TitelfotoCommissaris-generaal UNRWA, Philippe Lazzarini door UN Geneva[CC-LICENTIE].

Het schandaal rond de met Hamas verstrengelde VN-vluchtelingenorganisatie voor Palestijnen UNRWA is niet een kwestie van ‘een paar rotte appels’. Deze organisatie is vanaf het begin mede de oorzaak van de problemen tussen Israël en de Palestijnen geweest. UNRWA heeft generaties van Palestijnen geleerd dat Joden moeten worden gehaat en Israël vernietigd. Dit komt niet meer goed en daarom is het tijd dat UNRWA moet verdwijnen.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren wereldwijd vele miljoenen mensen op drift. Grenzen werden opnieuw getrokken, grote groepen werden gedwongen te verhuizen naar landen die ‘etnisch of religieus beter passend’ waren, en onrecht of verdriet telden niet. Ondanks al die ellende zijn die tientallen miljoenen ontheemden uiteindelijk opgenomen door de landen waar ze heen gingen. Behalve één groep: de Palestijnse vluchtelingen.

UNRWA: Palestijnen apart

De uitzonderingspositie van de Palestijnen is bizar. Zij zijn de enige vluchtelingen ter wereld die niet onder de VN-organisatie UNHCR vallen, zij hebben een eigen VN-organisatie die voor hen moet zorgen. Zij zijn ook de enige vluchtelingen ter wereld met een erfelijke vluchtelingenstatus, waardoor zij ontheemd blijven. Als alle vluchtelingen van destijds zo behandeld waren, zou de wereld overdekt zijn met vluchtelingenkampen.

De vluchtelingenorganisatie van de Palestijnen – UNRWA – heeft een mandaat dat elke drie jaar verlengd moet worden, wat ook steeds gebeurd is. In de loop der jaren heeft UNRWA steeds meer bevoegdheden gekregen en functioneert inmiddels als een soort staat, maar zonder grondgebied. UNRWA, dat voor slechts 5,9 miljoen Palestijnen zorgt, heeft ruim anderhalf keer zoveel medewerkers als UNHCR dat momenteel meer dan honderd miljoen ontheemden onder zijn hoede heeft.

UNRWA is financieel afhankelijk van landen die jaarlijks miljoenen doneren, maar op dit moment hebben veel van die landen – waaronder ook Nederland – hun steun bevroren. Dit is omdat UNRWA verwikkeld is in een enorm schandaal. En nee, het gaat niet om ‘een paar rotte appels’ zoals sommigen beweren, er is iets fundamenteel mis bij UNRWA. En dat gaat verder dan de deelname van twaalf UNRWA-medewerkers aan de Hamaspogrom van 7 oktober 2023.

Het getuigenis van Hillel Neuer

Op dinsdag 30 januari 2024 getuigden vier deskundigen voor het Amerikaanse congres, en een van hen was Hillel Neuer, topman van de ngo UN Watch. De kern van zijn betoog: UNRWA helpt de Palestijnen niet, UNRWA is deel van het probleem. UN Watch rapporteert al jaren over misstanden in deze organisatie, en zowel UNRWA zelf als de VN beschuldigen liever de boodschapper dan iets aan de misstanden te doen.

Neuer stelt dat UNRWA nog steeds de oorlog van 1948 wil voortzetten, een oorlog die destijds begonnen is door de Arabische landen, maar waaruit die landen zich inmiddels hebben teruggetrokken. UNRWA wil dat Israël verdwijnt. Dit zijn harde woorden van Neuer, maar ze zijn niet hol. Ik raad iedereen aan om niet alleen zijn getuigenis te beluisteren in de video hieronder, maar ook om het online te lezen. Het staat vol linkjes naar bewijsmateriaal.

Het getuigenis van Marcus Sheff

Ruim de helft van het budget van UNRWA gaat naar onderwijs aan Palestijnse kinderen, en hierover sprak een andere deskundige, Marcus Sheff. Hij sprak over de gruwelen van de Hamaspogrom op 7 oktober 2023 en vooral over het verbijsterende gedrag van de daders. Zij schaamden zich niet voor hun misdaden, maar filmden ze lachend en stuurden de filmpjes trots de wereld in.

