandaag e-mail inhalen. Drie diepere overwegingen:
1) GEC’s bliksemactie over deze kwesties is op zijn minst gedeeltelijk een poging om zichzelf in de gesprekken in te dringen die we hebben met DHS, FBI, ODNI en anderen. Bij Facebook hebben ze expliciet gevraagd om bij die gesprekken te mogen zijn. Het is duidelijk dat de staat een belangrijke stem is die wij niet willen verwaarlozen; maar ik wil wel dat we een onderscheid blijven maken tussen de zeer vertrouwde, gewaardeerde relaties die we in de loop der jaren hebben opgebouwd met organisaties die aanzienlijke expertise en autoriteit op deze domeinen bezitten, en andere delen van de USG die zich zo nu en dan met deze kwesties bezighouden (soms meer politiek dan anderen).
2) De politieke invalshoek is hier erg belangrijk. De samenwerking van Site Integrity met DHS/FBI/enz. is vruchtbaar geweest juist omdat ze (over het algemeen) apolitiek zijn. GEC heeft een staat van dienst van actief bevorderen van specifieke ideologische agenda’s (bijvoorbeeld hun werk m.b.t. Iran). Dat onderscheid mogen we niet uit het oog verliezen.
3) Hoewel ik mijn bedenkingen heb bij de positie van GEC hier, zie ik Openbaar Beleid als de strategische aanjager van onze samenwerking met de overheid – met mezelf en de rest van het SI-team, die deze strategie ondersteunen met onze specifieke expertise. Als je ons zegt iemand te ontmoeten, gaan we diegene ontmoeten. Gebruik je macht verantwoord. 🙂
Yoel

After spending years rolling over for Democratic Party requests for “action” on “Russia-linked” accounts, Twitter was suddenly playing tough. Why? Because, as Roth put it, it would pose “major risks” to bring the GEC in, “especially as the election heats up.”

Na jaren als een schoothondje van de Democratische Partij verzoeken te hebben ingewilligd voor “actie” tegen accounts met “Russische connecties” deed Twitter ineens moeilijk. Waarom? Omdat, zoals Roth het uitdrukte, het “grote risico’s” zou opleveren om de GEC binnen te halen, “vooral als de verkiezingskoorts oploopt”.

Tekst in screenshot:

Van: Yoel Roth
Aan: xxx Stacia Cardille & 5 anderen
Bevoorrecht en vertrouwelijk
Hoi team,
Ik wilde wat nieuws delen dat ik net heb ontvangen van xxx van Facebook.
Onze partners bij de FBI hebben besloten om vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken GEC toe te voegen aan de branche/overheid-vergadering over verkiezingsveiligheid van deze week. Facebook was het er niet mee eens (op basis van onze eerdere discussies) en uiteindelijk heeft de FBI deelname van GEC geschrapt – maar ze hebben gezegd er expliciet voor te zullen pleiten om GEC deel te laten nemen aan volgende vergaderingen.
xxx, yyy (Google) en ik zijn het erover eens dat de aanwezigheid van GEC in deze vergaderingen problematisch is om verschillende redenen, waaronder:
– Het mandaat van de GEC om informatieoorlogen te mogen voeren om Amerikaanse belangen te behartigen.
– Het relatieve gebrek aan discretie en voorzichtigheid bij senior GEC-managers bij het delen van rapporten/analyses met een twijfelachtige methodiek
– Een minder goed track record van succesvolle samenwerking met de branche
Vooral nu komende maanden de verkiezingskoorts oploopt, levert het grote risico’s op om een partij als GEC toe te laten in wat tot nu toe een stabiele en (relatief) vertrouwde groep van (praktijk)deskundigen is geweest. Het kan een belangrijk kanaal  ondermijnen dat van groot belang is voor onze inspanningen op het gebied van verkiezingsveiligheid.
xxx/Stacia: Ik weet dat we investeren in het opbouwen van een relatie met GEC. Eventuele feedback op basis van die gesprekken waar we rekening mee moeten houden?
xxx: is het mogelijk om te kijken of we meer informatie kunnen krijgen van onze contacten bij het Bureau waar dit vandaan komt?
Bedankt,
Yoel

When senior lawyer Stacia Cardille tried to argue against the GEC’s inclusion to the FBI, the words resonated “with Elvis, not Laura,” i.e. with agent Elvis Chan, not Foreign Influence Task Force (FITF) unit chief Laura Dehmlow:

Toen senior advocaat Stacia Cardille bij de FBI probeerde te pleiten tegen de deelname van de GEC, resoneerden de woorden “met Elvis, niet met Laura”, d.w.z. met agent Elvis Chan, niet met hoofd van de Foreign Influence Task Force (FITF), Laura Dehmlow:

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Re: Persoonlijk & Vertrouwelijk – GEC info
Aan: xxx & 3 meer
Ik heb net met de FBI gesproken over de komende onthullingen van Sunlight. Ons gesprek week niet af van de informatie in het komende Sunlight-artikel.
De FBI opperde dat ze vandaag tijdens de maandelijkse branche/overheidsvergadering zullen voorstellen dat voortaan de GEC moet worden uitgenodigd. Ik heb ze vast laten weten dat ze daartegen weerstand zullen ondervinden. Ik heb de problemen die we zijn tegengekomen met hen doorgenomen en ook naar voren gebracht dat de GEC/staat zich op de wereld buiten de VS richt, en dat we de VS verkiezingen afzonderlijk moeten behandelen. Dat vond weerklank bij Elvis, niet bij Laura.
Het minister van Buitenlandse Zaken meldde ook dat we in het kader van de Google-openbaarmaking van Chinese APT-targetingcampagnes vragen van andere overheidsbureaus kunnen krijgen. We moeten ze afhouden en zeggen dat we nauw samenwerken met de FBI op deze onderwerpen.
Bedankt,
Stacia

Eventually the FBI argued, first to Facebook, for a compromise solution: other USG agencies could participate in the “industry” calls, but the FBI and DHS would act as sole “conduits.”

