Dit is de elfde aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarop van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de elfde aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Twitterfiles 11

Gepubliceerd op 3 januari 2023 door Matt Taibbi

THREAD: The Twitter Files How Twitter Let the Intelligence Community In

DRAAD: De TwitterFiles – Hoe Twitter de inlichtingendiensten binnen liet.

In August 2017, when Facebook decided to suspend 300 accounts with “suspected Russian origin,” Twitter wasn’t worried. Its leaders were sure they didn’t have a Russia problem.

Toen Facebook in augustus 2017 besloot om 300 accounts “van vermoedelijk Russische afkomst” op te schorten, maakte Twitter zich geen zorgen. De leidinggevenden waren er zeker van dat ze geen ‘Rusland-probleem’ hadden.

“We did not see a big correlation.” “No larger patterns.” “FB may take action on hundreds of accounts, and we may take action on ~25.”

“We zagen geen grote overeenkomsten.” “Geen grotere patronen.” “FB mag dan actie ondernemen op honderden accounts, wij kunnen hoogstens actie ondernemen op ong. 25.”

Tekst in screenshot:

… met FB op deze zaak, kunnen we dat doen. We willen voorzichtig zijn met wekken van verwachtingen. FB mag dan actie ondernemen op honderden accounts, wij kunnen hoogstens actie ondernemen op ongeveer 25. We kunnen Yoel vragen voor meer details.

Tekst in screenshot:

Van: Colin Crowell
Onderwerp: Re: Rusland – inkomend van FB GC
Aan: xxx & 10 anderen
Nu dit verhaal in de openbaarheid is, lijkt het erop dat de aandacht vooral uitgaat naar de aankoop door deze Russische accounts van $100.000 aan Facebook-advertenties.
Aangezien wij geen grote overeenkomst zagen met wat FB bij zichzelf vond: hebben wij geanalyseerd of de accounts die we wel vonden misschien Twitter producten gekocht hebben?
Colin Crowell
Vice-president, Mondiaal Openbaar Beleid en Filantropie
Twitteren. Inc.

Tekst in screenshot:

Vijaya,
Ja, we hebben contact met FB en hebben deze lijst gekregen. Ik was in een eerste gesprek met FB samen met xxx van mijn team.
Ik zal xxx de bevindingen laten samenvatten, maar alles overziende komt het erop neer dat we meerdere overtredingen zien, maar geen grote patronen of incidenten waarvoor onze Servicevoorwaarden aan de orde zouden zijn.

“KEEP THE FOCUS ON FB”: Twitter was so sure they had no Russia problem, execs agreed the best PR strategy was to say nothing on record, and quietly hurl reporters at Facebook:

“LET OP FB”: Twitter was er zo zeker van geen Rusland-probleem te hebben, dat managers het erover eens waren dat de beste PR-strategie was om niets op papier te zetten en verslaggevers naar Facebook door te leiden:

Tekst in screenshot:

In overleg met xxxx @policycomms raadt om de volgende redenen af om een officiële verklaring af te geven:
I) We kunnen op de achtergrond concreter de bal bij Facebook neerleggen
2) Door een verklaring af te geven, komen we in de hoek van Facebook terecht, met hun kwetsbaarheden op dit gebied en de vervolgdiscussies over Rusland

Tekst in screenshot:

We werken aan een reactieve communicatiestrategie.
Ons eerste gevoel is niets of hooguit een enkele zin te communiceren, dan blijft de aandacht bij FB liggen. Het meeste moet onofficieel en op de achtergrond gebeuren. We werken zo snel als we kunnen vanwege de korte termijn, maar zullen proberen informatie zo snel mogelijk te delen.

“Twitter is not the focus of inquiry into Russian election meddling right now – the spotlight is on FB,” wrote Public Policy VP Colin Crowell:

“Twitter is op dit moment niet de focus van onderzoek naar Russische verkiezingsbemoeienis – de schijnwerpers staan op FB”, schreef Public Policy VP Colin Crowell:

Tekst in screenshot:

