Nu ik net een grondig artikel over Obamagate heb geschreven, sturen mensen mij af en toe artikelen toe uit de mainstream media (MSM) die volgens hen duidelijk maken hoe vreselijk mis ik het heb. De meeste laat ik gaan, maar nu dacht ik toch: laat ik er eens eentje onder de loep nemen, want DIT is dus wat een groot deel van Nederland voorgeschoteld krijgt. Een artikel uit het AD bevatte zo ongeveer alles wat er voor mijn gevoel mis kan gaan in de Nederlandse berichtgeving over Obamagate, dus journalist Bob van Huet is de uitverkorene.

Er zijn twee zaken die ik steeds uit zal lichten. Ten eerste suggestief taalgebruik waarbij de lezer duidelijk een kant op wordt gestuurd; ten tweede onjuiste beweringen waarbij feiten worden weggelaten of feiten worden verdraaid of verzonnen.
Waar ik feiten weerleg, zal ik dat onderbouwen met bronnen. Schrik niet als u terecht komt in media waarvan u altijd gehoord hebt dat ze niet deugen; als ik bijvoorbeeld een Fox News-artikel als bron gebruik, is dat omdat er werkelijk bewijs in zit. En met bewijs bedoel ik hard bewijs, zoals screenshots van officiële documenten of linkjes die naar dergelijke zaken verwijzen.

Als u eerst wilt weten waar Obamagate nu eigenlijk om draait, raad ik u aan mijn eerdere artikel hierover te lezen, want zonder die basiskennis is het maar al te makkelijk om te verdwalen in het woud van feiten. Voor de duidelijkheid is vanaf nu de tekst van Van Huet in het rood, die van mij in het zwart.

Niet corona, maar Obamagate is het meest besproken onderwerp in de VS

Donald Trump gaat door het lint over #Obamagate. Waar draait het om en waarom maakt Trump er zo’n punt van?

De titel en subtitel zijn al manipulatief. Eerst corona noemen, want het narratief van de tegenstanders van Trump is: Obamagate bestaat niet, het is een afleidingsmanoeuvre omdat Trump het niet wil hebben over zijn slechte coronabeleid. Deze tactiek dient om te voorkomen dat mensen Obamagate serieus gaan nemen en het hele artikel van Van Huet is dan ook doorspekt met verwijzingen naar corona. Dan: ‘Trump gaat door het lint over #Obamagate.’ Hier krijgt de lezer het beeld dat de president een woedende schreeuwer is en niet iemand met een redelijk verhaal. ‘Waarom maakt Trump er zo’n punt van?’ Boodschap: het is geen punt, het is alleen maar iets waar Trump moeilijk over doet. En nadat de lezer op deze manier alvast met zijn neus de goede kant op is gezet, dikt Van Huet deze invalshoek in de inleiding nog even aan.

Niet het coronavirus of ‘China’ maar #Obamagate was deze week dominant in de tweets van Donald Trump. Zes maanden voor de presidentsverkiezingen ging de Amerikaanse president opeens vol in de aanval op zijn voorganger. Die zou schuldig zijn aan de ‘grootste politieke misdaad in de Amerikaanse geschiedenis’. Barack Obama is volgens Trump en zijn aanhangers de kwade genius in #Obamagate, een duister complot om Trumps presidentschap te ondermijnen.

Let even op het gebruik van aanhalingstekens. Elke keer dat u als lezer iets vooral niet serieus moet nemen – kijk die gekke Trump eens! – staan er aanhalingstekens om de tekst. Obamagate gaat over iets wat waarschijnlijk de grootste politieke misdaad in de Amerikaanse geschiedenis zal blijken te zijn, dus dat helemaal niet noemen lukt niet. De oplossing is dan om voortdurend duidelijk te maken dat dit vooral niet serieus genomen moet worden. De verklaring van Van Huet zal vast en zeker zijn dat het hier om een citaat gaat, maar die vlieger gaat niet op als we naar de rest van zijn stuk kijken. Dan zien we termen als ‘kwade genius’ en ‘duister complot’ die vooral duidelijk moeten maken dat we hier te maken hebben met een onvervalste complottheorie. Niet serieus nemen, mensen! Aluhoedjes.

