Zou u ook wel eens willen weten waar Covid-19 nu eigenlijk vandaan kwam? Dan bent u niet de enige.

Het probleem is alleen dat de oorsprong van de pandemie geen politiek neutraal onderwerp is, en niet alleen voor China. Het lijkt erop dat vooraanstaande wetenschappers in de VS er rechtstreeks belang bij hebben om vol te houden dat het virus een natuurlijke oorsprong heeft en vooral niet te wijten is aan een ongelukje in het Wuhan Institute of Virology, een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan naar gevaarlijke virussen.

Een nieuwe onthulling

Onderzoek naar virussen kan riskant zijn; er zijn meerdere voorbeelden bekend van ongelukjes in laboratoria waarbij medewerkers besmet werden. In de VS is het gebruikelijk dat financiering voor dergelijk onderzoek eerst door een review board beoordeeld wordt om vast te stellen of het onderzoek zo belangrijk is dat het de risico’s waard is. Het U.S. Department of Health and Human Services stelde in 2017 het P3CO Review Framework op nadat in 2014 financiering van diverse onderzoeken was stopgezet. Het ging hier om onderzoeken waarbij virussen dodelijker of besmettelijker werden gemaakt.

Eén van de grootste wetenschappelijke instellingen in de VS is de NIH (National Institutes of Health). De NIH is samengesteld uit 27 instituten, waaronder het U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) dat wordt geleid door een wetenschapper die ook in Nederland bekend is geworden door de coronacrisis: dr. Anthony Fauci.
De NIH had in oktober 2014 de hierboven genoemde stop op deze gevaarlijke onderzoeken afgekondigd, maar in december 2017 – na de introductie van het P3CO Review Framework – werd deze stop weer opgeheven. Eén van de instituten die weer geld van de Amerikanen kregen was het onderzoeksinstituut in Wuhan. Het geld ging niet rechtstreeks naar Wuhan, de financiering liep via NIAID en vervolgens via de EHA, de EcoHealth Alliance: een NGO onder leiding van dr. Peter Daszak.

In april 2020 werd deze financiële steun van NIAID aan EHA plotseling afgebroken, al was afgesproken dat die tot 2024 zou doorgaan. Veel wetenschappers protesteerden tegen deze ‘politieke inmenging’ die volgens hen te wijten was aan ‘complottheorieën’ over Wuhan. Vorige week kwam naar buiten dat de hernieuwde financiering in 2017 van het onderzoek in Wuhan niet aan het P3CO Review Framework was getoetst omdat NIAID dit onderzoek niet had gemeld. Hoewel onduidelijk is of de geldstroom daardoor illegaal is geworden, verdient deze tactiek zeker geen schoonheidsprijs.

Wat de werkelijke oorzaak is van de stopzetting van de steun in 2020 blijft gissen, maar het zou kunnen dat men ineens besefte dat de procedures niet gevolgd waren en dat dit op een groot schandaal uit zou kunnen lopen. Controlemechanismes als de P3CO worden natuurlijk niet voor niets opgezet, en op zich is het al dubieus als instituten deze controles weten te omzeilen. Maar als onderzoek niet getoetst is en vervolgens een wereldwijde pandemie met enorme gevolgen veroorzaakt, wordt het wel heel belangrijk voor de betrokken wetenschappers om dit ‘foutje’ toe te dekken. Alles bij elkaar lijken dr. Anthony Fauci en dr. Peter Daszak er rechtstreeks belang bij te hebben dat de oorsprong van de coronapandemie niet bij het instituut in Wuhan wordt gezocht.

Politieke tegenwerking door China

De zoektocht naar de oorsprong van het coronavirus verliep toch al niet voorspoedig. China heeft na een rommelig begin geprobeerd een narratief te vinden waarbij het imago van China zo min mogelijk schade zou oplopen. Een blunder van Chinese wetenschappers als oorzaak van een pandemie zou enorm gezichtsverlies betekenen.

In januari 2020 schreef The Lancet dat de eerste besmettingen waarschijnlijk niet hadden plaatsgevonden op de markt in Wuhan. Chinese onderzoekers van diverse instituten stelden vast dat een derde van de eerste 41 besmettingen – waaronder de allereerste besmetting die zij konden vinden – niet aan de markt gekoppeld kon worden. Zoals dr. Daniel Lucey van Georgetown University zei: ‘China must have realized the epidemic did not originate in that Wuhan Huanan seafood market.’ De logische volgende plek om te kijken was natuurlijk het laboratorium, en daar werd dus ook naar gekeken.

Maar al snel merkten westerse media dat Chinese berichten – o.a. over een Chinese onderzoeker van het instituut in Wuhan die ‘patiënt zero’ zou zijn geweest – ineens waren verdwenen. Daarnaast begon China een grondige desinformatiecampagne wat leidde tot een kritisch rapport van de EU. Alleen kreeg China lucht van het rapport en eiste nog voor publicatie dat de inhoud aangepast zou worden. De handelsbelangen met China wogen zwaarder dan de waarheid en de EU boog onder de Chinese druk. Hoe verder de pandemie om zich heen greep, hoe harder China werkte om onwelgevallige berichten te onderdrukken en Chinese wetenschappers het zwijgen op te leggen.

Als Trump het zegt…

En er kwam nog meer politiek bij. Donald Trump was al geen fan van China en liet luid en duidelijk zijn achterdocht blijken. In het gepolariseerde klimaat in de VS was dat reden genoeg voor veel media om het narratief van China juist te gaan steunen. Als Trump dacht dat het virus uit een Chinees laboratorium kwam, was dat dus een reden om juist te geloven dat dit niet waar was.

Volgens CNBC verkondigde Trump de labtheorie omdat hij ruzie had met de WHO (World Health Organisation) die WEL het narratief van China steunde. ‘‘President Donald Trump on Thursday said — without offering any evidence — that he has a high degree of confidence that the coronavirus outbreak originated from a laboratory in China.(…) “I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves, because they’re like the public relations for China,” Trump added, implying that the international health agency was covering up for China.(…) Trump announced two weeks ago that the United States would halt funding to WHO. He had earlier threatened to withhold funds by claiming that WHO pushed back on his travel ban from China early in the Covid-19 outbreak.’
Trump was overigens niet de enige die opmerkte dat de WHO wel erg toegeeflijk was tegenover China.

De New York Times schreef dat Trump de labtheorie wilde gebruiken om de aandacht af te leiden van zijn slechte coronabeleid: ‘Mr. Trump’s aides and Republicans in Congress have sought to blame China for the pandemic in part to deflect criticism of the administration’s mismanagement of the crisis in the United States, which now has more coronavirus cases than any country.’

Daarnaast baseerden de Amerikaanse media zich natuurlijk op de ‘wetenschappelijke consensus’ over de oorsprong van het virus. De gedachte dat het virus op onnatuurlijke wijze ontstaan zou zijn, was namelijk al eerder tot complottheorie bestempeld. Al op 19 februari 2020 publiceerde The Lancet een statement van vooraanstaande wetenschappers: ‘We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not have a natural origin.’ Eén van deze wetenschappers was Peter Daszak van de EHA.

Het laboratorium onderzoek van de WHO

In januari 2021 mocht de WHO eindelijk een onderzoeksteam naar China sturen waar o.a. de Nederlandse virologe Marion Koopmans deel van uitmaakte. Over de onafhankelijkheid van Koopmans zelf waren twijfels die zij luchtig afdeed als vergezochte complottheorieën. Aangezien wetenschappers tegenwoordig wereldwijd contacten onderhouden, heeft Koopmans natuurlijk een punt. Elke vooraanstaande viroloog zal waarschijnlijk banden met China hebben. Toch mogen we nu met wat meer argwaan naar deze missie kijken, want het enige Amerikaanse teamlid was niemand minder dan… Peter Daszak.