Van: Colin Crowell
Onderwerp: Russische verkiezingsbemoeienis
Aan: Sean Edgett, Carlos Monje, & nog 2
Persoonlijk en vertrouwelijk
Hallo allemaal,
Ter info: ik ga voor deze groep tijd inplannen om de Russische inmenging in de verkiezingen te bespreken, met de implicaties daarvan voor Twitter.
De FB-aankondiging van vandaag zal ons ook in de gesprekken met het Congres betrekken en we moeten goed vaststellen wat we weten, en adequaat reageren op vragen van Capitol Hill.
We spreken eind september de Democratische staf van de inlichtingencommissie van de Senaat (d.w.z. de staf van Sen Mark Warner (D-VA)) over dit onderwerp. Dit wordt een besloten bijeenkomst. Daarbij heeft Rep Schiff (D-CA) van de House Inlichtingencommissie vanavond een verklaring uitgebracht – hieronder gekopieerd – waarin wordt aangegeven dat hij antwoorden verwacht van “andere platforms” op de met Rusland verband houdende kwesties die FB vandaag heeft bekendgemaakt.
Belangrijke context:
Twitter staat op dit moment niet direct in het middelpunt van de aandacht voor het onderzoek naar Russische verkiezingsbemoeienis – de schijnwerpers staan op FB omdat FB een hogere effectiviteit heeft dan wij voor campagnegerelateerde advertenties; en, omdat de Trump-campagne tijdens de verkiezingen veel meer bij FB heeft besteed dan bij ons.
Voor onderzoekers van het Congres is het kernprobleem niet dat de Russen probeerden sociale media te gebruiken om de verkiezingen te beïnvloeden, maar eerder:
1. hoe kwamen ze aan relevante informatie voor hun advertentiestrategie (hack bij de Democratische partij?); en,
2. was er directe of indirecte coördinatie met de Trump-campagne?

In September, 2017, after a cursory review, Twitter informed the Senate it suspended 22 possible Russian accounts, and 179 others with “possible links” to those accounts, amid a larger set of roughly 2700 suspects manually examined.

In september 2017 informeerde Twitter de Senaat dat het, na een vluchtige beoordeling, 22 mogelijke Russische accounts had geschorst, en 179 andere geïdentificeerd met “mogelijke links” naar die accounts, uit een grotere groep van ongeveer 2700 handmatig onderzochte verdachte accounts.

Receiving these meager results, a furious Senator Mark Warner of Virginia – ranking Democrat on the Intelligence Committee – held an immediate press conference to denounce Twitter’s report as “frankly inadequate on every level.”

Na deze magere resultaten te hebben ontvangen, hield een woedende senator Mark Warner uit Virginia – een vooraanstaande democraat in de inlichtingencommissie – onmiddellijk een persconferentie om het rapport van Twitter aan de kaak te stellen als “eerlijk gezegd ontoereikend op elk niveau”.

Tekst in screenshot:

Briefing van Twitter voor de onderzoekers van het Amerikaanse congres is teleurstellend – Senator Mark Warner

Tekst in screenshot:

Senator is zeer kritisch over Twitter: Presentatie over Russische Beïnvloeding was ‘onvoldoende in elk opzicht

“#Irony”, mused Crowell the day after Warner’s presser, after receiving an e-circular from Warner’s re-election campaign, asking for “$5 or whatever you can spare.”

“LOL,” replied General Counsel Sean Edgett.

“#Irony,” mijmerde Crowell de dag na Warner’s persconferentie, nadat hij een e-mail van Warner’s herverkiezingscampagne ontving, waarin gevraagd werd om “$5 of wat je kunt missen.”

“LOL”, antwoordde Algemeen Adviseur Sean Edgett.

Tekst in screenshot:

Van: Colin Crowell
Onderwerp: Fwd: Er komt nog iets aan
Aan: Sean Edgett
#Ironie
Doorgestuurd bericht
Van: “Mark Warner voor Senaat”
Datum: 29 september 2017 19:30 uur
Sub okt: Er komt nog iets aan
29 september 2017 om 20:29 uur
To: xxx
Colin, we hebben maar weinig tijd voor de cruciale kwartaalinzamelingsactie op uiterlijk zaterdag.
En eerlijk gezegd, we lopen achter op de planning.
Dat is omdat Mark gefocust is geweest op de strijd om de gezondheidszorg te redden, op het helpen van mede-senaatleden van de Democraten voor hun zware herverkiezingsstrijd en zich klaar te maken voor de strijd van volgende week over het Trump-budget (daarover later meer).
Dus we hebben nu echt jouw hulp nodig om dit in te halen. Kun je $5,-, of wat je kunt missen, geven om Mark te helpen zijn driemaandelijkse fondsenwervingsdoel te halen?
Sean Edgett
Re: Er komt nog iets aan
Aan: Colin Crowell
LOL
Zie meer van Colin Crowell

“KEEP PRODUCING MATERIAL” After meeting with congressional leaders, Crowell wrote: “Warner has political incentive to keep this issue at top of the news, maintain pressure on us and rest of industry to keep producing material for them.”

“BLIJF RESULTATEN PRODUCEREN” Na een ontmoeting met congresleiders schreef Crowell: “Warner heeft een politieke drijfveer om deze kwestie bovenaan het nieuws te houden, door druk op ons en de rest van de branche uit te oefenen om resultaten voor hen te blijven produceren.”

