De toeslagenouders en de Groningers werden vermalen in de machine van een onverschillige overheid, maar ze zijn niet de enigen. Na jaren van wanbeleid dreigen nu de laatste boeren en vissers kapot te gaan. Bij de Provinciale Statenverkiezingen kunnen we een duidelijk signaal afgeven. Ik ga mijn hart volgen.

Schandalen

De laatste jaren komen steeds meer schandalen boven die laten zien dat het ‘gave land’ van Mark Rutte helemaal niet zo gaaf is. Het rapport over het toeslagenschandaal, het net uitgekomen rapport over de gaswinning in Groningen, ze tonen hoe ziek Nederland is. Hoe makkelijk onschuldige mensen vermalen kunnen worden en rechteloos blijken te zijn.

Dit zieke zit diep in onze maatschappij, en het is helaas niet nieuw.

Recht halen

In mijn boek schreef ik: “De wet lijkt er vooral te zijn om de bevoorrechte klasse te beschermen. En als de wet niet zo bedoeld is, dan is dit toch wel hoe hij gebruikt wordt.” Dit was naar aanleiding van de wetten die Schilderswijkers in de jaren ’60 en ‘70 hadden kunnen beschermen, maar die niet werden toegepast, terwijl huisjesmelkers wel hun ‘recht’ wisten te halen.

In diezelfde jaren kwamen de eerste waarschuwingen dat de gaswinning in Groningen niet zonder risico was. Nu het Rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen uit is, zijn alle betrokken politici natuurlijk weer behendig deemoedig, voor zover ze niet lijden aan geheugenverlies. Maar ze hebben te veel waarschuwingen decennialang genegeerd om nog geloofwaardig te kunnen zijn.

In dat licht bezien is het meer dan schandalig hoe de staat nog steeds eindeloos doorprocedeert tegen Groningers met aardbevingsschade. Voor de Groningers is het recht in dit land al jaren krom, zoals dat ook gold voor de toeslagenouders die achteraf ontdekten dat de belastingdienst ‘per ongeluk’ stukken achterhield bij de rechtbank. Is in dit land alleen recht te halen voor de machthebbers?

Kromme wetten

Want hoe makkelijk is het voor de macht om in achterkamertjes de zaken te regelen, om voldongen feiten te scheppen en kromme wetten door een slecht geïnformeerd parlement te jagen. Om daarna met de wet in de hand te kunnen zeggen dat dit ‘nu eenmaal’ de wet is, en dat er dus helaas – hier wat krokodillentranen invoegen – niets anders mogelijk is. Men staat weer eens machteloos.

Precies zo worden nu de rechten van de boeren en de vissers met voeten getreden. Al winnen Urgenda en Johan Vollenbroek al hun rechtszaken, al verschuilt de regering zich – liegend en wel – achter Brussel, iedereen die zich even hierin verdiept kan op zijn klompen aanvoelen dat er geen recht wordt gedaan. Voor zover hier al recht geldt, is dit het recht van de sterkste.

Een wanhopige boer

In 2019 heb ik een boerenechtpaar geïnterviewd over hun lange strijd om het hoofd boven water te houden. Weet u hoe ik met hen in gesprek kwam? Ik liep langs hun erf en zag de boer staan die een veewagen nakeek. Ik zei argeloos gedag en hij draaide zich om. Tot mijn schrik zag ik tranen in zijn ogen en ik vroeg of het wel ging. Hij stortte ter plekke zijn hart uit bij mij, een wildvreemde, en diezelfde middag interviewde ik hen aan hun keukentafel.

Ik ken meer boeren die gedwongen gestopt zijn, maar ik moet nog vaak terugdenken aan dat moment, toen deze wanhopige boer zijn hart uitstortte bij een onbekende vrouw die toevallig in staat was om zijn verhaal op te schrijven. Ik moet er vooral aan denken als Randstedelingen weer eens hun haat uitstorten over de boeren, en als talkshowgasten weer eens hun oordeel klaar hebben. Wat doen we onze boeren aan?!

Ontmenselijking

De ontmenselijking van Nederlandse boeren is standaard in medialand. Geen woorden zijn te grof als het erom gaat de boeren belachelijk te maken. Spotten met de boeren is o zo grappig, en degenen die het doen, kunnen daarna zonder enige schaamte overstappen naar de rol van dominee om de boeren te vertellen wat ze horen te denken.

Bedriegers aan de macht

In Den Haag zijn de bedriegers aan de macht. Politici als D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die per baantje van mening wisselt omdat hij slechts een verkoper van standpunten is. Lieden als Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra die zonder blikken of blozen de grondwet schenden, en schaamteloos aan het bewind blijven.

