Deze aflevering van de TwitterFiles gaat over de wortels van de Britse NGO Center for Countering Digital Hate (CCDH). De CCDH zegt tegen online haat en nepnieuws te strijden, maar blijkt zelf mee te werken aan het verspreiden van nepnieuws.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de TwitterFiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder de laatste aflevering. Links ziet u de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

De UK Files

Gepubliceerd op 14 november 2023 door Matt Taibbi

THE “UK FILES” SPECIAL REPORT PART ONE:
Internal Labour Party Documents Link “Center For Countering Digital Hate” to key Labour faction, fake news episodes

SPECIAAL VERSLAG “UK FILES
DEEL EEN:
Interne documenten Labour Party linken “Center For Countering Digital Hate” aan nepnieuws verhalen van belangrijke Labour-factie 

Tekst in afbeelding:

CCDH: Centrum voor het tegengaan van digitale haat

Tekst in afbeelding:

Labour samen

Van links naar rechts: Imran Ahmed – Hilary Benn – Grant Shapps – Angela Eagle – Jeremy Corbyn

On July 31, X/Twitter filed suit against the UK-based Center for Countering Digital Hate (CCDH) for “a series of unlawful acts” it claimed were part of “a scare campaign to drive away advertisers from the X platform.”

Op 31 juli diende X/Twitter een aanklacht in tegen het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Center for Countering Digital Hate (CCDH) voor “een reeks onwettige handelingen” die volgens X/Twitter deel uitmaakten van “een bangmakerijcampagne om adverteerders weg te jagen van het X-platform”.

Tekst in screenshot:

J.JONATHAN HAWK (SBN 254350)
etc. etc.
Advocaten voor Eiser X CORP.
UNITED STATES DISTRICT COURT
NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
CENTER FOR COUNTERING DIGITAL HATE, INC. etc. etc.
Klacht wegens:
(1) contractbreuk
(2) schending van de computerfraude- en -misbruikwet
(3) opzettelijke inmenging in contractuele betrekkingen; en
(4) aanzetten tot contractbreuk
eis voor juryrechtspraak

U.S. media unfailingly described the suit as an attempt to evade “accountability” by attacking a “nonprofit” conducting “research” on “hate speech.” The Washington Post said X “without evidence” accused CCDH of ties to “potentially even foreign governments”:

De Amerikaanse media beschreven de aanklacht steevast als een poging om “verantwoording” te ontlopen door een “non-profit” aan te vallen die “onderzoek” deed naar “haatzaaiende taal”. De Washington Post zei dat X “zonder bewijs” CCDH beschuldigde van banden met “mogelijk zelfs buitenlandse regeringen”:

Tekst in screenshot:

CNN BUSINESS
Twitter klaagt waakhond voor haatzaaiende taal aan en maakt daarmee zijn dreigement om te procederen waar
Door Brian Fung, CNN
Bijgewerkt 9:34 AM EDT, dinsdag 1 augustus 2023

(ander bericht)
KANYE WEST’S TWITTER ACCOUNT GEREACTIVEERD

Tekst in screenshot:

Twitter klaagt non-profitorganisatie aan die haatzaaiende taal natrekt
Het Center for Countering Digital Hate zei dat het een brief had ontvangen van X, het moederbedrijf van Twitter, waarin het ervan werd beschuldigd dat het met zijn onderzoek het sociale platform probeerde te schaden.

Tekst in screenshot:

De Washington Post
Twitter, nu X, klaagt groep aan die haatzaaien op platform onderzocht
door Bryan Pietsch
gepubliceerd op 1 augustus 2023 om 2:01 a.m. EDT
X beweerde ook, zonder bewijs te leveren voor zijn beweringen, dat de CCDH-activiteiten “activistische organisaties waren die zich voordeden als onderzoeksbureaus, gefinancierd en gesteund door onbekende organisaties, individuen en mogelijk zelfs buitenlandse regeringen met banden met gevestigde mediabedrijven. “

Tekst in screenshot:

WIRED
VITTORIA ELLIOTT BUSINESS 15 AUG 2023 7:00 AM
Hoe X een rechtszaak aanspant om zich niet te hoeven verantwoorden
De social media gigant heeft een rechtszaak aangespannen tegen een non-profit organisatie die onderzoek doet naar haatzaaien online. Het is de nieuwste poging om de gegevens af te snijden die nodig zijn om de tekortkomingen van online platforms bloot te leggen.

