Deze aflevering van de TwitterFiles gaat over de oorsprong van het Hamilton 68 dashboard, een onderzoeksproject dat in eerdere TwitterFiles fakenieuws over Russische bots bleek te produceren. Mensen die hieraan werkten, blijken deel uit te maken van een netwerk van mensen die werkzaam zijn in het Industrial Censorship Complex waar Taibbi en Shellenberger in eerdere TwitterFiles over bericht hebben.

Deze aflevering is niet als Twitterdraad op Twitter(X) verschenen, omdat X niet meer linkt naar substack. Daarom tweet Taibbi hier wel over, maar de onderzoeksresultaten schrijft hij nu op in artikelen, in de vorm van draden. Zie de uitleg van Taibbi onderaan deze aflevering.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de TwitterFiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal. Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder de laatste aflevering. Links ziet u de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

CTI Files #4: The Hamilton 68 Connection

Gepubliceerd op 5 december 2023 door Matt Taibbi

#CTIFiles #4: ALL THE DEVILS ARE HERE

The #CTIFiles are notable among other things because the documents show a number of connections with people involved with infamous fake news episodes, in particular the Hamilton 68 “dashboard” purporting to track Russian bots that was exposed in the Twitter Files. As the Twitter documents showed (and as detailed below), Hamilton 68 didn’t actually track Russians, but a collection of ordinary accounts, mostly Western and with no connection to Russia. The Hamilton 68 “dashboard” was designed by a “technologist” from a company called New Knowledge named Jonathon Morgan, and fronted by a former FBI agent and MSNBC analyst named Clint Watts. Renee DiResta, a Stanford Internet Observatory researcher and a leading voice in the two cross-platform content moderation programs Election Integrity Partnership and Virality Project, was the research director of New Knowledge during the Hamilton 68 period.

The co-founder of the Cyber Threat Intelligence League (CTIL), Sarah-Jayne (SJ) Terp, has extraordinary ties to Morgan, Watts, and DiResta;

#CTI Files #4: ALLE DUIVELS ZIJN PRESENT

De #CTI Files zijn onder andere opmerkelijk omdat de documenten laten zien dat er diverse connecties zijn met mensen die betrokken zijn bij beruchte nepnieuws-schandalen, met name het Hamilton 68 “dashboard” dat beweerde Russische bots te volgen maar dat werd ontmaskerd in de Twitter Files. Zoals de Twitter Files laten zien (en zoals hieronder in detail wordt beschreven), volgde Hamilton 68 in werkelijkheid geen Russen, maar een aantal gewone accounts, voornamelijk westerse, zonder enige connectie met Rusland. Het Hamilton 68 “dashboard” werd ontworpen door “technoloog” Jonathon Morgan van een bedrijf genaamd New Knowledge, en werd geleid door voormalig FBI-agent en MSNBC-analist Clint Watts. Renee DiResta, een onderzoeker van het Stanford Internet Observatory en een belangrijke stem in de twee cross-platform programma’s voor berichtmoderatie, Election Integrity Partnership en Virality Project, was de onderzoeksdirecteur van New Knowledge tijdens de periode van Hamilton 68.

De mede-oprichter van de Cyber Threat Intelligence League (CTIL), Sarah-Jayne (SJ) Terp, heeft zeer goede banden met Morgan, Watts en DiResta.

USHAHIDI?

In February 2014, two new employees joined an obscure Kenyan software company/open-source intelligence group called “Ushahidi.” One was the future founder of the Cyber Threat Intelligence or “CTI” League, Sarah-Jayne “SJ” Terp. A whistleblower brought #CTIFiles documents to Public, where Michael Shellenberger, Alexandra Gutentag and I began writing stories about them last week.

Another new Ushahidi employee in 2014 was the future CEO of New Knowledge, Jonathon Morgan. Here’s the Ushahidi team today, followed by the LinkedIn pages for the two future anti-disinformation warriors. 

UPDATEA friend of Racket passed along a valuable new nugget on this front, in the form of Ushahidi’s announcements of new hires, showing Terp and Morgan arriving at the same time.

USHAHIDI?

In februari 2014 traden twee nieuwe medewerkers toe tot een obscuur Keniaans softwarebedrijf/open-source inlichtingengroep genaamd “Ushahidi”. Eén daarvan was de toekomstige oprichter van de Cyber Threat Intelligence of “CTI” League, Sarah-Jayne “SJ” Terp. Een klokkenluider gaf #CTI Files-documenten aan Public, waar Michael Shellenberger, Alexandra Gutentag en ik vorige week begonnen met het schrijven van artikelen over hen.

Een andere nieuwe medewerker van Ushahidi in 2014 was de toekomstige CEO van New Knowledge, Jonathon Morgan. Hieronder ziet u het Ushahidi-team van nu, gevolgd door de LinkedIn-pagina’s van de twee toekomstige anti-desinformatie strijders.

UPDATE: Een vriend van Racket stuurde een waardevolle nieuwe aanwijzing hierover door, in de vorm van de aankondigingen van nieuwe Ushahidi-medewerkers, waaruit blijkt dat Terp en Morgan tegelijkertijd arriveerden.

Tekst in screenshot:
Sara-Jayne Terp:
Sara is een data scientist gevestigd in New Jersey. Ze werkt aan Ushahidi-implementaties en modificatie hiervan voor externe partners. Ze is sinds januari 2010 aangesloten bij de Ushahidi-gemeenschap en is toonaangevend op het gebied van crisisbeheersing en cyber security. Voordat ze bij Ushahidi kwam, werkte Sara als data scientist bij de VN, ChangeAssembly, en als onafhankelijk expert voor organisaties als UNOCHA. Haar eerdere werk omvat innovatiemanagement, onbemande systemen, situational awareness, computer vision, risicomodellering, sonar signaalverwerking, pyrotechniek, digitale creativiteit en algoritmen om onzekere en onvolledige informatie te combineren bij verschillende adviesbureaus, bedrijven en universiteiten. Ze geeft momenteel les in technologisch systeemontwerp aan Columbia SIPA, leidt OpenCrisisorg, blogt over hardware op SensorNews.org en blogt over data science (met kat Emily) op Icanhazdatascience.com.

Jonathon Morgan:
Jonathon is een technoloog en ondernemer die zich richt op softwarearchitectuur en productontwikkeling. Hij was eerder de CTO van de Zuid-Amerikaanse reis-startup SA Trails, Principal Technologist bij het Bay Area design/build-agentschap Bright & Shiny, en oprichter van Good at the Internet, een interactief adviesbureau waarvan bijv. SXSW klant is. Hij spreekt regelmatig over systeemontwerp en opkomende technologieën. Als technologisch leider voor CrisisNET is Jonathon gericht op het bouwen van het toonaangevende platform voor wereldwijde crisisinformatie en de gemeenschap op dat platform. Jonathon woont in Austin, TX, met zijn vrouw, negenjarige dochter en kleine, pluizige hond. Je kunt hem vinden op @jonathonmorgan.

Tekst in screenshot:

Het team van Ushahidi.

