Dit weekend meldde de NOS: In Veldhoven in Brabant is vanochtend vroeg een brand geweest bij twee zendmasten. De politie gaat uit van brandstichting. Vannacht woedde er ook in Oudenbosch brand bij twee masten. De afgelopen dagen zijn er meerdere branden geweest bij zendmasten in Deurne, Nuenen, Rotterdam, Beesd en in de stad Groningen. Er is een sterk vermoeden dat die branden zijn aangestoken omdat ze zijn begonnen bij de kabels onderaan de mast. En daar is het niet bij gebleven; inmiddels zijn er nog heel wat brandjes geweest.

Zendmasten die in brand zijn gestoken… Een argeloze tijdreiziger uit 2015 zou er niets van snappen. Waarom zouden mensen zendmasten in brand willen steken? Welkom, beste tijdreiziger. U bevindt zich in Nederland anno 2020 en de pandemie waar al decennia voor gewaarschuwd werd, is eindelijk gekomen. Wat dat met zendmasten te maken heeft? Vreemd genoeg worden deze twee zaken met elkaar in verband gebracht.

5G en het coronavirus

Het is de bedoeling dat ons huidige communicatienetwerk (4G) binnenkort vervangen wordt door een nieuwe versie: 5G. Nieuwe technieken kunnen nieuwe gevaren met zich meebrengen, dus het is altijd goed om te onderzoeken of een techniek veilig is. Ook 5G wordt onderzocht en wereldwijd wordt nagedacht over wat wel of niet toegestaan wordt. Zodra ergens vragen over zijn, kunnen mensen daarmee op de loop gaan, en dat gebeurt nu met de vragen over 5G.

Er zijn theorieën in omloop waarin gesteld wordt dat de straling van 5G-masten ons immuunsysteem verzwakt en/of virussen laat muteren tot een gevaarlijker vorm. Sterker nog: de coronapandemie zou te maken hebben met deze nieuwe straling. Dat klinkt misschien een klein beetje redelijk, totdat we beseffen dat er nog helemaal geen groot 5G-netwerk in Nederland is. Er zijn proefopstellingen geweest, maar niet in de gebieden waar de corona-uitbraak plaatsvond. De masten die in brand worden gestoken zijn dan ook helemaal geen 5G-masten, het zijn 4G-masten die hier al jaren staan. En de gematigde theorie die ik hier beschrijf, is slechts een van de vele en zeker niet degene met de meeste aanhangers.

Hier is een complottheorie die momenteel erg populair is.
Er bestaan helemaal geen virussen die ons kunnen besmetten. Bacteriën en virussen zitten van nature in ons lichaam en zijn niet overdraagbaar op anderen. Deze natuurlijke virussen maakt ons lichaam aan als verdediging tegen gifstoffen. Alle rampenfilms over pandemieën zijn alleen maar gemaakt om u ervan te overtuigen dat virussen gevaarlijk zijn, maar eigenlijk kunnen we alleen virussen van anderen krijgen door injecties.
De mensen die zogenaamd ziek worden van het coronavirus, worden in werkelijkheid ziek van de straling van 5G-masten. De ‘coronatesten’ tonen deze door 5G veroorzaakte schade aan, en de volgende stap is dat er een nepvaccin tegen corona komt waar wel degelijk allerlei gifstoffen in zitten. Er is namelijk een geheime wereldregering die de bevolking wil zuiveren van ongewensten en dissidenten. Deze machthebbers hebben het coronavirus verzonnen om te verbergen wat ze aan het doen zijn; vervolgstap bij sommigen: deze geheime elite is niet menselijk, het zijn vermomde aliens en hun ‘vaccins’ gaan ons menselijk DNA veranderen.

Hoe serieus wordt hierin geloofd? Heel serieus. Meerdere volgers hebben al afscheid van mij genomen omdat ik weigerde dergelijke zaken van hen aan te nemen. Nu is het makkelijk om deze mensen uit te lachen, maar is dat verstandig? Momenteel groeit hun aantal met de dag en de brandstichtingen bij zendmasten hebben al duidelijk gemaakt dat sommigen van hen bereid zijn om tot actie over te gaan. En dan hebben we het nog niet eens over hun kinderen die waarschijnlijk weinig kans maken op vaccinaties of een antibioticakuur. Daarom lijkt het nuttig om ten eerste te begrijpen waarom deze mensen dergelijke theorieën aan kunnen hangen, en ten tweede om te kijken of we er iets aan kunnen doen.

