Dit is de vierde aflevering van de Twitterfiles. Bij de eerste aflevering vindt u een intro waarin ik uitleg waarom ik de Twitterfiles toegankelijk maak en in het Nederlands vertaal.

Omdat er veel TwitterFiles uitkomen, heb ik een overzicht gemaakt waarop van alle afleveringen en van de opiniestukken een korte samenvatting en de link staan: het TwitterFiles Dossier.

Bovendien heb ik een TwitterFiles Lexicon gemaakt waarin onbekende begrippen worden uitgelegd. Zowel het Dossier als het Lexicon worden natuurlijk voortdurend aangevuld.

Hieronder vindt u dus de vierde aflevering. Links de originele Engelse versie waar alleen nummertjes en andere storende zaken uit zijn gehaald, en rechts de Nederlandse vertaling. Alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Twitterfiles 4

Gepubliceerd op 11 december 2022 door Michael Shellenberger

The Removal of Donald Trump: January 7

As the pressure builds, Twitter executives build the case for a permanent ban

  De verwijdering van Donald Trump: 7 januari

  Terwijl de druk toeneemt, pleit de Twitter-top voor een permanente schorsing.

  On Jan 7, senior Twitter execs:

  • create justifications to ban Trump
  • seek a change of policy for Trump alone, distinct from other political leaders
  • express no concern for the free speech or democracy implications of a ban

  This #TwitterFiles is reported with @lwoodhouse

   De top van Twitter op 7 januari:

   • creëert rechtvaardigingen om Trump te schorsen
   • zoekt een beleidswijziging speciaal voor Trump, niet voor andere politieke leiders
   • uit geen bezorgdheid over de gevolgen van een schorsing voor de vrijheid van meningsuiting of de democratie

   Deze #TwitterFiles is gemaakt in samenwerking met @lwoodhouse

   For those catching up, please see:

   • Part 1, where @mtaibbi documents how senior Twitter executives violated their own policies to prevent the spread of accurate information about Hunter Biden’s laptop;

   Voor degenen die de eerdere Twitterfiles willen lezen, zie:

   • Deel 1, (NL vertaling) waarin @mtaibbi documenteert hoe Twitter-managers hun eigen beleid schonden om de verspreiding van correcte informatie over de laptop van Hunter Biden te voorkomen;
   • Part 2, where @bariweiss shows how senior Twitter execs created secret blacklists to “de-amplify” disfavored Twitter users, not just specific tweets;
   • Deel 2, (NL vertaling) waarin @bariweiss laat zien hoe Twitter-leidinggevenden niet alleen specifieke tweets, maar zelfs ongewenste Twitter-gebruikers op geheime zwarte lijsten zetten om hen te “verzwakken”;
   • And Part 3, where @mtaibbi documents how senior Twitter execs censored tweets by Trump in the run-up to the Nov 2020 election while regularly engaging with representatives of U.S. government law enforcement agencies.
   • En deel 3, (NL vertaling) waarin @mtaibbi documenteert hoe de Twitter-top tweets van Trump censureerde in de aanloop naar de verkiezingen van november 2020, terwijl men regelmatig overlegde met vertegenwoordigers van Amerikaanse veiligheidsdiensten.

   For years, Twitter had resisted calls to ban Trump. “Blocking a world leader from Twitter,” it wrote in 2018, “would hide important info… [and] hamper necessary discussion around their words and actions.”

   Twitter had jarenlang weerstand geboden aan oproepen om Trump te schorsen. “Het blokkeren van een wereldleider op Twitter”, schreef Twitter in 2018, “zou belangrijke informatie verbergen … [en] de noodzakelijke discussie over hun woorden en daden belemmeren.”

   Tekst uit tweet van Twitter Public Policy (2018-01-05):

   Het blokkeren van een wereldleider van Twitter of het verwijderen van hun controversiële tweets zou belangrijke informatie verbergen die mensen zouden moeten kunnen zien en bespreken. Het zou die leider ook niet het zwijgen opleggen, maar het zou zeker de noodzakelijke discussie over hun woorden en daden belemmeren.

   But after the events of Jan 6, the internal and external pressure on Twitter CEO @jack grows.

   Former First Lady @MichelleObama , tech journalist @karaswisher , @ADL , high-tech VC @ChrisSacca , and many others, publicly call on Twitter to permanently ban Trump.   

   Maar na de gebeurtenissen van 6 januari groeit de interne en externe druk op Twitter-CEO @jack.

   Voormalig First Lady @MichelleObama, technologiejournalist @karaswisher, @ADL, hightech VC @ChrisSacca en vele anderen roepen Twitter publiekelijk op om Trump permanent te schorsen.

   Tekst uit screenshot:

   Chris Sacca (@sacca)
   Jullie hebben bloed aan je handen, @jack en Zuck. Vier jaar lang heb je deze terreur gerationaliseerd. Aanzetten tot gewelddadig verraad is geen vrijheid van meningsuiting. Als je voor zo’n bedrijf werkt, is het ook jouw verantwoordelijkheid. Haal het weg.

   Michelle Obama (gearceerde gedeelte): Dit is het moment voor bedrijven in Silicon Valley om dit monsterlijke gedrag niet langer mogelijk te maken – en zelfs verder te gaan dan ze al hebben gedaan door deze man permanent van hun platformen te verbannen en beleid in te voeren om te voorkomen dat hun technologie door de leiders van het land wordt gebruikt om oproer aan te wakkeren.

