Het allerergste van verkiezingstijd is hoe de gevestigde politiek en de gesubsidieerde media gezamenlijk de kiezers bedriegen. Een sterk staaltje daarvan konden we zien bij Dit is de Dag waar minister Hoekstra (CDA) ongehinderd kon poseren als verdediger van de rechtsstaat. Hier een paar vragen die een kritische journalist gesteld zou hebben.

Hoekstra bij Tijs van den Brink

Soms zie je een uitzending waar je bloed van gaat koken. Mij overkwam dat bij een optreden van minister Wopke Hoekstra (CDA) bij Dit is de Dag van de EO. In dit videofragment kunt u zien hoe het gesprekje tussen de minister en presentator Tijs van den Brink ging.

Als u geluisterd hebt en uw oren niet kon geloven: hier de tekst zoals die in dit fragment werd uitgesproken.

Hoekstra: “De kunst is nou juist om – op het moment dat partijen democratisch gekozen worden straks – om dan te kijken hoe je verschillen kan overbruggen. En in een land als Nederland, waar we al zoveel partijen hebben, zou ik ervoor zijn om te kijken met wie je dan straks allemaal wel kan. Ik maak één belangrijke uitzondering, en dat is: partijen die de rechtsstaat niet respecteren. Daar vind ik dat je als CDA ook niet mee moet regeren.”

Van den Brink: “En aan welke partijen denkt u dan?”

Hoekstra: “De PVV en Forum voor Democratie.”

Van den Brink: “In welk opzicht respecteren zij de rechtsstaat niet?”

Hoekstra: “Nou, het aantal voorbeelden is volgens mij legio, maar in ieder geval is de PVV natuurlijk eerder heel duidelijk geweest over de islam, de vrijheid van godsdienst, de koran zou verboden moeten worden. Het is ook geen democratische partij want het heeft maar één lid. Nou, bij Forum heb ik denk ik een halve uitzending nodig (Van den Brink proest het uit) dus…”

Van den Brink: “Dus dat gaan we niet doen.”

Dit gedeelte werd trots getweet door Dit is de Dag, maar ik heb ook de verdere uitzending beluisterd en nergens stelt Van den Brink de vragen die elke kritische journalist hier zou stellen.

D66 respecteert de rechtsstaat niet

Zo had Van den Brink kunnen vragen: “Beste meneer Hoekstra, u begint hier over respect voor de rechtsstaat. Maar als u respect voor de rechtsstaat zo belangrijk vindt, waarom werkt u dan nog steeds samen met D66?”

Want voor wie het even vergeten is: staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) stemde in met een Europese wet – die een Europese Digitale Identiteit (eID) mogelijk moet maken – tegen de uitdrukkelijke wens van het parlement in. Dit is op z’n minst minachting voor de rechtsstaat en misschien zelfs een schending van de grondwet.

Had Tijs van den Brink in het kader van ‘de rechtsstaat respecteren’ hier niet even een kritische vraag over kunnen stellen aan minister Hoekstra? Tenslotte heeft zijn CDA de staatssecretaris hiermee weg laten komen. Het CDA steunde de motie van afkeuring niet, en regeert onbekommerd door met een partij die blijkbaar ‘de rechtsstaat niet respecteert’.

Het CDA respecteert de rechtsstaat niet

Het is zelfs nog erger. Tijs van den Brink had minister Hoekstra na zijn schaamteloze framing van oppositiepartijen een nog betere vraag kunnen stellen: “Beste meneer Hoekstra, u begint hier over respect voor de rechtsstaat. Maar als u respect voor de rechtsstaat zo belangrijk vindt, waarom hebt u dan ZELF de grondwet geschonden toen u minister was in Rutte3?”

Want voor wie het vergeten is: nadat het derde kabinet Rutte viel over het toeslagenschandaal, werden in april 2021 de kabinetsnotulen vrijgegeven. Daarin konden wij voor het eerst lezen hoe de bewindslieden vergaderden over het langzaam opdoemende schandaal, en hoe zij besloten om dit ongekende onrecht in de doofpot te houden.

We konden daarin lezen hoe de bewindslieden met elkaar afspraken om lastige Kamerleden te ‘sensibiliseren’, iets waar minister Hoekstra zelf aan meewerkte. We konden daarin zelfs lezen hoe deze lieden op voorstel van minister Grapperhaus (CDA) besloten om het parlement te bedriegen. Minister Hoekstra was aanwezig bij dit overleg.

Hoe respectloos zijn de oppositiepartijen vergeleken bij deze minister die keer op keer zijn voeten afveegt op onze rechtsstaat?

Geen democratische partij

En dan nog de goedkope dooddoener dat de PVV ondemocratisch zou zijn omdat de partij maar één lid heeft. Dit uit de mond van de lijsttrekker van het CDA. U weet wel, die partij die van de lijsttrekkersverkiezing een aanfluiting maakte – bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge – en daarna zelfs deze dubieuze uitslag terzijde schoof.

Was dit om alsnog de nummer twee – Pieter Omtzigt – lijsttrekker te maken? Nee, natuurlijk niet. Dit is het CDA. Uit het niets werd ineens Wopke Hoekstra lijsttrekker, al dan niet om een geldschieter te plezieren. Maar vertrouw vooral op deze CDA-lijsttrekker om u te vertellen hoe (on)democratisch andere partijen zijn. Hier kan een politicus alleen mee wegkomen als journalisten heulen met de macht.

Verkiezingen manipuleren

Er is geen fraude met stemmen nodig om verkiezingen totaal te verzieken. Het is genoeg om kiezers voortdurend te overspoelen met indoctrinatie, om ze elke dag te vertellen hoe gevaarlijk de oppositie is en hoe het establishment ons daartegen beschermt. Het is genoeg om de kiezers dagelijks een schijnwerkelijkheid voor te spiegelen.

De establishment media werken schaamteloos mee aan het bedrog van de gevestigde politiek. Ze schrijven over de schandalen als ze er niet onderuit kunnen, maar op cruciale momenten – zoals in verkiezingstijd – sluiten zich de gelederen en laten ze iemand als Hoekstra wegkomen met groteske uitspraken. Want stel je voor dat je ‘de populisten’ in de kaart speelt.

Klagen bij de NPO-ombudsman

Natuurlijk kunnen we wel weer gaan klagen bij de NPO-ombudsman. We kunnen haar voor de zoveelste keer wijzen op een journalist die niet doorvraagt. Maar denkt u dat dat zin heeft?

Het kan geen kwaad, hoor. Laten we vooral de onmetelijke hypocrisie van de gevestigde orde blootleggen. Laten we het partijkartel aanklagen vanwege hun totale gebrek aan respect voor onze rechtsstaat. Laten we de mainstream media aanklagen vanwege hun slaafse houding tegenover deze politici en vanwege hun eenzijdige kritiek op de oppositie.

Maar laten we niet denken dat het iets zal veranderen.

Er is iets fundamenteel mis in ons land.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.