Tekst in screenshot:

Van: Colin Crowell
Onderwerp: Re: update over Russische verkiezingsinmenging
Aan: Jack Dorsey, xxx
Hier is wat meer achtergrond —
• Ja, alleen Sen. Warner (de hoogste Democraat op de Inlichtingencommissie van de Senaat) gaf commentaar. De voorzitter van de commissie Sen. Burr (R-NC) weigerde commentaar en geen van de andere senatoren gaf commentaar.
• Warner heeft zich het duidelijkst uitgesproken over de noodzaak van openbare hoorzittingen met socialmediabedrijven en riep een paar weken geleden al FB ter verantwoording, waardoor zij uiteindelijk instemden met het openbaar maken van de door hen gevonden advertenties die mogelijk verband hielden met Russische inmenging.
• De dynamiek tijdens onze 2 uur durende vergadering achter gesloten deuren met onderzoekers van het Senaatspersoneel was hartelijker en minder ruzieachtig dan de opmerkingen van de senator zouden doen vermoeden. We kregen enkele lastige vragen, maar die werden coöperatief afgehandeld, en we hebben beloofd terug te komen met meer informatie naar aanleiding van hun vragen.
• Aan de kant van het Huis was Adam Schiff, de hoogste Democraat van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, de enige die commentaar gaf. Zijn verklaring was evenwichtiger, en hij bedankte ons voor de samenwerking en kijkt uit naar de verdere samenwerking. Maar hij zei ook dat we meer moesten doen om uit te vinden wat er in 2016 is gebeurd, en hij zei dat we “aanzienlijk forensisch werk te doen hadden om de volledige strekking van de Russische activiteiten tijdens de campagne te achterhalen.”
• We wisten vooraf al dat onze grootste kwetsbaarheid was dat onze teams pas malafide bots en desinformatie hebben aangepakt vanaf 2017, terwijl Warner en de Inlichtingencommissie juist bijzonder gefocust zijn op wat er gebeurde in 2016. En we hebben momenteel simpelweg te weinig gegevens om op dat vlak conclusies met hen te delen.
• Warner heeft politieke motieven om dit onderwerp in het nieuws te houden, druk op ons en de rest van de branche uit te oefenen om resultaten te blijven produceren, en belangstelling te wekken voor de op 1 november geplande hoorzitting.
• Democraten nemen ook punten over van Hillary Clinton, die in de promotietour voor haar boek “What Happened” nadrukkelijk spreekt over Russische propaganda en gemene trucs die via sociale media werden verspreid, en de rol daarvan in haar ondergang. Zij heeft specifiek FB “en andere sociale media” ervan beschuldigd dat ze niet genoeg doen tegen onrust bij de verkiezingen die door andere staten gesponsord wordt.
• We worden ook beschadigd door academici en onderzoekers van derden, die onze API gebruiken om gebrekkige rapporten samen te stellen waarin ze de aanwezigheid van bots-/Russische trollen op Twitter afschilderen als een belangrijk probleem. Ze beweren ook Russische netwerken te volgen op Twitter en daarover te rapporteren. Het was tijdens de meeting duidelijk dat deze onderzoekers de commissies al hadden ingelicht en gesteld hadden dat Twitter een groot probleem is. Deze studies worden ook vermeld in recente media-artikelen.

“TAKING THEIR CUES FROM HILLARY CLINTON” Crowell added Dems were taking cues from Hillary Clinton, who that week said: “It’s time for Twitter to stop dragging its heels and live up to the fact that its platform is being used as a tool for cyber-warfare.”

“PUNTEN OVERNEMEN VAN HILLARY CLINTON” Crowell voegde eraan toe dat Democraten punten overnemen van Hillary Clinton, die die week zei: “Het is tijd voor Twitter om te stoppen met vertragen en te handelen naar het feit dat het platform wordt gebruikt als een hulpmiddel voor cyber-oorlogvoering.”

Tekst in screenshot:

The Mercury News.
Hillary Clinton beschuldigt Facebook, Twitter en Google ervan Russische agenten te faciliteren 

 

In growing anxiety over its PR problems, Twitter formed a “Russia Task Force” to proactively self-investigate.

Uit groeiende bezorgdheid over de PR-problemen, stelde Twitter een “Russia Task Force” in om zelf alvast onderzoek te doen.

