Deze week kwamen weer wat feiten boven drijven over de rechtszaken tegen Wilders. Al in 2008 blijkt de toenmalige minister van Justitie – Ernst Hirsch Ballin – zich ingespannen te hebben om Wilders vervolgd te krijgen. Natuurlijk is hier haastig aan toegevoegd dat Hirsch Ballin ‘formeel binnen zijn bevoegdheid’ bleef, maar zijn ijver was op zijn minst opmerkelijk: hij liet tot drie keer toe experts aanrukken om te kijken of Wilders toch vervolgd kon worden.

Verder stuurde de huidige minister – Ferd Grapperhaus – deze week 475 documenten naar de Kamer waaruit bleek dat er van 2014 tot 2016 nog meer politieke bemoeienis was geweest met het proces Wilders dan al bekend was; dit keer werd zelfs de minister-president genoemd. Zoals Pieter Klein schrijft: ‘Opmerkelijk – de vraag of vervolging van de oppositieleider kansrijk is, is kennelijk in de ministerraad besproken. Ik zou zeggen – maak openbaar, die notulen.

Hoe graag zal men deze notulen openbaar maken? Het is overduidelijk dat er enorme tegenzin is om openbaar te maken wat er achter de schermen allemaal besproken is. Keer op keer werd beweerd dat er geen documenten waren, en keer op keer bleken er toch weer documenten te zijn. Het wordt steeds duidelijker dat het hier inderdaad gaat om een politiek proces, om het monddood maken van een politicus.

En toen was het 31 januari 2020 en stuurde Thierry Baudet een tweet met de volgende tekst: Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD

Baudet: nog zo’n lastpak. Staat gevaarlijk hoog in de peilingen en wordt er al jaren van beschuldigd fascistische neigingen te hebben. ‘Gelukkig’ voor zijn politieke tegenstanders is hij een meester in het sturen van onhandige tweets en deze tweet gaf genoeg munitie om hem aan te pakken, zeker toen bekend werd dat het om controleurs in burger ging. En dus ging half Twitter los op Baudet, schreven de MSM hun verontwaardigde stukken, berichtte het NOS-journaal over dit verschrikkelijke nieuws en liet de politie weten dat onderzocht werd of er aangifte tegen Baudet gedaan kon worden.
Aangifte. Strafvervolging. Een proces tegen een politicus. Weer.

En KIJK eens naar die tweet, wat staat er nu eigenlijk? Is het zo uitzonderlijk dat vrouwen worden lastig gevallen? En is het uitzonderlijk als het daarbij om Marokkanen gaat? Het woord ‘jongeren’ is inmiddels voor velen synoniem met ‘Marokkanen’ en dat is niet omdat het elke keer weer die Chinezen zijn. En natuurlijk moet een politicus op zijn woorden letten: Marokkaanse Nederlanders hebben al genoeg problemen met stigmatisering. Maar is dit strafbaar?

Of moet het strafbaar zijn om te zeggen dat aangifte doen zinloos is? Ook daar moeten we weer vaststellen dat aangifte doen op z’n minst problematisch is. Veel mensen kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe aangifte doen zo ingewikkeld was – of zelfs afgeraden werd – dat ze het uiteindelijk maar niet deden. En dan nog blijven tienduizenden aangiftes die wel gedaan zijn op de plank liggen. Dus weer: is dit een handige uitspraak van Baudet? Nee. Een politicus moet op zijn woorden letten. Maar is dit strafbaar?

Het gemak waarmee men Baudet voor het gerecht wil slepen is huiveringwekkend. En dat na alle schandalige feiten die langzaam naar boven zijn gekomen over de politieke inmenging in de vervolging van Wilders. In vertwijfeling zei ik op Twitter: ‘Ze hebben NIETS geleerd van het Wildersproces.’ ‘Juist wel,’ antwoordde iemand, ‘Dat het kan, en misschien een kans schept om de tegenstander op die manier uit te schakelen.’
En ineens zag ik het voor me. Baudet gaat vervolgd worden, net als Wilders. Ook hij gaat gepakt worden op woorden waar politici van de gevestigde orde moeiteloos mee wegkomen. Er gaat aangifte tegen hem gedaan worden, er komt een proces, en hij gaat veroordeeld worden.

Maar dit keer gaat men het handiger aanpakken. Geen aangiftecircus waar de advocaten naderhand naar kunnen wijzen: geen argeloze moskeegangers die voorgedrukte aangifteformulieren onder hun neus gedrukt krijgen zonder dat hun verteld wordt wat ze eigenlijk tekenen; geen gemeentebesturen in optocht naar het politiebureau. Dit keer gaat alles volgens het boekje, zodat later niet gezegd kan worden dat het een heksenjacht was. En denk erom: dit keer gaat er niets opgeschreven worden. Speciale instructie aan alle ambtenaren en politici: alleen mondelinge inmenging zodat die vervelende Pieter Klein straks niet weer al het gekonkel tevoorschijn kan wobben.

Is dat wat men geleerd heeft van het Wildersproces…?

Als Baudet zegt dat rechters niet op de stoel van politici moeten gaan zitten, staan veel politici en opiniemakers vooraan om te roepen dat dit een aanval is op de trias politica. Maar als de laatste jaren ergens sprake is van een aanval op de trias politica, dan is het wel in het proces Wilders. Daar lijkt het er steeds meer op dat politici de rechterlijke macht hebben ingezet om een politieke tegenstander monddood te maken. Ditzelfde middel weer van stal halen om nu Baudet te bestrijden, is een gotspe.

Vraagt iemand zich trouwens nog af wat er gebeurt als Baudet gewoon niet vervolgd wordt? Blijkbaar zijn veel mensen zo overtuigd van de racistische inborst van de Nederlanders dat men denkt dat een onvervalste racist of fascist hier zomaar even de macht kan grijpen. Deze mensen zijn blind voor alle kritiek die Baudet van zijn eigen kiezers krijgt. Al eerder heb ik betoogd dat er in Nederland geen draagvlak is voor fascisme, en dat blijf ik zeggen. Als Baudet werkelijk de kant van fascisme – of racisme – op gaat, zal hij snel dalen in de peilingen, en daar is echt geen strafrechtelijke vervolging voor nodig.

Laten we hopen dat Baudet hiervoor niet vervolgd gaat worden, dat de macht van de rechtsstaat niet weer ingezet gaat worden om een politicus van de oppositie uit te schakelen. Velen hebben de mond vol van grondrechten, maar als de bescherming van die rechten betekent dat diezelfde rechten bij het grofvuil worden gezet, is het middel erger dan de kwaal.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.