Uiteindelijk pleitte de FBI, eerst bij Facebook, voor een compromis: andere overheidsbureaus zouden kunnen deelnemen aan de “branche”-vergaderingen, maar de FBI en DHS zouden optreden als enige “doorgeefluiken”.

Roth reached out to Chan with concerns about letting the “press-happy” GEC in, expressing hope they could keep the “circle of trust small.”

Roth nam contact op met Chan met zorgen over het binnenlaten van de “mediageile” GEC, en sprak de hoop uit dat ze de “vertrouwenskring klein” konden houden.

Tekst in screenshot:

Yoel –
Alleen ter info. We spraken gisteren de FBI en Elvis vraagt ons het volgende. Ze willen een overheid/branche kanaal apart van ons puur bedrijfsmatige kanaal. Elvis stelde voor dat DHS en FBI de doorgeefluiken zouden zijn van en naar de overheid, zodat alle informatie via hen zou gaan. Op typische Elvis manier vroeg hij mij dat voor de hele branche goed te keuren, maar ik heb het beleefd afgewezen en gezegd dat hij het met ons allemaal moet bespreken.
Elvis zei dat hij contact met jou heeft gehad hierover.

“STATE… NSA, and CIA” Chan reassured him it would be a “one-way” channel, and “State/GEC, NSA, and CIA have expressed interest in being allowed on in listen mode only.”

“BUITENLANDSE ZAKEN … NSA en CIA” Chan verzekerde hem dat het een “eenrichtings”-kanaal zou zijn, en “BUITENLANDSE ZAKEN/GEC, NSA en CIA hebben belangstelling getoond om alleen in de luistermodus te worden toegelaten.”

Tekst in screenshot:

Yoel,
edankt voor al jullie inspanningen hiervoor! Je hebt mijn leven nu gemakkelijker gemaakt. Ik heb morgen een gesprek gepland met CISA om dit onderwerp te bespreken. Ik denk dat het grootste deel van ons gesprek nu zal gaan over hoe de regering kan aansluiten. Ik zal het laten weten als we gesproken hebben.
Ik weet dat er een aantal vragen zal komen, dus ik wil ze nu alvast noemen, zodat jij en de andere branchepartners alvast kunnen nadenken.
1. Welke USG-bureaus worden toegelaten op het kanaal? Ik denk dat de FBI, DHS/CISA en ODNI voor de hand liggen.
Ter informatie, de BUITENLANDSE ZAKEN/GEC, de NSA en de CIA hebben belangstelling getoond om als waarnemers te worden toegelaten. Wat vind je daarvan?
2. Hoeveel USG-deelnemers worden toegelaten op het kanaal? Zullen het alleen mensen zijn die de branche al kent?
Ik vraag het omdat in het FBI San Francisco-commandocentrum drie andere supervisors in ploegendienst zullen werken als ik er niet ben. Ik weet ook dat verschillende FITF-medewerkers op de commandopost op het FBI-hoofdkwartier zullen rouleren.
3. Wanneer wordt het kanaal geactiveerd en voor hoelang?
Het lijkt erop dat verschillende organisaties in verschillende periodes in een verhoogde staat van paraatheid zullen zijn. Jouw gedachten hierover zullen ons helpen te zorgen dat we voldoende mankracht hebben om het kanaal te bemannen.
Groeten,
Elvis M. Chan
Toezichthoudende speciaal agent
Team CY-I, Nationale Veiligheid
FBI-San Francisco

“BELLY BUTTON” “We can give you everything we’re seeing from the FBI and USIC agencies,” Chan explained, but the DHS agency CISA “will know what’s going on in each state.” He went on to ask if industry could “rely on the FBI to be the belly button of the USG.”

“BELLY BUTTON” (navel, MvC) “We kunnen je alles geven wat we zien van de FBI en USIC-agentschappen,” legde Chan uit, maar het DHS-bureau CISA “zal weten wat er gaande is in elke staat.” Hij vroeg verder of de branche kon “vertrouwen op de FBI als ‘navel’ (centraal doorgeefluik, MvC) voor de USG.”

Tekst in screenshot:

Hallo Yoel,
Bedankt voor het antwoord. Ik heb nog wat aanvullende vragen over hen. ik weet dat de branche hierover vrijdag bijeenkomt, dus misschien heb je eerder geen duidelijkheid. We kunnen tijdens en na onze geplande vergadering overleggen, afhankelijk van jouw schema.
1. Als het alleen eenrichtingsverkeer wordt van de USG naar de branche, lijkt het dat het op zijn minst FBI en CISA zouden moeten zijn. We kunnen je alles geven wat we zien van de FBI en USIC-agentschappen. CISA zal weten wat er gaande is in elke staat via het Homeland Security Information Network (HSIN).
Echter, hoe zullen de branchepartners communiceren met de FBI en CISA? Wil je voor de FBI de vooraf ingestelde kanalen gebruiken die er al zijn? Bijvoorbeeld: jij of xxx stuurt mij een rechtstreekse e-mail.
Als dat zo is, is dat prima voor de FBI, maar ik ken de communicatiekanalen niet die jullie met CISA hebben. Of gaat de branche vertrouwen op de FBI als ‘navel’ (centraal doorgeefluik, MvC) voor de USG? Dat is ook prima. We hoeven alleen de voorkeur van de branche te weten.
2. Klinkt goed. We zullen waarschijnlijk slechts één Signal kanaal opzetten voor FBI San Francisco en één voor FBIHQ. De FITF-eenheidshoofden willen misschien ook op het kanaal aangesloten zijn. Ik zal de bedrijven ons ploegenrooster geven, zodat jullie weten wie op een bepaalde dag dienst heeft.
3. Facebook had gezegd het Signal kanaal te activeren vóór het eerste presidentsdebat, wat voor ons prima is, maar we zullen pas over de grotere personeelsbezetting beschikken vanaf 28 oktober bij FBIHQ en vanaf 30 oktober bij FBI San Francisco. Ik denk niet dat we die verhoogde paraatheid houden tot en met januari, dus ik denk dat we terugkeren naar de standaardbezetting ergens in november, misschien nadat de verkiezingsuitslagen officieel zijn.
Groeten,
Elvis