   Kara Swisher (Intelligencer): Het is tijd voor sociale mediaplatforms om Trump permanent te schorsen.

   Jonathan Greenblatt: Twee minimale tweets nadat het Capitool is bestormd door extremisten is te weinig en te laat. @jack, @realDonaldTrump had al lang geschorst moeten zijn, totdat zijn account stopt met het promoten van desinformatie en aanzetten tot geweld.

   (tweets van Trump)

   ADL (Anti-Defamation League) CEO Jonathan Greenblatt heeft de volgende verklaring afgegeven met betrekking tot het geweld van vandaag in het Amerikaanse Capitool in Washington, DC:
   Zoals ADL vaker heeft gezegd, extremisten moet je op hun woord geloven. Eerst was er holle retoriek online, daarna expliciete oproepen tot geweld en nu geven mensen gehoor aan die oproepen in de hoofdstad van het land en overtreden de wet. Het moet nu stoppen.
   De president heeft aangezet tot opruiing en geweld. Mensen die wetshandhavers aanvallen of overheidsgebouwen betreden moeten gearresteerd worden en ter verantwoording geroepen.
   Wat nu gebeurt in het Capitool is veroorzaakt door het voortdurende promoten van angst en desinformatie door het Oval Office. President Trump moet een oproep doen om het geweld en de onrust die hij heeft gezaaid te stoppen. Zijn campagne van desinformatie is een groot gevaar voor onze democratie.
   Maar tot het moment dat dat gebeurt moeten sociale-mediabedrijven zijn accounts zo snel mogelijk opschorten, zoals ze bij iedereen zouden doen die desinformatie promoot en oproept tot geweld. Het is tijd.

   Dorsey was on vacation in French Polynesia the week of January 4-8, 2021. He phoned into meetings but also delegated much of the handling of the situation to senior execs @yoyoel , Twitter’s Global Head of Trust and Safety, and @vijaya Head of Legal, Policy, & Trust.

   Dorsey was in de week van 4-8 januari 2021 op vakantie in Frans-Polynesië. Hij belde in bij vergaderingen, maar delegeerde ook een groot deel van de afhandeling van de situatie aan hogere leidinggevenden @yoyoel, Twitter’s Mondiaal Manager Trust and Safety, en @vijaya Hoofd Legal, Policy & Trust.

   As context, it’s important to understand that Twitter’s staff & senior execs were overwhelmingly progressive.

   In 2018, 2020, and 2022, 96%, 98%, & 99% of Twitter staff’s political donations went to Democrats. (https://twitter.com/mtaibbi/status/1598829996264390656)

   Als context is het belangrijk om te weten dat de medewerkers en de hogere leidinggevenden van Twitter in overweldigende meerderheid progressief waren.

   In 2018, 2020 en 2022 ging respectievelijk 96%, 98% en 99% van de politieke donaties van Twitter-medewerkers naar de Democraten.

   Tekst van tweet die Shellenberger citeert:

   Matt Taibbi: Dit systeem was niet in balans. Het was gebaseerd op contacten. Omdat Twitter voor het overgrote deel werd en wordt bemand door mensen met dezelfde politieke oriëntatie, waren er voor links (hier de Amerikaanse Democraten) meer kanalen, meer mogelijkheden om te klagen dan voor rechts.

   Link uit screenshot: (https://www.opensecrets.org/orgs/twitter/summary?id=D000067113)

   In 2017, Roth tweeted that there were “ACTUAL NAZIS IN THE WHITE HOUSE.”

    In April 2022, Roth told a colleague that his goal “is to drive change in the world,” which is why he decided not to become an academic. (https://twitter.com/ShellenbergerMD/status/1601727103501627392)

   In 2017 tweette Roth dat er “ECHTE NAZIS IN HET WITTE HUIS” waren.

   In april 2022 vertelde Roth aan een collega dat zijn doel “is om verandering in de wereld teweeg te brengen”, dat was de reden waarom hij geen academicus wilde worden.

   Tekst in screenshot:

   Yoel Roth:
   Ja, die persoon met de roze hoed is duidelijk een grotere bedreiging voor uw soort feminisme dan ECHTE NAZIS
   IN HET WITTE HUIS.

   Tekst in screenshot:

   Ja… de academische wereld is verreweg de naarste werkomgeving waar ik ooit ben geweest. Het hele systeem is op veel manieren uitbuitend. En ook niet per definitie productief als het je doel is om verandering in de wereld teweeg te brengen (wat de belangrijkste reden was dat ik wegging). 

   On January 7, @jack emails employees saying Twitter needs to remain consistent in its policies, including the right of users to return to Twitter after a temporary suspension.

   After, Roth reassures an employee that “people who care about this… aren’t happy with where we are”

   Op 7 januari e-mailt @jack de medewerkers dat Twitter consequent moet blijven in zijn beleid, inclusief het recht van gebruikers om terug te keren op Twitter na een tijdelijke schorsing.

   Achteraf stelt Roth een medewerker gerust dat “mensen die hierom geven … niet blij zijn met waar we staan”.

