Harm Beertema van de PVV sprak onlangs nog over de ‘monocultuur van woke en linkse meningen’ aan universiteiten. Helaas heeft hij een punt, en dat punt werd vorige week weer eens bewezen door de nieuwe benoeming van professor Sarah de Lange. Voor een voorspoedige carrière aan een Nederlandse universiteit blijkt de juiste mening belangrijker dan wetenschappelijke competentie.

Sarah de Lange

Vorig jaar was er ophef rond deze professor. Zelf speelde ik nog een bescheiden rolletje in die ophef, en destijds overwoog ik om uitgebreider aandacht aan haar te besteden. Dat deed ik niet om twee redenen. Ten eerste wegens tijdgebrek, en ten tweede omdat ik een beetje medelijden met haar had. Ze was al zo afgegaan… moest ik nog zout in die wonde strooien?

Zo langzamerhand is mijn medelijden wel over. Vorig jaar november zag ik hoe Sarah een enorm interview kreeg in de Volkskrant, compleet met glamourfoto’s. Alleen helemaal aan het eind van het lange artikel werd even aandacht besteed aan haar blunders, maar die aandacht was ingebed in haar verhalen over haatmails die ze had gekregen. Bovendien was zij eerder in het artikel al zo geprezen dat de blunders in vergelijking een kleinigheid leken.

Benoeming

En nu vestigde iemand mijn aandacht op een twitterdraad van De Lange. Er zijn momenten dat de moed me volkomen in de schoenen zakt. Zo’n moment had ik toen ik die twitterdraad las. Want Sarah is weer een treetje gestegen op de wetenschappelijke ladder. Ze heeft een benoeming binnen als professor van Politiek Pluralisme.

Wat is pluralisme? In de filosofie is het een leer die het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt neemt. In de sociologie gaat pluralisme over het naast elkaar bestaan van verschillende culturele en sociale (belangen)groepen in een samenleving.

In feite gaat pluralisme over verscheidenheid, en als we het op de politiek betrekken: over diversiteit van politieke overtuigingen. Als iemand deze leerstoel niet zou moeten krijgen, is het deze dame. Waarom? Ik leg het u uit.

Een lezing met gevolgen

Begin mei vorig jaar keek ik een lezing van deze professor over de terugkeer van rechtsextremisme. Deze lezing is inmiddels berucht omdat Sarah de Lange in die lezing PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma onterecht beschuldigde van antisemitisme, en omdat ze een blunder maakte met een grafiek. Die laatste blunder werd bekend doordat ik er een vraag over stelde op Twitter.

Niet dat Sarah de Lange zich verwaardigde om mijn vraag te beantwoorden. Ze negeerde mijn tweets. Pas toen TPO, GeenStijl en vooral Martin Bosma er aandacht aan gingen besteden, kon ze er niet meer onderuit. Eerst blokkeerde ze mij, en vervolgens gaf ze in antwoord op een tweet van Bosma toe dat ze een fout had gemaakt.

Onder de video op YouTube werd een erratum geplaatst. Geen rectificatie – het rechtzetten van een fout – maar een erratum, alsof er een zetfoutje was gemaakt. Het was wel jammer dat Sarah me geblokkeerd had, want ik had meer vragen over haar lezing.

Vragen voor de professor

Zo had ik willen vragen waarom de professor autoritarisme – volgens haar een kenmerk van extreemrechts – definieerde als de wens dat er orde is in de samenleving. Als voorbeelden van die orde noemde zij dat de politie criminaliteit bestrijdt, dat ouders gezag hebben over hun kinderen en dat leerlingen naar hun docenten luisteren.

Vraag aan Sarah de Lange: vindt zij het extreemrechts om deze orde in de samenleving te willen? Zo ja, wie is er dan niet extreemrechts? Nog een vraag: vindt Sarah dat haar eigen studenten naar haar moeten luisteren? Zo ja, maakt dat haar dan aanhanger van een ‘hiërarchisch systeem’ en misschien wel extreemrechts?

Professor de Lange stelde ook dat complottheorieën een kenmerk van extreemrechts zijn. Ze noemde als voorbeeld de verdenking dat machthebbers de coronacrisis zouden aangrijpen om een ‘Great Reset’ door te voeren.

Vraag aan de professor: is zij bekend met het gedachtengoed van Klaus Schwab? Zo ja, vindt zij de zorgen hierover dan nog steeds complottheorieën? Daarnaast, als complottheorieën extreemrechts zouden zijn, vindt Sarah dan ook dat bijvoorbeeld de aanhangers van de Russian Collusion complottheorie extreemrechts zijn?

Beweringen zonder onderzoek

Nog een vraag: Sarah de Lange deed veel beweringen in haar lezing zonder die te onderbouwen. Op een gegeven moment zei ze zelfs letterlijk: “Nu moet daarbij gezegd worden dat we daar nog relatief weinig onderzoek naar hebben gedaan-,” en daarna theoretiseerde de professor weer vrolijk verder. Vraag aan Sarah: zou het niet handig zijn om pas allerlei vergaande beweringen te doen nadat je onderzoek hebt gedaan?

De reactie van Sarah de Lange na de ophef

Niet dat ik me veel illusies maak over haar antwoorden. Zo heeft ze bij mijn weten nooit teruggetrokken dat Martin Bosma een antisemiet zou zijn omdat hij vragen stelde over dubieuze financiering door de Joodse miljardair George Soros. In mei 2021 stelde GroenLinks in Arnhem vergelijkbare vragen over dubieuze financiering door Soros. Was dit dan ook antisemitisme? Deze beschuldiging was volkomen absurd.