Tekst in screenshot:
SJ T (Zij/Haar) –  Security Data Scientist 
Directeur Data Projecten – Feb 2014 – Mei 2015 • 1 jaar 4 maanden
• Ontwerp en ontwikkeling van data analyse tools voor milieu, landbouw en persoonlijke ontwikkeling
• Ontwikkeling van analysetools voor het bepalen van nauwkeurigheid in sociale media
• Uitbreiden open-source informatiecollectie, visualisatie en interactieve kaartsoftware voor verkiezings-, rampen- en censuurmonitoring.
Vaardigheden: Technologietrends, Data-analyse, Bedrijfsinnovatie, Creatieve ideevorming, Diversiteit, Gegevensprivacy, Strategisch denken, Probleemoplossing, Business Development, Programmeertalen, Relatieontwikkeling

Jonathon Morgan (Hij/Hem)Productverantwoordelijke & ondernemer
Platformarchitect, Productleider  – Ushahidi – Feb 2014 – Mei 2015 • 1 jaar 4 maanden
Ushahidi is een in Nairobi gevestigde technologische ngo die tools en diensten ontwikkelt voor crowdsourced crisis mapping. Ik leidde de productontwikkeling en bepaalde de technische richting voor een eventdetectie-API die binnen 18 maanden groeide van lancering tot duizenden gebruikers in datajournalistiek, data science en software-engineering.
Vaardigheden: Leiderschap van interdisciplinaire teams, Productmanagement, Leiderschap, ICT-architectuur

NEW KNOWLEDGE

Morgan’s firm would later become famous, then infamous, then be renamed, then disappear from cultural memory entirely in the wake of a series of scandals.

Lacking any kind of real work history, the new company burst onto the scene in 2018. In 2018, after the Parkland school shooting, Morgan’s name suddenly appeared in a New York Times story, “After Florida School Shooting, Russian ‘Bot’ Army Pounced.”

Introduced by the Times as “chief executive of New Knowledge, a company that tracks online disinformation campaigns,” the paper added that he was “one of the researchers who worked with the German Marshall Fund to create Hamilton 68, the website that monitors Russian bot and fake Twitter activity.”

Hamilton 68, a “dashboard” that purported to track Russian online influence campaigns, was the sole source for the Times report that Russians were trying to “widen the divide and make compromise even more difficult” by highlighting hashtags like #ParklandShooting and even #guncontrolnow.

NEW KNOWLEDGE

Morgan’s bedrijf zou later eerst beroemd worden, vervolgens berucht en tenslotte een nieuwe naam krijgen, om vervolgens volledig uit het culturele geheugen te verdwijnen in het kielzog van een reeks schandalen.

Zonder enige bewezen staat van dienst verscheen het nieuwe bedrijf plotseling op het toneel in 2018. In 2018, na de schietpartij op de school in Parkland, dook Morgans naam ineens op in een verhaal van de New York Times getiteld “After Florida School Shooting, Russian ‘Bot’ Army Pounced.

Geïntroduceerd door de Times als “algemeen directeur van New Knowledge, een bedrijf dat online desinformatie campagnes volgt”, voegde de krant eraan toe dat hij “een van de onderzoekers was die met de German Marshall Fund samenwerkte om Hamilton 68 te creëren, de website die Russische bot- en nep-Twitter-activiteit monitort.”

Hamilton 68, een “dashboard” dat beweerde Russische online beïnvloedingscampagnes te volgen, was de enige bron voor het Times-rapport waarin werd gesteld dat de Russen probeerden om “de kloof te vergroten en compromissen nog moeilijker te maken” door het versterken van hashtags zoals #ParklandShooting en zelfs #guncontrolnow.

Tekst in screenshot:
Na de schietpartij op een school in Florida viel het Russische ‘bot’-leger aan
Een uur nadat het nieuws over de schietpartij in de buurt van Parkland bekend werd, verlegden Twitter-accounts die onderzoekers aan Rusland hebben gekoppeld hun aandacht naar het debat over wapenbeheersing. Saul Martinez voor de The New York Times.
“Dit gedrag is vrij typerend voor hen; ze springen vaak bovenop dit soort nieuws”, zegt Jonathon Morgan, CEO van New Knowledge, een bedrijf dat online desinformatiecampagnes volgt. “De bots richten zich op alles wat verdeeldheid zaait onder de Amerikanen, bijna systematisch.”
Een van de meest verdeelde kwesties in het land is de omgang met wapens, waarbij voorstanders van het Tweede Amendement tegenover voorstanders van wapenbeheersing staan. De berichten van deze geautomatiseerde accounts, of bots, zijn ontworpen om de kloof te vergroten en compromissen nog moeilijker te maken.
Het gedrag van de bots volgt een patroon, aldus Morgan, één van de onderzoekers die samenwerkte met het German Marshall Fund om Hamilton 68 te creëren, de website die Russische bot- en nep-Twitter-activiteiten monitort. De bots richten zich op controversiële kwesties zoals rassenverhoudingen of wapens. Ze creëren verwarring, imiteren beide partijen in het debat en tasten het vertrouwen aan in instellingen zoals de politie of de media. Elke kwestie die verband houdt met extremistische opvattingen is een geschikt doelwit.

Morgan after the Parkland shooting was also interviewed by Chuck Todd on MSNBC, who threw up his hands at the news that Russians were meddling with American discourse. “Whatever these companies are doing, it doesn’t work,” Todd grumbled. “What’s happening here?” Tossed this softball, Morgan argued social media platforms hadn’t solved the “systemic problem” of disinformation.

Morgan werd na de schietpartij in Parkland geïnterviewd door Chuck Todd op MSNBC, die zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken stopte over het nieuws dat de Russen zich bemoeiden met het Amerikaanse publieke debat. “Wat deze bedrijven ook doen, het werkt niet,” mopperde Todd. “Wat gebeurt hier?” Op aangeven van deze voorzet beweerde Morgan dat socialemediaplatforms het “systemische probleem” van desinformatie niet hadden opgelost.

Hierboven de lange versie van het interview met Jonathan Morgan (in artikel van Matt Taibbi is een kortere versie hiervan opgenomen)

“GREW UP IN THE NSA”

Not long after, in August 2018, New Knowledge announced the receipt of $11 million in startup capital to “protect companies from covert coordinated disinformation campaigns.” Investors included funds with military contracting ties, including GGV Capital, Lux Capital and Moonshot Capital, with VentureBeat  pointing out that “what further distinguishes New Knowledge is that its founders are AI and Homeland Security experts who grew up in the NSA… Morgan, for instance, was an adviser for the U.S. State Department”:

“OPGEGROEID IN DE NSA”

Niet lang daarna, in augustus 2018, kondigde New Knowledge aan dat het $11 miljoen startkapitaal had ontvangen om “bedrijven te beschermen tegen heimelijke gecoördineerde desinformatiecampagnes.” Investeerders waren onder meer fondsen met banden met de defensieindustrie, waaronder GGV Capital, Lux Capital en Moonshot Capital, waarbij VentureBeat opmerkte dat “wat New Knowledge verder onderscheidt, is dat de oprichters zijn opgegroeid in de NSA en experts zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie en binnenlandse veiligheid… Morgan was bijvoorbeeld adviseur voor het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken”

Tekst in screenshot:

VentureBeat
Eerdere investeerders zijn onder meer MoonshotCapital, Haystack Ventures, Geekdom Fund, Capital Factory en Spitfire Ventures. Om zich te onderscheiden van de concurrentie gebruikt het bedrijf een combinatie van AI en machine learning om verdachte activiteiten vroegtijdig te detecteren. Menselijke analisten evalueren vervolgens de gegevens. Het bedrijf gebruikt altijd een menselijke schakel, iets wat veel concurrenten niet doen; die vertrouwen in plaats daarvan op online monitoring.
Wat New Knowledge verder onderscheidt, is dat de oprichters AI- en Homeland Security-experts zijn die zijn opgegroeid bij de NSA en als veiligheidsadviseurs hebben gewerkt. Morgan was bijvoorbeeld adviseur voor het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en publiceerde onderzoek bij het Brookings Instituut.

