Thierry Baudet heeft een bijzonder wereldbeeld dat zijn trouwe aanhangers aanspreekt. Sommige uitspraken die hij daarover deed in een recent interview, leidden tot ophef. En na een discussie met FvD’ers op Twitter, leek het mij nuttig om dit interview eens te bespreken. Overigens is inmiddels een ander interview verschenen waar ik aan het slot nog een opmerking over maak, maar dat verandert weinig aan deze analyse.

Zin en onzin

De verhalen van Thierry Baudet zijn een mengelmoes van scherpe observaties, dubieuze uitspraken, zelfverheerlijking, regelrechte nonsens en wijsgerige bespiegelingen. Uit elke langere uiting kunnen voor- en tegenstanders dus precies halen wat hun punt bevestigt, maar dat doet geen recht aan het geheel. En juist dat geheel verklaart mijns inziens waarom zoveel mensen Baudet toch nog trouw blijven.

Catch-22

Het leek me de moeite waard om zo’n verhaal eens onder de loep te nemen, en dus ging ik het interview van 9 oktober bespreken. Maar al doende liep ik tegen een complicatie aan. Halverwege het interview legde de journaliste Baudet voor dat in Nieuw-Zeeland de media de spreekbuis van de politiek zouden zijn. Zij vroeg hoe dit ‘op een hoger niveau’ kon worden opgelost. Baudet antwoordde stellig (35.09): “Ik denk dat Poetin de enige is die dit kan oplossen.”

Om de onzin van deze bewering aan te tonen ging ik uitleggen dat Poetin de Russische media in een wurggreep houdt (en dus echt geen politieke invloed op media in Nieuw-Zeeland gaat aanpakken). Ik noemde de moord op journaliste Anna Politkovskaja, en ik linkte naar een artikel waarin onderbouwd werd dat de persvrijheid in Rusland onder druk staat.

En toen realiseerde ik me dat dat artikel van de NOS was. En dat veel FvD’ers zeggen: NOS = fakenieuws.

Een factcheck is zinloos

Hoe kan je met mensen over feiten discussiëren als ze je bronnen al niet vertrouwen? Als ik FvD’ers wilde bereiken, was een gewone factcheck hierdoor eigenlijk niet bruikbaar. Wat overigens wel meteen duidelijk maakt hoe de aanhangers van FvD – of in elk geval een deel van hen – zichzelf al buiten de maatschappij geplaatst hebben. Dit is de reden dat ik de uitspraken van Baudet niet ga bespreken door naar andere bronnen te verwijzen, maar door naar de uitspraken zelf te kijken.

Het Westen tegen Rusland

Veel FvD’ers vonden het niet terecht dat ik getweet had dat FvD ‘het westen wil vernietigen’. Volgens hen ging het niet om het westen, maar ‘slechts’ om de VS. Maar Baudet zei (12.39): “Sinds de Franse Revolutie is het Westen geobsedeerd geweest door de gedachte dat Rusland vernietigd moet worden.” Hij zei niet: de VS, hij zei: het Westen. Bovendien stelde Baudet dat eerst de Fransen, vervolgens de Britten en daarna de Amerikanen Rusland wilden vernietigen.

Dit was geen geïsoleerde uitspraak; deze tegenstelling tussen Rusland en het Westen kwam voortdurend terug. Het is de kern van de huidige boodschap van Baudet.

Thierry stelde dat Rusland strategisch belangrijk is (12.50) omdat het land gelegen is tussen volkeren met een hoog IQ: de Europeanen en de Aziaten. En wie de wereld wil regeren – aldus Baudet – moet dus zorgen dat Rusland en Duitsland nooit verbonden raken. Dit was overigens ook de eerste aanwijzing in dit interview dat Thierry Baudet de waarde van mensen afmeet aan hun IQ en ras.

Een front tegen de globalisten

Volgens Baudet is Oekraïne nu de frontlinie waar een oorlog tegen de globalisten wordt uitgevochten (15.00):

“Ik ben echt blij met deze oorlog in Oekraïne. Eindelijk is er een front tegen de globalisten. Ik hoop dat Rusland zal winnen. Ik vind het fantastisch dat iemand als Poetin bestaat. Ik denk dat dit een van de meest hoopgevende dingen is in de huidige wereld, want Poetin vecht tegen de globalisten! Hij vecht eigenlijk tegen de Franse Revolutie.”