Wat is het onderliggende patroon?

Mensen hebben het vermogen om bliksemsnel patronen te zien en dat is meestal een uitstekende overlevingsstrategie; onze snelle conclusies zijn vaak terecht en soms van levensbelang. Moest u in het verkeer wel eens een noodstop maken? Best kans dat uw reactie versneld werd doordat u zonder het te beseffen al iets afwijkends geconstateerd had, bijvoorbeeld in iemands rijgedrag. We denken dat we rationeel zijn, maar we leggen vaak instinctief verbanden en verzinnen daar dan naderhand een passende redenering bij. We verbeelden ons dat we goede beslissingen nemen omdat we zo snel kunnen denken, maar we slaan meestal een hoop stappen over die we later alsnog invullen.

In situaties die snelle beslissingen vergen is patroonherkenning heel nuttig, maar in een ingewikkelde maatschappij kan het een handicap zijn. Dan bijten we ons vast in een eenmaal gevonden patroon en willen alleen nog maar bevestiging. Hoe langer we een bepaald beeld van de werkelijkheid hebben, hoe hardnekkiger we ons zullen verzetten tegen alles wat dat tegenspreekt. We weten hoe het zit en voelen ons daar veilig bij. Vooral in onzekere tijden is de behoefte aan overzicht groot. Mensen houden nu eenmaal van zekerheid, dus als alles onzeker wordt, moet er een patroon gevonden worden waarmee de wereld weer overzichtelijk wordt. Het maakt vaak niet eens uit of de nieuwe zekerheid dan gevaarlijker of veiliger is, als er maar zekerheid is. ‘We gaan allemaal dood’ lijkt voor velen nog te verkiezen boven ‘het zou kunnen dat het mis gaat.’

Als iets de coronacrisis kenmerkt, is het wel onzekerheid. We weten niet waar het virus precies vandaan kwam; we weten niet of er een medicijn gevonden zal worden; we weten niet of we er immuun tegen zullen worden… Intussen zit de halve wereld in lockdown, draaien ziekenhuizen overuren en hebben we geen idee hoe we hieruit moeten komen. Iedereen wordt getroffen en mensen zoeken naar verklaringen. Dit kan toch niet zomaar gebeuren? Hier moet iets achter zitten! En wie zoekt, zal vinden.

Complottheorieën schieten als paddenstoelen uit de grond en er worden talloze artikelen en video’s geproduceerd, vaak aangevuld met oude fragmenten waarin complotdenkers waarschuwden dat ooit een virus op ons losgelaten zal worden om ons te onderwerpen aan een geheime wereldmacht. Dat deze figuren ook waarschuwden voor bijvoorbeeld een nieuwe zondvloed of de vernietiging van de wereld door aardbevingen wordt dan gemakshalve even vergeten. Ze worden als profeten op het schild gehesen en hebben honderdduizenden volgelingen. En elke nieuwe video is een bevestiging voor de complotdenker. Kijk eens! Nog meer bewijs.

Hoe kunnen mensen dergelijke vergezochte theorieën serieus nemen?

Lang voor de coronacrisis hadden veel mensen al weinig vertrouwen in de Nederlandse overheid. De laatste jaren zijn er heel wat schandalen geweest waarbij de doofpot een geliefde oplossing was en klokkenluiders vooral als lastpakken werden gezien. Mark Rutte heeft niet voor niets als bijnaam ‘premier Pinokkio’ en de VVD – de grootste partij van Nederland – staat al jaren op de eerste plek als het om corruptie gaat. De cynische benaming ‘die daar in Den Haag’ stamt al van voor het tijdperk Rutte, maar dankzij onbetrouwbare politici is het cynisme zeker niet minder geworden.