De tussenkopjes in dit artikel vertellen trouwens een verhaal op zich. Hier is de eerste. Een neutrale tussenkop zou kunnen zijn: wat zijn die vermeende misdaden van Obama nu eigenlijk? Maar na deze sturende inleiding kan er wel een ‘verschrikkelijke’ vanaf want de lezer weet al dat hij er niets van moet geloven en nu ziet ‘verschrikkelijke’ eruit als een overdrijving van de sensatiepers.

Wat zijn die verschrikkelijke misdaden van Obama nu eigenlijk?

Volgens Donald Trump is dat een overbodige vraag ‘want iedereen weet dat wat Obama deed nooit meer in Amerika zou mogen gebeuren’. Een correspondent van The Washington Post die Trump expliciet vroeg wát Obama dan wel had gedaan, kreeg als antwoord: ,,De misdaad is voor iedereen heel duidelijk. Het enige wat je hoeft te doen is de kranten lezen, behalve die van jou.’’ In de sociale media zijn inderdaad de wildste theorieën te lezen als je zoekt bij #Obamagate. Maar zelfs Fox News kan de kijkers niet goed uitleggen waarom alle betrokkenen bij dit ongekende schandaal ieder minstens voor vijftig jaar de cel zouden moeten indraaien, zoals Trump verklaarde in een interview met zijn favoriete nieuwszender.

We krijgen vanzelfsprekend niet meteen te horen wat de misdaden zouden zijn, want eerst moet even breed uitgemeten worden dat Trump in een persconferentie niet rechtstreeks antwoord gaf. Bob van Huet zal heus niet verwijzen naar dit videofragment van Kayleigh McEnany, de woordvoerder van Trump, die een uitstekende samenvatting van Obamagate geeft. Nee, Bob schakelt meteen over naar ‘de wildste theorieën in de sociale media,’ want sinds het nepnieuwsoffensief van Kajsa Ollongren weten we allemaal dat internet niet te vertrouwen is, in tegenstelling tot de mainstream media. Dan beweert Van Huet dat ‘zelfs Fox News niet goed kan uitleggen’ waarom mensen hiervoor de gevangenis in zouden moeten. Misschien zou hij dit fragment van Sean Hannity eens moeten kijken, of deze video van Tucker Carlson over de betrokkenheid van Obama himself bij deze smerige zaak en de leugens van de Amerikaanse mainstream media.

Maar Bob van Huet zegt liever:

Oké, nu weten we nog steeds niets. Waar gáát het nou om?

Sorry, maar dat wil Trump dus niet verduidelijken. Er zit een hoop suggestie in #Obamagate. De naam verwijst natuurlijk al naar Watergate, het grootste politieke schandaal in de recente Amerikaanse geschiedenis, dat president Nixon ooit de kop kostte. #Obamagate is inmiddels peptalk voor de trouwste aanhangers van Trump nu hun held door coronategenslag toch mindere tijden beleeft. Zij weten zeker dat de in hun ogen toch al foute Barack ‘Hussein’ Obama, diens toenmalige vicepresident Joe Biden (nu de gedoodverfde uitdager van Trump in november), de door Trump gehate gehate James Comey (de toenmalige baas van de FBI) plus nog wat andere veiligheidsbonzen én Oekraïense miljardairs het Amerikaanse volk wilden doen geloven dat Donald Trump zich liet bespelen door de Russen. De zogeheten ‘deep state’ wilde de nieuwe president in een kwaad daglicht stellen, zo is de overtuiging in rechtse kringen. En de Russen wilden Trump graag helpen in de hoop bij wijze van tegenprestatie om van de sancties af te komen wegens hun internationaal veroordeelde landjepik in Oekraïne, zo voegen tegenstanders van de president er graag aan toe.

Blijven vragen, Bob, en vooral niet luisteren naar antwoorden. Nog even verwijzen naar hoe moeilijk Trump het heeft in coronatijden (het is een afleidingsmanoeuvre!) en dan snel met wat suggestieve termen een rijtje afraffelen en uitkomen op de ‘Deep State’, want: het is allemaal maar een complottheorie!
Totaal verdraaid staat er wel iets over degenen die verdacht worden van gekonkel in deze zaak, maar wie neemt dat nog serieus als deze mensen met dergelijke termen beschreven worden? De term ‘foute Barack ‘Hussein’ Obama’ verwijst naar verhalen dat Obama in het geheim moslim zou zijn en deze benaming krijgt dus een islamofoob kleurtje. De ‘door Trump gehate gehate James Comey’ suggereert dat elke verdenking tegen deze man op persoonlijke grieven van Trump gebaseerd is. ‘Veiligheidsbonzen’ is ook al een verre van serieuze term.

