Dit is de zestiende aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarin van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de zestiende aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

TwitterFiles 16

Gepubliceerd op 19 februari 2023 door Matt Taibbi

TWITTER FILES #16
Comic Interlude: A Media Experiment
TWITTER FILES #16
Komisch intermezzo: Een Media Experiment

Onderstaande foto is van de Amerikaanse politicus Angus King, senator voor Maine.

The #TwitterFiles have revealed a lot: thousands of moderation requests from every corner of government, Feds mistaking both conservatives and leftists for fictional Russians, even Twitter deciding on paper to cede moderation authority to the “U.S. intelligence community”:

De #TwitterFiles hebben veel onthuld: duizenden moderatieverzoeken uit alle hoeken van de overheid, de FBI die zowel conservatieve als linkse mensen aanziet voor fictieve Russen, en zelfs dat Twitter het besluit vastlegt moderatiebevoegdheid over te dragen aan de “Amerikaanse inlichtingendiensten”:

Tekst in screenshot:

Interne richtlijn: Elke gebruiker die door de Amerikaanse inlichtingendiensten is geïdentificeerd als een door een staat gesponsorde entiteit die cyberoperaties uitvoert tegen doelwitten die verband houden met Amerikaanse of andere verkiezingen, of een entiteit die bij dergelijke operaties betrokken is, mag niet adverteren op Twitter.

Tekst in screenshot:

Yoel Roth
23 januari 2018 om 10:12 AM
Re: #schumershutdown
Aan: Emily Horne, Cc: IQ Escalations, Nick Pickles,
Hey Emily,
In tegenstelling tot #ReleaseTheMemo, wordt deze hashtag voornamelijk gedreven door gegevens van Hamilton68. Ik zal binnenkort nog eens controleren op spam, maar vanaf gisteren leek dit de rechts georiënteerde hashtag over de shutdown, die alleen het label “Russisch” kreeg omdat het Hamilton dashboard ten onrechte een aantal legitieme rechts georiënteerde accounts ervan beschuldigt Russische bots te zijn.
Hoe we Hamilton publiekelijk tegengas geven is een grotere vraag, maar ik denk niet dat er iets opmerkelijks is aan deze hashtag buiten dat.
Yoel

Tekst in screenshot:

Hey mensen,
Ik heb 12 accounts van AR-oorsprong (873377) en 10 accounts van VE-oorsprong (81.3318) geschorst die tweetten over “Oekraïne” en “nazi’s”, en gegroepeerd waren door identieke IP-adressen en webbrowsers en/of via het opsporingsprogramma.
Na onderzoek van het Chalecos-account raden we aan een ID aan te vragen om meer informatie te krijgen over degene achter het account. Hoewel de FBI beweert dat het account een proxy is van Russische actoren, hebben wij bewijs gevonden dat suggereert dat het verbonden is met individuen in de Piratenpartij in Catalonië en anderen in het linkse politieke spectrum We hebben ook ontdekt dat het Chalecos-account, vreemd genoeg, zijn eigen inhoud retweet en deze dan snel verwijdert, met meer dan 3000 verwijderde tweets sinds vorige week alleen al.

Tekst in screenshot:

Ik stel uw hulp zeer op prijs.
Groeten,
Khadjah
Van Chan, Elvis M
Maandag 20 juli 2020, 14.45 PM
Aan: Abby Liebeskind, Stacia Cardille
Twitter mensen,
Kunnen jullie het onderstaande bekijken van onze FITF-Global Unit en ons laten weten wat jullie ervan vinden? Bedankt!
Groeten,
Elvis
Betreft: Het artikel en de namen in verband met NYO Twitter verzoek
Elvis,
Het Daily Beast artikel en de bijbehorende namen
<link artikel>
Lange lijst namen met mogelijke verbanden, afgesloten met:
Bedankt,
Khadjah

These and at least a dozen other newsworthy revelations produced exactly zilch in mainstream news coverage in the last two months:

Deze en ten minste een dozijn andere nieuwswaardige onthullingen leverden de afgelopen twee maanden precies nul berichtgeving op in de mainstreammedia:

Then House hearings were held last week, at which one witness told a story about Donald Trump asking to remove a mean tweet by Chrissy Teigen.

