Na de instorting van de Sovjetunie en de reeks revoluties in de Oostbloklanden was het westen in feeststemming. We hadden gewonnen! Het einde van de geschiedenis! Vanaf nu zou de hele wereld de westerse waarden omarmen en alles zou alleen nog maar beter worden. Maar de westerse leiders werden arrogant en dachten overal mee weg te kunnen komen. Intussen groeide een decadente generatie op die veiligheid als vanzelfsprekend beschouwde en steeds meer eiste. Maar in 2022 stuit het verwende westen op de realiteit.

Piramide van Maslow

Heeft u wel eens van de piramide van Maslow gehoord? Het is een schematische ordening van de behoeften die mensen hebben, zie onderstaande afbeelding. Wie arm en hongerig is, houdt zich vooral bezig met de onderste lagen, maar wie zich over de eerste levensbehoeften geen zorgen hoeft te maken, kan aandacht besteden aan zaken als bijvoorbeeld zelfontplooiing, mode en filosofie. In de westerse wereld zijn we eraan gewend geraakt dat in onze basisbehoeften voorzien wordt, en we zijn bijna alleen nog maar bezig met ‘luxe’ behoeften.

Lekker makkelijk, dat globalisme

Nu is er niets mis met de top van de piramide, maar het is wel een probleem dat velen de basis als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Zo vanzelfsprekend dat je er niet speciaal op hoefde te letten. We gingen veel zaken uitbesteden aan lagelonenlanden: lekker makkelijk en goedkoop! Uitbuiting van de arbeiders daar en werkloosheid hier namen we op de koop toe. Maar wat als we elementaire producten niet meer zelf kunnen maken? In het begin van de coronacrisis bleek dat beschermende kleding uit China moest komen, en dus niet kwam.

Maar het gemak dient de mens, en het globalisme dient het establishment dat er goed aan verdient. Dan is arbeidsmigratie iets moois en de daaropvolgende problematiek op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt bijzaak. Daar kwamen hippe idealen bij over schone energie – die natuurlijk geen kernenergie mocht zijn – en vervolgens moest de stabiele energietoevoer gegarandeerd worden door fossiele energie uit dictaturen. Poetin was er blij mee en het westen werd weer wat afhankelijker.

De boeren

Nog zo’n stokpaardje van mensen die niet meer over hun eerste levensbehoeften nadenken: die boeren moesten maar weg. Alle plannetjes over wilde natuur en zelfverzonnen stikstofnormen vielen steeds in het water omdat die boeren zoveel land hebben. Bovendien, konden we daar niet beter huizen bouwen? Maar nu het oorlog is, blijken die boeren in een eerste levensbehoefte te voorzien en kan je je afvragen hoe slim het was om ze weg te pesten. De basis van de piramide was vergeten, terwijl de top alleen dankzij de basis kan bestaan.

Incompetente politici

De hierboven beschreven politieke keuzes worden gemaakt door politici die teren op de glorie van vorige generaties en niet verder denken dan hun neus lang is. Ze zijn dominee en koopman in de slechtste combinatie: het domineesvingertje zonder de doorleefde ethiek, en het winstbejag zonder de langetermijnvisie. Op nationale schaal zien we dan iemand als Sjoerd Sjoerdsma die dierbaar doet over de oorlog in Oekraïne, maar tegelijkertijd fantaseert over het geld dat je eraan kunt verdienen. Die gretig tweet dat Oekraïne bij de EU mag en dat niet herstelt als het nepnieuws blijkt, hoe gevaarlijk dit nepnieuws ook is.

Op internationale schaal is het nog erger. Met name in de top van de EU zien we deze figuren. Velen zullen zich nog herinneren hoe Verhofstadt en Van Baalen ten koste van Oekraïne revolutietje stonden te spelen op het Maidanplein in 2014. Denk ook aan iemand als Frans Timmermans die chef EU-klimaatbeleid is en prompt beweerde dat Poetin alleen maar Oekraïne belegerde ‘om de aandacht af te leiden van zijn klimaatprobleem’. En dan was er Ursula von der Leyen die olie op het vuur gooide door na de Russische invasie te zeggen dat Oekraïne bij de EU hoorde.

Van Verhofstadt tot Von der Leyen, al deze politici houden van de schijnwerpers en van grote woorden. Ze dienen hun eigen ijdelheid en hun eigen portemonnee. Ze parasiteren op het aanzien en de rijkdom van Europa zonder eraan bij te dragen. Het zijn potverteerders. Dat is op zich al erg genoeg, maar wat doet deze houding van westerse politici in de wereld?

Lege westerse waarden

Het is belangrijk om te beseffen dat de rest van de wereld vaak wel westerse verworvenheden over heeft genomen, maar niet of nauwelijks de westerse waarden. Democratie, vrijheid van meningsuiting en van pers, en rechten voor vrouwen en minderheden zijn in naam wel aanwezig, maar stellen in de praktijk vaak niet veel voor. Het is meer lippendienst aan de machtige westerse mogendheden. De ‘zendingsdrang’ van westerse politici beperkt zich op dit gebied meestal tot vrijblijvende uitspraken, behalve wanneer een land niet zo belangrijk is.

Deze slappe houding van het westen is duidelijk zichtbaar in de VN. Onder het mom van het uitdragen van westerse waarden krijgen corrupte dictaturen baantjes toegeschoven waarin ze mogen ‘strijden tegen discriminatie’. Zo kon Iran lid worden van de Commissie voor Vrouwenrechten ondanks de overduidelijke onderdrukking van vrouwen in dat land. De VN-Mensenrechtenraad – zie hieronder in de tweet van Hillel Neuer – is helemaal een aanfluiting.