   Tekst uit screenshot:

   Yoel Roth: Jacks e-mails waren _prima_… maar uiteindelijk denk ik dat mensen willen horen van Vijaya, of Del, of mensen dichter bij de kern hiervan, die hen kunnen geruststellen dat mensen die hierom geven diep nadenken over deze problemen, en niet blij zijn met waar we staan. Een paar technici hebben er rechtstreeks contact met me over opgenomen, en ik praat met ze… maar het is zo duidelijk dat ze gewoon willen weten dat _iemand_ hier iets aan doet, en dat we de problemen hier niet negeren.

   xxx: Ik denk dat het ook een kans is om mensen te helpen begrijpen dat, hoewel het vanzelfsprekend en eenvoudig lijkt dat we zijn persoonlijke account voorgoed ‘zouden moeten’ schorsen, we het ons niet kunnen veroorloven om dat meteen te doen zonder eerst ‘het spel volgens de regels uit te spelen,’ en ons voor te bereiden op alle andere dingen die kunnen gebeuren, en dan plannen te maken voor al die mogelijkheden (bijv. als we het persoonlijke account opschorten en hij hetzelfde op het officiële overheidsaccount plaatst, schorsen we dat dan ook?). Het kan mensen worden vergeven dat ze niet verder denken dan wat ze nu zien, maar Jack/Vijaya/Del/jij hebben niet de luxe om zomaar de trekker over te halen zonder goed na te denken. We vertellen ze herhaaldelijk dat ‘mensen er bovenop zitten’ en ‘mensen eraan werken’ en ze krabben zich achter hun oor en vragen zich af: hoe moeilijk kan het zijn om te beslissen of dit ene account in overtreding is?

   Around 11:30 am PT, Roth DMs his colleagues with news that he is excited to share.

   “GUESS WHAT,” he writes. “Jack just approved repeat offender for civic integrity.” 

   The new approach would create a system where five violations (“strikes”) would result in permanent suspension.

   Rond 11.30 uur (Pacific Time) stuurt Roth een DM naar zijn collega’s met nieuws dat hij graag wil delen.

   “RAAD EENS”, schrijft hij. “Jack heeft zojuist recidivisme goedgekeurd voor civic integrity” (regelgeving Twitter m.b.t. beïnvloeding van verkiezingen e.d. MvC).

   De nieuwe aanpak zou een systeem creëren waarbij vijf overtredingen zouden resulteren in een permanente schorsing.

   Tekst uit screenshot:

   Yoel Roth: RAAD EENS
   Yoel Roth: Jack heeft zojuist recidivisme goedgekeurd voor civic integrity
   Yoel Roth: De aanpak zou zoiets zijn als: overtredingen die ernstig genoeg zijn voor onderdrukking van een tweet tellen als strikes (strafpunten). 1: label + 1 strike. 2: label + 1 strike. 3: label + 12 uur schorsing. 4: label + 7 dagen schorsing. 5: permanente schorsing.

    “Progress!” exclaims a member of Roth’s Trust and Safety Team.

   The exchange between Roth and his colleagues makes clear that they had been pushing @jack for greater restrictions on the speech Twitter allows around elections. 

   The colleague wants to know if the decision means Trump can finally be banned. The person asks, “does the incitement to violence aspect change that calculus?” 

   Roth says it doesn’t. “Trump continues to just have his one strike” (remaining)

   “Vooruitgang!” roept een lid van Roth’s Trust and Safety Team uit.

   De uitwisseling tussen Roth en zijn collega’s maakt duidelijk dat ze @jack hadden aangespoord om meer beperkingen op te leggen aan de uitingen die Twitter toestaat rond verkiezingen.

   De collega wil weten of het besluit betekent dat Trump eindelijk geschorst kan worden. Deze persoon vraagt: “verandert het aspect van aanzetten tot geweld die berekening?”

   Roth zegt van niet. “Trump houdt nog steeds alleen deze ene strike” (overgebleven)

   Tekst uit screenshot:

   Xxx: Vooruitgang! Heeft dit invloed op onze benadering van Trump, van wie ik dacht dat wij publiekelijk gezegd hebben dat hij nog één strike over heeft? Of verandert het aspect van aanzetten tot geweld die berekening?
   Yoel Roth: Trump houdt nog steeds alleen deze ene strike.
   Yoel Roth: Dit is voor al het andere.

   Roth’s colleague’s query about “incitement to violence” heavily foreshadows what will happen the following day.

   On January 8, Twitter announces a permanent ban on Trump due to the “risk of further incitement of violence.”

   De vraag van Roths collega over “aanzetten tot geweld” is een voorbode van wat er de volgende dag zal gebeuren.

   Op 8 januari kondigt Twitter een permanent verbod op Trump aan vanwege het “risico op verder aanzetten tot geweld”.

   Tekst uit screenshot:

   Permanente schorsing van @realDonaldTrump

   Na nauwkeurige beoordeling van recente tweets van het @realDonaldTrump-account en de gebeurtenissen eromheen – met name hoe de tweets worden ontvangen en geïnterpreteerd op en buiten Twitter – hebben we het account permanent geschorst vanwege het risico op verder aanzetten tot geweld.

   On J8, Twitter says its ban is based on “specifically how [Trump’s tweets] are being received & interpreted.”