Thierry Baudet heeft al eerder gezegd dat hij de Franse Revolutie afwijst. Hij zegt dat de idealen van die revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederschap – het socialisme en het liberalisme hebben voortgebracht, en dat die allebei fundamentele gebreken vertonen. Maar hij wil niet alleen af van deze erfenis – waar onze moderne samenleving op gebouwd is – hij ziet een geestelijke strijd: “De voortdurende strijd tussen ‘het ene en het vele’ zoals Plato zegt, zoals Lucifer zegt.”

Baudet roert allerlei (religieuze) filosofieën door elkaar en bakt er een doemfilosofie van. Als je de hoogdravende taal weghaalt, blijft een strijd tussen goed en kwaad over waaruit elke nuance verdwijnt. Alles is extreem. Goed is niet zomaar goed, maar door God gezonden; slecht is niet zomaar slecht, maar satanisch. Dat is niet alleen een simplistisch wereldbeeld – waarmee Baudet voorbijgaat aan het leed in Oekraïne – het levert ook absurde uitspraken op.

Trump als messias

Zo sprak Baudet (17.22) over de messiaanse glans die hij bij Trump had gezien: “De belofte van Trump was geweldig, het was groots. Het was alsof God een trap liet afdalen van de wolken naar de aarde, en daar kwam Donald Trump! (17.52) Het voelde als: Nu gebeurt het! De wederkomst! Wow!”
Ik ben geen Trumphater, maar dit is bespottelijk.

Lang leve de Russen!

Overigens heeft Trump voor Baudet alweer afgedaan; nu is Poetin zijn held en zijn de Russen het uitverkoren volk. Volgens hem streden de Russen altijd al tegen de globalisten (38.02), namelijk toen ze Napoleon en Hitler versloegen. En – dit zal u verrassen – de Russen versloegen zelfs het communisme.

Hopelijk hebben de FvD-stemmers nog herinneringen aan de instorting van de Sovjet-Unie – of anders kunnen zij hun ouders daarnaar vragen – maar er was echt geen nobel besluit van het Russische volk om het communisme vaarwel te zeggen. Deze overdrijving is onderdeel van het zwartwit wereldbeeld van de FvD-leider.

En waar Baudet medestanders heilig verklaart, moeten tegenstanders natuurlijk duivels zijn, zoals FvD-Europarlementariër Marcel de Graaff duidelijk maakt in onderstaande tweet. Baudet heeft dit geretweet.

De VS als rijk van het kwaad

Baudet noemde de VS meerdere keren psychopathisch (36.33) en hij betreurde het ontbreken van een ‘etnische kern’ in de VS.

“De VS hebben helaas geen etnische kern, geen oorsprong als natie. Het is een nieuw land, het heeft geen geschiedenis. (…) Ze hebben deze gestoorde, psychopatische gedachtengang dat het hun historische missie is op deze planeet om naties van hun geschiedenis te bevrijden. (37.15) De eenwording van Amerika is de grote, misschien wel de grootste, tragedie in de geschiedenis van de beschaving. Hun missie, hun ideologie is om alles op deze planeet te ontwortelen.”

Ik heb veel kritiek op de VS – ook vanwege de Oekraïnecrisis – maar de karikatuur die Baudet ervan maakt, is absurd. En de eenwording van de VS zou de grootste tragedie in de geschiedenis van de beschaving zijn? Ongelooflijk.

Het hele Westen

En het gaat Baudet niet alleen om de VS (15.45): “Het beste zou zijn als de NAVO uit elkaar zou vallen, als de EU uit elkaar zou vallen, en als het Amerikaanse rijk uit elkaar zou vallen.” Redelijke kritiek op het Westen slaat door in vernietigingsdrang, zonder dat Baudet aandacht besteedt aan de gevolgen van een dergelijke vernietiging.

De laatste oorlog is voor Nederland alweer lang geleden, en de FvD-leider lijkt niet te beseffen wat ons lidmaatschap van de NAVO inhoudt. Ieder land dat het in z’n hoofd zou halen om Nederland aan te vallen, krijgt te maken met artikel 5 van de NAVO: “De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van hen (…) als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd.”

Reken maar dat dit een afschrikwekkende werking heeft. En die bescherming wil Baudet weggooien?