They eventually settled on an industry call via Signal. In an impressive display of operational security, Chan circulated private numbers of each company’s chief moderation officer in a Word Doc marked “Signal Phone Numbers,” subject-lined, “List of Numbers.”

Ze werden het uiteindelijk eens over een branchegesprek via Signal. In een indrukwekkend vertoon van operationele veiligheid verspreidde Chan privénummers van de hoofden moderatie van elk bedrijf in een Word-document met de titel ‘Signal Phone Numbers’, met als onderwerp ‘List of Numbers’.

Tekst in screenshot:

Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Betreft: Lijst met nummers
Aan: Yoel Roth, cc: xxx
Hallo Joel,
Nogmaals sorry voor de vertraging. Bijgevoegd is de lijst met nummers voor het Signaal kanaal. Laat weten wanneer het er is, dan sturen we een testbericht.
Onze advocaten willen dat ik bevestig dat jullie de instellingen zo hebben staan dat berichten niet automatisch verdwijnen. We moeten in staat zijn om alles wat we hebben verzonden van het commandocentrum met screenshots vast te leggen om het te documenteren. Bedankt!
Groeten,
Elvis

Twitter was taking requests from every conceivable government body, beginning with the Senate Intel Committee (SSCI), which seemed to need reassurance Twitter was taking FBI direction. Execs rushed to tell “Team SSCI” they zapped five accounts on an FBI tip:

Twitter nam verzoeken aan van elk denkbaar overheidsorgaan, te beginnen met de Inlichtingencommissie van de Senaat (SSCI) die geruststelling nodig leek te hebben dat Twitter aanwijzingen van de FBI overnam. Managers haastten zich om “Team SSCI” te vertellen dat ze vijf accounts hadden verwijderd op basis van een FBI-tip:

Tekst in screenshot:

To: xxx, Yoel Roth, Cc: xxx Lauren Culbertson
Hi xxx en Yoel, de SSCI stelde ons deze vervolgvraag over de FBI. Is het een probleem om te bevestigen dat het een tip van de FBI was?
Bedankt,
Stacia
Doorgestuurd bericht
Van: Yoel Roth
Re: Door de staat gesteunde info operations update
Aan: Stacia Cardille, Cc: xxx Yoel Roth
Geen probleem – en ik zou het zelfs aanmoedigen. Laten we de FBI complimenten geven waar ze die duidelijk verdiend hebben.

Tekst in screenshot:

Betreft: Door de staat gesteunde info ops-update
To: xxx & nog 2
Team SSCI,
We willen jullie een snelle update geven. Vandaag schorsen we vijf Twitter-accounts wegens platformmanipulatie die we betrouwbaar kunnen toeschrijven aan Russische statelijke actoren.
De accounts zouden verband houden met een website genaamd PeaceData, die een scala aan berichten publiceert over mondiale politieke kwesties. Ten minste een deel van de inhoud die op de website is gepubliceerd, is door echte mensen gemaakt die als freelancers aan PeaceData lijken te hebben bijgedragen.
De tweets van de aan Rusland gekoppelde accounts waren van lage kwaliteit en spamachtig en de meeste tweets van deze accounts ontvingen weinig of geen Likes of Retweets. De accounts hadden weinig impact op Twitter en waren snel geïdentificeerd en snel verwijderd.
In de toekomst zullen links naar inhoud van de PeaceData-site worden geblokkeerd voordat ze gedeeld kunnen worden op ons platform.
In dit geval hebben we nauw samengewerkt met de FBI Foreign Influence Task Force en we waarderen hun hulp. We zullen in de nabije toekomst ook deze accounts opnemen in onze database van door staten gesteunde informatieoperaties.
Hartelijk bedankt,
xxx

Tekst in screenshot:

Betreft: Door staten gesteunde info operations update
Aan: xxx, Stacia Cardille
Dank je, xxx
Je vermeldde hieronder dat Twitter hierbij nauw samenwerkte met de FITF. Gaven zij de eerste tip, of heeft Twitter deze accounts op een andere manier ontdekt?
Hoe dan ook, goed gedaan
xxx