Tekst in screenshot:

Team,
Dank voor jullie bereidheid om deel te nemen aan de Rusland Task Force.
De komende maand zal dit team zich richten op:
1. Een meer volledige terugblik op de verkiezingen van 2016
2. Voorbereiding van de open Congres hoorzittingen aan het einde van de maand
3. Het verhaal van de kant van Twitter publiekelijk uitleggen, inclusief het intensief benaderen van onderzoekers, verslaggevers en congresleden
4. Evalueren of beleidswijzigingen nodig zijn
Ik zal contact opnemen met (andere) teams om in de komende dagen de eerste verkenningsbijeenkomsten te organiseren.
In de tussentijd geef ik jullie toegang tot een werkmap waarin enkele van de grote vragen zitten die we proberen te beantwoorden, en een volledig teamrooster.
Heel erg bedankt,
Carlos

The “Russia Task Force” started mainly with data shared from counterparts at Facebook, centered around accounts supposedly tied to Russia’s Internet Research Agency (IRA). But the search for Russian perfidy was a dud:

De “Russia Task Force” begon voornamelijk met gegevens die werden gedeeld door tegenhangers bij Facebook, vooral rond accounts die verondersteld werden te zijn verbonden het Russische Internet Research Agency (IRA). Maar de zoektocht naar Russische beïnvloeding leverde heel weinig op:

Tekst in screenshot:

Woensdag 11 oktober 2017
TLDR (
Too Long, Didn’t Read = niet gelezen omdat het te lang is); we hebben een eerste lijst met verdachte advertenties. Veel onschuldige inhoud, dit moet nog verder onderzocht worden voordat we een conclusie kunnen trekken.
Management-statusupdates
• (Advertentieonderzoek)
Tl;dr Modellen gebouwd die lijsten met tweets produceren, 8.000 stuks gevonden rond verkiezingen en nog eens 700 accounts met een lijst met accounts met mogelijke Russische links. Nadere analyse moet uitwijzen of er een verband is tussen de lijsten en Rusland. De groep zal handmatige beoordelingen uitvoeren, samen met juridische zaken en communicatie, tijdens de volgende fase om de aanpak af te stemmen en de lijst te verfijnen om relaties te kunnen bevestigen en kwantificeren.

OCT 13 2017: “No evidence of a coordinated approach, all of the accounts found seem to be lone-wolf type activity (different timing, spend, targeting, <$10k in ad spend).”

13 OKT 2017: “Geen bewijs van een gecoördineerde aanpak, alle gevonden accounts lijken op zichzelf te staan (verschillende timing, uitgaven, targeting, minder dan $10k aan advertentieuitgaven).”

Tekst in screenshot:

Vrijdag 13 oktober
TLDR: We hebben verdachte accounts gevonden wat aantoont dat onze onderzoeksstrategie werkt, maar we zien geen bewijs van een gecoördineerde aanpak. Alle gevonden accounts lijken op zichzelf te staan (verschillende timing, uitgaven, doelen, minder dan 10k $ in advertentie-uitgaven).
Management-statusupdates
• (advertentie-onderzoek)
De handmatige beoordeling is begonnen met 6 accounts die een duidelijke relatie 
(meestal op basis van login) met Rusland hebben en zich met de verkiezingen bezighouden (2 van de 6 zijn al geïdentificeerd als Russia Today accounts). Een nadere analyse is vereist, maar in eerste instantie lijken dit eerder op zichzelf staande figuren te zijn die weinig uitgeven, dan iets belangrijks. (Gelieve niet verder te delen dan deze groep). 

OCT 18 2017: “First round of RU investigation… 15 high risk accounts, 3 of which have connections with Russia, although 2 are RT.”

18 OKT 2017: “Eerste ronde van RU-onderzoek… 15 accounts met een hoog risico, waarvan 3 banden hebben met Rusland, hoewel 2 RT (Russia Today) zijn.”

Tekst in screenshot:

Woensdag 18 okt
TLDR: <no-update>
Management-statusupdates
• (Advertentieonderzoek)
Eerste ronde van RU-onderzoek gisteren gedeeld met Juridisch/Communicatie/Openbaar Beleid. De resultaten suggereren 15 accounts met een hoog risico, waarvan 3 banden hebben met Rusland, hoewel 2 Russia Today zijn. Feedback was positief over methodologie en aanpak. Belangrijkste volgende stappen zijn om de methodologie in detail te beschrijven en overeenstemming te bereiken over welke specifieke informatie gedeeld kan worden met externe juristen.

OCT 20 2017: “Built new version of the model that is lower precision but higher recall which allows to catch more items. We aren’t seeing substantially more suspicious accounts. We expect to find ~20 with a small amount of spend.”

20 OKT 2017: “Nieuwe versie van het model gebouwd met een lagere precisie maar een langere historie waardoor meer items kunnen worden gevonden. We zien niet substantieel meer verdachte accounts. We verwachten er ongeveer 20 te vinden met een klein bedrag besteed aan advertenties.”

Tekst in screenshot:

Management-statusupdates
• (Advertentieonderzoek)
Nieuwe versie van het model gemaakt met een lagere precisie maar een langere historie waardoor meer items kunnen worden gevonden. Dat levert niet veel extra verdachte accounts op. We verwachten er ongeveer 20 te vinden, met een klein bedrag besteed aan advertenties.