   But in 2019, Twitter said it did “not attempt to determine all potential interpretations of the content or its intent.”

   https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019  (World Leaders on Twitter: principles & approach)

   Op 8 januari zegt Twitter dat het verbod specifiek is gebaseerd op “hoe [Trumps tweets] worden ontvangen en geïnterpreteerd.”

   Maar in 2019 zei Twitter dat het “niet probeert alle mogelijke interpretaties van de inhoud of de bedoeling ervan te bepalen”.

   https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019  (Wereldleiders op Twitter: principes & aanpak)

   Tekst uit screenshot:

   Na nauwkeurige beoordeling van recente tweets van het @realDonaldTrump-account en de gebeurtenissen eromheen met name hoe de tweets worden ontvangen en geïnterpreteerd op en buiten Twitter – hebben we het account permanent geschorst vanwege het risico op verder aanzetten tot geweld.

   Tekst uit screenshot:

   We concentreren ons op de taal van gerapporteerde Tweets en proberen niet alle mogelijke interpretaties te bepalen van de inhoud of de bedoeling ervan.

   The *only* serious concern we found expressed within Twitter over the implications for free speech and democracy of banning Trump came from a junior person in the organization. It was tucked away in a lower-level Slack channel known as “site-integrity-auto.”

   De *enige* uitspraak die we binnen Twitter vonden waaruit ernstige zorg bleek over de gevolgen van de schorsing van Trump voor de vrijheid van meningsuiting en democratie, kwam van een junior medewerker in de organisatie. Het was weggestopt in een Slack-kanaal op een lager niveau dat bekend staat als ‘site-integrity-auto’.

   “This might be an unpopular opinion but one off ad hoc decisions like this that don’t appear rooted in policy are imho a slippery slope… This now appears to be a fiat by an online platform CEO with a global presence that can gatekeep speech for the entire world…”

   “Dit is misschien een onpopulaire mening, maar eenmalige beslissingen zoals deze, die niet geworteld lijken in beleid, zijn in mijn opvatting een hellend vlak… Dit lijkt nu een okay te zijn van de chef van een online platform die voor de hele wereld kan bepalen wat gezegd mag worden…” (= tekst screenshot. In screenshot daaraan nog toegevoegd: dit lijkt onhoudbaar)

   Twitter employees use the term “one off” frequently in their Slack discussions. Its frequent use reveals significant employee discretion over when and whether to apply warning labels on tweets and “strikes” on users. Here are typical examples.

    Twitter-medewerkers gebruiken de term ‘one off’ (eenmalig, MvC) vaak in hun Slack-discussies. Dit toont een grote individuele beslissingsbevoegdheid van werknemers over óf en wanneer waarschuwingslabels op tweets en “strikes” aan gebruikers worden afgegeven. Hier zijn typische voorbeelden:

    Tekst uit screenshot:

    had kunnen bouncen (tijdstraf) met een strafpunt. Ik zie geen enkel scenario waarin we zouden beslissen niet te bouncen hier. Ik wil gewoon checken of er zorgen zijn, anders kan ik bouncen onder RTP en sluit deze af voordat ik ga. *Ter info* *Account voor beoordeling: @USAsecession* – We proberen de eenmalige beslissing hier te begrijpen

    Tekst uit screenshot:

    xxx: je kunt altijd eenmalig schorsen
    xxx: bounce. Eenmalig is een optie 

    Recall from #TwitterFiles2 by @bariweiss that, according to Twitter staff, “We control visibility quite a bit. And we control the amplification of your content quite a bit. And normal people do not know how much we do.” (https://twitter.com/bariweiss/status/1601015872046260226)

     Herinner je uit #TwitterFiles2 van @bariweiss wat Twitter-medewerkers zeiden: “We beheersen de zichtbaarheid behoorlijk. En we hebben nogal wat controle over de versterking van uw inhoud. En gewone mensen weten niet hoeveel we doen.”

     Geciteerde tweet van Bari Weiss: “We beheersen de zichtbaarheid behoorlijk. En we hebben nogal wat controle over de versterking van uw inhoud. En gewone mensen weten niet hoeveel we doen,” vertelde een Twitter technicus ons. Twee andere Twitter-medewerkers bevestigden dit.

     Twitter employees recognize the difference between their own politics & Twitter’s Terms of Service (TOS), but they also engage in complex interpretations of content in order to stamp out prohibited tweets, as a series of exchanges over the “#stopthesteal” hashtag reveal. 

      Twitter-medewerkers erkennen het verschil tussen hun eigen politieke voorkeur en de Servicevoorwaarden van Twitter, maar ze houden zich ook bezig met complexe interpretaties van berichten om verboden tweets uit te roeien, zoals blijkt uit een reeks uitwisselingen over de hashtag “#stopthesteal”.

      Tekst uit screenshot:

      xxx: ik hoop dat het goed met je gaat, en dat je wat hebt kunnen slapen. Hebben we het al gehad over het blocken van de “stopthesteal”-hashtag of kunnen we dat doen? Wat ik ervan begrijp is dat het nepnieuws bevordert op een gevaarlijke manier
      Yoel Roth: Hallo daar!
      Yoel Roth: We halen die berichten alvast boven voor beoordeling onder Civic
      Integrity – en de hashtag _ zou moeten_ worden geblokkeerd voor snelkeuzeopties en trends. Laat het me direct weten als je het in een van de laatste 2 ziet en PT kan dit oplossen.