Following a report based on the same leaked material in @thetimes, Racket.News and reporter Paul Edward Holden are releasing emails showing ties between CCDH CEO Imran Ahmed, at the time a Labour official, and past UK news scandals:

In navolging van een verslag op basis van hetzelfde gelekte materiaal in @thetimes, geven http://Racket.News en verslaggever Paul Edward Holden e-mails vrij waaruit banden blijken tussen CCDH CEO Imran Ahmed, destijds een Labour functionaris, en eerdere Britse nieuwsschandalen:

Foto bij artikel The Times

In 2012, a future MP and Minister to Tory Prime Minister David Cameron named Grant Shapps was accused in the @guardian of editing his own Wikipedia account. In 2015 Shapps was again accused of editing pages of “Tory rivals” under the name “ContribsX”

In 2012 werd een toekomstig parlementslid en minister van de Tory-premier David Cameron, Grant Shapps, in de @guardian beschuldigd van het bewerken van zijn eigen Wikipedia-account. In 2015 werd Shapps opnieuw beschuldigd van het bewerken van pagina’s van “Tory rivalen” onder de naam “ContribsX”.

Tekst in screenshot:

GRANT SHAPPS’ WIKIPEDIA-PAGINA WERD BEWERKT OM BLUNDER BIJ TUSSENTIJDSE VERKIEZINGEN TE VERWIJDEREN
Er zijn meer details bekend over wijzigingen in de online encyclopedie vanaf computers in het kantoor van de Tory-voorzitter

Tekst in screenshot:

GRANT SHAPPS BESCHULDIGD VAN BEWERKEN WIKIPEDIA PAGINA’S VAN TORY RIVALEN
De beheerders van de online encyclopedie blokkeren een gebruikersaccount dat zou worden beheerd door een medevoorzitter van de Tory-partij of ‘iemand anders … onder zijn duidelijke leiding’.

The story didn’t hold. Wikipedia eventually investigated and concluded Shapps and ContribsX were “not linked”:

Het verhaal hield geen stand. Wikipedia onderzocht het uiteindelijk en concludeerde dat Shapps en ContribsX “niet met elkaar verbonden” waren:

Tekst in screenshot:

WIKIPEDIA: ACCOUNT IN HET MIDDELPUNT VAN DE REL ‘NIET GEKOPPELD’ AAN GRANT SHAPPS
De arbitragecommissie van de online encyclopedie zegt dat de beheerder van de site ‘geen significant bewijs’ had om het account onder de naam Contribsx te linken aan het Tory-parlementslid

Tekst in screenshot:

Wikipedia: Arbitrage / Verzoeken / Zaak / sokpop onderzoeksblok / Voorgestelde beslissing
Enz. enz.
Zaak behandelaars: Liz ( Talk) & L235 ( Talk) Scheidrechters: NativeForeigner (Talk) & LFaraone (Talk) & GorillaWarfare (Talk) & Courcelles (Talk)

Labour Party emails show that Imran Ahmed, at the time on the staff of a Labour Shadow Minister, coordinated the Shapps story with a Guardian reporter: “Randeep [Ramesh]…and I have completed our investigation into a new suspected Shapps identity – Contribsx.”

Uit e-mails van de Labourpartij blijkt dat Imran Ahmed, die op dat moment deel uitmaakte van de staf van een schaduwminister van Labour, het Shapps-verhaal coördineerde met een verslaggever van de Guardian:
“Randeep [Ramesh]…en ik hebben ons onderzoek afgerond naar een nieuwe vermoedelijke identiteit van Shapps – Contribsx.”