Uitleg waarom deze mensen iets fout zouden hebben gedaan, ontbreekt volkomen. In het hele artikel van Van Huet staat bijvoorbeeld niets over de vrijgegeven getuigenverklaringen die ondubbelzinnig aantonen dat hoge Obama-officials eendrachtig logen over de zogenaamde Russian Collusion. Met dat soort informatie gaat Bob zijn lezers natuurlijk niet vermoeien.

Dan nog even het narratief erin gooien dat de Russen Trump wilden helpen, en het verhaal staat. Dat de Russen vermoedelijk liever Hillary als president wilden hebben, is hierin niet welkom, net zoals het feit dat het beruchte – door Hillary en de DNC betaalde – Steele Dossier werd opgesteld met behulp van… de Russen, aldus de Washington Post. Het Steele Dossier? O, dat komt natuurlijk ook in het hele artikel niet voor. Dat kwam Bob niet zo goed uit…

Obamagate draait dus nog steeds om dat slepende onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016?

Ja, alleen voedt Trump nu een sensationele, nieuwe, lezing van ‘de feiten’. Hoewel het formele onderzoeksrapport van aanklager Robert Mueller wel degelijk banden bevestigde tussen Russen en leden van het campagneteam van Trump luidde Muellers conclusie toch dat er onvoldoende bewijs was van criminele samenspanning met een vijandige mogendheid. Ook oordeelde Mueller niet dat Donald Trump zou hebben geprobeerd het onderzoek naar die Russische inmenging te belemmeren. Dat was in april vorig jaar, al lijkt Donald Trump er nog dagelijks mee bezig. Nu wil Trump aandacht voor het in zijn ogen enige echte schandaal: contacten tussen zijn team en de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten zouden destijds door Obama en diens handlangers zijn gemanipuleerd. Trumps toenmalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn zou in dat complot als een trekpop zijn gebruikt met de bedoeling om Donald Trump zwart te maken en zijn presidentschap te ondermijnen.

Deze tussenkop – slepende onderzoek – suggereert dat we hier moe van moeten worden. Dus Obamagate gaat nog steeds over 2016? En nu komt Trump ook nog met ‘feiten’ die – gezien de aanhalingstekens – natuurlijk helemaal geen feiten zijn. Nog even een suggestieve opmerking tussendoor: het Muelleronderzoek zou wel degelijk banden bevestigd hebben tussen Russen en leden van het campagneteam van Trump, Mueller kon alleen niet bewijzen dat er sprake was van criminele samenspanning… En dan meteen erachteraan dat Trump had geprobeerd het onderzoek te belemmeren.

Vorig jaar heeft Mueller – die trouwens absoluut geen fan van Trump is – al met tegenzin geconcludeerd dat er geen sprake was van samenzwering met de Russen. Afgelopen week is duidelijk geworden – misschien moeten we Bob even een linkje naar de vrijgegeven documenten sturen – dat er zelfs nooit enig bewijs is geweest in die richting. Maar Bob van Huet heeft het toch weer even gesuggereerd. Over complotdenken gesproken.

Dan gaat Bob toch nog een stukje van het echte schandaal beschrijven in de meest verhullende termen die hij vinden kon. Contacten tussen Trumps team en de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten zouden destijds door Obama en diens handlangers zijn gemanipuleerd.
Van Huet had hier natuurlijk kunnen schrijven: het team van Trump werd illegaal bespioneerd nadat FBI-agenten hier toestemming voor hadden gekregen door te liegen en zelfs documenten te vervalsen. Dat doet hij niet, hij noemt alleen iets waar hij echt niet omheen kan, en dat is de zaak Michael Flynn.