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Betreft: Update over PeaceData-activiteit
Aan: Chan, Elvis M. (SF) (FBI), cc: Yoel Roth & nog 1 
Hallo Elvis,
We willen jullie een snelle update geven. Vandaag schorsen we vijf Twitter-accounts wegens platformmanipulatie die we betrouwbaar kunnen toeschrijven aan Russische statelijke actoren op basis van FITF informatie.
Zoals je weet zouden de accounts verband kunnen houden met een website genaamd PeaceData, die een scala aan berichten publiceert over mondiale politieke kwesties. Ten minste een deel van de inhoud die op de website is gepubliceerd, is door echte mensen gemaakt die als freelancers aan PeaceData lijken te hebben bijgedragen.
De tweets van de aan Rusland gekoppelde accounts waren van lage kwaliteit en spamachtig, en de meeste tweets van deze accounts ontvingen weinig of geen Likes of Retweets. De accounts hadden weinig impact op Twitter.
In de toekomst zullen links naar inhoud van de PeaceData-site niet meer gedeeld kunnen worden bij ons.
We zijn van plan dit publiekelijk bekend te maken en we hebben de inlichtingencommissies geïnformeerd dat we nauw hebben samengewerkt met de FBI Foreign Influence Task Force en dat we jullie hulp op prijs stellen.
Dank je,
Stacia
Van: Chan, Elvis M. (SF) (FBI)
Betreft: Update over PeaceData-activiteit
Aan: Stacia Cardille, Cc: Yoel Roth,
Excellent! Bedankt voor de info. Ik laat het FITF weten.
Groeten,
Elvis

Requests arrived and were escalated from all over: from Treasury, the NSA, virtually every state, the HHS, from the FBI and DHS, and more:

Verzoeken overal vandaan kwamen binnen en werden opgeschaald: van het ministerie van Financiën, de NSA, vrijwel elke staat, de HHS, van de FBI en DHS, en meer:

Tekst in screenshot:

Betreft: (FPCollab) vermeende grootschalige aanval op ziekenhuizen door Ryuk…
Hallo team,
Op 28 oktober 2020 brachten CISA, FBI en HHS samen een advies uit waarin de tactieken, technieken en procedures (TTP’s) worden beschreven, die worden gebruikt om de Ryuk-ransomware in te zetten tegen doelen in de Gezondheidszorg en Volksgezondheid (HPH) om systemen te infecteren voor financieel gewin.
In hun rapport stellen CISA, FBI en HHS vast dat kwaadwillende cyberactoren zich richten op de HPH-sector met Trickbot-malware*, wat vaak leidt tot ransomware-aanvallen*, diefstal van gegevens en verstoring van de Gezondheidszorg.
Bovendien merkt de gezamenlijke verklaring op dat dit soort aanvallen bijzonder uitdagend zullen zijn voor organisaties tijdens de COVID-19-pandemie – waarmee wordt benadrukt dat beheerders de risico’s zullen moeten afwegen bij het bepalen van hun investeringen in cyberbeveiliging.
Flashpoint-analisten blijven toezicht houden op activiteiten die verband houden met dit advies en zullen updates verstrekken indien relevant.

*Trickbot-malware: onschuldig uitziend computerprogramma dat gegevens steelt en kwaadaardige programma’s installeert

*ransomware-aanvallen: ‘losgeld’ eisen om blokkades van gegevens op te heffen

Tekst in screenshot:

Van: xxx (FBI)
Betreft: Sancties
Aan: Yoel Roth, & nog 2
Ter info, Financiën heeft zojuist mensen aan de SDN-lijst toegevoegd, waaronder Derkach.
https://home.treasury,gov/news/press-releases/sm1118
Bedankt,
xxx – Chef van de eenheid – FBI | Task Force Buitenlandse Invloed

Tekst in screenshot:

Betreft: [FPCollab] VS neemt extra domeinen in beslag die worden gebruikt in wereldwijde desinformatiecampagne
Aan: Flashpoint-samenwerking,
Goedemorgen team,

Het Amerikaanse ministerie van Justitie nam nog eens zevenentwintig domeinen in beslag die ontworpen waren om eruit te zien als legitieme nieuwsvoorziening en werden gebruikt door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) om een wereldwijde desinformatiecampagne te orkestreren. De volgende vier in beslag genomen domeinen waren specifiek gericht op Amerikaanse doelgroepen:
• ahtribunet[.]com
• awdnewsl[.]lcom
• criticalstudies[.]org
• rpfront[.]com
De laatste inbeslagname was onderdeel van een voortdurende inspanning van de in de VS gevestigde socialemediabedrijven en de FBI om Iraanse inmengingsoperaties openbaar te maken. De VS namen op 7 oktober 2020 eerder 92 domeinen in beslag die door de IRGC werden gebruikt om desinformatiecampagnes te voeren.
De stap van de DOJ om de domeinen in beslag te nemen maakt deel uit van een gecoördineerde inspanning van de VS om Iraanse inmenging in Amerikaanse verkiezingen te dwarsbomen. Op 3 november 2020, onthulden de US Cyber Command en de National Security Agency (NSA) dat ze een niet-gespecificeerde cyberoperatie tegen IRGC hadden uitgevoerd, vanwege een Iraanse campagne die zich richtte op Amerikaanse kiezers met dreigende e-mails die van de Proud Boys beweerden te zijn.
Voor meer informatie over de Iraanse verkiezingsbeïnvloeding en desinformatiecampagnes, zie: (drie linkjes)

Tekst in screenshot:

——-Doorgestuurd bericht ———
Van: xxx
Datum: ma 26 okt 2020 om 13:32 uur
Onderwerp: FW: Fake Twitter-accounts
Aan: Misinformatierapporten
Zie onder. Onze Election Information Security Analyst vond enkele verdachte accounts die ogenschijnlijk CT (Cyber Technologie) -gebaseerd zijn en proberen officieel te lijken.
Bedankt,
Algemeen raadsman
Staatssecretaris van Connecticut, Denise Merrill