Toen werden vorige week hoorzittingen van het Huis gehouden, waarbij een getuige een verhaal vertelde over Donald Trump die vroeg om een gemene tweet van Chrissy Teigen te verwijderen.

The press went bananas. Now THAT was big news!

De pers ging uit zijn dak. DAT was groot nieuws!

In screenshot collage van krantenkoppen.

Chrissy Teigen: mijn (grove term) tweet waarmee ik Trump afbrandde is besproken in het Huis! Het voelt geweldig!
Trump’s vroegere pogingen om Chrissy Teigen het zwijgen op te leggen zijn zojuist mislukt – zeer publiekelijk
Trump Witte Huis vroeg Twitter om Chrissy Teigen’s gemene tweet over hem te verwijderen
Trump vroeg Twitter om ‘denigrerende’ tweet van Chrissy Teigen te verwijderen: klokkenluider
Chrissy Teigen reageert vol ongeloof nadat haar onzedelijke anti-Trump tweet is voorgelezen in het Congres
HITC: Wie is ms Navaroli? Twitter klokkenluider vestigt de aandacht op Chrissy Teigens Trumptweet
Donald Trump vroeg Twitter om Chrissy Teigen Tweet te verwijderen

Purely to show the bankruptcy of media in this area, let’s introduce a pair of loud new data points, and see if any press figures at all cover either of them.

Laten we, louter om het failliet van de media op dit gebied aan te tonen, een paar overduidelijke voorbeelden geven, en kijken of wie dan ook in de media erover zal schrijven.

If a president freaking out about one tweeter is news, surely a U.S. Senator finking on three hundred-plus of his constituents also must be?

Als een president die zich opwindt over één twitteraar nieuws is, dan moet een Amerikaanse senator die driehonderd of meer van zijn kiezers verlinkt dat toch ook zijn?

Tekst in screenshot:

1 oktober 2018 om 5:00 PM
Verdachte accounts van Senator Angus King
Aan: Site Integrity, Yoel Roth, Enrique Flamini
Ik sprak vanmorgen met de campagneleider voor Senator Angus King, die een zeer uitgebreide lijst (bijgevoegd) verstrekte van 354 verdachte Twitter-accounts die zij hebben geïdentificeerd.
Kevin Kane
Twitter Public Policy
<Excelsheet>

Here’s Maine Senator Angus King writing to Twitter to call a slew of accounts “suspicious” for reasons like:

Hier is Maine Senator Angus King die Twitter schrijft om een reeks accounts “verdacht” te noemen, om redenen als:

“Rand Paul visit excitement”
“Bot (averages 20 tweets a day)”
Being followed by rival Eric Brakey
Or, my personal favorite: “Mentions immigration.”

“Opwinding over bezoek Rand Paul”
“Bot (gemiddeld 20 tweets per dag)”
Wordt gevolgd door (rivaal van King) Eric Brakey
Of, mijn persoonlijke favoriet: “Vermeldt immigratie.”

Tekst in screenshot:

Opwinding over bezoek Rand Paul

Tekst in screenshot:

Gevolgd door Brakey (10 keer)

Tekst in screenshot:

Bot (gemiddeld 20 tweets per dag)

Tekst in screenshot:

Vermeldt immigratie

King’s office declined comment. If Dick Nixon sniffed glue, this is what his enemies list might have looked like: docs.google.com/spreadsheets/d

King’s kantoor weigerde commentaar. Als Dick Nixon lijm zou snuiven, zou zijn lijst van vijanden er zo uitzien:
<link>

So as not to focus only on Dems or those who caucus with Democrats, here’s a contribution from Republican Mark Lenzi, a State Department official most famous for offering to donate his brain to science after a claimed brush with Havana syndrome.

Om de aandacht niet alleen te richten op de Democraten of degenen die bij de Democraten horen, is hier een bijdrage van de Republikein Mark Lenzi, een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die het meest bekend is geworden door zijn aanbod zijn hersenen aan de wetenschap te schenken na een beweerde aanval van het Havana-syndroom.

Tekst in screenshot:

China
Amerikaanse diplomaat Mark Lenzi, die mysterieus letsel opliep terwijl hij in China gestationeerd was, belooft hersenen te doneren aan de wetenschap

Lenzi wrote to Twitter bluntly asking to remove 14 accounts distinguished among other things by skepticism of Russiagate: “The below are some Russian controlled accounts that I think you will want to look into and delete.”