Ook de fout waar ik haar op wees, heeft ze maar heel magertjes toegegeven. Ze schreef dat ze “door de grote afstand tot het scherm” de assen niet goed af had kunnen lezen. Dat zou inhouden dat ze de grafiek tijdens haar lezing voor het eerst zag. Hoe geloofwaardig is dat? Of bereidt Sarah de Lange zich niet voor als ze een lezing gaat houden? Wie heeft dan die grafiek in haar presentatie gezet?

Vooroordelen

En dat zij de grafiek verkeerd om las, was nog tot daaraan toe. Maar de conclusies die ze eraan verbond gingen heel ver. Zij concludeerde uit deze grafiek dat PVV- en FvD-stemmers iedereen die niet tot hun ‘kamp’ behoort als vijand zien. Dat zij zoveel haat voelen voor andersdenkenden dat ze die kunnen gaan ontmenselijken, dat ze geweld tegen hen kunnen gaan goedpraten. Volgens De Lange maken deze kiezers steeds makkelijker de overstap van radicalisme naar extremisme.

Deze extreme conclusies konden helemaal niet getrokken worden uit deze grafiek, zoals Eelco Harteveld – de onderzoeker die hem maakte – uitlegt. Zijn onderzoek ging over voorkeur en afkeer, en niet over haat die leidt tot ontmenselijking en het goedpraten van geweld. Sarah overdreef blijkbaar omdat dit bij haar vooroordelen paste. En toen bleek dat zij haar conclusies dus eigenlijk op GroenLinks- en PvdA-stemmers toe zou moeten passen, deed zij dit niet. Ook dat paste niet bij haar vooroordelen.

Wetenschapper

De Lange heeft status als wetenschapper. Op Twitter noemt zij zich prof. Sarah de Lange, met daarbij de verklaring dat ze dit niet doet omdat ze arrogant is, maar vanwege de Immodest Women Campaign. In 2016 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel bekleedt. Deze leerstoel wordt gefinancierd door de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Vragen aan de Wiardi Beckman Stichting

Harm Beertema en Martin Bosma van de PVV kwamen op voor hun kiezers en leverden een keurige brief af bij de Wiardi Beckman Stichting. Hun vragen aan de Stichting waren m.i. meer wetenschappelijk verantwoord dan de hele lezing van professor Sarah de Lange. Leest u vooral zelf hoe helder deze brief was.

Maar denkt u dat deze ‘populisten’ een inhoudelijk antwoord kregen op hun zeer terechte vragen? Natuurlijk niet. Ze kregen een nietszeggend briefje om ervan af te zijn. Want het is vanzelfsprekend ‘een fabeltje dat links de macht heeft in Nederland,’ maar iedereen weet dat een instituut van de PvdA echt geen verantwoording hoeft af te leggen aan de PVV.

Al houdt de PvdA maar drie Kamerzetels over en krijgt de PVV er dertig, dan nog zal dat zo blijven. Geen mediahaan die hiernaar kraait. Het was niet voor niets dat alleen de ‘rechtse’ media TPO en GeenStijl vorig jaar aandacht besteedden aan de blunders van deze professor. Alleen BNR liet nog even SGP’er Tom de Nooijer aan het woord, verder bleef het stil.

De Volkskrant

En zo vervolgt Sarah de Lange zonder problemen haar ‘wetenschappelijke’ carrière. En als zij haar mond opendoet, wordt dat eerbiedig opgetekend, want ‘we moeten ontzag hebben voor de wetenschap’. Zo schreef de Volkskrant: “De Lange formuleert nauwkeurig en behoedzaam, een term als populisme gebruikt ze niet zomaar. Dat is wetenschappers eigen, maar voor haar is het nóg belangrijker.”

Dit schreef de Volkskrant over haar nadat De Lange betrapt was op roeptoeteren en demoniseren. Voor deze ‘journalisten’ is niet kwaliteit van belang, maar de juiste mening. Ze zullen zich misschien wel heel kritisch en anti-establishment voelen, maar hun omgang met echte dissidenten zegt genoeg.

Kunt u zich voorstellen dat iemand als Raisa Blommestijn of Paul Cliteur zo’n welwillend interview zou krijgen in deze ‘kwaliteitskrant’? Serieuze wetenschappers mogen afgebrand worden omdat ze de verkeerde mening hebben, lichtgewichten als Sarah worden op het schild gehesen omdat ze weten wie ze moeten vleien en op wie ze neer moeten kijken.

Sarah de Lange is een symptoom van wat er mis is in dit land

Een serieuze wetenschapper onderbouwt haar beweringen en schuift niet met definities. Zo’n wetenschapper zoekt de waarheid en gaat oprecht nieuwsgierig in debat. Maar in Nederland kan een professor die onderbuikmeningen uitdraagt onder het mom van wetenschap een leerstoel Politiek Pluralisme bekleden… En in dat kader zal zij vast ‘wetenschappelijke’ beweringen gaan doen over populisme en extreemrechts.

Is dat een probleem?

Ja, want dit gaat in wezen niet om deze ene professor. Dit heeft te maken met een establishment dat zich vastklampt aan de macht, en kritische burgers als een bedreiging ziet. Dan is het wel zo gerieflijk om elke kritiek als populistisch of extreemrechts te kunnen framen. Politicologen met ‘de juiste mening’ leveren daar de munitie voor, en daarom hoeft iemand als Sarah niet voor haar positie te vrezen.

Soms vraag je je af waar het zelfreinigend vermogen is in de academische wereld, de politiek en de media. