We mogen Arnout Jaspers wel dankbaar zijn dat hij het boek De Stikstoffuik heeft geschreven, want eindelijk komt er een inhoudelijk debat op gang over het idiote stikstofbeleid. Dankzij de verkiezingswinst van BBB is er volop aandacht voor dit boek. Nu zal blijken of de coalitie bereid is om bij te sturen of dat stikstof altijd al een stok was om de boer mee te slaan.

Arnout Jaspers bij WNL op Zondag

Het optreden van Arnout Jaspers bij WNL op Zondag zorgde voor grote opschudding. Zomaar in een veelbekeken programma gaf een wetenschapsjournalist inhoudelijke kritiek op het stikstofbeleid! De andere gasten hoorden verbijsterd aan hoe onhaalbaar de Nederlandse stikstofnormen zijn en hoe oneerlijk deze situatie voor de Nederlandse boeren is.

Zo helder was nog niet eerder in de Nederlandse mainstream media uiteen gezet wat er mankeert aan het stikstofbeleid, en voor sommige twitteraars was dit bijna niet te verwerken. Wie boeren is gaan zien als trekkerterroristen, moet een hele draai maken om hen weer als mensen te kunnen zien, en voor velen was dat erg veel gevraagd.

We zien mensen door alle fasen van rouw gaan, te beginnen met ontkenning. Een duidelijk voorbeeld is Wouke van Scherrenburg die zo intens hoopt dat Arnout Jaspers ongelijk heeft, dat ze alvast tweette dat andere wetenschappers ‘gehakt maken’ van zijn ‘werkje’, maar – helaas voor Wouke – dat is niet gebeurd.

Andere deskundigen

Sommige geestverwanten van Wouke vestigden hun hoop op dr. Franciska de Vries – een echte stikstofdeskundige! – die een kritisch draadje aan een artikel van Jaspers wijdde, maar in het twittergesprek tussen haar, Jaspers en Maarten Keulemans – wetenschapsredacteur van de Volkskrant – bleek dat zij vooral van mening verschilden over de uitleg van een bepaalde grafiek, niet over het algemene verhaal van Jaspers.

Ook een draad van Trouwjournalist Lukas van der Storm werd hoopvol rond getweet, maar al begon hij veelbelovend met: “Wat hier gezegd wordt, klopt gewoon niet,” toch vertelde hij in feite precies hetzelfde als Jaspers. Het grootste verschil was nog dat hij de oplossing zocht in radicale stikstofreductie, een oplossing die al lang onwerkbaar is gebleken.

De stikstofnormen zijn echt onhaalbaar

Even ten overvloede: dat radicale stikstofreductie geen oplossing is voor deze crisis, is inmiddels echt wel duidelijk. Dit is niet iets wat rondgetoeterd wordt door complotdenkers of door ‘Big Agro’ zoals critici graag suggereren, dit komt van de ministeries van Financieën en Landbouw. Citaat NRC: “Er is met de huidige stikstofregels geen enkel scenario denkbaar waarin de verlening van vergunningen, om bijvoorbeeld weer te mogen bouwen of boerderijen uit te breiden, weer op gang kan komen. Nu niet, en in de toekomst niet.”

En voor de duidelijkheid nog een citaat uit hetzelfde artikel: “Als gedachte-experiment hebben de ambtenaren nog een stap verder gezet. Zelfs in een scenario waarbij de volledige veehouderij uit Nederland verdwijnt, of in elk geval niets meer uitstoot, blijft meer dan 90 procent van de kaart rood.”

De Stikstoffuik

Het boek van Arnout Jaspers – leestip! – heet niet voor niets de Stikstoffuik. Nederland is een fuik ingezwommen door bizarre wetgeving en zit nu in een onmogelijke situatie. Zoals professor Louise Fresco al eerder zei: “Dat hele stikstofprobleem hebben we onszelf natuurlijk aangedaan.”

De grote verdienste van Jaspers is dat hij deze gekte nauwgezet geanalyseerd heeft en helder op een rijtje gezet. Hij heeft onderdelen van dit verhaal al in meerdere artikelen en interviews besproken, en toen hij daarmee niet tot de landelijke media doordrong, schreef hij zijn boek. Nu moeten allerlei wetenschappers en journalisten hier wel op reageren, en de conclusie is duidelijk: er is geen speld tussen te krijgen.

Deze plotselinge aandacht is natuurlijk niet alleen de verdienste van Jaspers, de aandacht voor zijn boek komt ook door de verbluffende verkiezingsoverwinning van BBB. Niet dat al die kiezers alle bizarre details van de stikstofwetgeving begrepen, maar velen voelden op hun klompen aan dat hier weer eens bureaucratisch gelegitimeerd onrecht plaatsvond, en stemden BBB.

Nu wordt de Haagse bubbel wakker en begint zich af te vragen waar al die stemmen vandaan komen.

Geen weerlegging, wel alternatieve feiten

Ik heb inmiddels alles wel doorgenomen wat er aan reacties op de uitzending van zondag verschenen is, en een echte weerlegging heb ik niet gezien. Wat wel massaal gedeeld werd: alternatieve feiten.

Bijvoorbeeld: Jaspers vertelde dat in Duitsland de stikstofnorm 4000 keer minder streng is dan in Nederland. Dat is gewoon waar. ‘Maar – riepen critici – dat doet er niet toe, want in Duitsland zou het eigenlijk net zo streng moeten zijn!’ Dit is een discussiepunt op zich – hier verwoord door professor Raoul Beunen – maar absoluut geen weerlegging van wat Jaspers zei, hoe hard mensen ook doen alsof dit zo is.