Sommige schandalen hakken er dieper in dan andere. Waar de WODC-affaire voor veel mensen abstract bleef, wekte de toeslagenaffaire grote woede en meeleven met de slachtoffers op. En onderschat ook niet hoe de vervolging van Geert Wilders bij een grote groep Nederlanders aankomt. Hoe kan je een overheid vertrouwen die corrupte bewindslieden beschermt, maar gewone burgers genadeloos achtervolgt en een politiek proces begint tegen de leider van de oppositie? Op deze wankele basis gingen we de coronacrisis in.

Wat niet hielp was het geklungel van de overheid. Er is traag gereageerd op de crisis: beschermingsmateriaal is nog op 10 februari naar China geëxporteerd terwijl Nederland het twee weken later zelf heel hard nodig had. Het RIVM hanteerde zo’n strakke casusdefinitie dat de eerste besmettingen gemist werden omdat deze mensen niet getest werden. Signalen dat mensen al besmettelijk konden zijn voordat ze symptomen hadden, werden genegeerd. In Den Haag leken politieke spelletjes belangrijker dan een naderende ramp. Pas toen deskundigen openlijk protesteerden tegen het beleid, kwam de regering in beweging en nam uiteindelijk dezelfde maatregelen die in het buitenland al eerder genomen waren.

Het vertrouwen in de overheid wordt niet bepaald gesterkt door dit soort missers, en hoe dieper de crisis wordt, hoe meer blunders er aan het licht komen. Nog steeds hebben de meeste Nederlanders redelijk vertrouwen in deze regering, maar iedereen die zich wat beter informeert maakt zich inmiddels behoorlijk zorgen. Mensen voelen zich onveilig en sommigen worden achterdochtig. Waarom reageert de overheid zo laks? Zit hier iets achter?

Die achterdocht wordt nog versterkt door de graagte waarmee allerlei mensen gebruik willen maken van de crisis om hun eigen ideeën te pushen. Er zijn activisten die staan te juichen bij de instorting van de wereldwijde handel omdat ze denken dat nu het klimaat ‘gered’ gaat worden. Anderen pleiten nu niet alleen voor het afschaffen van de bijzonder dieronvriendelijke wet markets in China, maar meteen ook maar even voor het afschaffen van de Nederlandse veehouderij. Er verscheen een manifest van 170 wetenschappers die vinden dat de coronacrisis een gouden kans is om eindelijk hoognodige veranderingen door te voeren; ze zien hun gedroomde heilstaat al helemaal voor zich…

Maar de meeste achterdocht veroorzaken de overheden. Nu de Tweede Kamer niet vergaderde, leek de regering achter de schermen ineens haast te maken met een aantal ‘hoofdpijndossiers’ zoals het stikstofakkoord. Toen Kamervoorzitter Khadija Arib het Kabinet vroeg om een lijst te maken van wetsvoorstellen die echt spoedeisend waren, kwam er een enorme verlanglijst waar veel Kamerleden verontwaardigd over waren. Juist nu de overheid zoveel rechten van burgers heeft ingeperkt, zou wat meer terughoudendheid een goede zaak zijn.

En de EU maakte het weer eens het bontst. Sommige Zuid-Europese landen – met Frankrijk voorop – willen al een tijdje eurobonds, maar meerdere Noord-Europese landen voelen er niets voor om op te draaien voor de staatsschuld van anderen. Nu Italië hard getroffen was door corona, werden de eurobonds omgedoopt tot coronabonds en werd onbeschaamd op de emotie gespeeld. Noord-Europa moest betalen, en zo niet, dan was men harteloos. Ook hier weer hetzelfde opportunistische gedrag, en sommige burgers gaan zich dan afvragen of deze machthebbers misbruik maken van de situatie of… dat ze de situatie met deze bedoeling zelf hebben gecreëerd.