Lenzi vroeg Twitter botweg om 14 accounts te verwijderen die zich onder meer onderscheidden door scepticisme over Russiagate: “Hieronder enkele door Rusland gecontroleerde accounts waarvan ik denk dat u ze zult willen onderzoeken en verwijderen.”

Tekst in screenshot:

Van: “Lenzi, Mark R (Portsmouth NH)” 
Onderwerp: geïdentificeerde accounts
Datum: 14 april 2020
Aan: Lisa Roman 
Hoi Lisa:
Prettig om contact met u te hebben.
Ik ben een Amerikaanse officier van buitenlandse dienst die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt en ik houd me al meer dan twee decennia met Rusland bezig. Ik spreek Russisch en ken het land en zijn desinformatie-inspanningen zeer goed.
Belangrijk, en enigszins zeldzaam bij Buitenlandse Zaken, ik ben een levenslange Republikein die voor de Republikeinse partij heeft gewerkt, dus in mijn werk ben ik in staat geweest om veel door Rusland gecontroleerde Twitter accounts te identificeren die door een aantal van uw eerdere zuiveringen heen zijn gekomen. Een aanzienlijk aantal van deze door de Russische regering gecontroleerde nepaccounts probeert zich voor te doen als Republikeinen, maar als ik me erin verdiep zie ik duidelijke fouten (inclusief grammatica) die nergens op slaan als je echt een Republikein zou zijn. (Ik ken ook geen Republikeinen met wie ik hier in de VS aan campagnes heb gewerkt die geobsedeerd zijn door Oekraïne, en veel van de accounts die degenen hieronder volgen zijn dat wel – ze plaatsen obscure rechterlijke uitspraken over Oekraïne, berichten over Oekraïense politici waar echte Republikeinen niets om geven, enz.) Ik zag ook een duidelijke toename van hun tweets rond de voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire.
Hieronder staan enkele door de Russische overheid gecontroleerde accounts waarvan ik denk dat u ze wilt bekijken en verwijderen. Veel van de volgers van deze accounts zijn ook door Rusland gecontroleerde desinformatie-accounts en ik kan u de komende weken nog veel meer van deze door Rusland gecontroleerde Twitter-accounts bezorgen.
Vanwege de gevoelige aard van mijn werk verzoek ik u in uw gesprekken met anderen mijn naam niet te noemen, en als u het onderstaande doorstuurt mijn naam eruit te halen.
Als u dat zou willen zou ik dit graag meer in detail met u bespreken aan de telefoon, en we zouden deze week een gesprek kunnen plannen als u dat zou willen.
Bedankt en met vriendelijke groeten,
Mark
<lijst accounts>

A government official, writing from a State department email, asks to “delete” 14 accounts that are engaged in legit speech and for which no evidence is shown they’re Russian controlled or bots (in fact, we at Racket know some of these people). A clear First Amendment issue.

Een regeringsfunctionaris, die schrijft vanaf een e-mailadres van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vraagt om 14 accounts te “verwijderen” die zich bezighouden met legale meningsuiting en waarvoor geen bewijs is dat ze door Rusland worden gecontroleerd of bots zijn (in feite kennen wij bij Racket een aantal van deze mensen). Een duidelijk First Amendment (Amerikaanse Grondwet Vrijheid van meningsuiting, MvC) probleem.

I noted before there were many crazy requests in Twitter records from officials wanting foes taken off Twitter, with Californian Adam Schiff’s effort to ban a reporter and stop “any and all search results” about a staffer making Angus King’s spreadsheet gambit look tame.

Ik merkte al eerder op dat er veel bizarre verzoeken in Twitter-gegevens staan van overheidsdienaren die willen dat tegenstanders van Twitter verdwijnen, waarbij de poging van de Californiër Adam Schiff om een verslaggever te schorsen en “alle zoekresultaten” over een medewerker te stoppen, de spreadsheet-zet van Angus King gematigd laat lijken.