Journalist Marieke Kuypers riep heel stoer dat Jaspers ‘zonder expertise twijfel zaait over de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid’ en wijdde er een hele draad aan, maar kwam nergens met een inhoudelijke weerlegging. Het was een opsomming drogredenen, en hier en daar waarheden als koeien, maar nergens haalde zij zijn verhaal onderuit.

‘De natuur staat op omvallen’

Ook allerlei ecologen, natuurbeschermers en andere experts deden weinig meer dan de punten van Jaspers herhalen of bevestigen, waarbij ze soms deden alsof ze het er op goede gronden niet mee eens waren zonder ooit met inhoudelijke tegenargumenten te komen. Wel bleven velen van hen als een mantra herhalen dat ‘we’ de natuur moeten beschermen, alsof natuurbehoud uitsluitend afhangt van de stikstofnormen.

Even dacht ik dat Johan Vollenbroek bij Ongehoord Nieuws nog met argumenten zou komen, maar ook hij kwam niet verder dan dat er bij WNL een spraakverwarring was en dat alles anders zat. Hoe anders, dat vertelde hij niet, al kan dat ook liggen aan de richting die het gesprek nam. Verder bleef ook Vollenbroek stug volhouden dat de stikstofwet moet worden uitgevoerd ‘want de natuur staat op omvallen’.

Dat ‘de natuur op omvallen staat’ lijkt vooral een geloofsartikel, want zoals Sieta van Keimpema (FDF) bij ON uitlegde: volgens de Living Planet Index van het WNF staat de Nederlandse natuur er goed voor. De paniekverhalen – zoals over insectensterfte – blijken vaak gebaseerd op slecht onderzoek, zoals – alweer – Arnout Jaspers al in 2018 liet zien naar aanleiding van een alarmerend verhaal hierover.

De boeren willen best innoveren

Wil dat zeggen dat alle boeren achterover kunnen leunen en niets meer hoeven te verbeteren? Nee, en dat zeggen de boeren zelf ook niet. In de agrarische sector valt genoeg te hervormen. Maar een sector voortdurend verbeteren is iets anders dan een sector vernielen, wat het resultaat zou zijn van dit stikstofbeleid als het door werd gezet. Gelukkig lijkt nu eindelijk in brede kring duidelijk te worden dat het huidige beleid waanzin is.

Het ware gezicht van veel critici

En nu deze idiotie is blootgelegd, laten veel critici hun ware gezicht zien. Tot nu toe konden zij zich zelfgenoegzaam verschuilen achter het officiële stikstofverhaal: ‘We moeten de natuur redden, en daarvoor moeten we ons aan deze stikstofnormen houden. De boeren zijn nu eenmaal vreselijke vervuilers en de ergsten moeten dus wel weg. Bovendien hebben ze niets te klagen, want ze krijgen een ‘woest aantrekkelijke’ opkoopregeling.’

Nu blijkt hoe onhaalbaar de normen zijn en hoe een complete sector verwoest wordt vanwege een papieren probleem, klinkt dit verhaal niet zo sterk meer. En ineens lijkt op Twitter de focus te verschuiven naar nieuwsberichten en oude verhalen die andere redenen moeten geven waarom de boeren weg zouden moeten.

Andere stokken om de boeren mee te slaan

Dierenleed van over de hele wereld wordt gepresenteerd als een Nederlandse misstand. Heel ‘milieubewust’ Twitter heeft het ineens weer over ‘gele velden’ en ‘groene woestijnen’, een mogelijk drinkwatertekort komt natuurlijk door ‘de boeren’, en Caroline van der Plas moet weer eens afstand nemen van ‘radicale boeren’ terwijl zij notabene zelf bedreigd wordt.

Het meest bizar zijn nog wel degenen die vinden dat het oneerlijk is dat de boeren zoveel land bezitten. Moet het land niet ‘eerlijker’ verdeeld worden? Je vraagt je af of dergelijke lieden het ook terecht vinden dat de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika hun land kwijtraakten aan Europese immigranten en veroordeeld werden tot reservaten. Veel ‘eerlijker’ natuurlijk. Wat moesten die indianen met al dat land? Hadden die immigranten dan geen rechten?

Een bredere agenda

En dan moet ik toch even denken aan die alinea in het boek van Arnout Jaspers waar Maarten Keulemans ferm ‘gelul!’ bij schreef.

Is dit werkelijk ‘gelul’? Is er geen ‘bredere agenda’ waarvoor de stikstofcrisis slechts een voorwendsel is?

De uitingen op Twitter laten zien dat bij velen wel degelijk een bredere agenda is, en dat zij haastig naar een volgende stok zullen grijpen om de boer mee te slaan als de stikstofcrisis niet blijkt te werken. En ook bij sommige politici lijkt deze mentaliteit te heersen.

Wees niet te goed van vertrouwen

Het is mooi om mensen te vertrouwen, maar het is dom om al te goed van vertrouwen te zijn. De absurditeit van dit beleid was al lang duidelijk voor iedereen die zich er werkelijk in verdiepte, en we mogen toch hopen dat de bewindslieden zich hebben laten informeren. Laat de regeringscoalitie maar eens bewijzen dat er geen ‘bredere agenda’ achter het stikstofbeleid zit.

En voor de boeren maakt het niet uit of zo’n bredere agenda van de ecolobby komt of van een minister-president die ‘weilanden leeg wil trekken’ omdat onder zijn premierschap het gevecht om de ruimte in Nederland zo vreselijk uit de klauw is gelopen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.