Deze aflevering van de TwitterFiles gaat over de druk van de Biden regering op Twitter om Robert F. Kennedy junior – presidentskandidaat voor de Democraten en rivaal van Biden – te censureren.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de TwitterFiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Links ziet u de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles Extra RFK jr. edition

Gepubliceerd op 21 juli 2023 door Andrew Lowenthal

TWITTERFILES – RFK, Jr. edition

TWITTERFILES – RFK, Jr. editie

Democratic presidential candidate Robert F. Kennedy, Jr. testified in the House Weaponization of Government Hearing yesterday. Committee Democrats attacked in a bloodthirsty scene reminiscent of 28 Days Later or World War Z

De democratische presidentskandidaat Robert F. Kennedy, Jr. getuigde gisteren* in de hoorzitting van de commissie Weaponization of Government* van het Huis van Afgevaardigden. Commissieleden van de Democraten vielen hem bloeddorstig aan op een manier die doet denken aan 28 Days Later of World War Z*.

*1: 20 juli 2023
*2: betreffende manipulatie van democratische processen en instituties door de overheid
*3: 2 horrorfilms

Foto van Robert F. Kennedy Jr. tijdens zijn getuigenis in de hoorzitting van het Huis van Afgevaardigden

Committee chair Jim Jordan kicked off the proceedings by reading off a letter from the Biden White House about an RFK tweet, asking Twitter “if we can get moving on the process of having it removed ASAP”:

Commissievoorzitter Jim Jordan trapte de hoorzitting af door een brief van het Witte Huis van Biden voor te lezen over een RFK-tweet. Het Witte Huis vroeg “of we verder kunnen gaan met het proces om de Tweet ZSM te laten verwijderen”:

Tekst in screenshot:

Van: xxx
Verzonden: 23-1-2021 01:08:36
Aan: Humphrey, Clarke EOP/WHO
cc: Flaherty, Robert EOP/WHO
Onderwerp: [EXTERN] Re: Verkeerde informatie over Hank Aaron melden
Bedankt. We hebben dit onlangs opgeschaald.
Op vrijdag 22 januari 2021 om 20:05 Humphrey, Clarke EOP/WHO:
Hé mensen —
Ik wilde de onderstaande tweet melden; ik vraag me af of we het proces kunnen starten om deze zo snel mogelijk te laten verwijderen.
https://twitter.com/RobertKennedyJr/status/1352748139665645569. 
En als we dan kunnen letten op soortgelijke tweets, zou dat geweldig zijn.
Bedankt!
Clarke

That letter from White House aide Clarke Humphrey was sent at 8:05 p.m. on January 21, 2021, a day after Biden’s inauguration. In the Twitter Files, we found a similar letter sent five minutes later:

Het bericht van Clarke Humphrey, assistent van het Witte Huis, werd 21 januari 2021 om 20.05 uur verzonden, een dag na de inauguratie van Biden. In de TwitterFiles vonden we een soortgelijk bericht dat vijf minuten later werd verzonden:

Tekst in screenshot:

om 20:10 uur
op zoek naar deze Tweet van Robert F. Kennedy Jr

Twitter processed a request, sent via a law firm, from Hawaii’s Democratic Senator Brian Schatz. Neither Schatz’s office nor the law firm has commented:

Twitter heeft een (via een advocatenkantoor verzonden) verzoek van de democratische senator Brian Schatz uit Hawaï verwerkt. Noch het kantoor van Schatz, noch het advocatenkantoor heeft gereageerd (op ons verzoek daartoe):

Tekst in screenshot:

Van: Amy Murphy
Aan: GETSupport, USPolicyTeam
Onderwerp: Fwd: Sen Schatz vraagt om verwijdering van deze Tweet van Robert F. Kennedy Jr
Datum: vr, 22 jan 2021 20:15:11 -0500 (23/01/21 02:15:11)
Hallo team, kunnen jullie deze tweet bekijken in het licht van ons covid-beleid?
Doorgestuurd bericht
Van: xxx
Datum: vr 22 jan. 2021 om 20:10 uur
Onderwerp: Sen Schatz vraagt om verwijdering van deze Tweet van Robert F. Kennedy Jr
Aan: Lauren Culbertson, Amy Murphy
Robert F.Kennedy Jr
@RobertKennedyJr
De tragische dood van #HankAaron maakt deel uit van een golf van verdachte sterfgevallen onder ouderen, kort na toediening van #COVID #vaccins. Hij ontving het #Moderna-vaccin op 5 januari om andere zwarte Amerikanen te inspireren om het vaccin te ontvangen.
#TheDefender