Tekst in screenshot:

Van: Imran Ahmed
Verzonden: 14/04/2015
Aan: Joe Carberry; xxx; Patrick Hennessy; xxx; xxx,
Betreft: Shapps – Wikipedia
Bijlagen: ContribsX Gestation.docx , Contribsx update.docx , Contribsx edits stories.docx
Joe, Paddy, xxx,
Randeep, xxx, en ik hebben ons onderzoek afgerond naar een nieuwe vermoedelijke Shapps identiteit – Contribsx, een Wikipedia editor.

“WIKIPEDIA’S CORPORATE TEAM HAVE ACCEPTED THAT THIS IS A SOCK PUPPET AFTER WE COLLABORATED” An email from Ahmed to Labour colleagues suggests advance planning not just with the Guardian but also Wikipedia, and signs that Ahmed and Labour were the sources.

“WIKIPEDIA’S BEDRIJFSTEAM HEEFT GEACCEPTEERD DAT DIT EEN SOKPOP IS NADAT WE HADDEN SAMENGEWERKT”.
Een e-mail van Ahmed aan Labour-collega’s suggereert planning vooraf, niet alleen met de Guardian maar ook met Wikipedia, en wijst erop dat Ahmed en Labour de bronnen waren.

Tekst in screenshot:

Van: Imran Ahmed
Verzonden: 14/04/2015 08:10:41
Aan: Joe Carberry; xxx; Patrick Hennessy; xxx; xxx,
Betreft: Shapps – Wikipedia
Joe, Paddy, xxx,
Randeep, xxx en ik hebben ons onderzoek naar een nieuwe vermoedelijke identiteit van Shapps afgerond – Contribsx, een Wikipedia-editor.
Shapps creëerde Contribsx nadat we jaren geleden zijn oorspronkelijke profielen als redacteur hadden blootgelegd. Een analyse van hoe hij zich ontwikkelde van het gebruik van anonieme bewerkingen (waarbij het IP-adres wordt gelogd) tot het gebruik van Contribsx is bijgevoegd. Een compendium van de updates van Contribsx is bijgevoegd.
Contribsx voegde negatief materiaal toe over Tory figuren – waaronder Crosby, Osborne, en sommige Labour figuren – Steve McCabe en Karl Turner in het bijzonder, die beiden Shapps aanvielen over How To Corp.
Een vroege analyse van zijn motivatie om elk van zijn slachtoffers aan te vallen is bijgevoegd.
Het corporate team van Wikipedia heeft aanvaard dat dit een sokpop van Shapps is nadat we hebben samengewerkt aan een analyse van IP-adressen, ISP-identificatie en bewerkingsgedrag, stijl en taalgebruik. Ze hebben ermee ingestemd om het account op initiatief van The Guardian te schorsen, zodat het samenvalt met een verhaal.
The Guardian plant voor zaterdag een verhaal zodra de berichten hierover bekend zijn. Hoe ziet het rooster er die dag uit?

“BIGGER, HARDER” Ahmed asked a colleague for advice “as a hack on how we structure this ASAP,” adding, “The story will either run as a Wiki suspends… or as a bigger, harder story on Shapps admitting to the use of the sock-puppet.”

“GROTER, HARDER” Ahmed vroeg een collega om advies “als een hack over hoe we dit zo snel mogelijk kunnen structureren,” en voegde eraan toe: “Het verhaal zal ofwel verschijnen als een Wiki schorst… of als een groter, harder verhaal over Shapps die toegeeft de sokpop te hebben gebruikt.”