Het team kwam in de speurtocht naar de oorsprong van het Covid-19-virus tot conclusies die wel erg goed pasten in het narratief van China. De eerste besmettingen kwamen volgens de wetenschappers waarschijnlijk toch niet van de markt, maar aangezien Wuhan niet echt vleermuizengebied is, was het virus misschien wel door een ‘tussendier’ van vleermuis op mens overgebracht. Deze verklaring noemden de wetenschappers ‘zeer waarschijnlijk’. Probleempje: de Chinezen hebben al zo’n 80.000 dieren – wilde en boerderijdieren – getest en nergens het virus aangetroffen.

Onder druk van China wilde het team ook wel overwegen dat het virus van buiten China zou zijn gekomen, bijvoorbeeld via geïmporteerd diepvriesvoedsel. Gammele theorieën verkondigen dat het virus in Spanje en Italië eerder aangetoond zou zijn dan in China, maar de wetenschappelijke onderbouwing daarvan is flinterdun. Toch werden deze theorieën ‘interessant’ genoemd.

En de labtheorie? De Deense Peter Ben Embarek gaf na thuiskomst een uitgebreid interview aan Science en maakte duidelijk dat het team deze mogelijkheid als ‘zeer onwaarschijnlijk’ beschouwde. De onderbouwing daarvoor? De gesprekken die zij gehad hadden met de wetenschappers van het instituut in Wuhan. Toen de interviewer aandrong, benadrukte Embarek dat het mandaat van het WHO-team nu eenmaal niet verder gereikt had dan vragen stellen. Waarmee hij als enige bewijs het woord van de Chinezen kon geven. Anderen mochten van hem de labtheorie nog onderzoeken, maar zijn team ging dat niet doen.

Mag de waarheid boven tafel komen?

De grote vraag na dit alles is natuurlijk: mag de waarheid wel aan het licht komen?

Het is helemaal niet gezegd dat het virus uit het laboratorium komt, maar als dat al niet eens onderzocht mag worden… Er zijn genoeg wetenschappers die argumenten aandragen waarom dit wel een kunstmatig virus zou zijn, zoals de Amerikaanse evolutionair biologen Heather Heying en Bret Weinstein die bij Bill Maher uitlegden waarom zij het waarschijnlijk vonden dat dit virus in een laboratorium gemaakt was.

Ook professor Petrovsky van Flinders University – die in januari 2020 een computermodel losliet op het vrijgegeven genoom van het virus – vond het virus verrassend goed ‘passen’ bij de mens: ‘The spike proteins studding SARS-CoV-2 bound more tightly to their human cell receptor, a protein called ACE2, than target receptors on any other species evaluated. In other words, SARS-CoV-2 was surprisingly well adapted to its human prey, which is unusual for a newly emerging pathogen. “Holy shit, that’s really weird,’” Petrovsky recalls thinking.’

Toen Petrovsky korte tijd later de brief in The Lancet zag waarin elke theorie over een kunstmatige oorsprong werd afgedaan als een complottheorie, was hij diep verontwaardigd. Petrovksy says he found the letter infuriating. Conspiracy theorists is “the last thing we were,” he says, “and it looked to be pointing at people like us.”

De Chinese regering heeft belang bij het onderdrukken van de labtheorie omdat men het Chinese imago wil beschermen. De Amerikaanse media hebben hier belang bij omdat hun gehate tegenstander Trump die theorie promootte. En nu blijkt dat vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers nog een extra belang hebben om de oorzaak van de pandemie ergens anders te zoeken.

Maar wie ondanks al deze politieke druk en belangenverstrengeling vragen gaat stellen is een complotgekkie?

Als plotseling een taboe rust op zaken zonder dat er werkelijk argumenten gegeven worden, zou elk verstandig mens vragen moeten gaan stellen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.