They also received an astonishing variety of requests from officials asking for individuals they didn’t like to be banned. Here, the office for Democrat and House Intel Committee chief Adam Schiff asks Twitter to ban journalist Paul Sperry:

Ze ontvingen ook een verbazingwekkende verscheidenheid aan verzoeken van overheidsfunctionarissen die vroegen om een ban voor personen die hen niet bevielen. Hier vraagt Adam Schiff (Democraat en destijds voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis) aan Twitter om journalist Paul Sperry te schorsen:

Tekst in screenshot:

—– Doorgestuurd bericht —
Van: xxx
Onderwerp: Fwd: Tweets
Aan: xxx
Ik ontmoette xxx van publieksbeleid en hij markeerde de bijgevoegde analyse van de Permanente Inlichtingencommissie van het Huis (HPSIC) Rep. Adam Schiff’s Office voor beoordeling door jullie en hij vraagt om feedback met betrekking tot vermeende intimidatie door QAnon-samenzweerders, tegen medewerker yyy. Graag jouw mening over onze mogelijkheden (indien aanwezig) om dit verzoek in te willigen.
Van belang, xxx van SP heeft het verzoek beoordeeld en overlegd met xxx van Site Integrṙty.
Hieronder vindt u haar eerste feedback op het verzoek van Schiff:
Verwijder alle berichten over de heer Misko en andere medewerkers van de commissie – inclusief citaten, retweets en reacties op die berichten > nee, dat is niet haalbaar/doen we niet
Schors de vele accounts, waaronder @GregRubini en @paulsperry, die herhaaldelijk valse QAnon samenzweringen en intimidaties hebben gepromoot > we zullen deze accounts opnieuw beoordelen, maar ik geloof dat xxx er slechts één noemde die daadwerkelijk in aanmerking kwam voor schorsing
Onderdruk alle zoekresultaten over xxx en ander commissiepersoneel > nee, we doen dit niet – als het gerelateerd
is aan QAnon, zou verspreiding al geremd moeten worden.
Stop de verspreiding van toekomstige verkeerde informatie op Twitter over xxx en andere commissiemedewerkers die geen publieke figuren zijn en geen centrale figuren waren in het afzettingsonderzoek of de presidentsverkiezingen van 2020 > nee, we hebben geen algemeen 
desinformatiebeleid
Label en verminder de zichtbaarheid van alle berichten over xxx die Twitter niet verwijderen kan om de hierboven genoemde redenen > nee, dit doen wij niet

“WE DON’T DO THIS” Even Twitter declined to honor Schiff’s request at the time. Sperry was later suspended, however.

“WE DOEN DIT NIET” Zelfs Twitter weigerde destijds het verzoek van Schiff te honoreren. Sperry werd later echter geschorst.

Tekst in screenshot:

—– Doorgestuurd bericht —
Van: xxx
Onderwerp: Fwd: Tweets
Aan: xxx
Ik ontmoette xxx van publieksbeleid en hij markeerde de bijgevoegde analyse van de Permanente Inlichtingencommissie van het Huis (HPSIC) Rep. Adam Schiff’s Office voor beoordeling door jullie en hij vraagt om feedback met betrekking tot vermeende intimidatie door QAnon-samenzweerders, tegen medewerker yyy. Graag jouw mening over onze mogelijkheden (indien aanwezig) om dit verzoek in te willigen.
Van belang, xxx van SP heeft het verzoek beoordeeld en overlegd met xxx van Site Integrṙty.
Hieronder vindt u haar eerste feedback op het verzoek van Schiff:
Verwijder alle berichten over de heer Misko en andere medewerkers van de commissie – inclusief citaten, retweets en reacties op die berichten > nee, dat is niet haalbaar/doen we niet
Schors de vele accounts, waaronder @GregRubini en @paulsperry, die herhaaldelijk valse QAnon samenzweringen en intimidaties hebben gepromoot > we zullen deze accounts opnieuw beoordelen, maar ik geloof dat xxx er slechts één noemde die daadwerkelijk in aanmerking kwam voor schorsing
Onderdruk alle zoekresultaten over xxx en ander commissiepersoneel > nee, we doen dit niet – als het gerelateerd
is aan QAnon, zou verspreiding al geremd moeten worden.
Stop de verspreiding van toekomstige verkeerde informatie op Twitter over xxx en andere commissiemedewerkers die geen publieke figuren zijn en geen centrale figuren waren in het afzettingsonderzoek of de presidentsverkiezingen van 2020 > nee, we hebben geen algemeen 
desinformatiebeleid
Label en verminder de zichtbaarheid van alle berichten over xxx die Twitter niet verwijderen kan om de hierboven genoemde redenen >
nee, dit doen wij niet

Twitter honored almost everyone else’s requests, even those from GEC – including a decision to ban accounts ike @RebelProtests and @BricsMedia because GEC identified them as “GRU-controlled” and linked “to the Russian government,” respectively:

Twitter honoreerde bijna alle verzoeken van anderen, zelfs die van GEC – inclusief een beslissing om accounts zoals @RebelProtests en @BricsMedia te verbannen omdat GEC ze identificeerde als respectievelijk “GRU-gecontroleerd” en “heeft banden met de Russische overheid”:

Tekst in screenshot:

FBI-verwijzing: door de RU gecontroleerde media en niet-authentieke nieuwsbronnen
op 01-10-2020 21:43 uur
Vanwege aanvullende informatie van GEC die op 1 oktober beschikbaar is gesteld, is SI overgegaan tot schorsing van @RebelProtests, aangezien GEC nu van plan is een rapport te publiceren waarin @RebelProtests een door GRU-aangestuurde site wordt genoemd. Ook heeft SI besloten om @bricsmedia te schorsen nadat GEC plannen had aangekondigd om een rapport te publiceren waarin de organisatie in verband wordt gebracht met de Russische regering.

