Je zult toch maar Trouw lezen en de columns van onder anderen Emine Uğur voor je neus krijgen… Deze columniste staat op Twitter bekend om haar ellenlange twitterdraadjes onder de naam Overlistener. Ze blinkt uit in suggestieve beweringen en neemt het niet zo nauw met de feiten. Haar laatste column over een twitterban van Geert Wilders verdient om deze reden een kritische close read.

De tweet waarvoor Wilders een twitterban kreeg

Emine schrijft: “Twitter heeft het account van Geert Wilders enige tijd opgeschort vanwege een haatdragende tweet. Ik ga het hier nu niet hebben over de willekeur van de Twittermoderators, want dit was niet eens zijn meest haatdragende tweet.”
Direct valt op dat Emine hier de tweet van Wilders niet citeert. Zou dat misschien zijn omdat er eigenlijk niets op aan te merken valt? Oordeelt u zelf.

“You know what hurts Prime Minister @CMShehbaz, is the violence of the intolerant ideology called Islam, the fatwa’s and death threats by people from #Pakistan, who are inspired by the fake prophet #Mohammad. We always choose freedom over Mohammedanism. And you’ll never win.”

De haat komt van de andere kant

Wilders reageert hier op de talloze doodsbedreigingen die hij krijgt vanuit Pakistan, bedreigingen waarvoor zelfs niet eens de ambassadeur op het matje wordt geroepen. Hij stelt dat het geweld van de islam – geïnspireerd door ‘de valse profeet Mohammed’ – kwetsend is (en niet zijn kritiek daarop) hij voegt daaraan toe dat hij altijd vrijheid boven islam zal kiezen en dat de bedreigers nooit zullen winnen.

Wat is hier haatdragend aan? Wilders reageert op bedreigingen en klaagt de (hatende) bedreigers aan. Misschien voelt Emine zich beledigd omdat hij Mohammed een valse profeet noemt, maar hé: in Nederland – en hopelijk ook op Twitter – hebben we vrijheid van meningsuiting. Wilders mag dit zeggen, ook als moslima’s als Emine dat niet leuk vinden.

Dominique van der Heyde

Uğur gaat nog even verder over de spelregels van Twitter en over de – in haar ogen – ondermaatse reactie van NOS-redacteur Dominique van der Heyde: “Dominique van der Heyde, chef van de politieke redactie bij de NOS, tikte Twitter op de vingers omdat ‘dit echt niet kan’. Frappant is dat ze dit had getweet nog voordat ze überhaupt wist om welke tweet het ging, waarmee ze op heel pijnlijke wijze aantoont hoe extreemrechts de Nederlandse journalistiek in een wurggreep heeft gekregen de afgelopen twintig jaar.”

Alle mensen die het nodig vonden om de oprichting van Ongehoord Nederland te steunen, zullen hiervan opkijken. Al die moeite om eindelijk eens een rechts geluid in de media te krijgen… helemaal voor niets! Rechts is allang aan de macht, sterker nog, extreemrechts is aan de macht!
Twee mogelijkheden: of deze columniste heeft een totaal vertekend beeld van de werkelijkheid, of ze probeert haar lezers een verwrongen wereldbeeld aan te praten. Of – derde mogelijkheid – zij is een eenzame ziener die waarneemt wat negentig procent van de samenleving niet ziet, dat kan natuurlijk ook…

Overigens is het suggestief dat Emine Dominque verwijt dit te tweeten ‘voordat ze wist om welke tweet het ging’. De argeloze Trouwlezer zal nu denken dat Van der Heyde zich wel twee keer bedacht zou hebben als ze deze ‘haatdragende’ tweet eerst gelezen had. Hier zien we weer hoe nuttig het is voor het narratief van Emine om de tweet zelf vooral niet te citeren.

De extreemrechtse wurggreep op de media

Dan gaat Uğur uitleggen waaruit volgens haar blijkt dat ‘extreemrechts de media in een wurggreep’ heeft gekregen: “Media zijn zo bang als links of partijdig bestempeld te worden, dat ze het populistische, extreemrechtse onderbuikgeluid volledig de ruimte willen geven. Ook als dit de regels van een social mediaplatform overtreedt of in strijd is met artikel 1 van de Grondwet.”

Dat Geert Wilders regelmatig afgebrand wordt in de media – zoals nu door Emine – is haar blijkbaar ontgaan. Verder moeten we maar zonder verdere bewijzen aannemen dat het ‘populistische, extreemrechtse onderbuikgeluid’ volledig de ruimte krijgt, waarbij alweer de suggestie er dik bovenop ligt dat de PVV-leider iets schandaligs getweet had. Want Emine dikt haar insinuatie over de tweet van Wilders nog eens extra aan door te doen alsof zijn tweet ‘in strijd met artikel 1 van de Grondwet’ was of met de regels van Twitter.

Vrijheid van meningsuiting

Uğur heeft geen boodschap aan de vrijheid van meningsuiting en stelt simpelweg dat het daar bij Wilders helemaal niet om gaat: “Dat het veel te vaak niet eens gaat om de bescherming van de vrijheid van meningsuiting, maar om de grootte van Wilders’ achterban, is veelzeggend. Als er maar genoeg mensen democratisch kiezen voor haat, uitsluiting en uitzetting, moet daar blijkbaar ruimte voor blijven bestaan.”

