Circus Kavanaugh

De hoorzittingen over de benoeming van Brett Kavanaugh tot lid van het hooggerechtshof in de VS liepen uit op een moddergevecht. Felle politieke tegenstellingen leken belangrijker dan een integere beoordeling van de geschiktheid van deze kandidaat.

Lees verder