Tekst in screenshot:

Rebel Inside @RebelProtests
Duizenden Chilenen zingen het feministische strijdlied “A Rapist in Your Path” (een verkrachter op je pad, MvC) en botsen met #politie tijdens een protest op het Italiëplein in #Santiago ter gelegenheid van Internationale vrouwendag. #Chili

The GEC requests were what a former CIA staffer working at Twitter was referring to, when he said, “Our window on that is closing,” meaning they days when Twitter could say no to serious requests were over.

De GEC-verzoeken waren waarnaar een voormalige CIA-medewerker die bij Twitter werkte verwees, toen hij zei: “De ruimte daarvoor wordt kleiner”, wat betekent dat de dagen voorbij waren dat Twitter zomaar nee kon zeggen tegen serieuze verzoeken.

Tekst in screenshot:

Onderwerp: Re: Seintje van de GEC
Cc: Yoel Roth,
Ja. InfoBRICS is een organisatie waarover we eerder geïnformeerd zijn, maar voor zover ik mij kan herinneren hebben de overheidspartners nog nooit zo concreet gezegd dat die rechtstreeks beheerd werd door de Russische overheid. BRICS is per definitie een door Rusland gedomineerde economische organisatie, dus het was altijd al logisch dat de website en Twitter-accounts die bedoeld zijn om die te promoten, geleid worden door het Kremlin. Vanwege een gebrek aan technisch bewijs aan onze kant, heb ik het over het algemeen zo gelaten, wachtend op meer bewijs. Ik denk dat de ruimte daarvoor kleiner wordt, aangezien de regeringspartners steeds agressiever worden op het gebied van herkomst en rapportage daarover. Ik ga (daarom) verder met schorsen en markeren van het domein als ONVEILIG.
Rebel Inside was voor mij ook nieuw. Ik weet niet eens zeker wat het doel van dit account überhaupt zou kunnen zijn anders dan om onrust in andere delen van de wereld dan Rusland onder de aandacht te brengen. Ik heb het al opgeschort en het domein gemarkeerd als ONVEILIG.
Ik werk deze info bij in HPSl-1507

Remember the 2017 “internal guidance” in which Twitter decided to remove any user “identified by the U.S. intelligence community” as a state-sponsored entity committing cyber operations? By 2020 such identifications came in bulk.

Herinner je je de “interne richtlijnen” uit 2017 waarin Twitter besloot om elke gebruiker te verwijderen “geïdentificeerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten” als een door de staat gesponsorde entiteit die cyberoperaties pleegde? Tegen 2020 kwamen dergelijke meldingen massaal binnen.

Tekst in screenshot:

Extern schorsingsbeleid: uw gebruik van Twitter-services is onderworpen aan het Twitter Ads-beleid, beschikbaar op twitter.com/adspolicy, de Twitter-regels, beschikbaar op twitter.com/rules de Twitter-servicevoorwaarden, beschikbaar op twitter.com/tos, andere overeenkomsten die u met Twitter heeft en uw en onze wettelijke verplichtingen. Als we vermoeden dat een advertentie deze schendt kunnen op grond hiervan advertenties worden geweigerd. In sommige gevallen, inclusief, maar niet beperkt tot meervoudige of ernstige schendingen van onze rechten of ons beleid, of als u zich bezig houdt met enige onwettige activiteit op onze service, of als daarvan een vermoeden bestaat, zoals we geheel naar eigen goeddunken bepalen, zullen we uw account opschorten of beëindigen.
Interne richtlijn: elke gebruiker die door de Amerikaanse inlichtingendiensten is geïdentificeerd als een door de staat gesponsorde entiteit die cyberoperaties uitvoert tegen doelen die verband houden met Amerikaanse of andere verkiezingen, of een entiteit die daarmee in verband wordt gebracht, mag niet adverteren op Twitter.

“USIC” requests often simply began “We assess” and then provided lists (sometimes, in separate excel docs) they believed were connected to Russia’s Internet Research Agency and committing cyber ops, from Africa to South America to the U.S.:

“USIC”-verzoeken begonnen vaak simpelweg met “We stellen vast” en leverden vervolgens lijsten (soms in afzonderlijke Excel-documenten) waarvan ze dachten dat ze verband hielden met het Russische Internet Research Agency en cyberoperaties uitvoerden, van Afrika tot Zuid-Amerika tot de VS:

Tekst in screenshot:

<…>

(U) We beoordelen dat de Internet Research Agency (IRA) van de Russische mogol Yevgeniy Prigozhin de Twitter-handle JGoIdPhD controleert, die racistisch denigrerende inhoud plaatste gericht op Amerikanen van Afrikaanse afkomst in juli 2022.

Tekst in screenshot (slecht leesbaar):

Tijdens het routinematig monitoren van sociale media-activiteit in Zuid-Amerika, met een focus op Venezuela, Cuba en Colombia, ontdekten we Twitter-activiteit met significante tekenen van botachtig gedrag, ook wel beschreven als Gecoördineerd Niet-authentiek Gedrag (CIB). Bovendien onthulde onze analyse niet alleen dat de accounts waren verbonden met een pro-petro Colombiaans invloedsnetwerk, maar ook met verschillende accounts van belangrijke influencers/bot herders voor de periode van 14 oktober 2021 tot 15 november 2021.
Het volgende is een lijst van de Top 10 beïnvloeders geïdentificeerd in de dataset van deze verwijzing.
<…>
Hieronder volgen de top 10 hashtags van de dag en het aantal vermeldingen op Twitter.
<…>
Het bijgevoegde Excel-bestand bevat een lijst met 590 potentiële botaccounts, maar ook een compilatie van meer dan 50.000 berichten en interacties.
Alle feedback die u kunt geven met betrekking tot deze gebruikersnamen en eventuele schendingen van de servicevoorwaarden van uw bedrijf, wordt zeer op prijs gesteld.