OCT 23 2017: “Finished with investigation… 2500 full manual account reviews, we think this is exhaustive… 32 suspicious accounts and only 17 of those are connected with Russia, only 2 of those have significant spend one of which is Russia Today…remaining <$10k in spend.”

23 OKTOBER 2017: “Klaar met het onderzoek… 2500 volledig handmatige accountbeoordelingen, we denken dat dit grondig is… 32 verdachte accounts en slechts 17 daarvan zijn verbonden met Rusland, slechts 2 daarvan hebben aanzienlijke uitgaven, waarvan één Russia Today… de rest heeft minder van $ 10k besteed aan uitgaven.”

Tekst in screenshot:

Maandag 23 okt – Dag 14
TLDR: Klaar met onderzoek. We hebben een ontwerp van twee plannen, die we om 11 uur zullen bespreken om een beslissing te nemen over het vervolg. We werken aan het afronden van de blogpost voor de lancering van “Plan B”, het optimale publicatiemoment ligt tussen dinsdagmiddag en woensdag
Management-statusupdates
• (Advertentieonderzoek)
We hebben 2500 volledig handmatige accountbeoordelingen afgerond, we denken dat dit uitputtend is. Hiervan zijn 32 verdachte accounts geïdentificeerd en slechts 17 daarvan zijn verbonden met Rusland, en daarvan hebben slechts 2 aanzienlijke uitgaven gedaan, waaronder Russia Today. De overige besteedden minder dan $10.000. 

Twitter’s search finding “only 2” significant accounts, “one of which is Russia Today,” was based on the same data that later inspired panic headlines like “Russian Influence Reached 126 Million Through Facebook Alone”:

De zoekopdracht van Twitter die “slechts 2” significante accounts vond, “waarvan er één Russia Today is”, was gebaseerd op dezelfde gegevens die later tot paniekkoppen leidden, zoals “Russische invloed bereikte 126 miljoen alleen al via Facebook”

Tekst in screenshot:

Russische invloed bereikte 126 miljoen via alleen al Facebook

The failure of the “Russia task force” to produce “material” worsened the company’s PR crisis.

Het falen van de “Russia task force” om “materiaal” te produceren, verergerde de PR-crisis van het bedrijf.

In the weeks after Warner’s presser, a torrent of stories sourced to the Intel Committee poured into the news, an example being Politico’s October 13, “Twitter deleted data potentially crucial to Russia probes.”

In de weken na de persconferentie van Warner volgde in het nieuws een stortvloed aan artikelen afkomstig van de Inlichtingencommissie. Een voorbeeld hiervan was Politico’s publicatie van 13 oktober, “Twitter verwijderde gegevens die mogelijk cruciaal zijn voor Rusland-onderzoeken.”

Tekst in screenshot:

POLITIEK
Twitter heeft gegevens verwijderd die mogelijk cruciaal zijn voor Rusland-onderzoeken

“Were Twitter a contractor for the FSB… they could not have built a more effective disinformation platform,” Johns Hopkins Professor (and Intel Committee “expert”) Thomas Rid told Politico.

“Als Twitter een contractant was geweest voor de FSB… hadden ze geen effectiever desinformatieplatform kunnen bouwen”, vertelde Johns Hopkins Professor (en “expert” van de Inlichtingencommissie) Thomas Rid aan Politico.

Tekst in screenshot:

“Als Twitter een contractant voor de FSB, de Russische inlichtingendienst betrokken bij de inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016, zou zijn”, zei Rid, “dan hadden zij geen effectiever platform voor desinformatie kunnen bouwen.” 

As congress threatened costly legislation, and Twitter began was subject to more bad press fueled by the committees, the company changed its tune about the smallness of its Russia problem.

Toen het congres met dure wetgeving dreigde en Twitter vaker begon te lijden onder negatieve pers, aangewakkerd door de commissies, veranderde het bedrijf van toon over de beperkte omvang van zijn Rusland-probleem.

“Hi guys.. Just passing along for awareness the writeup here from the WashPost today on potential legislation (or new FEC regulations) that may affect our political advertising,” wrote Crowell.

“Hallo jongens.. Ter bewustwording geef ik hierbij het artikel van de WashPost vandaag door over mogelijke wetgeving (of nieuwe FEC-voorschriften) die van invloed kan zijn op onze politieke advertenties”, schreef Crowell.

