Dit is de tweeëntwintigste aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de tweeëntwintigste aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 22 Tucker Carlson

Gepubliceerd op 28 april 2023 door Paul D. Thacker

1. Why did Twitter censor Tucker Carlson? Better yet, who helped Twitter do that? #TuckerTwitterFiles

Waarom censureerde Twitter Tucker Carlson? Beter nog, wie hielp Twitter daarbij? #TuckerTwitterFiles

While reading an endless sea of #TwitterFiles, one request to censor alleged “Covid misinformation” stood out: Tucker Carlson.

Tucker is now in the news after Fox announced his departure.

Tijdens het lezen van een eindeloze zee van #TwitterFiles viel één censuurverzoek voor  vermeende “Covid-desinformatie” op: Tucker Carlson.

Tucker is nu in het nieuws nadat Fox zijn vertrek aankondigde.

A Twitter employee emailed colleagues in June 2021 to inquire if a Tucker Carlson op-ed for @FoxNewsOpinion should be flagged for COVID-19 “misinformation.”

Een Twitter-medewerker e-mailde collega’s in juni 2021 met de vraag of een opiniestuk van Tucker Carlson voor @FoxNewsOpinion moest worden gemarkeerd wegens “desinformatie” over COVID-19.

Tekst in screenshot:

Op donderdag 24 juni 2021 om 10:10 schreef Elizabeth Busby:
Hoi team –
Ik wilde even checken of links naar dit opiniestuk van Tucker Carlson, een prominente tv-persoonlijkheid, in strijd zijn met ons COVID-19-beleid inzake misleidende informatie, en in aanmerking komen voor handhaving op grond van ons URL-beleid. We hebben enkele Tweets gezien met de link, zoals deze, en sommige die tegenspraak bevatten, zoals deze.
‘Fox News – Carlson: Het COVID-vaccin is gevaarlijk voor kinderen, Big Tech wil niet dat je dat weet’
FYSA (For Your Situational Awareness / Voor Jouw Achtergrondinformatie), in het verleden hebben we de onderstaande tekst gedeeld als ons werd gevraagd naar links naar sites die desinformatie over COVID-19 bevatten: ‘We treden op tegen websites van derden (URL’s) die ons beleid zouden schenden als hun inhoud rechtstreeks op Twitter zou worden geplaatst. We eisen ofwel verwijdering van de Tweet of een waarschuwing. Wanneer we waarschuwingen toepassen op URL’s, moeten mensen die via Twitter toegang proberen te krijgen tot de website, door de waarschuwing klikken voordat ze de website openen.’
Gezien de zichtbaarheid van Tucker, verwachten we dat er enige belangstelling van de pers zal zijn, ongeacht het resultaat van de handhaving.
Hartelijk bedankt,
Elisabeth
Elisabeth Busby
Twitter-communicatie

Twitter then punished Tucker Carlson for this op-ed. Tucker actually cited the World Health Organisation’s own website which stated that the WHO was NOT recommending children get the COVID vax.

Twitter strafte vervolgens Tucker Carlson voor deze opinie. Tucker citeerde in feite de eigen website van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarop stond dat de WHO NIET aanraadde dat kinderen het COVID-vaccin zouden krijgen.

Tekst in screenshot:

OPINIE • Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 23:33 uur EDT
Tucker Carlson: Het COVID-vaccin is gevaarlijk voor kinderen, Big Tech wil niet dat je dat weet.
Zelfs het plaatsen van WHO-richtlijnen kan ervoor zorgen dat u wordt gecensureerd
Door Tucker Carlson | Fox News

When I looked back at the WHO website, I found they stealth edited their page to remove this passage stating they did not recommend kids get vaccinated.

Toen ik terug keek op de website van de WHO, ontdekte ik dat ze stiekem hun pagina hadden bewerkt om de passage te verwijderen waarin stond dat ze niet aanraadden om kinderen te laten vaccineren.

Tekst in screenshot:

Kinderen mogen voorlopig niet gevaccineerd worden.
Er is nog onvoldoende bewijs over het gebruik van vaccins tegen COVID-19 bij kinderen om aanbevelingen te kunnen doen om kinderen te vaccineren tegen COVID-19. Kinderen en adolescenten hebben over het algemeen een milder ziekteverloop in vergelijking met volwassenen. Kinderen moeten echter wel de aanbevolen kindervaccinaties blijven krijgen.