Tekst in screenshot:

—– Doorgestuurd bericht —
Van: xxx
Onderwerp: Fwd: Tweets
Aan: xxx
Ik ontmoette xxx van publieksbeleid en hij markeerde de bijgevoegde analyse van de Permanente Inlichtingencommissie van het Huis (HPSIC) Rep. Adam Schiff’s Office voor beoordeling door jullie en hij vraagt om feedback met betrekking tot vermeende intimidatie door QAnon-samenzweerders, tegen medewerker yyy. Graag jouw mening over onze mogelijkheden (indien aanwezig) om dit verzoek in te willigen.
Van belang, xxx van SP heeft het verzoek beoordeeld en overlegd met xxx van Site Integrṙty.
Hieronder vindt u haar eerste feedback op het verzoek van Schiff:
Verwijder alle berichten over de heer Misko en andere medewerkers van de commissie – inclusief citaten, retweets en reacties op die berichten > nee, dat is niet haalbaar/doen we niet
Schors de vele accounts, waaronder @GregRubini en @paulsperry, die herhaaldelijk valse QAnon samenzweringen en intimidaties hebben gepromoot > we zullen deze accounts opnieuw beoordelen, maar ik geloof dat xxx er slechts één noemde die daadwerkelijk in aanmerking kwam voor schorsing
Onderdruk alle zoekresultaten over xxx en ander commissiepersoneel > nee, we doen dit niet – als het gerelateerd 
is aan QAnon, zou verspreiding al geremd moeten worden.
Stop de verspreiding van toekomstige verkeerde informatie op Twitter over xxx en andere commissiemedewerkers die geen publieke figuren zijn en geen centrale figuren waren in het afzettingsonderzoek of de presidentsverkiezingen van 2020 > nee, we hebben geen algemeen desinformatiebeleid
Label en verminder de zichtbaarheid van alle berichten over xxx die Twitter niet verwijderen kan om de hierboven genoemde redenen > nee, dit doen wij niet

The fact that mainstream outlets ignored the Schiff story but howled about Teigen shows what they’re about. Responses like this are designed to keep blue-leaning audiences especially focused on moronic partisan spats, obscuring bigger picture narratives.

Het feit dat de mainstream media het Schiff verhaal negeerden, maar jammerden over Teigen, laat zien waar ze voor staan. Reacties als deze zijn bedoeld om het Democratisch gezinde publiek vooral gefocust te houden op debiele partijdigheid, waardoor het grotere verhaal wordt verdoezeld.

The real story emerging in the #TwitterFiles is about a ballooning federal censorship bureaucracy that’s not aimed at either the left or the right per se, but at the whole population of outsiders, who are being systematically defined as threats.

Het echte verhaal dat naar voren komt in de #TwitterFiles gaat over een uitdijende federale censuurbureaucratie die niet perse gericht is op links of rechts, maar op alle buitenstaanders, die systematisch worden gedefinieerd als bedreigingen.

Beginning in March, we’ll start using the Twitter Files to tell this larger story about how Americans turned their counterterrorism machinery against themselves, to disastrous effect, through little-known federal agencies like the Global Engagement Center (GEC).

Te beginnen in maart gaan we de TwitterFiles gebruiken om dit grotere verhaal te vertellen over hoe Amerikanen – via weinig bekende federale agentschappen zoals het Global Engagement Center (GEC) – hun terrorismebestrijdingsmachines tegen de eigen bevolking keerden, met rampzalige gevolgen.

Until then, if you found yourself on King’s list, please DM or write in to https://www.racket.news/. I’m on vacation next week, but we’ll mock up “Angus King Told Twitter I Was Suspicious, And All I Got Was This Lousy T-Shirt” shirts when I get back.

 

Tot dan, als je ontdekte dat je op King’s lijst staat, DM of schrijf naar https://www.racket.news/. Ik ben volgende week op vakantie, maar als ik terug ben zullen we T-shirts maken met “Angus King vertelde Twitter dat ik verdacht was, en alles wat ik kreeg was dit belabberde T-shirt”.

Thanks to #TwitterFiles contributors like @ShellenbergerMD and @LHFang, and thanks also to Racket researchers.
Searches were performed by a third party and material may have been left out.

Met dank aan #TwitterFiles medewerkers zoals @ShellenbergerMD en @LHFang, en ook dank aan Racket onderzoekers.
Zoekopdrachten werden uitgevoerd door derden, en er kan materiaal zijn weggelaten.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.