Sheff zei niet verrast te zijn door dit gedrag. Hij vertelde hoe zijn organisatie IMPACT-se al jaren waarschuwt voor de gevaarlijke inhoud van de schoolboeken van Palestijnse kinderen. Alleen al in Gaza gaat het om 286.000 scholieren. “Keer op keer hebben we gewaarschuwd dat de Palestijnse leerboeken van vandaag de terroristen van morgen voortbrengen. Helaas en tragisch genoeg werden op 7 oktober onze ergste angsten bewaarheid.”

Vervolgens vertelde hij wat er zoal in die Palestijnse schoolboeken staat, en ik raad iedereen aan om ook zijn verklaring zelf te lezen en de linkjes te volgen. IMPACT-se heeft de afgelopen decennia meerdere rapporten uitgebracht waarin talloze voorbeelden van dubieus lesmateriaal staan. Sheff vertelde ook over Hamasterroristen die les gaven op UNRWA-scholen.

Het onderwijs van UNRWA

Wat gaat er nu precies mis in dat onderwijs aan Palestijnse kinderen? In de kritiek komen steeds drie thema’s terug: geschiedvervalsing, Jodenhaat en geweldsverheerlijking.

De geschiedvervalsing houdt in dat het bestaan van de staat Israël en elke Joodse geschiedenis in het land wordt uitgewist. De Jodenhaat wordt aangewakkerd door alles wat fout is aan Joden te wijten; zij zijn monsters, geen mensen. Het geweld is de logische conclusie: het lesmateriaal staat bol van verheerlijking van martelaarschap en oproepen tot jihad tegen Israël.

UNRWA is niet toeschietelijk in het verstrekken van materiaal, maar tijdens de coronacrisis kregen ook Palestijnse kinderen les via internet en al kwam van de meest ideologische vakken geen lesmateriaal online, ook bij andere vakken bleken bovengenoemde thema’s een rol te spelen. Dat leidde in 2021 tot een rel, en SGP-leider Kees van der Staaij stelde Kamervragen.

Maar zoals we kort daarna in het Duitse Bild konden lezen: dit was niets nieuws. In 2019 had EU-vertegenwoordiger Federica Mogherini al een onderzoek in laten stellen naar het lesmateriaal. In het Bild-artikel staan overigens ook weer voorbeelden van die onheilige drie-eenheid: geschiedvervalsing, Jodenhaat en geweldsverheerlijking.

Niets nieuws

Gaan we nog verder terug, dan vinden we een rapport uit 2008 waarin Palestijnse schoolboeken worden besproken die werden geproduceerd onder Nobelprijswinnaar Arafat, na de Osloakkoorden. Wat vindt u van dit gedicht voor 11-jarigen?

De martelaar
Het horen van wapengekletter is aangenaam voor mijn oor
En het vloeien van bloed verblijdt mijn ziel
Net als een lichaam dat op de grond wordt gegooid
Waar de woestijnroofdieren erover vechten

En waarom pas beginnen bij 11-jarigen. In het jaar 2000 zongen Palestijnse kleuters al beloftes om martelaar te worden: “Ik zal leven als een Fida’i en doorgaan als een Fida’i. En zal sterven als een Fida’i totdat het land terugkeert…” Fida’i is Arabisch voor: zij die bereid zijn hun leven op te offeren.

Ik ging eens in echt oude berichten zoeken en vond een beschrijving van ‘nationalistisch onderwijs’ door UNRWA in het Limburgs Dagblad van januari 1964: “Zelfs de kleinste kinderen van de bewaarschool leren al liedjes zingen waarin het ‘heimwee’ naar hun geboorteland wordt bezongen en de wil om dit land weer te gaan heroveren, doordat de Joden in zee zullen worden verdronken…”

De gevolgen

Het effect van dergelijke indoctrinatie laat zich raden. Voor OpinieZ schreef Uri van As er in 2018 al een stuk over met als titel: Nederland steunt en financiert grootschalige kindermishandeling. In dat stuk hartverscheurende filmpjes van Palestijnse kinderen die trots vertellen dat zij later martelaar gaan worden. Sindsdien konden er weer talloze nieuwe filmpjes gemaakt worden, zoals deze korte documentaire waarin ook veel kinderen aan het woord komen.