Tekst in screenshot:
<…>
(U) We stellen vast dat de Internet Research Agency (IRA) van de Russische mogol Yevgeniy Prigozhin trollenlegers exploiteerde in Benin, Mali, Senegal en waarschijnlijk India, Pakistan en Nigeria vanaf eind 2021. De betrokken accounts verspreidden pro-Russische, anti-Franse en anti-Westerse berichten en hadden naar verluidt duizenden views verzameld. Het is ook mogelijk dat een deel van de accounts ook pro-Franse berichten verstuurden.
(U) Het volgende personeel opereerde als onderdeel van de IRA-trollenlegers:
Benin Trollenleger (U)
(U) Valence Agodjo (hoofd), Sanni Malik (contentmanager), Georges Ussato (contentmanager), en Ricardo Orlèance (contentmanager) waren verantwoordelijk voor het beheer van niet-gespecificeerde Facebook en niet-gespecificeerde Instagram-accounts.
Mali Trollenleger (U)
(U) Oladele Landry (hoofd), Ricardo Krubally (contentmanager) en Fatoumata Keita (content manager) waren verantwoordelijk voor het beheer van niet-gespecificeerde Facebook en niet-gespecificeerde Instagram accounts.

One brief report, sent right after Russia’s invasion of Ukraine early last year, flagged major Russian outlets like Vedomosti and Gazeta.ru. Note the language about “state actors” fits Twitter’s internal guidance.

In een kort rapport, direct na de Russische invasie van Oekraïne begin vorig jaar, werden grote Russische media zoals Vedomosti en http://Gazeta.ru gelabeld. Merk op dat de taal over “statelijke actoren” past bij de interne richtlijnen van Twitter.

Tekst in screenshot:

Wij zijn van mening dat de volgende accounts door Russische statelijke actoren worden gebruikt om desinformatie te verspreiden op uw platform:
https://twitter.com/ru_rbc
https://twitter.com/gazetaru
https://twitter.com/vedomosti
https:/(twitter.com/tass bureau
@uanovo [bliksem emoji]
(U) Alle feedback die u kunt geven met betrekking tot deze accounts en eventuele schendingen van de servicevoorwaarden van uw bedrijf zou zeer gewaardeerd worden.

Some reports were just a paragraph long and said things like: “The attached email accounts… were possibly used for “influence operations, social media collection, or social engineering.” Without further explanation, Twitter would be forwarded an excel doc:

Sommige rapporten waren slechts een alinea lang en zeiden dingen als: “De bijgevoegde e-mailaccounts… werden mogelijk gebruikt voor” beïnvloedingsoperaties, het verzamelen van sociale media of social engineering. Zonder verdere uitleg zou Twitter een Excel-document doorgestuurd krijgen:

Tekst in screenshot:

(U//FOUO) Advanced Persistent Threat (APT) cyberactoren gebruikten de bijgevoegde e-mailaccounts om tussen half juni en begin september 2022 honderden sociale media-accounts aan te maken, mogelijk voor gebruik bij beïnvloedingsoperaties, het verzamelen van sociale media of social engineering.

Tekst in screenshot:

(Excel sheet)

They were even warned about publicity surrounding a book by former Ukraine prosecutor Viktor Shokhin, who alleged “corruption by the U.S. government” – specifically by Joe Biden.

Ze werden zelfs gewaarschuwd voor publiciteit rond een boek van voormalig Oekraïens aanklager Viktor Shokhin, die beweerde “corruptie” aan te tonen “door de Amerikaanse regering” – met name door Joe Biden.

Tekst in screenshot:

(U) We stellen met grote zekerheid vast dat in de zomer van 2020 leden van een Russische beïnvloedingsorganisatie, die in ieder geval gedeeltelijk wordt gefinancierd door de Russische inlichtingendienst, op de hoogte waren van een binnenkort te verschijnen boek geschreven door de voormalige Oekraïense procureur-generaal Viktor Shokin. We hebben informatie die aangeeft dat het boek bedoeld is om corruptie aan het licht te brengen die door de VS zou zijn gepleegd in Oekraïne, en dat het beoogde publiek politieke instanties in de VS, Europa en Oekraïne omvat. Versies van het boek zouden dit najaar in het Russisch, Oekraïens en Engels kunnen verschijnen.
(U) Hoewel het op dit moment onduidelijk is hoe nauw de Russische inlichtingendienst betrokken is bij het creëren of promoten van dit boek, is wel bekend dat zij eerder via deze zelfde beïnvloedingsorganisatie soortgelijke informatie hebben verspreid in eerdere operaties.
Daarom wilden we het mogelijke verband tussen dit boek en de Russische inlichtingendienst benadrukken, en we vermoeden dat het boek online kan worden gepromoot via vanuit het buitenland gecontroleerde accounts of nepaccounts.