“PROPAGANDA WAR AGAINST U.S. CITIZENS”

Less than a half year from this initial announcement, New Knowledge — after “laboring in secret for months,” according to the Columbia Journalism Review — produced a much-heralded report for the Senate Intelligence Committee called “The Tactics and Tropes of the Internet Research Agency,” detailing a “propaganda war against U.S. citizens” by Russia, as NPR put it. The report produced an outpouring of ecstatic headlines and TV reports, with Politico saying it showed a “sweeping effort to sow divisions, support Trump” on the part of Vladimir Putin, the Washington Post noting Russia had not only tried to help Donald Trump but targeted the saintly Robert Mueller, the Wall Street Journal noting Russia targeted black voters, and so on and so on.

To get a sense of how promiscuously the New Knowledge report was spread, watch this condensed clip of a mortified Mika Brzezinski rattling off report conclusions then tossing, Tinkers-to-Evers-to-Chance style, to a parade of MSNBC commentators: from hurrumphing Joe Scarborough to puppyish Willie Geist, who hands off to eager-beaver Matthew Miller, then later it’s stentorian Jon Meacham, and finally old sad-sack Boston bar-crawler Mike Barnicle mouthing the required pieties about Donald Trump working “hand in glove” with what “Vladimir Putin has set out to do.” Again, the source for this is all analysts hired by the Senate Intelligence Committee, chief among them New Knowledge:

“PROPAGANDAOORLOG TEGEN AMERIKAANSE BURGERS”

Minder dan een half jaar na deze eerste aankondiging produceerde New Knowledge – na volgens de Columbia Journalism Review “maandenlang in het geheim te hebben gewerkt”- een veelgeprezen rapport voor de Senaatscommissie voor Inlichtingen met de titel “The Tactics and Tropes of the Internet Research Agency,” waarin een “propagandaoorlog tegen Amerikaanse burgers” door Rusland werd beschreven, zoals NPR het formuleerde. Het rapport veroorzaakte een stortvloed van opgetogen krantenkoppen en tv-verslagen, waarbij Politico zei dat het een “grootschalige inspanning liet zien om verdeeldheid te zaaien, Trump te ondersteunen” van de kant van Vladimir Poetin. De Washington Post merkte op dat Rusland niet alleen had geprobeerd Donald Trump te helpen, maar ook de ‘heilige’ Robert Mueller had aangevallen. De Wall Street Journal merkte op dat Rusland zwarte kiezers had aangevallen, enz. enz.

Om een idee te krijgen van hoe breed het rapport van New Knowledge werd verspreid, bekijk deze ingekorte clip van een geschokte Mika Brzezinski die de conclusies van het rapport opsomt en deze vervolgens doorgeeft, Tinkers-to-Evers-to-Chance stijl, aan een serie MSNBC-commentatoren: van de brommende Joe Scarborough tot de speelse Willie Geist, die het doorgeeft aan een enthousiaste Matthew Miller, daarna is het de stentoriaanse Jon Meacham, en uiteindelijk de oude zielige Bostonse kroegloper Mike Barnicle die de vereiste vrome woorden mompelt over Donald Trump die “nauw samenwerkt” om te doen wat “Vladimir Poetin heeft besloten te doen.” Nogmaals, de bron voor dit alles zijn analisten die zijn ingehuurd door de Senaatscommissie voor Inlichtingen, met New Knowledge als belangrijkste partij:

Deze video kon ik elders niet vinden, maar hij is te zien in het artikel van Matt Taibbi.

 

“WAY TOO MUCH FUN”

Mere days after this orgy, news came out that New Knowledge was involved with a fake news scheme in which fictional Russian social media accounts were made to follow Republican Senate candidate Roy Moore, after which reporters were alerted to the “connection.”

In an extraordinary display of shamelessness, Times writer Jim Rutenberg — the author of the influential 2016 article “Trump is Testing the Norms of Objectivity in Journalism,” in which it was argued reporters faced with the Trump threat needed to be more worried about being true to “history’s judgment” than mere truth — described the Alabama incident as an unfortunate development that the Russian government had “way too much fun with,” allowing them to claim the incident “seems to cast Democrats’ Russiagate accusations into further doubt” (no shit!).

Rutenberg incredibly then quoted Bret Schafer of the Alliance for Securing Democracy as saying the development was “awful for democracy,” despite the fact that Schafer and the ASD had a direct tie to Morgan and New Knowledge — Morgan and New Knowledge helped design Hamilton 68, which the ASD funded. Even the Soviets didn’t write things this dumb: The funder of one fake news operation said the discovery of another fake news operation was sad news, our very serious sources say.

Rutenberg also noted parenthetically that “New Knowledge also helped write a report on Russian troll activity released last month by the Senate Intelligence Committee,” omitting the important end clause, “a report we at the Times hyped the living fuck out of”:

“VEEL TE VEEL PLEZIER”

Slechts enkele dagen na dit spektakel kwam het nieuws naar buiten dat New Knowledge betrokken was bij een nepnieuwsschandaal waarbij fictieve Russische socialemedia-accounts werden gemaakt om de Republikeinse Senaatskandidaat Roy Moore te volgen, waarna verslaggevers op de “connectie” werden gewezen.

Met buitengewone schaamteloosheid beschreef Times-schrijver Jim Rutenberg (de auteur van het invloedrijke artikel uit 2016 “Trump is Testing the Norms of Objectivity in Journalism”, waarin werd betoogd dat verslaggevers die geconfronteerd worden met de dreiging van Trump, zich meer zorgen moesten maken over trouw aan “het oordeel van de geschiedenis” dan louter de waarheid) het schandaal in Alabama als een ongelukkige ontwikkeling waar de Russische regering “veel te veel plezier aan beleefde”, omdat het hen in staat stelde te beweren dat dit incident “de beschuldigingen van de Democraten rond Russiagate nog twijfelachtiger maakte” (je meent het!).

Ongelooflijk, maar Rutenberg citeerde Bret Schafer van de Alliance for Securing Democracy die zei dat de ontwikkeling “verschrikkelijk was voor de democratie”, ondanks het feit dat Schafer en de ASD een directe band hadden met Morgan en New Knowledge – Morgan en New Knowledge hielpen immers bij het ontwerpen van Hamilton 68, dat gefinancierd werd door de ASD. Zelfs de Sovjets schreven geen dingen die zo dom waren: De financier van een nepnieuwscampagne zei dat de ontdekking van een andere nepnieuwscampagne triest nieuws was, volgens onze zeer betrouwbare bronnen.