There is a lot of traffic about RFK, Jr. in the Twitter Files, much of it involving the Center for Countering Digital Hate, which mobilized 12 Attorneys General to remove him as one of the “Disinformation Dozen”:

Er is veel berichtenverkeer over RFK, Jr. in de Twitter-bestanden, vaak met betrekking tot het Center for Countering Digital Hate, dat 12 procureurs-generaal mobiliseerde om hem te verwijderen als één van het “Desinformatie Dozijn”:

Tekst in screenshot:

WILLEM TONG
PROCUREUR-GENERAAL
KANTOOR VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL CONNECTICUT
24 maart 2021
Aan: Jack Dorsey, Mark Zuckerberg
Onderwerp: Desinformatie over vaccins
Geachte heren Dorsey en Zuckerberg:
Als procureurs-generaal die zich inzetten voor de bescherming van de veiligheid en het welzijn van de inwoners van onze staten, schrijven we om onze bezorgdheid te uiten over het gebruik van uw platforms om frauduleuze informatie over coronavirusvaccins te verspreiden en om uw medewerking te vragen bij het beperken van de verspreiding van dergelijke informatie. De mensen en groepen die onwaarheden verspreiden en Amerikanen misleiden over de veiligheid van coronavirusvaccins, bedreigen de gezondheid van onze gemeenschappen, vertragen de voortgang bij het beschermen van onze inwoners tegen het virus en ondermijnen het economisch herstel in onze staten.
Nu er veilige en effectieve vaccins beschikbaar komen, is het einde van deze pandemie in zicht. Dit einde hangt echter af van de brede acceptatie van deze vaccins als veilig en effectief. Helaas heeft desinformatie die via jullie platforms wordt verspreid, de terughoudendheid tegenover vaccins vergroot, wat het economisch herstel zal vertragen en, wat nog belangrijker is, uiteindelijk zal leiden tot nog meer onnodige sterfgevallen. Een kleine groep individuen gebruikt uw platforms om de gevaren van COVID-19 te bagatelliseren en verkeerde informatie over de veiligheid van vaccins te verspreiden. Deze personen missen medische expertise en worden vaak gemotiveerd door financiële belangen. Volgens een recent rapport van het Center for Countering Digital Hate bereiken zogenaamde “anti-vaxxer”-accounts op Facebook, YouTube, Instagram en Twitter meer dan 59 miljoen volgers. “Anti-vaxxers” gebruiken sociale media om zich te richten op mensen van kleur en in het bijzonder op zwarte Amerikanen, leden van gemeenschappen die de ergste gezondheidseffecten van het virus hebben geleden en waarvan de vaccinatiegraad achterblijft.

Tekst in screenshot:

Gezien de afhankelijkheid van “anti-vaxxers” van uw platforms, bevindt u zich in een unieke positie om de verspreiding van desinformatie over coronavirusvaccins te voorkomen die een directe bedreiging vormt voor de gezondheid en veiligheid van miljoenen Amerikanen in onze staten, en die onze weg naar herstel zal verlengen.
De bijgewerkte gemeenschapsrichtlijnen die u heeft opgesteld om de verspreiding van desinformatie over vaccins te voorkomen, lijken een stap in de goede richting. Het is echter duidelijk dat Facebook onvoldoende actie heeft ondernomen om schendingen te identificeren en deze richtlijnen te handhaven door desinformatie te verwijderen en te labelen en recidivisten te verwijderen. Als gevolg hiervan blijft desinformatie over vaccins zich verspreiden op uw platforms, wat in strijd is met uw richtlijnen.
– Twitter en Facebook moeten de accounts van prominente “anti-vaxxers” die herhaaldelijk de servicevoorwaarden van het bedrijf hebben geschonden, nog van al hun platforms verwijderen. Onderzoeksgroepen voor digitale media schatten dat sinds 10 maart 12 persoonlijke accounts van “anti-vaxxers” en aan hen gelieerde organisaties, groepen en websites verantwoordelijk waren voor 65% van de openbare anti-vaccinatie-inhoud op Facebook, Instagram en Twitter.
– Facebook is er niet in geslaagd om consequent informatielabels en pop-ups toe te passen op Facebook-pagina’s en groepen die vaccins of COVID-19 bespreken. Zo verzuimde het bedrijf waarschuwingslabels aan te brengen op tientallen Facebook-groepen die ‘anti-vaxxer’ Larry Cook voor zijn volgers had gemaakt. Tegelijkertijd heeft het bedrijf ten onrechte pro-vaccinatiepagina’s en -inhoud gemarkeerd op een manier die de pro-vaccinatie-inspanningen voor openbaar onderwijs heeft ondermijnd.
– Facebook heeft anti-vaxxers toegestaan om het beleid te omzeilen van het verwijderen van desinformatie die gezondheidsexperts hebben ontkracht, door niet te voorkomen dat ze video- en streamingtools zoals Facebook Live en sites zoals Bitchute, Rumble en Brighteon gebruiken om detectie te omzeilen.
We roepen u op om onmiddellijk stappen te ondernemen om de richtlijnen van uw bedrijf tegen verkeerde informatie over vaccins volledig te handhaven. Door frauduleuze informatie over coronavirusvaccins effectief uit te roeien, kunt u onnodige ziekte en dood voorkomen en onze weg naar herstel bespoedigen.
Hoogachtend,
WILLEM TONG, procureur-generaal van Connecticut