After Twitter began reviewing Tucker’s op-ed for alleged COVID-19 misinformation, an employee emailed that they would take action by “labelling any tweets linking the article.” #TwitterFiles

Nadat Twitter begon met het beoordelen van Tuckers opiniestuk wegens vermeende desinformatie over COVID-19, e-mailde een medewerker dat ze actie zouden ondernemen door “alle tweets te labelen die naar het artikel linken”. #TwitterFiles

Tekst in screenshot:

Op donderdag 24 juni 2021 om 14:06 schreef Brian Clarke:
Hallo Elizabeth,
Bedankt voor het contact opnemen. Na beoordeling gaan we verder met het labelen van alle Tweets die linken naar het artikel dat we ontdekten dat beweert dat de WHO het vaccin gevaarlijk acht voor kinderen.
Alleen intern
Het artikel heeft geen noemenswaardige aandacht gekregen en is tot op heden niet getweet door het FoxNews-account of het account van Tucker Carlson. Aangezien het verhaal van dit artikel verband houdt met “big tech censuur”, wil ik er rekening mee houden dat het ondernemen van actie op URL-niveau ertoe kan leiden dat dit specifieke artikel meer aandacht krijgt, in plaats van de schade die ermee gepaard gaat te verminderen. We houden alle lopende discussies met betrekking tot het artikel in de gaten en als het aanslaat, zullen we het opnieuw beoordelen volgens onze URL-richtlijnen.
Houd ons op de hoogte van eventuele interesse in dit artikel.
Brian
Op donderdag 24 juni 2021 om 10:10 schreef Elizabeth Busby:
<citaat van hierboven weergegeven mail van Elizabeth>:
Hoi team –
Ik wilde even checken of links naar dit opiniestuk van Tucker Carlson, een prominente tv-persoonlijkheid, in strijd zijn met ons COVID-19-beleid inzake misleidende informatie en in aanmerking komen voor handhaving op grond van ons URL-beleid. We hebben enkele Tweets gezien met de link, zoals deze, en enkele die tegenspraak bevatten, zoals deze.
‘Fox News – Carlson: Het COVID-vaccin is gevaarlijk voor kinderen, Big Tech wil niet dat je dat weet’

Twitter officials also discussed looping in top Twitter execs, such as the general counsel, due to the “political risks” associated with such actions.

Twitter-functionarissen bespraken ook om hogere Twitter-functionarissen hierin te betrekken, zoals Juridische Zaken, vanwege de “politieke risico’s” die aan dergelijke acties zijn verbonden.

Yoel Roth agreed with this approach to “escalate.”

Yoel Roth was het eens met deze aanpak om ‘op te schalen’.

Tekst in screenshot:

Van: Lauren Culbertson
Betreft: [comms-escalatie] Tucker Carlson / COVID-19 opiniestuk
Aan: Joseph Guay, Cc: Brian Clarke, Elizabeth Busby, GET Support, Jessica Herrera-Flanigan, Lauren Alexander
Bedankt voor de verduidelijking!
We moeten zeker Vijaya alle acties laten beoordelen om een Fox News-URL als onveilig te markeren gezien de politieke risico’s.
Van: Yoel Roth
Betreft: [comms-escalatie] Tucker Carlson / COVID-19 opiniestuk
Aan: Lauren Culbertson, Cc: Joseph Guay, Brian Clarke, Elizabeth Busby, GETSupport & 5 anderen
Hé Lauren,
Zoals Joe en Brian opmerkten, hebben we niet de intentie om de URL als onveilig te markeren. Ik zou er zeker voor zorgen dat we een dergelijke vraag opschalen als die zich zou voordoen.
Yoel

One employee chimed in to explain various options Twitter could take that would affect the op-eds reach, without directly censoring Fox. There were various choices.

Een medewerker legde verschillende opties uit die Twitter had om het bereik van het opiniestuk te beïnvloeden, zonder Fox direct te censureren. Er waren verschillende keuzes.