Rutenberg merkte tussen haakjes ook op dat “New Knowledge heeft geholpen bij het schrijven van een rapport over de activiteiten van Russische trollen dat vorige maand is uitgebracht door de Senaatscommissie voor Inlichtingen”, waarbij hij het belangrijke gedeelte aan het einde wegliet: “een rapport dat wij bij de Times helemaal opgehemeld hebben”:

Tekst in screenshot:
Nepnieuws als ‘morele plicht’? Actie Democraten Alabama hint op een lelijk 2020
Onder foto: Roy Moore, de Republikeinse kandidaat voor de Senaat in Alabama, tijdens een campagnestop in 2017. Volgens nieuwe verslagen gebruikte een groep Democraten online desinformatie tegen de heer Moore.
William Widmer voor The New York Times.
Door Jim Rutenberg – 13 januari 2019
De Russische media hadden vorige week veel te veel lol. Ze waren vol leedvermaak over nieuwe berichten dat een groep Democraten online desinformatie had gebruikt in de campagne tegen Roy Moore, de Republikeinse kandidaat voor de Senaat in Alabama in 2017.
“Nou, nou,” was de algemene trend in de Russische media, “kijk eens wat we hier hebben.”
Hun reactie was begrijpelijk, gezien het nieuws dat Amerikaanse politici dezelfde soort trollenoperaties hadden gebruikt waarvan Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen denken dat de Russische regering deze gebruikte in een poging de presidentsverkiezingen van 2016 in de handen van Donald J. Trump te spelen.
Het Russische nieuwskanaal Spoetnik dook direct op het nieuws en zei vorige week dat de operatie in Alabama “de beschuldigingen van Russiagate door de Democraten verder in twijfel lijkt te trekken.” Ook RT, de door het Kremlin gefinancierde nieuwsorganisatie die ooit bekend stond als Russia Today, deed mee. ‘De enige ‘Russische bots’ die zich met de Amerikaanse verkiezingen bemoeiden,’ zo meldde het netwerk, ‘behoorden toe aan aan de Democraten gelinkte experts.’
Onderzoekers die de Russische desinformatietactieken hebben bestudeerd, hebben zich op een dergelijke ontwikkeling voorbereid. ‘Een van de dingen waar we het afgelopen jaar over hebben gesproken, is hoe de echte dreiging zal zijn als het niet alleen om Rusland of Iran gaat – natiestaten met begrotingen – maar als iedereen met een mening zich met dit soort kwesties manipulatief gaat gedragen”, zegt Bret Schafer, analist bij de Alliance for Securing Democracy, een onderzoeksproject van het German Marshall Fund van de Verenigde Staten. “Het is absoluut verschrikkelijk voor de democratie.”
De heer Schafer had een bijzondere reden om zich te ergeren. New Knowledge hielp namelijk bij het maken van de website voor de desinformatie-trackingdatabase van het Alliance, Hamilton 68, die vermoedelijke aan Rusland gelinkte accounts heeft gemonitord en de onwaarheden in beeld bracht die ze verspreidden en de onenigheid die ze probeerden te zaaien. (New Knowledge heeft ook meegeholpen aan het schrijven van een rapport over Russische trollenactiviteit dat vorige maand werd vrijgegeven door de inlichtingencommissie van de Senaat.) Het Alabama-project, zo vertelde de heer Schafer, “ondermijnt ons collectieve vermogen om andere landen ter verantwoording te roepen voor hun bedrieglijke, online gedrag.”

“THE BULLSHIT IT IS”

The #TwitterFiles uncovered that Hamilton 68 was a fraud as well, as according to internal Twitter correspondence, Morgan’s “dashboard” was not “tracking Russian propaganda” and “Russian disinformation,” but a group of 600-odd accounts overwhelmingly composed of ordinary people in places like the U.S., Canada, and Britain.“

I think we need to just call this out on the bullshit it is,” said Twitter Trust and Safety chief Yoel Roth. While the Hamilton dashboard was designed by Morgan (with some help from former Global Engagement Center contractor J.M. Berger), the frontman of the operation was former FBI agent Clint Watts, who was (and remains) an MSNBC contributor.

“DE ONZIN DIE HET IS”

De #TwitterFiles brachten aan het licht dat Hamilton 68 zelf oplichterij was, omdat volgens interne correspondentie van Twitter het “dashboard” van Morgan niet “Russische propaganda” en “Russische desinformatie” volgde, maar een groep van ongeveer 600 accounts die overwegend bestonden uit gewone mensen in landen als de VS, Canada en Groot-Brittannië. “

Ik denk dat we dit gewoon moeten benoemen als de onzin die het is,” zei Yoel Roth, hoofd Trust and Safety bij Twitter. Hoewel het Hamilton-dashboard is ontworpen door Morgan (met enige hulp van voormalig Global Engagement Center-ondernemer J.M. Berger), was de frontman van de operatie voormalig FBI-agent Clint Watts, die een medewerker is (en blijft) van MSNBC.

279 TIMES

The impact of Hamilton on the domestic news landscape almost can’t be calculated. It was used to make assertions about Russian interest in everything from a memorandum about FISA abuse written by Republican Devin Nunes to the Parkland shooting to the spread of the term “Deep State” to the #WalkAway movement to countless other themes. And it was all a lie. Our own Matt Orfalea counted 279 times just MSNBC invoked the site:

279 KEER

De impact van Hamilton op het binnenlandse nieuwslandschap kan bijna niet worden overschat. Het werd gebruikt om beweringen te doen over Russische interesse in van alles, van een memorandum over FISA-misbruik geschreven door de Republikein Devin Nunes tot de schietpartij in Parkland, van de verspreiding van de term “Deep State” tot de #WalkAway-beweging, en talloze andere thema’s. En het waren allemaal leugens. Onze eigen Matt Orfalea telde dat alleen MSNBC al 279 keer de ‘Russische bots’ van Hamilton 68 noemde:

“THE CHAIRMAN”

One of the bizarre things we discovered, when researching the people involved in Hamilton 68, was a video graphic novel series authored by Watts and both funded and produced — this is not a joke — by the Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, or CISA. The “Resilience Series” featured full-scale animated features with plots whose sheer paranoia levels make Reefer Madness seem like When Harry Met Sally. 

In the clip below, a young woman who has a father bearing a remarkable resemblance to Clint Watts sees her old man “ambushed” by“attackers” who’ve been “incited to violence by disinformation,” believing “there’s a link between 5G and Covid-19.” (As will be clear in a moment, the 5G tale was a major fixation of CTIL, which seemed to think the whole world was in its thrall — one stop5ggloba  Facebook page had a whole 82 shares at the time of the analysis!).

Through tears, the daughter-protagonist in “Resilience” decides to stand up to the disinformation scourge and “fight back.” In as bizarre a scene as you’ll ever see anywhere, in any film or video ever produced, our heroine reports to a “Chairman” of indeterminate species — a sort of metallic wolf, who maybe represents someone like former Time editor and GEC chief Rick Stengel, or maybe Laura Rosenberger of the Alliance for Securing Democracy? The chairman warns her: “We don’t have much time”:

“DE VOORZITTER”

Een van de bizarre dingen die we ontdekten toen we de mensen onderzochten die betrokken waren bij Hamilton 68, was een video-graphic novel-serie geschreven door Watts en gefinancierd en geproduceerd – dit is geen grap – door het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Department of Homeland Security. De “Resilience Series” bevatte tekenfilm-verhalen met paranoïde plots die Reefer Madness laten lijken op When Harry Met Sally.

In de onderstaande clip ziet een jonge vrouw, wiens vader opmerkelijke gelijkenissen vertoont met Clint Watts, dat haar oude heer “overvallen” wordt door “aanvallers” die “tot geweld zijn aangezet door desinformatie” en geloven dat “er een verband is tussen 5G en Covid-19.” (Zoals zo meteen zal blijken, was het 5G-verhaal een belangrijke fixatie van CTIL, die leek te denken dat de hele wereld in de ban van dit verhaal was; een stop5ggloba Facebook-pagina had slechts 82 shares op het moment van de analyse!).