En dan komen natuurlijk de gebruikelijke verdachten weer om de hoek kijken. Mensen als Bill Gates, Mark Zuckerberg en George Soros staan altijd vooraan in het rijtje verdachten zodra mensen manipulatie achter de schermen vermoeden. Dit zijn natuurlijk figuren die aan allerlei touwtjes trekken en (soms op dubieuze manieren) superrijk zijn geworden. In sommige kringen mag geen kwaad woord over iemand als George Soros gezegd worden, maar vergeet niet dat hij rijk is geworden als speculant en daarmee heel wat ellende heeft aangericht. Waarom zou je van dergelijke mensen iets goeds verwachten? Ze verrijken zichzelf en hebben enorme macht. Het wantrouwen tegen deze hoge heren is begrijpelijk.

Keren we nu terug naar Nederland, dan wordt complotdenken verklaarbaar. Veel burgers hadden al geen vertrouwen in de overheid, en nu zitten ze op last van diezelfde overheid in lockdown en moeten er maar op vertrouwen dat de staat het beste met ze voor heeft.
Welke staat? Die van de baantjescarrousel, de toeslagenaffaire, de leugens over misdaadcijfers, de voortdurende immigratie, de ondemocratische overdracht van soevereiniteit aan de EU en dat alles met de eeuwige plastic glimlach van aartsleugenaar Mark Rutte. Ga daar maar eens op vertrouwen als de werkelijkheid steeds meer op een rampenfilm begint te lijken en je wanhopig zoekt naar zekerheid.

Wat doen we met complottheorieën?

Het is dus helemaal niet raar dat we overal complottheorieën horen, maar wil dat zeggen dat complottheorieën geen kwaad kunnen?

Natuurlijk wel. Het in brand steken van zendmasten is nog betrekkelijk onschuldig, maar wat als complotdenkers een zondebok aan gaan wijzen? Dat is de manier waarop bijvoorbeeld in de Middeleeuwen het complotdenken zich ontwikkelde. Toen Europa geteisterd werd door de pest, dachten mensen ook een patroon te ontdekken. De Joden hadden natuurlijk de waterputten vergiftigd! Duizenden Joden werden vermoord, tienduizenden moesten vluchten. Anti-Joodse reflexen zijn wereldwijd nog steeds springlevend en de huidige pandemie is dus vanzelfsprekend alweer toegeschreven aan Israël, de Rothschilds of simpelweg ‘de Joden.’

Dan zijn er natuurlijk religieuze dwaallichten – ook in Nederland – die beweren dat het coronavirus onze straf is omdat we homoseksualiteit, abortus en euthanasie toestaan. Gelukkig zijn dit soort religies in Nederland niet meer zo machtig als vroeger – hoewel de orthodoxe islam in opkomst is – maar stel je voor dat een of ander labiel figuur dit serieus neemt en homo’s gaat vermoorden. Laten we goed beseffen waartoe dit soort verdwazing kan leiden.

Als we willen voorkomen dat dit ‘complotvirus’ al te grote delen van de bevolking besmet, hebben we twee zaken hard nodig:

  • Ten eerste: laten we alsjeblieft onze nuchterheid bewaren en steeds weer op de feiten wijzen. De harde kern van complotdenkers zullen we er niet mee kunnen bereiken, maar er zijn genoeg mensen die wel openstaan voor argumenten.
  • Ten tweede: het is heel hard nodig dat terechte zorgen niet worden weggezet als complottheorieën. Waarom zouden mensen je over 5G geloven als je op andere terreinen volkomen onbetrouwbaar bent?

Laten we de complotdenkers serieus nemen. We kunnen arrogant doen en roepen dat deze mensen dom zijn, maar dat zijn ze niet. Dit zijn mensen die nadenken over de wereld, en ze hebben helaas reden genoeg om wantrouwend te zijn. Met uitlachen bereiken we niets; met heldere voorlichting en echte zorgen serieus nemen bereiken we hopelijk wel iets.

Tot slot nog een advies voor lezers die denken dat 5G misschien toch wel iets met corona te maken heeft: patronen zien is menselijk. Een nuttige eigenschap. Maar als je perse een patroon wilt zien en de hele werkelijkheid aanpast om dat patroon te bevestigen, dan ben je geen denker meer, maar een complotdenker.
Blijf openstaan voor tegenargumenten: durf te twijfelen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.