Twitterfiles 8: Twitter als lange arm van het Pentagon

Het Pentagon gebruikte Twitter voor propaganda en psychologische oorlogvoering met medeweten van de Twittertop

Lees verder