Met tranen in de ogen besluit de dochter-hoofdpersoon in “Resilience” op te staan tegen de plaag van desinformatie en “terug te vechten.” In eem bizarre scène, in geen enkele film of video ooit vertoond, doet onze heldin verslag aan een “Voorzitter” van onbepaalde soort – een soort metalen wolf, die misschien iemand vertegenwoordigt als de voormalige Time-redacteur en GEC-chef Rick Stengel, of misschien Laura Rosenberger van de Alliance for Securing Democracy? De voorzitter waarschuwt haar: “We hebben nog maar weinig tijd”:

Op de site alleen de ong. eerste 30 seconde van deze clip, hier in zijn geheel, net zoals die bovenaan het artikel staat.

“SHIT LIST”

First of all, Clint Watts is all over the #CTIFiles. Not only are there links to a page with the first draft version of the Resilience series, there are numerous references to the “Clint Watts matrix,” another taxonomic threat-charting graph, which are described and commented upon by other anti-disinformationists. On one hand, it’s important to remember that these charts are supposed to map what the “bad guys” do, so entries like “Shit list: add target account(s) to insultingly named lists” or “Ad hominem: make insults and accusations” should not be understood as instructions. It’s also true however that CTIL members are on videos saying things like, “Basically, we’re using many of the same techniques as the bad guys.” So that should be taken into consideration, too:

“SHIT LIST”

Allereerst komt Clint Watts veel voor in de #CTIFiles. Er zijn niet alleen links naar een pagina met de eerste versie van de Resilience-serie, maar er zijn ook talrijke verwijzingen naar de “Clint Watts-matrix,” een ander taxonomisch dreigingsoverzicht, dat worden beschreven en becommentarieerd door andere anti-desinformatiedeskundigen. Aan de ene kant is het belangrijk om te onthouden dat deze overzichten bedoeld zijn om in kaart te brengen wat de “slechteriken” doen, dus tactieken als “Shit list: voeg doelaccount(s) toe aan lijsten met beledigende namen” of “Ad hominem: beledig en beschuldig” moeten niet worden opgevat als instructies. Het is echter ook waar dat CTIL-leden in video’s zeggen dingen als: “Eigenlijk gebruiken we veel van dezelfde technieken als de slechteriken.” Dus dat moet ook in overweging worden genomen:

Tekst in screenshot:

Gen

Tijdperk

Typische actoren Ontwikkeling
1 “Verstoor het systeem”

Hacktivisten
(Anoniem, Lulzsec, enz.)

· Hacken om invloed uit te oefenen op de publieke perceptie
2 “Buiten het systeem”

Extremisten
(AQ, AQ-1raq, ISI, ISIS, IS)

· Volledig spectrum, multiplatform sociale media-invloed
· Poging tot het maken van een app

3 “Vervorm het systeem” Rusland

· Wijdverbreide, strategische hacking voor invloed
· Sociale media-invloed over het volledige spectrum
· Fusion Center voor desinformatie – Valse persona’s, marginale nieuwskanalen,
· Integratie van persoonlijke invloed

4 “Domineer het systeem”

Trollen-as-A-Service”

(Cambridge Analytica, anderen)

· Werkgelegenheid kunstmatige intelligentie
· Geavanceerde sociale bots
· Creatie valse audio/digitaal
· Persoonlijke provocaties
· Invloed van migratie-app

5 “Bezit het system” China (nu) & Multinationale bedrijven(toekomst)

· Balkanisering van het internet drijft gebruikers naar apps
· Stimuleer menselijk gedrag om een gewenste realiteit te creëren

 

Verdraaien – bedenk je eigen feiten
– Vervorming: voortdurend feiten en realiteit vervormen om overeen te komen met het gewenste resultaat
– Escalatie: verhoog de retoriek, geef een verkeerde voorstelling van zaken en overdrijf
– Generator: gebruik sjablonen, generatoren of aangepaste code om realistische valse screenshots te produceren
Leid af – verschuif het verhaal
– String along: reageer voortdurend op iedereen om diens tijd te verspillen
– Speel dom: doe alsof je naïef, goedgelovig, dom, onschuldig bent, nieuw in de gemeenschap
– Quote tweet: retweet met reactie in plaats van commentaar, om betrokkenheid te creëren bij jouw topic, niet die van hen

– Pile-on: voeg andere accounts toe aan discussies
Verdeel – verminder het vertrouwen, creëer verwarring
– Provocatie: creëer conflicten en verwarring onder echte leden van de gemeenschap
Ontzetting – bedreig tegenstanders
– Ad hominem: persoonlijke aanvallen, beledigingen en beschuldigingen uiten
Negeer critici en ongemakkelijke tactieken
– Laatste woord: reageer op vijandige commentatoren en blokkeer ze onmiddellijk zodat ze niet meer kunnen antwoorden
– Groepsvorming: coördineer massa-aanvallen of rapportage van gerichte accounts of tweets
– Shit-lijst: voeg doelaccount(s) toe aan lijst(en) met beledigende namen
Ongesorteerd

– Herhaling: herhaal voortdurend uw best presterende aanvalstechnieken
– Hit and run: aanvallen en verwijderen na een kort tijdsinterval

Bron: Clint Watts (Foreign Policy Research Institute & Alliance For Securing Democracy)

Clint Watts-matrix en 5D’s, met overeenkomstige tactieken (van Boucher).

“ASK GOFUNDME TO INVESTIGATE”

Just to take an example, CTIL incident reports and instructional papers regularly list possible “counters” to disfavored themes. In the pair of frames below, for instance, CTIL members are warned about examples of the terrifying 5G conspiracy, and “we can ask gofundme to investigate” and “ask Facebook to go after the original” are listed as possible solutions:

“VRAAG GOFUNDME OM ONDERZOEK TE DOEN”

Als voorbeeld:  CTIL-incidentrapporten en instructiepapers vermelden regelmatig mogelijke “tegenmaatregelen” tegen ongewenste onderwerpen. In onderstaande frames worden CTIL-leden bijvoorbeeld gewaarschuwd voor voorbeelden van de angstaanjagende 5G-samenzwering, en “we kunnen GoFundMe vragen om onderzoek te doen” en “vraag Facebook om de bron aan te pakken” worden genoemd als mogelijke oplossingen:

Tekst in screenshot: 
– het bericht is gedeeld door o.a. realnewsaustralia, Nottingham UK, verschillende 5G-samenzweringspiepeltjes. Ik denk dat ons volgen van covid5g toch nuttig zal zijn
– tegenmaatregel: vraag Facebook om achter het origineel aan te gaan; spoor afbeelding op, verwijderen site(s).
Stop5gglobal: Heeft ook een website: stop5gglobal.org
https://stop5ggIobal.org/ heeft een gofundme-pagina https://www.gofundme.com/f/stop-5g-global/
• a) COUNTER: we kunnen gofundme vragen een onderzoek in te stellen, en
• b) het vermeldt Paul Seils (Brisbane, Australië) als de persoon erachter het account

“SNIFF HAMILTON68 DASHBOARD FOR THEMES”

The CTIL docs also repeatedly refer members to Ham68 as a source and even suggest they “sniff Hamilton68… for themes,” which is odd given that CTIL was supposedly about Covid, not Russians:

“VERKEN HAMILTON68 DASHBOARD VOOR THEMES”

De CTIL-documenten verwijzen ook herhaaldelijk naar Ham68 als een bron en suggereren zelfs dat ze “Hamilton68 verkennen … voor thema’s,” wat vreemd is gezien het feit dat CTIL verondersteld werd over Covid te gaan, niet over Russen:

Tekst in screenshot:
CTI League Disinfo-gegevensstromen
Gegevensstromen over incidenten
Reikwijdte bepalen:
– CTI League betreft Covid19. Bestrijken we alleen Covid19? Nee – het kan ook politiek omvatten. Maar houd je niet bezig met buitenaardse wezens.
– Iedereen kan een incident starten, maar de groep besluit waarover wordt gerapporteerd
Bronnen van inlichtingen
– Phishing misschien – niet veel; veel valse positieven
– Ted-teamfeed
– Lok telefoons 
– disinfo@ctlleague.org – rapportagehotline
– Voedt potentieel van andere groepen – b.v. Peacetech vanaf aanstaande donderdag
– Mitre covid19-feed – kan in de verkeerde richting zijn; moet symmetrisch zijn
– Verken EuVsDisfo – is traag (verhaalgebaseerd) – SJ’s dataset / datastreamlijst
– Verken het Hamilton68-dashboard op voor thema’s
– Verkend botnetfeeds op voor thema’s
– Stel rapportage in van Facebook, Twitter etc
– Vraag Facebook om feeds van hen

“MIGHT OR MIGHT NOT INCLUDE PROPAGANDA”

The CTIL “Big Book of Disinformation Response” contains multiple references to Hamilton68 as a source/data feed.