Tekst in screenshot:

Van: Colin Crowell
Betreft: Ter informatie: WashPost over wetgeving inzake openbaarmaking van politieke advertenties
Aan: Sean Edgett, xxx, Carlos Monje & nog 7 anderen
Hallo allemaal – bijgaand ter bewustwording het artikel van de WashPost van vandaag over mogelijke wetgeving (of nieuwe FEC regelgeving) die van invloed kan zijn op onze politieke advertenties. Dit weerspiegelt de gemaakte opmerkingen in het vraag-en-antwoorddocument ter voorbereiding op de bespreking met de Senaat Inlichtingencommissie en de noodzaak om bereidheid te tonen om hier zelf stappen in te zetten. We zullen zo nodig reageren als in DC wetsvoorstellen worden ontwikkeld – en het zal waarschijnlijk ook enige tijd duren voordat alle nieuwe FEC wet- of regelwetgeving van kracht wordt – maar ik wil jullie nu alvast wat context meegeven over hoe de recente aankondigingen van FB zich gaan ontwikkelen.- Colin 
Facebook, Google en Twitter worden geconfronteerd met een wetsvoorstel tegen schimmige politieke advertenties
Democratische wetgevers dringen aan op nieuwe wetgeving die meer openheid moet geven over politieke advertenties op internetplatforms, ondanks een belofte van Facebook-topman Mark Zuckerberg dat het bedrijf vrijwillig openheid van zaken zal geven over politieke advertenties op het sociale netwerk.

In Washington weeks after the first briefing, Twitter leaders were told by Senate staff that “Sen Warner feels like tech industry was in denial for months.” Added an Intel staffer: “Big interest in Politico article about deleted accounts.”

In Washington, weken na de eerste briefing, kregen Twitter-managers van senaatsmedewerkers te horen dat “Senator Warner het gevoel heeft dat de technologie-industrie maandenlang in de ontkenning zat.” Een medewerker van de Inlichtingencommissie voegt toe: “Grote interesse in Politico-artikel over verwijderde accounts.”

Tekst in screenshot:

Vriendelijke gesprek met de CoS, die zei dat senator Warner zich voornamelijk concentreerde op het vinden van antwoorden, maar niets heeft tegen de technologiebranche in het algemeen of Twitter in het bijzonder. Warner heeft het gevoel dat de tech-bedrijven maandenlang in de ontkenning zaten en nu denkt hij dat de sector de ernst onderkent van wat er vorig jaar is gebeurd.

Tekst in screenshot:

De stafmedewerker van de Inlichtingencommissie heeft een paar dingen genoemd:
• Er is grote interesse in het Politico-artikel over verwijderde accounts en Tweets, en hij zei dat de Inlichtingenmedewerkers schriftelijk opheldering van ons zouden kunnen vragen omdat ze moeten weten welke gegevens ze van ons willen hebben om te weten of bepaalde informatie verdwenen is.

Twitter “pledged to work with them on their desire to legislate”:

Twitter “beloofde met hen samen te werken aan hun wens om wetgeving uit te vaardigen”:

Tekst in screenshot:

Ik schetste onze manier van werken en daar leken ze tevreden mee, en ze keken ernaar uit om ons uit te nodigen voor een voorbespreking van onze getuigenverklaring aan het eind van de volgende week met de staf van de Inlichtingencommissie.
We hebben ook toegezegd om samen te werken met hen om regelgeving voor politieke advertenties te ontwikkelen. Ze gaven aan dat het algemene model is …

“Knowing that our ads policy and product changes are an effort to anticipate congressional oversight, I wanted to share some relevant highlights of the legislation Senators Warner, Klobuchar and McCain will be introducing,” wrote Policy Director Carlos Monje soon after.

“Wetende dat ons advertentiebeleid en onze productwijzigingen een poging zijn om te anticiperen op toezicht vanuit het congres, wilde ik enkele relevante kernpunten delen van de wetgeving die senatoren Warner, Klobuchar en McCain zullen introduceren”, schreef beleidsdirecteur Carlos Monje kort daarna.

Tekst in screenshot:

Van: Carlos Monje
Betreft: Advertentie regelgeving 
To: xxx
Allen,
Wetende dat ons advertentiebeleid en productwijzigingen bedoeld zijn om op te anticiperen op meer toezicht vanuit het congres, wilde ik enkele relevante kernpunten van de wetgeving delen, die Senatoren Warner, Klobuchar en McCain morgen zullen voorstellen.
De HONEST wet:
• Uitbreiding van de FEC eisen naar betaalde digitale advertenties vergelijkbaar met regels zoals die gelden voor tv, radio en gedrukte advertenties.
• Voegt “politieke zaken van algemeen belang, waaronder… nationale wetgevingskwesties van algemeen belang” toe aan de lijst van kwesties waarvoor het FEC verscherpte eisen stelt voor politieke openbaarmaking, naast advertenties die kandidaten direct vermelden.

“THE COMMITTEES APPEAR TO HAVE LEAKED” Even as Twitter prepared to change its ads policy and remove RT and Sputnik to placate Washington, congress turned the heat up more, apparently leaking the larger, base list of 2700 accounts.