      Tekst uit screenshot:

      Xxx: ik zag net de hashtag en deed er een zoekopdracht op en alle inhoud was verschrikkelijk. Dus ik denk niet dat het elders zichtbaar is. Bedankt voor alles wat je doet.

      Yoel Roth: Hmm

      Yoel Roth: Ik geef een seintje aan het verkiezingsteam.

      xxx: onthoud dat wat ik verschrikkelijk vind en wat een schending van de Terms of Service is, niet helemaal overlappen.

      Yoel Roth: hèh​

      Roth immediately DMs a colleague to ask that they add “stopthesteal” & [QAnon conspiracy term] “kraken” to a blacklist of terms to be deamplified.

       

      Roth’s colleague objects that blacklisting “stopthesteal” risks “deamplifying counterspeech” that validates the election.

       Roth stuurt een collega onmiddellijk een persoonlijk bericht met het verzoek om “stopthesteal” & “kraken” (QAnon-complotterm) toe te voegen aan de zwarte lijst met termen die worden beperkt.

       Roths collega werpt tegen dat het op de zwarte lijst zetten van “stopthesteal” het risico loopt “tegenspraak te verzwakken” terwijl dat (inhoudelijk debat, MvC) verkiezingen hun waarde geeft.

       Tekst uit screenshot:

       Yoel Roth: weet dat er veel gaande is – is er bezwaar tegen het toevoegen van “stopthesteal” en “kraken” aan de CHA Q-termenlijsten als dat nog niet zo is?
       Yoel Roth: Er zit bijna geen licht meer tussen Q(Anon) en het Stop The Steal
       xxx: kraken zeker als die er nog niet op staat
       xxx: met “stopthesteal” maak ik me te veel zorgen over het risico van tegenspraak verzwakken 
       Yoel Roth: begrepen.

       Indeed, notes Roth’s colleague, “a quick search of top stop the steal tweets and they’re counterspeech”

       But they quickly come up with a solution: “deamplify accounts with stopthesteal in the name/profile” since “those are not affiliated with counterspeech”

        Inderdaad, merkt de collega van Roth op, “een snelle zoektocht naar de beste “#stopthesteal” tweets laat zien dat ze tegenspraak (inhoudelijk debat) zijn.”

        Maar ze kwamen snel met een oplossing: “beperk accounts met ‘#stopthesteal’ in de naam of profiel” aangezien “die niet gelieerd zijn aan personen die inhoudelijk reageren”.

        Tekst uit screenshot:

        Xxx: een snelle zoektocht naar de beste “#stopthesteal” tweets laat zien dat ze tegenspraak zijn.
        xxx: (het verbieden van) ‘kraken’ kan ik mee leven – de top tweets zijn over het algemeen Q(Anon)-gerelateerd en ze geven geen inhoudelijke argumenten
        Yoel: Het komt ook heel vaak voor op profielen
        xxx: we kunnen wel beperkingen opleggen aan accounts met stopthesteal in hun naam/profiel – die zijn niet bezig met tegenargumenten

        But it turns out that even blacklisting “kraken” is less straightforward than they thought. That’s because kraken, in addition to being a QAnon conspiracy theory based on the mythical Norwegian sea monster, is also the name of a cryptocurrency exchange, and was thus “allowlisted”

         Maar het blijkt dat zelfs het op de zwarte lijst zetten van “kraken” minder eenvoudig is dan ze dachten. Dat komt omdat kraken niet alleen een QAnon-complottheorie is, gebaseerd op het mythische Noorse zeemonster, maar ook de naam is van een crypto-beurs en dus op de “toelatingslijst” stond.

         Tekst uit screenshot:

         Yoel Roth: Ik denk ook dat het toevoegen van “kraken” aan de verschillende bots misschien iets kapot heeft gemaakt. (weet dat je niet op kantoor bent – maar voor als je terug bent)
         xxx1: Oh jongens, ik heb laatst kraken verwijderd
         xxx1: het heeft iets gebroken
         xxx1: er is een app genaamd Kraken-app of zoiets
         xxx1: als we dat op de toelatingslijst zetten, geen zorgen om het terug te zetten, maar ik zou het wel willen weten of er andere ‘fp’s’ zijn.
         xxx2: het merk kraken staat op de allowlist voor wie het wil weten.
         xxx2: inderdaad, het is een crypto-beurs

         Employees struggle with whether to punish users who share screenshots of Trump’s deleted J6 tweets “we should bounce these tweets with a strike given the screen shot violates the policy” “they are criticising Trump, so I am bit hesitant with applying strike to this user”

         Medewerkers worstelen met het al dan niet straffen van twitteraars die screenshots delen van Trumps verwijderde tweets over 6 januari 2020.”we zouden deze tweets moeten bestraffen met een tijdstraf, aangezien de screenshot in strijd is met het beleid” “ze bekritiseren Trump, dus ik aarzel een beetje om deze twitteraar een strike te geven”

         Tekst in screenshot:

         vraagt: Hallo team! Moeten we mensen een eenmalige tijdstraf geven die deze Trumptweet delen? Bedankt.