Remember that CTIL started in 2020, after New Knowledge and CEO Jonathon Morgan had been exposed in the Alabama mess:

“KAN WEL OF NIET PROPAGANDA BEVATTEN”

Het “Grote Boek van Desinformatie Respons” van CTIL bevat meerdere verwijzingen naar Hamilton 68 als bron/gegevensstroom.

Onthoud dat CTIL in 2020 begon, nadat New Knowledge en CEO Jonathon Morgan medeplichtig bleken aan de Alabama-affaire:

Tekst in screenshot:
Handboek voor reacties op desinformatie
1. Inleiding
1.1 De CTI-League
1.2 Woordenlijst
1.3 Andere plaatsen om informatie te zoeken
1.4 Hoe desinformatie in de League past
1.4.1 Activiteiten
1.4.2 Kanalen en bots
2 Desinformatie
2.1 Desinformatie niveaus 
2.2 Desinformatie TTPs
3 CTI League-incidentworkflow
3.1 Incident
3.2 Workflow
3.3 Alertinq
3.4 Hive-lijsten voor het starten van een incident
8.1.3 Algemene desinformatie-datafeeds (met enige analyse):
– Botsentinel: vermeldt “trollbots” (botachtige en trolachtige accounts) en de thema’s die ze hebben. https://botsentinel.com/
– Hamilton68 – live feed van accounts die kunnen worden toegeschreven aan Rusland of China (kan al dan niet propaganda bevatten; handig om actuele thema’s te zien). De openbare versie bestaat uit livefeeds van officiële Russische sites (ambassades, RT enz.), geen trollen. Academici kunnen om een meer gedetailleerde feed vragen. https://securingdemocracy.gmfus.org/hamilton-dashboard/

“PARKLANDTEENS” 

The CTIL framework also includes a number of “incident reports sourced to Hamilton68, sometimes by way of popular media (the “ParklandTeens” report below takes text from a Vanity Fair story, “Russian Bots Are Using 2016 Tactics to Hijack the Gun Debate on Twitter”).

One of the odder details about these episodes is that the “counters” to Hamilton68 stories for some strange reason don’t recommend takedowns or removals. The tone is diagnostic: “Presumed goals: Divide the American public on the issues of guns, race, generational politics and activism. Method: Amplification via sockpuppet and cyborg accounts,” they write. “Counters: None / Media exposure.”

“PARKLANDTIENERS”

Het CTIL-framework bevat ook een aantal incidentrapporten afkomstig van Hamilton68, soms via populaire media. Het onderstaande ‘ParklandTeens’-rapport neemt tekst over van een Vanity Fair-artikel, ‘Russian Bots Are Using 2016 Tactics to Hijack the Gun Debate on Twitter’.”

Een van de vreemdere details van dit rapport is dat de “tegenmaatregelen” tegen Hamilton68-gebaseerde incidenten om de een of andere onbekende reden geen aanbevelingen geven voor verwijdering of schorsing. De toon is diagnostisch: “Veronderstelde doelen: schep verdeeldheid in het Amerikaanse publiek over de kwesties van wapens, ras, generatiepolitiek en activisme. Methode: versterking via nep- en bot-accounts,” schrijven ze. “Tegenmaatregelen: Geen / Media-exposure.”

Tekst in screenshot:

Kwaliteit niet goed genoeg om te scannen/vertalen. Het is een screenshot van een incidentrapport uit 2019 over de Parkland Shooting, dat verwijst naar Hamilton 68 en de genoemde kenmerken vertoont 

“COUNTERS: NONE”

In another report titled KAVANAUGH sourced to Hamilton 68, the #CTIFiles this time tag a Quartz piece that quotes SJ Terp’s long-ago co-worker, Jonathon Morgan: “Morgan, who is currently tracking a set of around 1,000 accounts he believes are tied to Russia, says the Kavanaugh hearings have unleashed more US domestic-focused propaganda from foreign-linked networks than his firm has seen in months.” The analysis includes lines like “Presumed goals: Divide the American public on gender and party lines; Harass and intimidate anti-Trump voices” and “Promote ‘both sides’ relativism” and “alter ‘ground-truth’ resources, such as Wikipedia.” Under “Counters,” it again reads: “None/Media exposure.”

“TEGENMAATREGELEN: GEEN”

In een ander rapport getiteld “KAVANAUGH” en afkomstig van Hamilton 68, signaleren de #CTIFiles dit keer een artikel van Quartz dat citeert uit een artikel van SJ Terp’s voormalige collega, Jonathon Morgan: “Morgan, die momenteel een pakket van ongeveer 1000 accounts volgt waarvan hij gelooft dat ze verbonden zijn met Rusland, zegt dat de Kavanaugh-hoorzittingen meer op de VS gerichte propaganda van buitenlandse netwerken hebben opgeleverd dan zijn bedrijf in maanden heeft gezien.” De analyse bevat regels als “Veronderstelde doelen: Het Amerikaanse publiek verdelen op gender- en partijlijnen; Anti-Trumpstemmers lastigvallen en intimideren” en “Bevorderen van ‘beide zijden’-relativisme” en “veranderen van ‘ground-truth’-bronnen, zoals Wikipedia.” Onder “Tegenmaatregelen” staat opnieuw: “Geen / Media-exposure.”

Tekst in screenshot:
Vermoedelijke doelen:

• Verdeel het Amerikaanse publiek op basis van geslacht en partij; Anti-Trump-stemmen lastigvallen en intimideren;
• Epistemische verwarring bevorderen;
• Bezaai het narratieve terrein voor toekomstige operaties;
• Bevorder het ‘beide kanten’-relativisme;
Methode:
• Versterk extreme en uiterst partijdige retoriek;
• Promoot verdeeldheid zaaiende samenzweringstheorieën;
• Ontkrachte theorieën opnieuw onder de aandacht brengen in nieuwe contexten (bijvoorbeeld hashtags);
• Richt debatten op emotionele, in plaats van op rationele, inhoud;
• Verander ‘ground-truth’-bronnen, zoals Wikipedia
Tegenmaatregelen: Geen / Media-aandacht geven

Tekst in screenshot:
Online Russische Twitter-accounts zijn nauw betrokken bij de online discussie over de kandidaat voor het Hooggerechtshof en de beschuldigingen tegen hem. Hamilton68, een project van de denktank van het Duitse Marshallfonds dat tweets volgt ‘die verband houden met aan Rusland gelinkte beïnvloedingsnetwerken’, noemde Kavanaugh, Trump, de FBI en Ford als de vier belangrijkste onderwerpen die door aan Rusland gelinkte accounts werden genoemd op de avond van 1 oktober.
De aan Rusland gelinkte accounts verlenen grotendeels hun steun aan Kavanaugh, zegt Jonathon Morgan, CEO van New Knowledge, het bedrijf dat de software achter Hamilton68 heeft gebouwd. Morgan, die momenteel een reeks van ongeveer duizend accounts bijhoudt waarvan hij denkt dat ze verband houden met Rusland, zegt dat de Kavanaugh-hoorzittingen meer binnenlands gerichte VS-propaganda hebben ontketend vanuit buitenlandse netwerken dan zijn bedrijf in maanden heeft gezien.