Tekst in screenshot:

Shapps kan in twee stappen benaderd worden. Eerst wordt hem gevraagd of hij commentaar heeft op het verwijderen van How To Corp materiaal door een gebruiker genaamd Contribsx. Dan, terugkomend op de eerste vraag, wordt hem gevraagd of hij commentaar heeft op zijn aanvallen op Tory en Labour parlementsleden. Paddy, ik wil graag je advies als hacker over hoe we dit zo snel mogelijk kunnen structureren – bel me om dit te bespreken.
Het verhaal zal ofwel verschijnen als een ‘Wiki schorst op verdenking van sokpop verhaal’ of als een groter, harder verhaal over Shapps die toegeeft een sokpop te gebruiken. Er is geen verdere verificatie die ik gemakkelijk kan doen, hoewel we zouden moeten bespreken wat we aan een zondag zouden kunnen geven.
Ik stel voor om donderdag een vergadering te beleggen om te bespreken waar we staan, waarna Nikita en ik vrijdag aanwezig zullen zijn om actie te ondernemen. We hebben vrijdag een bureau nodig.
Tot die tijd lijken xxx en ik dakloos te zijn, verstoten als we waren door de herbergier xxx en zwervend door de woestijnen van de onverschilligheid van de Labour Party als Jozef, Maria en hun perfecte kind dat ons probeert te redden van het kwaad van een Tory-regering, de kleine baby WikiJezus.
Imran

“DON’T STATE AS FACT HE MADE THE WIKI ALTERATIONS” Email from a former Labour Deputy Press Director shows care to avoid arguments of fact. “Stick to ‘accusations’ and ‘claims,'” he wrote, adding, “If it comes to a choice between indignation and mockery, choose mockery.”

“BEWEER NIET ALS FEIT DAT HIJ DE WIKI-WIJZIGINGEN HEEFT GEMAAKT”. Een e-mail van een voormalig plaatsvervangend persdirecteur van Labour laat zien dat het belangrijk is om feitelijke argumenten te vermijden. “Blijf bij ‘beschuldigingen’ en ‘beweringen’,” schreef hij, eraan toevoegend: “Als het gaat om een keuze tussen verontwaardiging en spot, kies dan spot.”

Tekst in screenshot:

Van: Patrick Hennessy
Verzonden: 22 april 2015 12:14
Onderwerp: Re: Lokale Shapps
Ja natuurlijk… ik zou drie dingen adviseren
1. Ze moeten zich hier zo dicht mogelijk bij houden (van Ashworth)
Jon Ashworth, Labour’s schaduwminister van Cabinet Office, zei naar aanleiding van berichten in de Guardian dat Grant Shapps de Wikipedia-pagina’s van Tory-collega’s heeft bewerkt:
“Grant Shapps en de wanhopige campagne van de Conservatieve Partij worden met het uur gênanter, waarbij de steeds schriller wordende ontkenningen van Shapps de zaak alleen maar erger maken.
“David Cameron ziet er steeds zwakker uit, hij geeft niet openlijk zijn volledige steun aan zijn eigen voorzitter, terwijl hij hem privé een campagne laat voeren die er steeds wanhopiger uitziet en ons land in gevaar brengt in een cynische poging om zich vast te klampen aan de macht.
“Het wordt steeds duidelijker dat de keuze bij deze verkiezingen gaat tussen een falende Tory-partij met een wanhopige campagne en het betere plan van Labour voor werkende mensen.”
2. Als het gaat om een keuze tussen verontwaardiging en spot, kies dan spot.
3. Houd het bij “beschuldigingen” en “beweringen” – zeg niet als feit dat hij de Wiki-wijzigingen heeft aangebracht.

In an episode dubbed “Brickgate,” supporters of @jeremycorbyn were accused of throwing a brick through the office window of centrist MP Angela Eagle, and of making homophobic statements toward her. Emails show involvement of Ahmed and Labour with this story as well.

In een aflevering die “Brickgate” werd genoemd, werden aanhangers van @jeremycorbyn ervan beschuldigd een baksteen door het kantoorraam van het centrumlid Angela Eagle te hebben gegooid en homofobe uitspraken tegen haar te hebben gedaan. Uit e-mails blijkt dat Ahmed en Labour ook bij dit verhaal betrokken waren.