Leg uit

Generaal Flynn – een Democraat, die onder Obama twee jaar hoofd was van de militaire inlichtingendienst DIA maar wegens meningsverschillen werd ontslagen – trad in 2016 toe tot het verkiezingsteam van Donald Trump. In die hoedanigheid voerde hij ‘’verkennende’ gesprekken met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Ter sprake kwam onder meer het beëindigen van de sancties tegen Rusland. De veiligheidsdiensten en president Obama en vicepresident Biden wisten uiteraard van Flynns activiteiten. Ze hadden kunnen ingrijpen maar deden dat niet. Volgens de complottheorie om president Donald Trump een tijdbom mee te geven. Later zou de ‘deep state’ de president zo kunnen opzadelen met kwalijke beschuldigingen van ‘heulen met de vijand’ en een onvermijdelijk schandaal daarover zou hem tot aftreden dwingen. Dat duivelse opzetje werd getest toen Muellers grote onderzoek begon naar Russische inmenging en Flynn – die inmiddels in 2017 had moeten aftreden als Trumps adviseur omdat hij ook de nieuwe president niet alles zou hebben verteld over zijn activiteiten – inderdaad schuld bekende in ruil voor een lagere straf. Trumps ex-medewerker had valse verklaringen aan de FBI gegeven en ook Mueller voorgelogen. Hij werd veroordeeld wegens meervoudige meineed wat niet positief afstraalde op Donald Trump die de ex-generaal immers had omarmd.

Van Huet schrijft dat Flynn ‘verkennende’ gesprekken voerde met de Russische ambassadeur. Waarom ‘verkennende’ zo veelbetekenend tussen aanhalingstekens staat weet ik niet, want het is heel normaal dat een veiligheidsadviseur van de volgende regering dit doet na de verkiezingen.
Dan een opmerking die bedoeld is om Obama en Biden vast vrij te pleiten. De veiligheidsdiensten en president Obama en vicepresident Biden wisten uiteraard van Flynns activiteiten. Obama en Biden worden hier mooi tussen gesmokkeld, maar ze horen niet in dit rijtje. Het is niet gebruikelijk dat de vertrekkende regering inzage vraagt in telefoongesprekken van leden van de inkomende regering met ambassadeurs, en deze onlangs ontdekte bemoeienis van Obama en Biden zorgt dan ook voor opgetrokken wenkbrauwen.

Dan komt een warrige uitleg van de ‘complottheorie’ met aan het eind een bizarre bewering: Hij (Flynn) werd veroordeeld wegens meervoudige meineed. Is Bob van Huet nu zo slecht op de hoogte of is hij hier keihard aan het liegen? Flynn is nooit veroordeeld voor meineed, hij is er zelfs niet voor aangeklaagd. En al helemaal niet voor meervoudig meineed. Voor meineed moet je – het woord zegt het al – onder ede staan en Flynn heeft niet onder ede gestaan. Flynn werd aangeklaagd omdat hij gelogen zou hebben tegen FBI-agenten in een informeel gesprek; iets wat deze agenten overigens tegenspreken. Zij hebben niet gezegd dat Flynn had gelogen.

Exit Flynn?

Nee, want vorige week werden de aanklachten tegen Flynn plots – midden in de coronaophef – geseponeerd door Trumps minister van Justitie, William Barr. President Trump vierde dat besluit op twitter als een triomf en voorspelde een ontmaskering van voorganger Obama. ‘Veel meer zal volgen’, tweette de president. Flynn zegt nu dat hij een een nieuw proces wil omdat hij het slachtoffer is van manipulatie door de FBI.

Weer even de coronaophef noemen (want Obamagate is een afleidingsmanoeuvre!) en het seponeren van deze aanklachten zorgvuldig neerzetten als een (dubieuze?) actie van het Trumpkamp. Wel wordt genoemd dat Flynn zegt het slachtoffer te zijn van manipulatie door de FBI, maar nergens legt Van Huet uit hoeveel feiten er zijn die deze bewering ondersteunen.

Wat is trouwens de rol van de FBI?

Het klopt dat de Amerikaanse inlichtingendiensten al onder president Obama begonnen met het onderzoek naar Russische inmenging en dus ook naar de relaties van Donald Trump. Maar daar zijn inlichtingendiensten nu eenmaal voor en dat het onderzoek naar anti-Amerikaanse activiteiten werd voortgezet toen Trump eenmaal president was is ook niet abnormaal. Maar in het steeds meer gepolariseerde Amerika herkleurt iedereen dat FBI-werk nu opnieuw, vanuit zijn eigen politieke standpunten. Democraten zijn daarbij nog niet vergeten hoe diezelfde FBI-directeur Comey destijds de veelbesproken e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton verdacht maakte, vlak voor de verkiezingen. Of er echt ‘misdaden’ zijn begaan door Barack Obama lijkt er ook niet veel toe te doen want het draait vooral om wederzijds wantrouwen gevoed door wilde theorieën van complotdenkers.