“DE COMMISSIES LIJKEN TE HEBBEN GELEKT” Zelfs toen Twitter zich voorbereidde om zijn advertentiebeleid te wijzigen en RT en Sputnik te verwijderen om Washington gunstig te stemmen, voerde het congres de druk nog verder op en lekte blijkbaar de grotere basislijst van 2700 accounts.

Tekst in screenshot:

Van: Carlos Monje
Subject: Re: Wall Street Journal Inquiry – Twitter Russische accounts in de openbaarheid
Datum: 22 november 2017,
Aan: Colin Crowell
CC: Lauren Culbertson, Sean Edgett, Yoel Roth
Zal het doen met informatie vanuit het Huis van Afgevaardigden.
De commissies lijken de accountnamen te hebben gelekt, op basis van rapporten van experts die de gegevens hebben doorzocht en nieuwe informatie hebben onthuld, zoals over Brexit.

Reporters from all over started to call Twitter about Russia links. Buzzfeed, working with the University of Sheffield, claimed to find a “new network” on Twitter that had “close connections to… Russian-linked bot accounts.”

Verslaggevers van overal begonnen Twitter over banden met Rusland te bellen. Buzzfeed, dat samenwerkte met de Universiteit van Sheffield, beweerde een “nieuw netwerk” op Twitter te hebben gevonden dat “nauwe banden had met … aan Rusland gelinkte botaccounts”.

Tekst in screenshot:

op di. 21 november 2017 om 14:53 uur, schreef Nick Pickles:
Hoi team,
Onderstaande vraag kregen wij van Buzzfeed in het VK – kunnen we zo snel mogelijk een analyse van de accounts doen?
Bedankt,
Nick

Met sommigen onderzoekers van de Universiteit van Sheffield (UK) hebben we gekeken naar enkele tweets van de lijst met accounts die door Twitter zijn ingediend bij het Amerikaanse congres in verband met het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen.

“IT WILL ONLY EMBOLDEN THEM.” Twitter internally did not want to endorse the Buzzfeed/Sheffield findings:

“HET ZAL HEN ALLEEN MAAR AANMOEDIGEN.” Intern wilde Twitter de bevindingen van Buzzfeed/Sheffield niet onderschrijven:

Tekst in screenshot:

Op dinsdag 21 november 2017 schreef Yoel Roth:
Dit zijn absoluut malafide accounts, en op basis van hun telefoonmaatschappijen lijken ze banden met Rusland te hebben. Als we eenmaal een persstrategie afgesproken hebben, kunnen en moeten we deze allemaal schorsen. Maar zij zijn bijna allemaal voornamelijk actief in het Duits (en een tijdje daarvoor waren sommigen actief in het Engels rond Brexit), en niet gerelateerd aan de Amerikaanse verkiezingen, en er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat ze gekoppeld zijn aan IRA.
Ik denk dat we hun vragen moeten beantwoorden door het beperkte bereik te benadrukken van de ~2700 accounts, die de we specifiek genoemd hebben bij het Congres (in het kader van IRA-accounts betrokken bij de Amerikaanse verkiezingen). Wij hebben ook gerapporteerd aan het Congres over duizenden andere aan Rusland gekoppelde accounts, waarvan we niet zeker konden zeggen dat ze IRA-gelinkt waren. In het belang van de privacy van gebruikers (totdat we heel zeker zijn dat ze kwaadwillend zijn en banden hebben met IRA) hebben we niet alle gebruikersnamen bekend gemaakt die we vonden bij onze evaluatie.
Yoel

 

Tekst in screenshot:

Ik vraag de verslaggevers van BuzzFeed liever niet naar hun methodologie. Het zal hen alleen maar aanmoedigen en het ondermijnt indirect de geloofwaardigheid en de zeggingskracht van onze eigen aanpak. Verder brengen ze daarna mogelijk de correspondentie in kaart, bijv.: “Twitter vroeg naar onze methodologie die heeft geresulteerd in meer schorsingen. Dit roept twijfels op over de effectiviteit van hun eigen tools…”

Tekst in screenshot:

Akkoord. Bij een ander mediabedrijf/verslaggever zou ik het anders kunnen voelen, maar ze waren nogal vijandig en ‘we-hebben-je-te-pakken’ tegen ons en ik heb liever zo min mogelijk contact met hen.

“SENATE INTEL COMMITTEE IS ASKING… POSSIBLE TO WHIP SOMETHING TOGETHER?”

Still, when the Buzzfeed piece came out, the Senate asked for “a write up of what happened.” Twitter was soon apologizing for the same accounts they’d initially told the Senate were not a problem.

“INTELCOMMISSIE VAN DE SENAAT VRAAGT… IS HET MOGELIJK OM IETS IN ELKAAR TE FLANSEN?”