Tekst in screenshot:

Van: Joseph Guay
Re: (communicatie-escalatie) Tucker Carlson / COVID-19 opiniestuk
Aan: Lauren Culbertson, Cc: Brian Clarke, Elizabeth Busby, en nog 5 anderen
Hallo, Lauren – val in voor Brian die volgens mij op dit moment AFK (Away From Keyboard) is.
24 juni 2021 om 12.57 uur
Alleen intern
Het delen van de link zelf zou geen Tweet-aantekening activeren, maar als we besluiten de URL te bewerken via UNSAFE interstitial, wordt dat elke keer toegepast dat iemand de link deelt (gebruikers zouden door de interstitial moeten klikken om de site te bekijken, maar verder wordt er geen label of bestraffende correctie toegepast).
In deze context moet een Tweet, wil hij worden gelabeld met (bijvoorbeeld) een aantekening van onjuiste informatie over vaccins, expliciet de beweringen in het opiniestuk zelf naar voren brengen. Het zou dus de informatie in de tekst van de Tweet moeten reproduceren (of een soortgelijk sentiment naar voren moeten brengen als de misleidende beweringen in het opiniestuk) terwijl het naar de URL linkt. Dit is over het algemeen de manier waarop we het vaststellen van schendingen van het beleid aanpakken.
Bedankt,
Joe
Op donderdag 24 juni 2021 om 12:44 schreef Lauren Culbertson het volgende:
Snelle vraag: activeert alleen het delen van de link het label, of een tweet die zowel ongewenste tekst als de url bevat?
Op donderdag 24 juni 2021 om 15:41 schreef Lauren Culbertson het volgende:
Nog een paar mensen toevoegen.

Tucker Carlson would have never known this happened, but when Twitter held a meet and greet months, later, they wrote of Tucker’s producer, “[I]t was pretty apparent from the get-go we understood the very different goals we have at work.”

Tucker Carlson zou nooit hebben geweten dat dit gebeurd was, maar toen Twitter maanden later een meet & greet hield, schreven ze over de producer van Tucker: “Het was vanaf het begin vrij duidelijk dat we de zeer verschillende doelen begrepen die we hebben in het werk.”

Tekst in screenshot:

Alex Pfieffer (Fox News)
• Is de producent van Tucker Carlson, en het was vrij duidelijk dat we vanaf het begin de zeer verschillende doelen begrepen die we in het werk hebben, dit was voornamelijk om relaties op te bouwen.
• Merkte op dat hij ons reactievermogen altijd waardeert en dat het belangrijk voor hem en het team is dat Tucker in ieder geval onze kant van het verhaal ‘voor zich’ heeft.
• Merkte op dat Tucker echt gefocust is op het bespreken van tussentijdse verkiezingen en technologie, en merkte op dat hij er ‘de hele tijd’ over praat.

BTW, the Twitter official who first brought Tucker’s article to attention came to Twitter from the office of Senator Chuck Schumer, a frequent Tucker critic.

Trouwens, de Twitter-functionaris die het artikel van Tucker als eerste onder de aandacht bracht, kwam naar Twitter vanuit het kantoor van senator Chuck Schumer, een frequente Tucker-criticus.

Tekst in screenshot:

Elizabeth Busby, voormalig adjunct-nationale perssecretaris van senaatsleider Chuck Schumer, die eerder werkte bij SKDKnickerbocker en AmeriCorps, trad toe tot het beleidscommunicatieteam van Twitter in Washington, gericht op het Amerikaanse openbare beleid, veiligheidsbeleid en verkiezingen.

Much thanks to @TexasLindsay_who helped collect and organise #TwitterFiles. I love San Francisco, but we read and read, until our eyes bled. More #TwitterFiles to come!

Veel dank aan @TexasLindsay_ die heeft geholpen met het verzamelen en ordenen van #TwitterFiles. Ik hou van San Francisco, maar we lezen en lezen tot onze ogen bloeden. Er komen nog meer #TwitterFiles aan!

Read more on Twitter’s censoring of Tucker Carlson at @DisInfoChron : “WHO Censored Itself on Vaccines to Help Twitter Censor Tucker Carlson” disinformationchronicle.substack.com/p/twitter-file

Lees meer over Twitter’s censurering van Tucker Carlson op @DisInfoChron: “WHO censureerde zichzelf over vaccins om Twitter te helpen Tucker Carlson te censureren” https://disinformationchronicle.substack.com/p/twitter-files-who-censored-itself

Bird factory secretly clipped Tucker’s wings

Vogelfabriek (Twitter) kortwiekt in het geheim Tuckers vleugels.

Waardeert u dit werk? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Volg Maaike op Twitter.