“DISINFORMATION… A CHRONIC DISEASE THAT CAN BE MANAGED, NOT CURED”

It’s important to remember that the main precursor organization to CTIL, MisInfoSec, included none other than Twitter Files star Renee DiResta, of Stanford Internet Observatory, Election Integrity Partnership, and Virality Project fame. DiResta crucially was also Research Director at Jonathon Morgan’s New Knowledge when it was cranking out informational bogosity like Project Alabama and Hamilton68. In a Medium report about an early MisInfoSec working group meeting, she’s quoted saying something that had to be delight to contractors’ ears: “Disinformation is a not a problem that can be solved. It’s like a chronic disease that can be managed”:

“DESINFORMATIE… EEN CHRONISCHE ZIEKTE DIE BEHEERST KAN WORDEN, NIET GENEZEN”

Het is belangrijk om te onthouden dat de belangrijkste voorloper van CTIL, MisInfoSec, niemand minder omvatte dan de ster van de Twitter Files, Renee DiResta van het Stanford Internet Observatory, Election Integrity Partnership en Virality Project. Cruciaal was dat DiResta ook Onderzoeksdirecteur was bij het New Knowledge van Jonathon Morgan toen het desinformatie produceerde zoals Project Alabama en Hamilton68. In een Medium-rapport over een vroege vergadering van de MisInfoSec-werkgroep wordt ze geciteerd met iets dat voor de oren van de zakenpartners een genoegen moet zijn geweest: “Desinformatie is geen probleem dat kan worden opgelost. Het is als een chronische ziekte die alleen beheerst kan worden”:

Tekst in screenshot:

Het MisinfoSec-framework krijgt vorm: verkeerde informatie, fasen, technieken en reacties

Het ontwikkelen van het AMITT-framework (Adversarial and Influence Tactics and Techniques).

Zoals Band Waltzman en Benee PiResta hebben opgemerkt: “Desinformatie is geen probleem dat kan worden opgelost. Het is als een chronische ziekte die kan worden beheerst – maar niet genezen – waardoor de getroffenen een redelijk normaal leven kunnen leiden.”

ALSO STARRING… CLINT WATTS:

MisInfoSec also cited the research of Clint Watts, who said, “The goal is to take an approach that will anticipate changes in threat behavior and proactively disrupt nefarious activity rather than reactively respond to it.”

OOK MET… CLINT WATTS:

MisInfoSec verwees ook naar het onderzoek van Clint Watts, die zei: “Het doel is om een aanpak te hanteren die op veranderingen in dreiggedrag kan anticiperen en schadelijke activiteiten proactief kan verstoren in plaats van er reactief op te reageren.”

Tekst in screenshot:
Tevreden met deze eerste oefening, hebben we onze verzameling bestaande modellen (ATT&CK-model, marketingtrechters, psyops, model van het ministerie van Justitie) en modellen van Renée diResta, Ben Decker, Clint Watts en Bruce Schneier opnieuw bekeken. We hebben onderzocht of hun respectievelijke stadia en technieken in onze schets waren weergegeven, en zo niet, dan hebben we ze toegevoegd. Verrassingen waren onder meer dat de fasen in het New York Times-model (gebruikt door Bruce Schneier) eigenlijk technieken waren (meer hierover in een volgende blogpost).
Een antwoord: Er bestaat geen definitieve verzameling van best praltijken of een draaiboek met succesvolle tegenmaatregelen. De MisinfoSec Working Group heeft een reactie gedefinieerd als één stap van een strategisch proces, een holistische stap die begint met het beoordelen van een techniek in de context van een reeks gebeurtenissen. Voor wat betreft een evoluerend draaiboek zijn we het eens met het huidige standpunt van Clint Watts dat “het doel is om een aanpak te kiezen die anticipeert op veranderingen in het dreigingsgedrag en proactief kwaadaardige activiteiten ontwricht in plaats van er reactief op te reageren.”

“THE ORIGINAL DISCUSSION ABOUT THIS”

In an early podcast interview, the future drivers of CTIL, SJ Terp and Pablo Breuer, talk about funding. The “original discussion about this,” Breuer says, was funded by the Donovan Group, a firm tied to the Department of Defense Special Operations Command:

“DE OORSPRONKELIJKE BESPREKING HIEROVER”

In een vroeg podcastinterview bespreken de toekomstige drijvende krachten achter CTIL, SJ Terp en Pablo Breuer, de financiering. De “oorspronkelijke bespreking hierover,” zegt Breuer, werd gefinancierd door de Donovan Group, een bedrijf dat verbonden is met het Department of Defense Special Operations Command:

Tekst in screenshot:
Pablo Breuer: Er zijn andere sectoren die dit financieren. De oorspronkelijke discussie hierover werd gefinancierd door de Donovan Group.
Sara-Jayne Terp: Ja.
Pablo Breuer: In december vorig jaar hadden we een radicale sprekersreeks. Je kunt al deze lezingen, inclusief S.J.’s, op YouTube vinden door te zoeken naar SOFWERX. Facebook heeft zojuist een nieuwe prijsuitdaging aangekondigd waarbij ze deep fakes zullen maken en mensen zullen vragen ernaar te kijken. DARPA heeft tal van uitdagingen op het gebied van desinformatie en deep fakes.
We beginnen nu pas te zien dat er andere financieringsbronnen zijn. Het probleem is dat niemand dit een jaar geleden echt als een probleem zag.
Sara-Jayne Terp: We kregen een beetje geld van Craig Newmark, de Newmark Foundation for MisinfoSec Working Group. Dat moeten wij ook vermelden. Bedankt. Dank je, Craig.

COUNTERATTACK… LIMITATIONS”

In another MisInfoSec paper, Watts is quoted complaining that Russia has an informational advantage over the United States because it can make use of the “cybercrime underworld,” which the U.S. cannot because it doesn’t have “plausible deniability”:

“TEGENAANVAL… BEPERKINGEN”

In een ander MisInfoSec-document wordt Watts geciteerd die klaagt dat Rusland een informatievoordeel heeft ten opzichte van de Verenigde Staten omdat het gebruik kan maken van de “cybercrime-onderwereld,” iets wat de VS niet kan omdat het geen “geloofwaardige ontkenning” heeft:

Tekst in screenshot:
4.4 Tegenaanval (en zijn beperkingen)
Democratieën worden geconfronteerd met structurele nadelen ten opzichte van de producenten van desinformatie. Clint Watts (41, pp. 170-11) citeert de strategische voorsprong van het Kremlin ten opzichte van de Russische onderwereld van cybercriminaliteit en de geloofwaardige ontkenning die het geeft; de VS en hun bondgenoten hebben dit voordeel niet.
Uiteindelijk is het Amerikaanse probleem met de tegenbeïnvloeding dat we niet weten wat we moeten zeggen… Tijdens de Koude Oorlog propageerden de Verenigde Staten democratie en democratische waarden. Maar vandaag de dag lijken de Verenigde Staten niet te weten wat ze willen. Het is heel eenvoudig: als Amerika niet met beide voeten op de grond staat, kan het degenen die ons uitdagen niet terugdringen. [41, blz. 2101]