Dit stukje is verbijsterend. Geen woord over de SMS-berichten tussen FBI-agenten over hoe ze Trump konden tegenwerken en hoe ze Flynn in de val konden lokken. Geen woord over de vervalste mail waarmee een FISA-warrant tegen Trumpmedewerker Carter Page werd verkregen. Niets over de talloze leugens en de soms zelfs misdadige fouten die in het Horowitz-rapport – een onderzoek naar het handelen van de FBI in deze zaak – beschreven worden. Volgens Bob van Huet ‘herkleurt’ iedereen het FBI-werk nu opnieuw.

Dan noemt Van Huet nog even dat Comey in de verkiezingstijd de veelbesproken e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton verdacht maakte. Wat hij er niet bij vertelt is dat Hillary hier bijzonder soepel behandeld werd door de FBI. Eigenlijk was wat zij gedaan had strafbaar – gross negligence – maar na intern overleg werd dat afgezwakt tot extremely careless wat niet strafbaar was. Het viel dus wel mee met dat ‘verdacht maken’ want Comey nam Hillary juist in bescherming.

Dan deze zin: ‘Of er echt ‘misdaden’ zijn begaan door Barack Obama lijkt er ook niet veel toe te doen want het draait vooral om wederzijds wantrouwen gevoed door wilde theorieën van complotdenkers.’ Van Huet heeft zoveel moeite om ‘misdaden’ en ‘Obama’ in één zin te zetten dat er wel even aanhalingstekens omheen moeten. Blijkbaar is het ondenkbaar voor hem dat zijn held Obama misdaden op zijn geweten zou kunnen hebben.
En hoezo ‘lijkt er ook niet veel toe te doen’? Als Obama inderdaad opdracht heeft gegeven voor de vele misdadige handelingen van de FBI doet dat er wel degelijk toe. Dan kan Huet dat nog hoopvol ‘wilde theorieën van complotdenkers’ noemen, maar dat is zijn opinie. Een verslaggever zou gezegd hebben dat er zware beschuldigingen tegen Obama worden ingebracht, maar ja, dit is geen verslag, maar een opiniestuk.

Spannend, zijn er veel meer onthullingen gevolgd?

Nog niet. Wel is er in juridische kringen kritiek op het handelen van minister Barr. Een rechter bekijkt nu of hij de aanklachten tegen Flynn had mogen intrekken. Wat wel volgde waren liefst 120 tweets en retweets van Donald Trump over ‘Obamagate’. Voor de president lijkt die zaak nu veel belangrijker dan het drama van de inmiddels bijna 90.000 doden die de Verenigde Staten moeten betreuren door het coronavirus. Het bevriende Fox News spendeerde een aantal dagen meer zendtijd aan #Obamagate dan aan het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de Amerikaanse economie.

Spannend, hoor. Zucht. Dit zinnetje hoort eerder thuis in het jeugdjournaal. En natuurlijk weer geen enkel feit uit de hele stapel die het verhaal van de Republikeinen ondersteunt, maar wel zorgvuldig alles vermelden wat de Democraten zeggen. En o ja, voor als u het vergeten was: dit is een afleidingsmanoeuvre van Trump terwijl hij eigenlijk full time bezig zou moeten zijn met corona! En foei! Fox is ook al bezig met Obamagate in plaats van het alleen maar over corona te hebben. Zei ik al iets over opiniestuk?

Waarom speelt Trump #Obamagate nu plots zo hoog op?

Kijk naar de tijdlijn van Trumps tweets en retweets en je ziet ze exploderen de dag nadat oud-president Obama op een besloten – maar uitgelekte – telefonische hangout met oud-medewerkers had gezegd dat Trumps aanpak van de coronapandemie ‘een volslagen chaotische ramp’ was. Obama vermoedde ook dat zijn opvolger vooral uit eigenbelang handelde (lees: meer bezig was met zijn herverkiezing dan met de volksgezondheid). Bovendien bekritiseerde Obama het besluit van justitieminister Barr, om de aanklachten tegen Michael Flynn plots in te trekken. Obama noemde dat ‘een risico voor de rechtspraak’.