Zij beseft blijkbaar niet dat zij hier precies doet wat zij de achterban van Wilders verwijt. Zij betwijfelt of voor hun mening ‘ruimte moet blijven bestaan’ en kiest daarmee zelf voor haat, uitsluiting en misschien zelfs uitzetting. Haar woorden echoën de woorden van politiecommissaris Joop van Riessen en van te veel politicologen die bepaalde groepen maar liever het zwijgen opleggen.

Moslims zijn de nieuwe Joden…

En dan komt Emine met het versleten cliché dat moslims ‘de nieuwe Joden’ zijn. “Het ernstigst vond ik echter dat Van der Heyde zelf niets problematisch zag in de bewoordingen van de tweet. Mijn eerste reflex was jarenlang om in zulke gevallen te vragen hoe iets zou overkomen als exact hetzelfde over Joden geschreven zou worden.”

Zullen we dat eens testen, Emine?

‘Weet u wat pas kwetsend is, premier Bennett, dat is het geweld van de intolerante religie van het Jodendom, de banvloeken en doodsbedreigingen door de burgers van Israël die geïnspireerd zijn door de valse profeet Mozes.’

Wie dit leest, kan Emine alleen maar uitlachen. Ten eerste: als vanuit het Jodendom dergelijk gedrag vertoond werd, zou iedereen het terecht vinden om dat aan te kaarten. Ten tweede: kan iemand zich voorstellen dat Joden zich hieraan schuldig zouden maken? Maar het past bij de framing van Emine. Hiermee suggereert zij dat Wilders iets vreselijk discriminerends over moslims heeft getweet. Iets wat we bij Joden nooit zouden accepteren.

Misselijkmakende manipulatie

Maar aan de Trouwlezers laat zij weten wat de werkelijke reden is dat zij de moslims in de tweet niet door Joden vervangt: zij is te nobel om dit te doen. Zij wil geen misbruik maken van de Joodse trauma’s: “Ik heb echter lang geleden voor mezelf besloten om dat niet meer te doen. Ik wil Joden en de Holocaust niet tot een instrument in het debat degraderen. Ik wil niet het gezicht van een andere onderdrukte minderheidsgroep lenen om mijn groep menselijk genoeg te maken in de ogen van anderen.”

Wat een misselijkmakende manipulatie. Ze heeft nu lekker toch gezegd dat moslims de nieuwe Joden zijn, ze heeft gesuggereerd dat Wilders iets afschuwelijks heeft getweet, en ze draait zich onder de bewijslast uit met de schijnheilige bewering dat ze terughoudend is om ‘die arme Joden’ niet te kwetsen. Ondertussen gaat ze gewoon door met haar kromme vergelijking.

“Het zou niet zo moeten zijn dat een chef politieke redactie bij de publieke omroep pas ziet hoe kwalijk en gevaarlijk de retoriek van een politicus is, als ze het woord moslim verwisselt met Jood. Dat velen dit gevaar niet meer zien of voelen, komt door de structurele dehumanisering van moslims die afgelopen twintig jaar, en de terughoudendheid van de meeste journalisten om hier fel en kritisch tegen op te treden, uit angst voor links aangezien te worden, want ‘de kogel kwam immers van links’.”

Vraagje aan Emine Uğur: als moslims werkelijk zo ‘structureel gedehumaniseerd’ worden in Nederland, waarom heb jij het dan nodig om de waarheid zo te verdraaien?

Wilders is alweer terug

Verder weet ik niet wanneer Emine haar stukje in moest leveren, maar Wilders was 26 april alweer terug op Twitter en haar column is van 30 april. Misschien denkt zij dat haar lezers toch niet op Twitter kijken? Want de excuses van Twitter aan Wilders passen niet zo best bij wat ze verder schrijft: “Het toont ook aan hoe effectief de retoriek van populisten zoals Wilders is, als het interne filter van mensen zodanig kapot is geraakt, dat een moderator ergens in Silicon Valley beter herkent hoe haatdragend de uitlatingen van een politicus zijn, dan de journalisten die erover moeten berichten.”

Uğur kan ook nu nog blijven beweren hoe haatdragend de tweet van Wilders was, maar daarvoor moet ze volhouden dat Twitter moderators en journalisten als Dominique van der Heyde hier blind voor zijn. Bovendien moet ze zorgvuldig blijven vermijden om de tweet van de PVV-leider te citeren. Want stel je voor dat de Trouwlezers zelf die tweet zouden kunnen lezen, dan zouden ze wel eens kunnen zien dat dit hele stukje gebaseerd is op haat en vooroordelen.

De democratie loopt geen gevaar

Dan herhaalt Emine nog even de lege kern van haar betoog. “Onze democratie raakt niet in gevaar als een haatdragende tweet van een haatdragende politicus wordt verwijderd, maar wel als we de grootte van zijn achterban als rechtvaardiging gebruiken om hem vrij baan te geven voor het onbegrensd spuwen van zijn haat.”
Nee, Emine Uğur, onze democratie loopt geen gevaar. Tenminste niet zolang wij de vrijheid van meningsuiting koesteren, ook voor Geert Wilders, en zelfs voor jou.

En ik maak hierbij even gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting om jouw manipulatieve leugens aan de kaak te stellen. Jammer dat de misleide Trouwlezers hier niets van mee zullen krijgen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.