         In tweet: rot op, oh mijn god, zelfs twitter zegt dat het aanzet tot geweld.
         Screenshot tweet Trump: Dit zijn dingen en gebeurtenissen die gebeuren wanneer een verpletterende verkiezingsoverwinning zo zonder pardon en wreed wordt afgenomen van patriotten die zo lang slecht en oneerlijk zijn behandeld. Ga naar huis met liefde en vrede. Onthoud deze dag voor altijd!

         xxx: we zouden deze tweets moeten bestraffen met een tijdstraf, aangezien de screenshot in strijd is met het beleid
         xxx: ze geven commentaar en bekritiseren Trump, dus ik aarzel een beetje om deze twitteraar een strike te geven

         What if a user dislikes Trump *and* objects to Twitter’s censorship? The tweet still gets deleted. But since the *intention* is not to deny the election result, no punishing strike is applied.

          

         “if there are instances where the intent is unclear please feel free to raise”

          Wat als een gebruiker een hekel heeft aan Trump *en* bezwaar maakt tegen censuur van Twitter? De tweet wordt alsnog verwijderd. Maar aangezien de *bedoeling* niet is om de verkiezingsuitslag te betwisten, worden geen strafpunten gegeven.

          “als er gevallen zijn waarin de bedoeling onduidelijk is, voel je vrij om dat aan de orde te stellen”

          Tekst uit screenshot:
          Just Some Guy: Ik mag de man niet eens, maar ik ga niet accepteren dat Twitter meningen verwijdert die ze niet leuk vinden.
          Donald J. Trump: Dit zijn dingen en gebeurtenissen die gebeuren wanneer een verpletterende verkiezingsoverwinning zo zonder pardon en wreed wordt afgenomen van patriotten die zo lang slecht en oneerlijk zijn behandeld. Ga naar huis met liefde en vrede. Onthoud deze dag voor altijd!

          xxx: Mee eens. Eenmalig werkt voor  commentaar, strafpunten als een tweet het eens is met de geciteerde tweet 
          xxx: wat als het neutraal/delen van mening is, zoals “ik zei toch dat het in strijd is met het Twitterbeleid”? Alleen tweet-verwijderen?
          xxx:
          Ik zou akkoord gaan met alleen de tweet verwijderen als die het eens is met het beleid — kan ik hier jouw mening over krijgen?
          xxx: (ik ) zou het eens zijn met alleen-verwijderen wanneer de inhoud niet met boos opzet gedeeld is
          xxx: Bedankt iedereen!
          xxx: er zijn gevallen waarin de bedoeling onduidelijk is, voel je dan vrij om dit aan de orde te stellen

          Around noon, a confused senior executive in advertising sales sends a DM to Roth.

          Sales exec: “jack says: ‘we will permanently suspend [Trump] if our policies are violated after a 12 hour account lock’… what policies is jack talking about?”

          Roth: “*ANY* policy violation”

           Rond het middaguur stuurt een leidinggevende (advertising sales) die er niet meer uitkomt een DM naar Roth:

           “Jack zegt: ‘we zullen [Trump] permanent schorsen als ons beleid wordt geschonden na een tijdelijke schorsing van 12 uur’… over welk beleid heeft Jack het?”

           Roth: “*ELKE* beleidsschending”

           Tekst uit screenshot:

           Hoi Yoel, ik heb een vraag over Twitter Safety over Potus en Jacks e-mail… Jack zegt: ‘we zullen permanent schorsen als onze beleidsregels worden geschonden na een tijdelijke schorsing van 12 uur’… over welk beleid heeft Jack het? (is het verspreiden van desinformatie een schending zoals zijn eerdere tweets over verkiezingen? of gaat het meer om een opruiend tweet?) Ik vraag dit omdat we heel veel telefoontjes van klanten krijgen na een FB/IG beslissing… dus wat duidelijkheid zou geweldig zijn. Dank je.

           Yoel Roth: Hé JP – voor ons eigen begrip zou dit *ELKE* beleidsschending zijn, niet beperkt tot de verkiezingen. Maar voor het delen van wat dan ook, coördineer dit met Communicatie. Het is duidelijk dat er veel interesse is in ons standpunt hierover; (ik) wil zorgen dat we op één lijn blijven.

           What happens next is essential to understanding how Twitter justified banning Trump.

           Sales exec: “are we dropping the public interest [policy] now…”

           Roth, six hours later: “In this specific case, we’re changing our public interest approach for his account…”

            Wat er daarna gebeurt, is essentieel om te begrijpen hoe Twitter de schorsing van Trump rechtvaardigde.

            Sales leidinggevende: “laten we nu het algemeen belang [beleid] vallen…”

            Roth, zes uur later: “In dit specifieke geval veranderen we onze benadering van algemeen belang voor zijn (Trump’s) account…”

            Tekst uit screenshot:

            Bedankt Yoel, ik zal zeker contact zoeken met Communicatie; een laatste vraag: eerder hadden we ‘vrijstelling van beleidsschendingen’ voor wereldleiders vanwege het publieke belang… laten wij dit publieke belang nu vallen en kan elke nieuwe overtreding een trigger zijn… het is voor mijn begrip … zal opnieuw checken bij Communicatie wat we wel/niet openbaar kunnen delen.