Goh, WAT zou nu toch het antwoord op de vraag in dit tussenkopje zijn…? Bob van Huet was blijkbaar bang dat de boodschap nog niet overgekomen zou zijn. Het. Is. Een. Afleidingsmanoeuvre. Van. Trump. Wie had dat nu kunnen denken na alle eerdere nadrukkelijke verwijzingen naar corona. En dan staat er dat Obama kritiek had op het intrekken van de aanklachten tegen Flynn, vanzelfsprekend weer zonder dat Van Huet ook maar iets zegt over de leugens van Obama. Want heeft Bob van Huet die leugen – over meineed – niet net zelf ook nog herhaald? Twee mogelijkheden: of hij gelooft Obama automatisch – geen goede eigenschap voor een journalist – of hij weet dat Obama liegt, maar hij liegt lekker met hem mee.

Schond Obama daarmee de ongeschreven regel dat Amerikaanse presidenten niet afgeven op hun opvolgers?

Ja, maar dat was dat ook weer niet zo vreemd gezien de jarenlange beschuldigingen van Trump aan het adres van zijn voorganger die  ongeveer alles verkeerd zou hebben gedaan en Trump alleen maar ellende zou hebben nagelaten. Veel van wat door Obama werd opgezet (onderhandelingen met Iran, klimaatakkoord Parijs, Obamacare) is door Trump dan ook afgebroken, inclusief de dienst die pandemieën moest voorkomen. Toen de oud-president hem verantwoordelijk stelde voor een humanitaire ramp in de Verenigde Staten, ging Trump finaal door het lint op Twitter.

Dan iets wat zou kunnen lijken op een piezeltje kritiek op Obama, maar dat wordt in de eerste regel al haastig onderuit gehaald, want Trump is natuurlijk veel erger. Vervolgens een kleine opsomming van wat Obama heeft opgezet en wat Trump ongedaan heeft gemaakt. Overigens legt Van Huet Obama hier iets in de mond wat hij niet gezegd heeft. Obama noemde het coronabeleid van Trump een ‘absolute chaotic disaster’, maar hij stelde hem niet verantwoordelijk voor ‘een humanitaire ramp in de Verenigde Staten’ wat ook bizar zou zijn. Misschien is dat de mening van Bob van Huet zelf? Het zou me niet verbazen.

Wat is dat toch tussen Trump en Obama?

Volgens sommige analisten speelt Trump nu in op racistische sentimenten van het meest militante deel van zijn aanhang, in een wanhoopspoging om toch te winnen in november. Dat zijn dan degenen die de zwarte Obama nooit hebben geaccepteerd als hun president. Obama en Biden is een pot nat, stem nooit op degenen die Donald Trump valselijk beschuldigen, is nu de boodschap.

Dit is een ongelooflijk zwaktebod van Van Huet. Toen Trump gekozen werd, waren er slechte verliezers die Trumpstemmers van racisme beschuldigden, maar het is bijzonder onsmakelijk om die lastercampagne er weer bij te halen. Extra jammer dat Van Huet nu deze domme bewering doet, want hier komt het eerste inhoudelijke stukje uit zijn hele artikel.

Het maandblad The Atlantic verwijst naar een persoonlijke ruzie tussen Trump en Obama en een akelig moment in 2011, tijdens het jaarlijkse diner van de Amerikaanse president met de Amerikaanse parlementaire pers. Obama was toen in een lollige bui toen hij ging antwoorden op de traditioneel speelse kritiek die een president bij zo’n sessie moet ondergaan.

Donald Trump zat in de zaal en Obama maakte van de gelegenheid gebruik om zich eens te laten gaan over Trumps aanhoudende getwitter over dat Obama’s geboorteakte niet deugde en dat de eerste zwarte president van Amerika nooit gekozen had mogen worden. Obama toonde een zogenaamde video van zijn geboorte op muziek van Lion King. Nu dat was geregeld kon Donald Trump zich weer bezighouden met serieuze zaken als zijn televisieshow The Apprentice en zaken die er echt toe deden als de vervalsing van de maanlanding of het verstoppen van buitenaardse wezens in Roswell, zo grapte Obama.
Trump werd bespot en uitgelachen door de hele zaal en was zichtbaar niet geamuseerd. Nooit heeft hij Obama dat geintje vergeven. Het evenement met de pers werd geschrapt. Uit wraak zouden ongeveer alle presidentiële initiatieven waaraan Obama’s naam is gekoppeld door Trump systematisch zijn afgebouwd of geschrapt. Inclusief Obama’s opzet om wereldwijd virussen op te sporen en aan te pakken. Trump achtte dat te duur en niet nodig.