Niemand is goed genoeg voor Baudet

Iets anders wat opviel: niemand is goed genoeg voor Baudet. Over Trump (16.15) “Hij was slechts een aap die even in de Oval Office mocht zitten achter het bordje met ‘president’.” Over de boeren (41.48). “Dat is iets wat ik erg teleurstellend vind aan de boeren, dat zij momenteel de klappen krijgen, maar niet in staat zijn te beseffen dat zij deel zijn van iets groters. Daarom denk ik dat zij zullen verliezen.” Boeren die zijn zienswijze niet delen, missen volgens Baudet een ‘hoger begrip’ van de situatie.

Andere politici zijn beneden zijn stand (52.19): “Ze hebben geen hoog IQ, het zijn simpele lieden (…) ze zijn enthousiast dat ze een tamelijk belangrijk baantje hebben, dus ze zijn erg bang om dat te verliezen en bereid om overal in mee te gaan, omdat ze sowieso al nergens serieus over nadenken.” Wie zo over medepolitici spreekt, is niet van plan ooit nog met hen samen te werken.

Samenwerken is ook duidelijk niet (meer) de agenda van Baudet; hij kijkt neer op het Kamerwerk en is liever de doem predikende filosoof (45.30): “De blanke wereld, de Europese wereld, is stervende. We worden kapot gemaakt door de kwaadwillende plannen van de globalisten om ons te vernietigen. Het gebeurt nu, en we kunnen erover praten, we kunnen er woorden aan geven. Dat op zichzelf is zinvol.”

Overigens sijpelen ook in deze laatste alinea’s weer onfrisse ideeën over IQ en ras door, al was Baudet slim genoeg om elders in het interview tegenwicht te geven door te stellen dat huidskleur, geloof en ras hem niet uitmaken.

Baudet is zijn eigen grootste tegenstander

Thierry Baudet heeft enorme capaciteiten, maar helaas gebruikt hij die vooral om zichzelf te verheffen. En daarmee heeft hij zijn politieke carrière doeltreffender weten te saboteren dan welke tegenstander ook had kunnen doen. Sterker nog, hij is alleen soms nog relevant omdat de ‘oude’ politiek hem die relevantie op een presenteerblaadje aanbiedt.

Oude politiek geeft Baudet een podium

De oude politiek laat zulke gaten vallen dat Baudet naar hartenlust kan scoren. Zo misbruikte de regering inderdaad corona om macht naar zich toe te trekken – denk aan die discutabele spoedwet – en verklaarde voortdurend de eigen steeds wisselende informatie tot absolute waarheid. De kritiek van Baudet op dergelijke zaken is terecht, en zo legitimeert de regering hem door zelf immoreel te handelen.

Dan kan het hele kabinet wel dramatisch weglopen als Baudet roept dat Sigrid Kaag op een ‘spionnenopleiding’ zat, maar dat is slechts een triomf voor de FvD-leider. Want niemand kan ontkennen dat de minister aan deze universiteit studeerde, dat zelfs de Washington Post schreef over dit ‘spy college’, en vooral: dat Sigrid Kaag overduidelijk eerder wereldburger is dan Nederlander.

Spreekverbod in de Kamer

De pogingen om Baudet te disciplineren zijn mijns inziens dom en werken averechts. Nu heeft de Tweede Kamer weer besloten om de FvD-leider een week te schorsen: hij mag wel stemmen, maar niet meedoen aan debatten. Dit omdat hij weigert een nevenfunctie te laten registreren. Op papier zal het allemaal wel kloppen, maar ten eerste is het dubieus om een volksvertegenwoordiger in het parlement het zwijgen op te leggen, en ten tweede krijgt Baudet hier weer eens zijn favoriete martelaarsrol toebedeeld.

Het vertrouwen in de politiek is al schrikbarend laag, en dit soort theater helpt daar niet bij. De schijnheilige verontwaardiging van politici die zelf allerlei regels – en zelfs wetten – aan hun laars lappen, is ongelooflijk hypocriet. Deze censuurzucht van het establishment is eerder een ondermijning van de democratie dan de provocaties van Baudet.

Baudet zet zichzelf buitenspel

Deze week heeft Baudet nog een interview gegeven. Hij zei daarin: “Ik ben een complotdenker. Ik geloof dat we worden geregeerd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen.” Deze complottheorie gaat al jaren rond op internet. De bewering van Baudet dat hij heel iets anders bedoelde, is niet geloofwaardig. Het is een doorzichtige poging de schade te beperken.

Als het establishment de moed heeft om de democratie en het vrije debat hun werk te laten doen, vallen charlatans vanzelf door de mand. Laat Baudet vooral spreken. Hoe meer mensen horen wat hij te zeggen heeft, hoe minder er op hem zullen stemmen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.