Hun wapens zijn leugens, afleidingsmanoeuvres en loze beschuldigingen, die slechts blijven hangen omdat slaafse media ze eindeloos herhalen. Zo is kritiek op Sigrid Kaag bijna niet mogelijk zonder het verwijt van vrouwenhaat of rechtsextremisme te krijgen. Zo eendrachtig als deze figuren een partij als FvD willen verbieden, zo eensgezind zwijgen ze als een partij als GroenLinks weer eens gewelddadige trekjes blijkt te hebben.

Leugens

De affaire Functie Elders legde even bloot hoe ongelooflijk er gelogen wordt in Den Haag, en hoe groot de paniek is als integere Kamerleden hardnekkig naar waarheid blijven zoeken. Maar sinds dat moment van waarheid is alle gekonkel alweer achter rookgordijnen van leugens verdwenen. Wie deze politici toch weer wil vertrouwen, vraagt erom bedrogen te worden.

Onze politici zijn niet zo machteloos als zij zich voordoen. De leugens van minister Van der Wal over de zogenaamde regie vanuit Brussel maakten voor de zoveelste keer duidelijk dat onze politici niet vechten voor de boeren. Dat ze niet eens proberen om de belachelijke regels te veranderen. Dat ze totaal niet openstaan voor oplossingen waar boeren mee komen.

En precies zoals met de boeren, zo gaat het met de vissers. Voor onze vissers geen compensatie toen brandstof onbetaalbaar werd. Het pulsvissen was natuurvriendelijker, maar werd gesaboteerd vanwege politieke belangen. De visgronden worden volgebouwd met windparken die de Noordzee meer kwaad doen dan welke visser ook. Waar belangen zwaarder wegen dan mensen, gaat iets fundamenteel fout.

Rationele redenen

Er zijn veel rationele redenen om achter de boeren en de vissers te staan. Deze mensen zijn steunpilaren van onze samenleving, harde werkers die nuttige producten afleveren. Dat zij zouden moeten verdwijnen omwille van de natuur is een drogreden: in hun plaats krijgen we natuurvernietigende windmolenparken, dode velden met zonnepanelen, woonwijken, industrieterreinen en kunstmatig verschraalde natuur.

Onrecht

En toch is dat niet de voornaamste reden dat ik bij de komende verkiezingen voor de boeren ga stemmen. De voornaamste reden voor mij is dat hier voor de zoveelste keer ongekend onrecht plaatsvindt. Dat voor de zoveelste keer mensen vermalen worden door onverschillige overheden, aangejaagd door kokerblinde lobbyisten en goedgepraat door leugenachtige politici.

In november was een boer uit Overijssel in het nieuws. Net als vele anderen had hij niets fout gedaan, maar door fouten van de overheid kon een meedogenloze activist weer nieuwe rechtszaken winnen. Nu stond ook dit boerenbedrijf aan de rand van de afgrond. Niet om de natuur te redden, maar vanwege rammelende modellen en kromme regels.

Toen ik zijn verhaal las, dacht ik: Hoeveel Nederlanders moeten nog verpletterd worden voordat wij een grens trekken? Eigenlijk nam ik op dat moment al de beslissing om bij de komende verkiezingen alle andere belangen op de tweede plaats te zetten.

Gespeelde machteloosheid

Politici spelen een spelletje van machteloosheid. Het ene moment moeten ze wel genadeloos zijn ‘want de natuur moet gered worden’ – waarbij ze zeer selectief omgaan met wat dan wel de natuur is, en welke wetenschappers daarover aan het woord worden gelaten. Het volgende moment ‘zijn er nu eenmaal wetten’ alsof zij niet degenen zijn die de wetten maken.

Tijd voor verandering

Als de politici van goede wil waren, zou de zaak er voor onze boeren en vissers heel anders voor staan. Daarom is het tijd voor andere politici. De BoerBurgerBeweging is een jonge partij die op veel gebieden nog heldere standpunten moet bepalen, maar ik zie dat ze goede mensen aantrekken. Het is de beste partij die ik nu kan bedenken om de boeren en vissers te steunen.

Ik hoop dat zij integriteit en nuchterheid zullen brengen in de Provinciale Staten en in de Eerste Kamer. Dat zal de boeren en vissers hopelijk wat lucht geven tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen, en misschien eindelijk wat meer balans brengen in dit debat. Bovendien heb ik ook voor andere onderwerpen meer vertrouwen in persoonlijke integriteit dan in ronkende verkiezingsbeloftes.

Ik wens Caroline van der Plas en haar medestrijders veel gezond verstand toe.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.