In a published weekly bulletin, the VP once noted “This week’s top COVID-19 related post from a recurring anti-vax influencer on Facebook” was an RFK article “that denounces the pay packages earned by Big Pharma CEOs.”

In een gepubliceerd wekelijks bulletin merkte de vice-president ooit op: “De belangrijkste COVID-19-gerelateerde post van deze week van een terugkerende anti-vax-influencer op Facebook” was een RFK-artikel “dat de beloningspakketten aan de kaak stelt die worden toegekend aan CEO’s van Big Pharma.”

Tekst in screenshot:

Belangrijkste statistieken
Hier contextualiseren we de bovenstaande narratieven door de mate van betrokkenheid bij andere berichten van deze week te onderzoeken.

  • De belangrijkste COVID-19-gerelateerde Facebook-post met het woord ‘vaccin’ deze week, gedeeld door een Filippino meme-account, was een parodische meme die seksuele insinuaties gebruikte om het vaccin te promoten. De post ontving 143,5.000 interacties (135.000 reacties, 4.400 reacties, 4.100 shares).
  • De belangrijkste COVID-19-gerelateerde Instagram post van deze week met het woord “vaccin” is van de 19-jarige Iers-Canadese actrice Amybeth McNulty, die pronkt met haar recente vaccinatie-injectie. Het bericht heeft 709,700 likes ontvangen.
  • De belangrijkste COVID-19-gerelateerde post van deze week met het woord “vaccin” op Reddit rapporteert over de vaccinloterij die is aangekondigd door de gouverneur van Ohio, Mike DeWine. De post heeft 59,500 stemmen ontvangen.
  • De belangrijkste COVID-19-gerelateerde post van deze week van een terugkerende anti-vax-influencer op Facebook was van Robert Kennedy Jr., een milieuadvocaat en pleitbezorger, die een artikel deelde waarin de beloningspakketten van CEO’s van Big Pharma aan de kaak werden gesteld. De post ontving 1.055 interacties, waaronder 729 reacties en 244 deelacties.
  • De belangrijkste COVID-19-gerelateerde tweet van deze week van een terugkerende anti-vax-influencer op Twitter was van Alex Berenson, een rechtse influencer. De Tweet is een antwoord aan auteur Jill Filipovic en is verzet zich juridische en beleidsredenen tegen vaccinpaspoorten. De Tweet werd 1.097 keer geretweet en kreeg 4,8k likes.

Tekst in screenshot:

Robert F. Kennedy, Jr
12 mei 2021
CEO’s van Big Pharma verdienen miljoenen aan COVID-vaccins, wat vragen oproept over enorme beloningspakketten, twijfelachtige aandelenverkopen en de grote winsten, die door de belastingbetaler gefinancierd worden. #TheDefender 
CHILDRENHEALTHDEFENSE.ORG
Terwijl COVID-vaccins recordwinsten opleveren, worden CEO’s ultrarijk door enorme beloningspakketten, twijfelachtige aandelenverkopen …

Kennedy Campaign manager Dennis Kucinich said they weren’t surprised by the White House, but were surprised by Schatz, who “has to know this kind of action is not reflective of the Aloha spirit of the state he represents.”

Kennedy-campagneleider Dennis Kucinich zei dat ze niet verrast waren door het Witte Huis, maar wel door Schatz, die “moet weten dat dit soort acties geen weerspiegeling zijn van de Aloha-geest van de staat die hij vertegenwoordigt.”

For more emails, tweets, and other RFK-related communications, read Racket.News : racket.news/p/twitter-file with thanks to @mtaibbi

Voor meer e-mails, tweets en andere RFK-gerelateerde communicatie, lees Racket.News (link) met dank aan @mtaibbi

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.