Maar toen het Buzzfeed-stuk uitkwam, vroeg de senaat om “een beschrijving van wat er is gebeurd”. Al snel  verontschuldigde Twitter zich voor dezelfde accounts waarvan ze aanvankelijk tegen de Senaat hadden gezegd dat ze geen probleem vormden.

Tekst in screenshot:

op ma 27 nov 2017 om 21:04 uur, schreef Yoel Roth:
Jep. Zal er nu iets aan gaan doen en dat binnenkort delen met deze groep voor feedback.
Op ma 27 nov 2017 om 20:57, schreef Carlos Monje:
De inlichtingencommissie van de Senaat vraagt om een beschrijving vanuit ons perspectief van wat met deze accounts gebeurd is.
Is het mogelijk om iets in elkaar te flansen?
Carlos

“REPORTERS NOW KNOW THIS IS A MODEL THAT WORKS”

This cycle – threatened legislation, wedded to scare headlines pushed by congressional/intel sources, followed by Twitter caving to moderation asks – would later be formalized in partnerships with federal law enforcement.

“REPORTERS WETEN NU DAT DIT EEN MODEL IS DAT WERKT”

Deze cyclus – dreigende wetgeving, gepaard gaande met angstaanjagende krantenkoppen onder druk van congres-/inlichtingenbronnen, gevolgd door toegeven van Twitter aan moderatieverzoeken – zou later worden geformaliseerd in partnerschappen met federale wetshandhavers.

Tekst in screenshot:

Op 21 november 2017 om 22:49, schreef xxx:
Hallo iedereen,
Aangezien we nu alle accounts hebben opgeschort, zullen we kritiek krijgen in de pers, van BuzzFeed tot de meer gevestigde publicaties. We zullen eraan werken om het te beheersen.
Hiermee samenhangend: we kunnen meer onderzoeken verwachten van accounts die enigszins geassocieerd kunnen worden met de IRA om aan de VS commissies over te dragen, gesteund door academische experts. Verslaggevers weten nu dat dit een model is dat werkt.

Twitter soon settled on its future posture.

Twitter bepaalde al snel zijn toekomstige houding.

In public, it removed content “at our sole discretion.”

In het openbaar verwijderde Twitter inhoud “naar eigen goeddunken”.

Privately, they would “off-board” anything “identified by the U.S.. intelligence community as a state-sponsored entity conducting cyber-operations.”

Heimelijk zouden ze alles “overboord” zetten wat “door de Amerikaanse inlichtingendiensten werd geïdentificeerd als een door een staat gesponsorde entiteit die cyberoperaties uitvoert.”

Tekst in screenshot:

Extern schorsingsbeleid: uw gebruik van Twitter-services is onderworpen aan het Twitter Ads-beleid, beschikbaar op twitter.com/adspolicy, de Twitter-regels, beschikbaar op twitter.com/rules de Twitter-servicevoorwaarden, beschikbaar op twitter.com/tos, andere overeenkomsten die u met Twitter heeft en uw en onze wettelijke verplichtingen. Als we vermoeden dat een advertentie deze schendt kunnen op grond hiervan advertenties worden geweigerd. In sommige gevallen, inclusief, maar niet beperkt tot meervoudige of ernstige schendingen van onze rechten of ons beleid, of als u zich bezig houdt met enige onwettige activiteit op onze service, of als daarvan een vermoeden bestaat, zoals we geheel naar eigen goeddunken bepalen, zullen we uw account opschorten of beëindigen.
Interne richtlijn: elke gebruiker die door de Amerikaanse inlichtingengemeenschap is geïdentificeerd als een door de staat gesponsorde entiteit die cyberoperaties uitvoert tegen doelen die verband houden met Amerikaanse of andere verkiezingen, of een entiteit die daarmee in verband wordt gebracht, mag niet adverteren op Twitter.

Twitter let the “USIC” into its moderation process. It would not leave.

Twitter liet de “USIC*” toe tot zijn moderatieproces. Die zou niet meer weggaan.

* USIC: United States Intelligence Community => de inlichtingendiensten van de VS

Crowell wrote in an email to the company’s leaders:

“We will not be reverting to the status quo.”

Crowell schreef in een e-mail aan de managers:

“We zullen niet terugkeren naar de status quo.”

Tekst in screenshot:

Over het algemeen heb ik het gevoel dat het politieke krachtenveld in Washington is verschoven in de aanloop naar deze hoorzittingen.
De tech-branche zal veel meer controle en vragen over zich heen krijgen en we zullen niet snel terugkeren naar de eerdere status quo in Washington DC.

For more on the #TwitterFiles, check out @BariWeiss, @ShellenbergerMD@LHFang, and @davidzweig . Watch this space shortly for another thread…

Voor meer over de #TwitterFiles let op @BariWeiss, @ShellenbergerMD, @LHFang en @davidzweig. Houd deze plek in de gaten voor een andere thread, binnenkort …

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.