            Yoel Roth: Excuses voor het trage antwoord. Ik ben de hele dag bezet geweest. In dit specifieke geval veranderen we onze publiek-belang-aanpak voor zijn account en zeggen dat elke overtreding een schorsing oplevert. We laten de publiek-belang-aanpak niet helemaal los – hoewel we wel gaan werken aan herzieningen in de eerste helft van 2021.

            The ad exec is referring to Twitter’s policy of “Public-interest exceptions,” which allows the content of elected officials, even if it violates Twitter rules, “if it directly contributes to understanding or discussion of a matter of public concern”

             

            https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/public-interest

            Public-interest exceptions to enforcement of Twitter rules

            Learn why we make certain exceptions, under what circumstances, and how we balance risk of harm vs. the public interest.

             De Sales leidinggevende verwijst naar het Twitter-beleid “uitzonderingen van algemeen belang”, dat de uitingen van gekozen functionarissen toestaat, zelfs als die in strijd zijn met de Twitter-regels, “als dit rechtstreeks bijdraagt ​​aan begrip of discussie over een zaak van algemeen belang”

             https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/public-interest

             Uitzonderingen van algemeen belang op de handhaving van Twitter-regels

             Ontdek waarom we bepaalde uitzonderingen maken, onder welke omstandigheden, en hoe we het risico op schade afwegen tegen het algemeen belang.

             Tekst screenshot:

             Op dit moment beperken we de uitzonderingen tot één belangrijke soort uiting van publiek belang – Tweets van (gekozen) overheidsfunctionarissen – gezien het grote publieke belang om hun acties en verklaringen te kennen en te kunnen bespreken.

             Roth pushes for a permanent suspension of Rep. Matt Gaetz even though it “doesn’t quite fit anywhere (duh)”.

             It’s a kind of test case for the rationale for banning Trump. 

             “I’m trying to talk [Twitter’s] safety [team] into… removal as a conspiracy that incites violence.”

              Roth dringt aan op een permanente schorsing van Rep. Matt Gaetz, ook al past het “nergens (duh)”.

              Het is een soort testcase voor de grondgedachte voor het verbieden van Trump.

              “Ik probeer [Twitter’s] Safety [team] over te halen… verwijdering als we het zien als een samenzwering die aanzet tot geweld.”

              Tekst uit screenshot:

              Wat is het laatste nieuws over Antifa-claims? Broeit er iets, beleidsmatig gezien? C  schreeuwt vanuit de andere kamer dat we Gaetz gewoon moeten schorsen.
              Yoel Roth: Ja, daar werken SP en SI aan
              Yoel Roth: Het pas eigenlijk nergens (duh)
              xxx: Juist
              Yoel Roth: Maar ik probeer Safety over te halen om het als opruiing te behandelen
              Yoel Roth: Ik denk dat we het over de grens voor verwijdering krijgen als we het zien als een samenzwering die aanzet tot geweld
              Yoel Roth: Vijaya vond het als koers goed

              Around 2:30, comms execs DM Roth to say they don’t want to make a big deal of the QAnon ban to the media because they fear “if we push this it looks we’re trying to offer up something in place of the thing everyone wants,” meaning a Trump ban.

               Rond 14.30 uur sturen mensen van communicatie Roth bericht dat ze het QAnon-verbod voor de media niet te groot willen maken, want “als we dit pushen, lijkt het alsof we proberen iets te doen in ruil voor datgene wat iedereen wil,” dat is: een schorsing van Trump.

               Tekst uit screenshot:

               xxx: We zitten sowieso goed. We zullen het bespreken, maar het lijkt me dat we actie moeten ondernemen en er geen grote ophef van maken. We kunnen uitleggen waarom als het ons wordt gevraagd, maar een zorg is: als we dit pushen, lijkt het alsof we proberen iets te doen in ruil voor datgene wat iedereen wil.
               Yoel Roth: Ja.

               That evening, a Twitter engineer DMs to Roth to say, “I feel a lot of debates around exceptions stem from the fact that Trump’s account is not technically different from anybody else’ and yet treated differently due to his personal status, without corresponding _Twitter rules_..”

                Die avond stuurt een Twitter-technicus een DM naar Roth om te zeggen: “Ik denk dat veel discussies over uitzonderingen voortkomen uit het feit dat het account van Trump technisch niet verschilt van dat van anderen, en toch anders behandeld wordt vanwege zijn persoonlijke status, zonder bijbehorende _ Twitter-regels_ …”

                Tekst uit screenshot:

                Hallo Yoel, ik weet dat je het momenteel erg druk hebt, en mijn excuses als ik je stoor. Ik vraag me af of er discussie is geweest over het hervormen van de regels rond “officiële accounts” (bijv. {https://twitter.com/realDonaldTrump} en andere accounts (bijv. {https://twitter.com/realDonaldTrump}  of een niet-geverifieerd account)? Ik denk dat veel discussies over uitzonderingen voortkomen uit het feit dat het account van Trump technisch niet verschilt van dat van anderen, en toch anders behandeld wordt vanwege zijn persoonlijke status, zonder bijbehorende _ Twitter-regels_ die de verantwoordelijkheden die bij die status horen toelichten.

                Roth’s response hints at how Twitter would justify deviating from its longstanding policy. “To put a different spin on it: policy is one part of the system of how Twitter works… we ran into the world changing faster than we were able to either adapt the product or the policy.”