Hoeveel van de kleuters die sinds 2000 het Fida’i-lied zongen zullen als jonge mannen deel hebben genomen aan de slachtpartij van 7 oktober?

Het is zoals de Volkskrant in februari 1964 al schreef: “Het vluchtelingenleger, dat terug moet naar Israël vormt in de handen van sluwe politici een machtig wapen voor binnenlands en buitenlands gebruik. De haat tegen Israël wordt met beproefde propagandamethoden levendig gehouden. De vluchtelingen moeten het onrecht blijven gedenken. Zij zijn de gevangenen van de haat.”

In feite werd het ‘recht op terugkeer’ waar Palestina-activisten zich nog steeds op beroepen vanaf het prille begin gesaboteerd door deze haatcampagne. Zoals het NIW in juni 1961 – Israël bestond net 13 jaar! – schreef: “Voor Israël zou repatriatie neerkomen op het binnenhalen van een omvangrijke en gevaarlijke minderheid, die een dertienjarige campagne van haat tegen de Joodse staat achter de rug heeft.”

Een kansloos volk

Ik heb de Palestijnen wel eens het meest beklagenswaardige volk ter wereld genoemd. Een volk dat gesmeed is als wapen tegen Israël. Een volk van verschoppelingen dat bewust in ellende werd gehouden om met die ellende de publieke opinie te kunnen bespelen. Een volk dat werd doordrenkt met haat. De Arabische landen schiepen een monster, en nu keren zij zich ervan af.

De Abrahamakkoorden die onder president Trump gesloten werden, waren een grote stap in het normaliseren van betrekkingen tussen Israël en de Arabische landen, maar voor de Palestijnen waren ze een bittere pil. Zij zijn gedwongen in 1948 gebleven, de rest van de wereld is verder gegaan. En waar moeten zij nu blijven? In de Arabische wereld zijn ze niet welkom.

Een 2-statenoplossing is verder weg dan ooit. Na het dramatisch verlopen experiment met Gaza zal Israël niet nog eens zo’n risico nemen. Wie wil een seriemoordenaar als buurman? Een seriemoordenaar die bovendien na de vorige moordpartij luidkeels verkondigd heeft dat er moordpartijen zullen blijven volgen.

Inmiddels dringt ook tot de Israëlische vredesbeweging door hoe onbereikbaar de Palestijnen geworden zijn. Lees vooral dit schrijnende verslag van Deborah Danan, waarin talloze Israëli’s vertellen van hun ontgoocheling. Zij dachten dat ze een basis voor vrede konden leggen door zich in te zetten voor mensen in Gaza, en werden verraden door deze ‘vrienden.’

UNRWA moet verdwijnen

De huidige ellende in de Gazastrook beneemt velen het zicht op de onderliggende problemen. Ja, het geweld moet zo snel mogelijk stoppen en de slachtoffers moeten hulp krijgen. Maar UNRWA is niet de geschikte organisatie om die hulp te leveren. De hulpverlening zou zo snel mogelijk overgenomen moeten worden door organisaties die geen verleden hebben van haat zaaien, organisaties die misschien een begin kunnen maken met de denazificatie van deze geïndoctrineerde bevolking.

Een VN-woordvoerder gaf al aan dat het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) en de World Health Organization (WHO) op korte termijn hulp kunnen bieden in Gaza. En op langere termijn – maar wel zo snel mogelijk – zou eindelijk de wrede uitzondering voor de Palestijnen moeten worden opgeheven: laat hen gewoon onder UNHCR vallen, net als alle andere vluchtelingen.

De woorden van Sigrid Kaag over de ‘onvervangbaarheid’ van UNRWA zijn niet geloofwaardig, zie ook mijn vorige artikel over haar rol tot nu toe in dit conflict. Laten we hopen dat eindelijk eens de belangen van gewone mensen – Palestijnen en Israëli’s – het zwaarst zullen wegen. En niet de politieke spelletjes waar altijd weer mensen aan opgeofferd worden.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.