Tekst in screenshot:

THE GUARDIAN
ANGELA EAGLE ONTVING HONDERDEN HOMOFOBE BERICHTEN VAN LABOUR-LEDEN
Partijonderzoek wijst ook uit dat de baksteen die door het kantoorraam werd gegooid waarschijnlijk verband hield met haar uitdaging van het leiderschap van Jeremy Corbyn

 

Tekst in screenshot:

ECHO
Nieuws Liverpool Angela Eagle
KANTOOR VAN ANGELA EAGLE’S KIESDISTRICT AANGEVALLEN TERWIJL LABOUR-CRISIS ZICH VERDIEPT: HERLEZEN
Kantoor parlementslid Wallasey met bakstenen bekogeld op dag nadat ze uitdaging aan Jeremy Corbyn lanceerde
Door Liam Murphy UPDATED 16:05, 12 JUL 2016

After claiming to have come under withering bigoted abuse by Corbyn supporters, one email from Eagle suggests that an offhand mention that Corbyn was married might be a “heteronormative slight”:

Na de bewering dat Corbyn-aanhangers haar keihard hebben uitgescholden, suggereert een e-mail van Eagle dat een terloopse vermelding dat Corbyn getrouwd is een “heteronormatieve belediging” zou kunnen zijn:

Tekst in screenshot:

Van: EAGLE, Angela
Verzonden: 22 juli 2016 16:36
Aan: Katherine Buckingham
Betreft: AE misbruik
“Jeremy is getrouwd”
Is dat een heteronormatieve belediging?
Met vriendelijke groet,
Kantoor van Angela Eagle MP

When a local blogger with limited circulation published Ahmed’s picture, Ahmed complained that amid the “febrile atmosphere” around the case, the picture “puts me at risk.”

Toen een lokale blogger met een beperkte oplage een foto van Ahmed publiceerde, klaagde Ahmed dat te midden van de “koortsachtige sfeer” rond de zaak, de foto “mij in gevaar brengt”.

Tekst in screenshot:

Van: Imran Ahmed
Verzonden: 12 november 2016 22:49
Aan: Katherine Buckingham
Subject: Fwd: Paul Cardin
Beste Kat,
Paul Cardin, die blogt op “Wirral In It Together”, heeft dit onlangs getweet.
<link>
Het is een foto van mij met valse informatie, bedoeld om degenen die denken dat de baksteen is verzonnen, te laten denken dat ik het heb verzonnen. Gezien de koortsachtige sfeer rond het gebroken raam, brengt dit mij in gevaar.
Het is ook niet waar.
Ik heb die dag na 13.00 uur een persbericht verstuurd met een korte verklaring. Ik stuurde het omdat ik overspoeld werd met telefoontjes. De verklaring was erg kort en gaf de basisfeiten.
De baksteen werd echter voor het eerst genoemd door journalisten, waaronder degenen die ter plaatse waren.

Ahmed, whose CCDH says it’s “straight out of the authoritarian playbook” to “silence anyone who criticizes,” asked Party officials if they’d “take action” against his critics. One critic’s “bullying” offense? Asking Ahmed if he was the source in the brick story.

Ahmed, wiens CCDH zegt dat het “rechtstreeks uit het autoritaire draaiboek” komt om “iedereen die kritiek heeft het zwijgen op te leggen”, vroeg partijfunctionarissen of ze “actie zouden ondernemen” tegen zijn critici. De “intimiderende” overtreding van een criticus? Ahmed vragen of hij de bron was in het baksteenverhaal.

Tekst in screenshot:

Het onderzoek van het Center for Countering Digital Hate toont aan dat haat en desinformatie zich als een lopend vuurtje verspreiden op Twitter/X onder Musk’s bewind, en zijn rechtszaak is een directe poging om die inspanningen het zwijgen op te leggen. Het komt rechtstreeks uit het autoritaire draaiboek – hij laat nu zien dat hij nergens voor terugdeinst om iedereen het zwijgen op te leggen die hem bekritiseert om zijn eigen beslissingen en daden.