                 Het antwoord van Roth laat doorschemeren hoe Twitter de afwijking van al lang bestaand beleid zou rechtvaardigen. “Anders gezegd: beleid is een deel van het systeem van hoe Twitter werkt… ik denk dat we tegenkwamen dat de wereld sneller veranderde dan dat wij in staat waren om het product of het beleid aan te passen.”

                 Tekst uit screenshot:

                 Yoel Roth: Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Anders gezegd: beleid is een deel van het systeem van hoe Twitter werkt. Er zijn verschillende dingen die je kunt veranderen wanneer je verschillende gedragingen wilt beïnvloeden. Beleid en handhaving zijn één; het product is een ander; partnerschappen en voorlichting zijn een andere; etc. En dat alles bevindt zich in een groter systeem, d.w.z. de wereld, die van invloed is op hoe al het andere in de praktijk werkt. Wanneer je een onderdeel van het systeem verandert, moet je dat noodzakelijkerwijs ook de rest aanpassen. En ik denk dat we tegenkwamen dat de wereld sneller veranderde dan dat wij in staat waren om het product of het beleid aan te passen. Maar we kunnen en moeten beiden doen. Niet direct-

                 The evening of January 7, the same junior employee who expressed an “unpopular opinion” about “ad hoc decisions… that don’t appear rooted in policy,” speaks up one last time before the end of the day.

                  Op de avond van 7 januari spreekt dezelfde junior medewerker – die een “impopulaire mening” uitte over “eenmalige beslissingen… die niet lijken te zijn geworteld in het beleid’ – zich voor het einde van de dag nog een laatste keer uit.

                  Tekst in geciteerde tweet:

                  “Dit is misschien een onpopulaire mening, maar eenmalige beslissingen zoals deze, die niet geworteld lijken in beleid, zijn in mijn opvatting een hellend vlak… Dit lijkt nu een okay te zijn van de chef van een online platform die voor de hele wereld kan bepalen wat gezegd mag worden…” 

                  Earlier that day, the employee wrote, “My concern is specifically surrounding the unarticulated logic of the decision by FB. That space fills with the idea (conspiracy theory?) that all… internet moguls… sit around like kings casually deciding what people can and cannot see.”

                   Eerder die dag schreef de werknemer: “Mijn zorg gaat met name om de  onuitgesproken logica van de beslissing door Facebook. Dat biedt ruimte aan de gedachte (complottheorie?) dat alle … internet magnaten … bij elkaar zitten en als koningen terloops met elkaar beslissen wat mensen wel en niet mogen zien.”

                   Tekst uit screenshot:

                   xxx: Mijn zorg gaat met name om de  onuitgesproken logica van de beslissing door Facebook. Dat biedt ruimte aan de gedachte (complottheorie?) dat alle sociale media en internet magnaten van alle niveaus bij elkaar zitten en als koningen terloops met elkaar beslissen wat mensen wel en niet mogen zien, en dat is niet constructief voor het internet ecosysteem als geheel. Nogmaals, dit is slechts mijn persoonlijke mening.

                   The employee notes, later in the day, “And Will Oremus noticed the inconsistency too…,” linking to an article for OneZero at Medium called, “Facebook Chucked Its Own Rulebook to Ban Trump.”

                   https://onezero.medium.com/facebook-chucked-its-own-rulebook-to-ban-trump-ecc036947f5d

                   “The underlying problem,” writes @WillOremus , is that “the dominant platforms have always been loath to own up to their subjectivity, because it highlights the extraordinary, unfettered power they wield over the global public square… and places the responsibility for that power on their own shoulders… So they hide behind an ever-changing rulebook, alternately pointing to it when it’s convenient and shoving it under the nearest rug when it isn’t.”

                   “Facebook’s suspension of Trump now puts Twitter in an awkward position. If Trump does indeed return to Twitter, the pressure on Twitter will ramp up to find a pretext on which to ban him as well.”

                   Indeed. And as @bariweiss will show tomorrow, that’s exactly what happened.

                   /END

                    De medewerker merkt later op de dag op: “En Will Oremus merkte de inconsistentie ook op …”, verwijzend naar een artikel voor OneZero op Medium getiteld “Facebook gooide zijn eigen regelboek weg om Trump te verbieden.”

                    “Het onderliggende probleem”, schrijft @WillOremus, is dat “de dominante platforms er altijd een hekel aan hebben gehad hun subjectiviteit te erkennen, omdat het de buitengewone, ongebreidelde macht benadrukt die ze uitoefenen over het wereldwijde dorpsplein, en dit plaatst de verantwoordelijkheid voor die macht op hun eigen schouders … Dus verschuilen ze zich achter een steeds veranderend regelboek, wijzen ernaar als het uitkomt en schuiven het onder het dichtstbijzijnde tapijt wanneer dat niet het geval is.”

                    “Facebooks schorsing van Trump brengt Twitter nu in een ongemakkelijke positie. Als Trump inderdaad terugkeert naar Twitter, zal de druk op Twitter toenemen om een voorwendsel te vinden om hem ook te schorsen.”

                    Inderdaad. En zoals @bariweiss morgen zal laten zien, is dat precies wat er gebeurde.

                    /EINDE​

                    Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

                    Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.