IN SUM:

In sum, the gang’s all here. The principals from New Knowledge (Morgan and DiResta) and the Alliance for Securing Democracy (Watts), all key figures from Hamilton68, all also have ties to Terp, CTIL, and MisInfoSec, operations which openly embrace the idea of the pre-emptive, “left of boom” informational strike, yammering repeatedly about “psyops” and the need to “proactively” interrupt speech that is “not desired.” Maybe it’s chance that the authors of high-tech fakes like Hamilton68 just happen to cross-pollinate over and over with this DHS-endorsed program. It’s early days and we’re still spotting these connections, but sometimes, when a surplus of coincidence looks wrong, it is. More to come:

SAMENVATTEND:

Kortom, de hele bende is hier. De belangrijkste personen van New Knowledge (Morgan en DiResta) en de Alliance for Securing Democracy (Watts), allemaal belangrijke figuren van Hamilton68, hebben ook banden met Terp, CTIL en MisInfoSec, operaties die openlijk het idee omarmen van de preventieve informatie-aanval, herhaaldelijk klagend over “psyops” en de noodzaak om ongewenste meningsuiting “proactief” te onderbreken. Misschien is het toeval dat de auteurs van hoogtechnologische vervalsingen zoals Hamilton68 steeds weer kruisbestuiven met dit door DHS goedgekeurde programma. Het is nog vroeg en we ontdekken nog steeds nieuwe relaties, maar soms, als een overvloed aan toeval er verdacht uitziet, is dat het ook. Er komt nog meer.

Tekst in screenshot:
5.6 Psyops
Het ontwikkelen van het raamwerk voor desinformatie vereist ook het overnemen en erkennen van de rol van psyops, aangezien dit aspect zich concentreert op de campagneproducent. De producent beheert elke fase, inclusief een stapsgewijze lijst met acties vanaf het begin tot en met voltooide acties. Hiërarchiebewuste rollen zoals het verkrijgen van handtekeningen en machtigingen kunnen ook worden opgenomen.
Wanneer we preventief kijken, komen de psyops-modellen (Psychological Operations) nauw overeen met de marketingtrechter, met de toevoeging van een planningsfase. Terwijl reactief werken alle specifieke overwegingen voor de eindgebruiker over het hoofd ziet, in een processtroom die wordt gedefinieerd door ‘productie, distributie, verspreiding”, voegt dit een potentieel nuttige evaluatiefase toe. Een van de sterke punten van online werken op grote schaal is het vermogen om hypothesen te testen (bijv. A/B-test [50]) en zich snel aan te passen in alle fasen van een campagne. Bij het behandelen van een reeks incidenten kunnen evaluaties na actie van onschatbare waarde zijn bij het leren en aanpassen van de tactieken op een hoger niveau, zoals het aanpassen van de lijst met fasen, de doelplatforms of het bepalen van de meest effectieve (stijlen van) narratieven en middelen.
En psyops-literatuur zit boordevol nuttige categorieën.
Defensieve propaganda is bedoeld om een geaccepteerde en operationele vorm van sociale of andere publieke actie in stand te houden; maar offensieve propaganda is bedoeld om sociale actie te onderbreken die de propagandist niet wenst, of om doelwitten vatbaar te maken voor sociale actie die hij wel wenst. Bekeerpropaganda is bedoeld om de emotionele of praktische loyaliteit van individuen van de ene groep met de andere te veranderen; terwijl verdeelpropaganda bedoeld is om de subgroepen van een bevolking uiteen te drijven; en tegenpropaganda is bedoeld om een specifiek punt of thema van vijandelijke propaganda te weerleggen [97]. Op dezelfde manier ondersteunt de psyops-literatuur ons onderscheid tussen campagnes en incidenten en trekt zij een lijn tussen strategische en tactische propaganda.

Note to readers:

Over the course of the Twitter Files, many of us who worked on the project got used to the social media thread format as a convenient, speedy way to deliver document-based reports. Now that I’m joining Public to report on the #CTIFiles (and also have more UK Labour documents on deck to deliver), I still believe the thread is a good format, or at least one good format, for delivering documents to the public expeditiously and in bulk.

However, I’ve got a problem. Twitter and Elon Musk are sadly stepping on Substack sites like my own to such an extreme degree that it’s actually counter-productive to post there. Even when I don’t post links to Substack, as was the case with the initial #CTIFiles posts put out last week, the material scarcely circulates, suggesting I continue to be denylisted on that site.

Because of all this, I’ve decided to do “threads” here on Substack. I’ll still announce them on Twitter/X in addition to Notes, Facebook, and Instagram, but there no longer seems to be any point in swimming upstream on platforms where I’m being suppressed. I’m not doing this out of pique or to throw anything in Elon’s face — it’s already clear that approach doesn’t accomplish anything — but just as a concession to reality. Like a lot of Substack contributors (and other independents in similar situations), I need to find new ways to get the word out, as the era of one-stop marketing on Twitter/X is over. The new formula will be Threads on this site, followed by explanatory livestreams. Tonight’s will be at 5:00 PM (click here to join). This thread being free material, social media users are welcome to re-post, but I’d appreciate a link somewhere in the thread.

Notitie voor lezers:

Gedurende de Twitter Files raakten velen van ons die aan het project werkten gewend aan het gebruik van de socialemediadraadindeling als een handige, snelle manier om op documenten gebaseerde rapporten te leveren. Nu ik me bij Public aansluit om te rapporteren over de #CTIFiles (en ook meer documenten van het VK Labour in de wachtrij heb staan), geloof ik nog steeds dat de draad een goede indeling is, of tenminste een goede indeling, om documenten snel en in bulk aan het publiek te leveren.

Echter, ik heb een probleem. Twitter en Elon Musk hinderen helaas Substack-sites zoals de mijne in zo’n extreme mate dat het eigenlijk contraproductief is om daar te posten. Zelfs wanneer ik geen links naar Substack plaats, zoals het geval was bij de eerste #CTIFiles-posts van vorige week, circuleert het materiaal nauwelijks, wat suggereert dat ik nog steeds op een ‘denylist’ sta op die site.

Vanwege dit alles heb ik besloten om hier op Substack “draadjes” te maken. Ik zal ze nog steeds aankondigen op Twitter/X, naast Notes, Facebook en Instagram, maar het lijkt er niet langer op dat er enig nut is om tegen de stroom in te zwemmen op platforms waar ik wordt onderdrukt. Ik doe dit niet uit wrok of om Elon iets te verwijten – het is al duidelijk dat die aanpak niets bereikt – maar gewoon als een concessie aan de realiteit. Zoals veel Substack-bijdragers (en andere onafhankelijken in vergelijkbare situaties), moet ik nieuwe manieren vinden om de boodschap over te brengen, aangezien het tijdperk van one-stop marketing op Twitter/X voorbij is. De nieuwe formule wordt draadjes op deze site, gevolgd door verklarende livestreams. Vanavond om 17:00 uur zal er een zijn (klik hier om deel te nemen). Aangezien deze draad gratis materiaal is, mogen gebruikers op sociale media deze opnieuw posten, maar ik zou een link ergens in de draad waarderen.

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org 

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.