Dubbele moraal

Waarom laat het machtige westen dit gebeuren? Het antwoord is cynisch: belangen. De betrekkingen met deze landen vinden zij belangrijker dan werkelijk opkomen voor mensenrechten. En dus wordt die rode lijn nooit getrokken en houden westerse politici slechts mooie verhalen die goed vallen bij de eigen kiezers. Daaraan verwant is het narratief dat westerse soldaten als blije bloemenmeisjes overal democratie brengen, terwijl in werkelijkheid slechts chaos of wingewesten overblijven.

De dubbele moraal van het westen roept elders walging op. Velen herinneren zich hoe de VS logen over massavernietigingswapens in Irak waarna een brede coalitie het land aanviel. Ook bij deze aanval werd beweerd dat het westen democratie kwam brengen. Net als in Libië dat in tribale groepen uiteenviel, en in Syrië waar de chaos ruimte bood aan de extremisten van IS. Minder bekend was het Amerikaanse gestook in Oekraïne.

De VS in Oekraïne

Sinds de coronacrisis weten we dat Amerikanen betrokken waren bij experimenten met virussen in China. Dat zij hetzelfde deden in Oekraïne werd eerst nog nepnieuws genoemd, maar inmiddels weten we beter. Victoria Nuland – een veteraan in de Amerikaanse politiek – erkende dit voor een senaatscommissie. Deze Nuland is geen onbekende in Oekraïne: in 2014 lekte een telefoongesprek uit waarin zij met de Amerikaanse ambassadeur na de geslaagde coup gezellig de nieuwe regering van Oekraïne zat samen te stellen. Over inmenging gesproken.

Moreel verval

De neergang van het westen is uitgelopen op machtsmisbruik en arrogantie. De arrogantie van het weten dat je overal mee wegkomt: rustig landen binnenvallen en de hele wereld voorliegen, want niemand kan je wat maken. Je kunt een land als Oekraïne lokken met loze beloftes en intussen gebruiken voor je eigen politieke doelen, en niemand zal jou daarop aanspreken. Je voelt je zelfs verheven boven de rest van de wereld, want het westen staat immers altijd aan de goede kant?

En het zijn niet alleen de Amerikanen, want de Europeanen zijn maar al te vaak gewillige helpers geweest. De politici van de EU hadden niet het belang van Oekraïne op het oog toen ze hun begerige blikken naar het oosten richtten. Wie werkelijk denkt dat Verhofstadt, Van Baalen, Juncker en Von der Leyen begaan zijn of waren met de mensen van Oekraïne, zou zich beter moeten informeren. Kijk dan vooral eens naar deze schuimbekkende speech van Verhofstadt toen hij weer eens riep dat de EU meer macht moest hebben.

De haat van Poetin

Vladimir Poetin heeft zich omhoog gevochten in een hard land, en hij is een harde man. Zwakte is in zijn ogen verachtelijk, en hij zag het westen steeds zwakker worden. Hij zag het achteloze vertrouwen op de eigen onkwetsbaarheid terwijl o.a. China en Rusland steeds meer vat kregen op basisbehoeften van de westerse landen. Maar hij zag ook wat in zijn ogen pure degeneratie was. In zijn toespraak aan het begin van de invasie sprak hij zijn walging uit over de verdorvenheid van de (woke) westerse maatschappij.

Deze haat van Poetin gaat dieper dan ‘alleen maar’ de haat tegen een vijand die in de weg staat. En de houding van het westen heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Voor zover Poetin ooit van goede wil is geweest, hebben de westerse leiders er alles aan gedaan om dat kapot te maken. Van de gebroken beloftes over de NAVO-uitbreiding tot aan de voortdurende beschuldigingen over Brexit, Trump en elke oppositie in westerse landen. Poetin was de vaste zondebok.

En nu is het oorlog. Poetin gaat als een beest tekeer in Oekraïne en er zijn al meerdere beelden van oorlogsmisdaden. Maar het lijkt erop dat de veldtocht niet voorspoedig verloopt; het lijkt erop dat Poetin gaat verliezen. En dan? De afgelopen decennia heeft het westen de zorgen van Rusland genegeerd; na alle misdaden in Oekraïne lijkt de kans nog kleiner dat Poetin gehoor vindt. En dat weet hij. Wat zal deze van haat vervulde man doen als hij geen uitweg ziet?

Er zijn geen good guys

Het westen is moreel in verval geraakt. Arrogantie, gemakzucht en hypocrisie hebben ons aan de rand van deze afgrond gebracht. Poetin is een schurk, maar wij zijn geen onschuldige slachtoffers. De arrogante veronderstelling dat wij altijd de good guys zijn kan zonder meer overboord.

Het is te hopen dat Poetin niet in allesvernietigende haat naar de kernwapens grijpt om het decadente westen mee te sleuren in zijn ondergang. En de kans dat hij dat doet kan hopelijk verkleind worden als bij het westen het besef doordringt dat deze patstelling niet alleen de schuld van Poetin is.

Het verwende westen moet wakker worden. Westerse politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen, ook voor de daden van hun voorgangers. Zij moeten Poetin een uitweg bieden, niet omdat hij dat verdient, maar omdat het alternatief gruwelijk is. Het westen moet eindelijk eens echt gaan handelen in het belang van Oekraïne. Er is al te veel bloed vergoten.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.