Tekst in screenshot:

Er staat een zin in die luidt:
Paul Davies – een enorm populair figuur in de lokale partij en gedoodverfde favoriet om Angela Eagle te vervangen als kandidaat en vervolgens parlementslid als hij niet op deze manier genaaid zou worden – heeft een e-mail gestuurd naar supporters en vrienden in de CLP.
Dit maakt allemaal deel uit van een gecoördineerd patroon van pesterijen, via Tweeters als Sarah Henney (Wallasey CLP) en bloggers als Paul Cardin (voor zover ik weet geen lid) en Steve Walker.
Overweegt de partij actie te ondernemen tegen deze individuen? Ik moet opmerken dat sommige uitspraken in hun blogs en tweets duidelijk lasterlijk zijn.
Imran

Tekst in screenshot:

VMrralInltTogether @Wirral In_lt 5h
@lmi Ahmed
@ewenmacaskill suggereerde dat u de bron was van de “baksteen die een ruit brak”. Is dit waar? Was u het? @fitzy_blue
Imran Ahmed @lmi Ahmed 5h
@Wirral_ln lt @ewenmacaskill @fitzy_blue: De wet van smaad is dat het herhalen van een leugen u niet vrijpleit. Wat is uw naam?
WhrrallnltTogether 4h
@lmi Ahmed @ewenmacaskill @fitzy blue: Paul Cardin. Gelieve in deze zin te reageren & te bevestigen dat u de raadselachtige “woordvoerder” bent waarnaar op 12 juli werd verwezen?

When independent reporters showed that “Brickgate” was based on dubious evidence, Ahmed fumed that critics were “picking up considerable steam in ‘conspiracy theory’ channels” – ironic, since “Brickgate” was the conspiracy theory.

Toen onafhankelijke verslaggevers aantoonden dat “Brickgate” gebaseerd was op dubieus bewijsmateriaal, foeterde Ahmed dat de kritiek “behoorlijk populair werd in de kanalen voor ‘samenzweringstheorieën'” – ironisch, gezien het feit dat “Brickgate” de samenzweringstheorie was.

Tekst in screenshot:

Dit is allemaal een escalatie van de situatie, bedoeld om het personeel aan te vallen. Ik vind het verontrustend omdat het niet waar is en ik geen manier heb om het te weerleggen zonder verwikkeld te raken in een openbare ruzie – en dat is precies wat mij geleerd is te vermijden als medewerker achter de schermen. Het feit dat ze zich op deze manier op personeel richten gaat over de schreef. Als je denkt dat het de moeite waard is om mijn vakbond UNITE op de hoogte te stellen, dan zal ik dat doen.
Ter info: het ITV-rapport over Paul Davies, Kath Miller en Kathy Runswick wordt gebruikt door degenen die de incidenten in het NEC-rapport ontkennen om te beweren dat ze in feite gelijk hadden. Het feit dat een grote zender hen aandacht gaf, wordt gebruikt om de beweerde waarheid achter hun uitspraken te rechtvaardigen. Dit wordt behoorlijk populair op de online “samenzweringstheorie”-kanalen en is zeker een probleem aan het worden.
Het beste,
Imran Ahmed

The CCDH is a prominent character in the #TwitterFiles, often seen kick-starting campaigns accusing various individuals and groups of bigotry on dubious evidence, often in close partnership with media:

De CCDH is een prominent element in de #TwitterFiles, vaak te zien bij het opstarten van campagnes die verschillende individuen en groepen beschuldigen van onverdraagzaamheid op basis van dubieus bewijs, vaak in nauwe samenwerking met de media:

Tekst in screenshot

———- Doorgestuurd bericht —- –
Van: @ft.com
Datum: Dinsdag 23 maart 2021 om 19:28 uur
Betreft: FT query re: vaccin misinfo superspreaders
Aan: @twitter.com
cc: @twitter.com, Pers “press@twitter.com
Hoi
Ik hoop dat het goed met je gaat. In een rapport dat onder embargo staat voor morgen, dringt het Center for Countering Digital Hate er bij Twitter en andere platforms (Facebook, Google) op aan om de accounts van twaalf mensen te bannen waarvan is vastgesteld dat ze verantwoordelijk zijn voor ongeveer twee derde van de online anti-vaccin inhoud – hieronder opgesomd.
De CCDH heeft gezegd dat de platforms, door dit niet te doen, hun beleid niet handhaven.
Heeft Twitter commentaar? Voldoen deze accounts niet aan de criteria om verboden te worden onder jullie nieuwe strike systeem?
Ik verwelkom alle reacties aan het eind van de dag. Groeten, Hannah

Tekst in screenshot:

Doorgestuurd bericht
Van: @npr.org
Datum: Tue, May 11, 2021 om 11:05 PM
Betreft: NPR verhaal over verkeerde informatie over vaccins
Aan: @twitter.com
Hallo allemaal,
Ik werk aan een verhaal over de “Disinformation Dozen” accounts die zijn geïdentificeerd door CCDH – ik bekijk wie het zijn en wat voor berichten ze delen op sociale media en hun eigen websites.
Mijn verhaal gaat ook over de druk op Twitter om agressiever tegen hen op te treden en waarom zelfs nu het bedrijf zijn regels tegen schadelijke gezondheidsmisleiding heeft aangescherpt, veel van deze accounts nog steeds actief zijn. (Ik leg deze vragen ook voor aan Facebook).

In one instance, a Twitter official asked to have a series of tweets actioned within 30 minutes. Posts included an anodyne @RobertKennedyJr statement about “transparency” and “robust science,” and a joke tweet about a Krispy Kreme promotion:

In één geval vroeg een Twitter-medewerker om binnen 30 minuten actie te ondernemen voor een reeks tweets. De berichten waren onder andere een onbeduidende @RobertKennedyJr verklaring over “transparantie” en “robuuste wetenschap” en een grappige tweet over een Krispy Kreme promotie:

Tekst in screenshot:

Van: @twitter.com
Onderwerp: (Intentie tot Actie) Desinformatie Dozijn
Datum: 31 maart 2021 om 8:33:06 PM EDT
Aan: covid 19-misinfo-inform “covid19-misinfo-inform@twitter.com, GETSupport “getsupport@twitter.com”
Hallo allemaal,
Het COVID-19 misinfo handhavingsteam is van plan actie te ondernemen op een handvol accounts die naar voren zijn gekomen in het CCDH rapport, “The Disinformation Dozen: Why Platforms Must Act on Twelve Leading Online Anti-Vaxxers”. Dit rapport werd uitgebracht voorafgaand aan de hoorzitting over “Disinformation Nation: De rol van sociale media in het bevorderen van extremisme en desinformatie”.
Het Sl-Misinfo team heeft een diepgaande beoordeling van deze accounts uitgevoerd. Hoewel geen van de 12 accounts in aanmerking komt voor permanente schorsing onder het COVID-19 Misinformatiebeleid, hebben we verschillende schendingen van het COVID-19 Misinformatiebeleid op meerdere accounts gevonden. Los daarvan zijn we van plan om een van de accounts op de lijst, @CancerTruthNews, permanent te schorsen wegens misbruik van meerdere accounts.
@GET – als er na 30 minuten geen bezwaren zijn, kun je dan actie ondernemen op de volgende Tweets op basis van de tabel hieronder? Voel je vrij om contact op te nemen als je vragen hebt.
Hartelijk dank,
Brian

Tekst in screenshot:

Erin Elizabeth Gezondheidsonzinnieuws
@ongezondewaarheid
Beste iedereen. Als je de prik hebt gekregen en bent overleden, maak je dan geen zorgen. Het is gewoon het vakzeen dat werkt 🙂

Tekst in screenshot:

Tweet Dr. Sherri Tenpenny @BusyDrT
Degenen die kiezen voor de gratis donut per dag zijn dezelfde mensen die vaccinatiekaarten bij zich zullen dragen als bewijs dat ze recht hebben op het gratis namaak voedsel. De rest van ons zal in de echte wereld bezig zijn met een goede gezondheid en genieten van onze vrijheden – mogelijk in de sportschool.

reclame: Krispy Kreme geeft je dit jaar elke dag een gratis donut – als je gevaccineerd bent.