Het is algemeen bekend dat Trump meehielp om het gerucht te verspreiden dat Obama niet in de VS geboren zou zijn en dus geen president had mogen worden. Dat Obama hem terugpakte was niet vreemd, en dat Trump daar kwaad over was, is ook geen geheim. De interpretatie uit de laatste regels – de wraak van Trump – is dan weer voor rekening van Van Huet, maar hij zet er tenminste nog ‘zouden’ bij.

Dus, conclusie? Is dit een uit de hand gelopen ruzie tussen haantjes? Is Obamagate een complot van een ex-president of een enorme afleidingsmanoeuvre van een zittende president?

Feit is dat Donald Trump vooralsnog met geen enkel bewijs is gekomen voor de misdaad van de eeuw. Obamagate helpt hem wel wat politieke schade te repareren want Trumps fameuze flair liet hem pijnlijk in de steek bij deze coronacrisis: de Verenigde Staten lijden internationaal gezichtsverlies over zijn aanpak en Trump zelf verliest punten in peilingen op een kritiek moment. De aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 is in volle gang en het coronadrama weegt topzwaar. Sinds hij zelf in het Witte Huis zetelt heeft Trump herhaaldelijk naar Obama gewezen als er iets fout ging. Dat diezelfde man het nu heeft bestaan Donald Trump te bekritiseren over zijn aanpak van deze coronacrisis is voor aanleiding zijn achterban te mobiliseren.

De conclusie van Van Huet is dat Trump met geen enkel bewijs is gekomen. Voor het gemak negeert hij even alle bewijzen die de afgelopen jaren naar buiten zijn gekomen – zoals in het Nunes Memo, het Muelleronderzoek en het Horowitzreport – en alle onthullingen van deze week naar aanleiding van de vrijgegeven documenten. Na het zorgvuldig negeren van al deze bewijzen komt hij met de conclusie die hij in de inleiding al aankondigde: Obamagate is een afleidingmanoeuvre.

conclusie

Ik zou graag eindigen met heel genuanceerd te zijn, maar hoe moet ik hier nog genuanceerd over zijn? Dit is geen verslaggeving, zelfs geen eenzijdige verslaggeving, dit is iets tussen laster en propaganda in. Als ik Bob van Huet was, zou ik me doodschamen voor een dergelijke ‘prestatie’, maar ik ben bang dat dit voor journalisten als hij simpelweg een cynisch verdienmodel is. Schrijf wat de gevestigde orde wil horen en je verdient een goede boterham. Zoiets.

Van Huet heeft volkomen genegeerd wat er allemaal al bewezen is over Obamagate – zie ook mijn vorige artikel – en het strafrechtelijk onderzoek dat nu loopt zal hij vast en zeker zien als machtsmisbruik van Trump. Want in de wereld van Bob van Huet en veel andere MSM-journalisten hebben Obama-officials blijkbaar het volste recht om op illegale wijze de macht van de staat te misbruiken voor politieke doeleinden, maar mag William Barr – minister van justitie onder Trump – John Durham geen legaal onderzoek laten doen naar deze misdaden.

Voor de Amerikaanse kiezers zou het mooi zijn als de resultaten van het Durham-onderzoek ruim voor de verkiezingen van november beschikbaar zouden zijn, maar helaas zal dat wel niet lukken. Deze zaak is zo groot dat het simpelweg tijd vergt om alles uit te zoeken. Toch zullen er de komende maanden ongetwijfeld meer onthullingen volgen en het is hoopgevend dat bij de Amerikaanse MSM wat meer kritische vragen gesteld beginnen te worden.

Als John Durham straks met zijn resultaten komt, zullen de Nederlandse mainstream media dan eerlijk verslag doen? Zullen ze zich durven afvragen wat er waar is van Obamagate? Misschien hebben ze nog even tijd nodig om de draai te maken. Het is immers niet makkelijk om na jaren van anti-Trump-retoriek toe te geven dat deze man het slachtoffer zou kunnen zijn van een enorm complot.

Of – en dat is een mogelijkheid die ik liever als een fabeltje af zou doen – de Nederlandse mainstream media zullen zich vastklampen aan de eenmaal ingenomen standpunten en blijven beweren dat Obamagate een bizarre complottheorie is. Ze zullen blijven verzwijgen wat niet in hun narratief past en alles aangrijpen om twijfel te zaaien over dit schandaal.

Wat dat betreft is Obamagate een lakmoesproef voor de Nederlandse VS-correspondenten: zijn zij nog geïnteresseerd in de waarheid of houden ze liever een schijnwerkelijkheid in stand?

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.