By the weeks before the election in 2020, Twitter was so confused by the various streams of incoming requests, staffers had to ask the FBI which was which:

Tegen de tijd dat de verkiezingen van 2020 over een paar weken zouden zijn, was Twitter zo in de war door de verschillende stromen binnenkomende verzoeken, dat medewerkers de FBI moesten vragen wat wat was:

Tekst in screenshot:

Betreft: Fwd: NCRIC/SF InfraGard Verkiezing 2020 HSIN Connect Room
Aan: Chan, Elvis M. (SF) (FBI), xxx, Yoel Roth
Hoi Elvis!
Weet je of dit iets anders is dan de informatie die we al via het Signal kanaal zullen ontvangen? We proberen ervoor te zorgen dat we op alles voorbereid zijn en tegelijkertijd de middelen te optimaliseren.
Hartelijk bedankt,
— Doorgestuurd bericht —
Van: NCRIC
Onderwerp: NCRIC/SF InfraGard Verkiezing 2020 HSIN Connect Room
Geachte partner uit de particuliere sector,
We zijn verheugd aan te kondigen dat het Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC) in samenwerking met de San Francisco FBI Field Division, een Homeland Security Information Network (HSIN) Connect Room zal activeren om openbare veiligheidsinformatie te verstrekken aan onze partners uit de particuliere sector met betrekking tot de aanstaande nationale verkiezingen van 2020. Huidige leden van de San Francisco FBI InfraGard Member Alliance en het NCRIC Private Sector Program zijn uitgenodigd om te registreren,
via onderstaande link, om toegang te krijgen tot deze bron.
JE MOET LID ZIJN VAN DE NCRIC OF SF INFRAGARD OM DEEL TE NEMEN.
De NCRIC/SF FBI Private Sector 2020 Election HSIN Connect Room wordt geactiveerd op maandag 2 november 2020 van 08:00 – 20:00 uur en blijft operationeel tot en met 5 november 2020, elke dag gedurende hetzelfde tijdsbestek van 12 uur, tenzij activiteiten in verband met de openbare veiligheid anders voorschrijven. De HSIN Connect Room zal een forum bieden waar informatie en relevante documenten zullen worden gedeeld die zijn verzameld uit verschillende overheidsbronnen die belast zijn met het waarborgen van de publieke veiligheid tijdens de week van de Nationale Verkiezingen. De HSIN Connect Room biedt geen manier om criminele activiteiten te melden of deel te nemen aan tweerichtingscommunicatie met het NCRIC- of het SF FBI-personeel. Het enige doel van dit hulpmiddel is om informatie over openbare veiligheid verstrekken aan onze partners uit de particuliere sector, zo actueel als mogelijk is. Zoals altijd, moeten noodgevallen en lopende criminele activiteiten via 911 worden gemeld bij de lokale autoriteiten. Verdachte activiteit (zie Handleiding Rapportage Verdachte Activiteiten) kan worden gemeld via de NCRIC-website www.ncric.ca.gov. Mocht u vragen hebben, neem contact op met xxx.

“I APOLOGIZE IN ADVANCE FOR YOUR WORK LOAD”: Requests poured in from FBI offices all over the country, day after day, hour after hour: If Twitter didn’t act quickly, questions came: “Was action taken?” “Any movement?”

“IK VERONTSCHULDIG ME BIJ VOORBAAT VOOR JULLIE WERKLAST” Verzoeken stroomden binnen van FBI-kantoren in het hele land, dag na dag, uur na uur: Als Twitter niet snel handelde, kwamen er vragen: “Is er actie ondernomen?” “Komt er iets in beweging?”

Tekst in screenshot:

Fwd: LSOCIAL NETWORK) Re: (EXTERN E-MAIL – Tijd voor een vlug telefoontje?
Aan: Patrick Conlon, Yoel Roth
Hallo allebei – weet jullie naar welke groep van 132 accounts hij verwijst? En zo ja, hebben jullie de lijst met accounts?
Bedankt!
—– Doorgestuurd bericht —
Hé sorry, ik probeerde je net terug te bellen omdat ik een vraag vergat te stellen. Hebben jullie een lijst van die 132 accounts waartegen actie is ondernomen op 29-09-2020? We willen het proces met die accounts even afronden.
Laat het even weten als ik deze vraag aan iemand anders moet stellen. 
Bedankt voor alle hulp die kan worden gegeven en ik bied bij voorbaat mijn excuses aan voor het vergroten van jullie werklast.
Met respect,
xxx

Wrote senior attorney Stacia Cardille: “My in-box is really f— up at this point.”

Schreef senior advocaat Stacia Cardille: “Mijn in-box is op dit moment echt een k***zooi.”

Tekst in screenshot:

Van: Stacia Cardille
Aan: xxx
Kun je me ook een Google Hangout-bericht sturen als je het verzendt? Mijn inbox is op dit moment echt een k***zooi.

It all led to the situation described by @ShellenbergerMD  two weeks ago, in which Twitter was paid $3,415,323, essentially for being an overwhelmed subcontractor. Twitter wasn’t just paid. For the amount of work they did for government, they were underpaid.

Het leidde allemaal tot de situatie beschreven door @ShellenbergerMD twee weken geleden, waarin Twitter $3.415.323 ontving, in feite omdat het een overbelaste onderaannemer was. Twitter werd niet gewoon betaald. Voor de hoeveelheid werk die ze voor de overheid deden, werden ze onderbetaald.

For more on the #TwitterFiles, check out @BariWeiss, @ShellenbergerMD ,@LHFang , and @davidzweig.

Voor meer informatie over de #TwitterFiles let op @BariWeiss, @ShellenbergerMD, @LHFang en @davidzweig.

For more on this story, read

https://t.co/otqYK3tD7c (Matt Taibbi in substack)

Lees voor meer informatie over dit onderwerp:

https://t.co/otqYK3tD7c (Matt Taibbi in substack)

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.