Tweet Ian Smith @iansmithfitness
In het licht van @krispykreme die gratis donuts geeft voor het krijgen van de CVD-prik, geven wij hier bij @TheAtilisGym gratis lidmaatschappen aan iedereen die zich niet laat vaccineren. Wij geloven in gezondheid – de echte manier – beweging, goede voeding, veel vitamine D, zink en een omgeving om te ontstressen.

Holden’s research and documents show the CCDH began as the activist arm of the Labour faction backing Sir Keir Starmer, a man the @TheTimes describes as “destined” to be Britain’s next Prime Minister:

Holdens onderzoek en documenten laten zien dat de CCDH begon als de activistische tak van de Labour-factie die Sir Keir Starmer steunt, een man die volgens @TheTimes “voorbestemd” is om de volgende premier van Groot-Brittannië te worden:

Tekst in screenshot:

THE SUNDAYTIMES
ONDERZOEK
De geheimzinnige goeroe die Keir Starmer’s pad naar de macht uitstippelde met zwart geld
Morgan McSweeney, 46, besteedde een groot deel van de regeerperiode van Jeremy Corbyn aan onderzoek naar hoe gematigden de controle over Labour zouden kunnen heroveren en het in een regeringspartij zouden kunnen veranderen – maar verzuimde de donaties op te geven die daarvoor betaalden.
Wat volgde was een van de meest succesvolle politieke allianties in de recente geschiedenis van de partij. In de leiderschapsstrijd na de verkiezingsnederlaag van Corbyn in 2019 benoemde Starmer McSweeney tot zijn campagnemanager. Vandaag de dag staat Starmer, 61, consequent voor in de peilingen en lijkt hij voorbestemd voor Downing Street. McSweeney, 46, heeft de leiding over de campagne voor de algemene verkiezingen van de partij en blijft zijn naaste adviseur. Labour Together is uit de schaduw gekomen als de “beleidswinkel” van de partij die de ideeën genereert voor het volgende manifest.

Future document releases in this series will detail the rise of CCDH, its links to Labour Together, the construction of the campaign to tie @JeremyCorbyn to antisemitism, and the honing of its guilt-by-accusation method, among other things.

Toekomstige documenten in deze serie zullen onder andere de opkomst van CCDH, de banden met Labour Together, de opbouw van de campagne om @JeremyCorbyn aan antisemitisme te linken en de verfijning van de schuld-door-beschuldiging methode in detail beschrijven.

Tekst in screenshot:

– Door Labour Together op te richten, legde ik de basis voor het promoten van kandidaten om het antisemitisme te bestrijden dat onder het leiderschap van Jeremy Corbyn de kop opstak.
– En via Labour Together heb ik de Campaign to Counter Online Hate opgezet, die de financiering stopzette van politieke websites en sociale mediagroepen die antisemitisme propageren.

More on this story at Racket.News at open.substack.com/pub/taibbi/p/t Research conducted in advance of Holden’s book, “Keir Starmer, Labour Together, and the Crisis of British Democracy”:

Meer over dit verhaal op http://Racket.News op https://open.substack.com/pub/taibbi/p/the-uk-files-a-history-of-the-center?r=5mz1&utm_campaign=post&utm_medium=web Onderzoek uitgevoerd voorafgaand aan Holdens boek “Keir Starmer, Labour Together, and the Crisis of British Democracy”:

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.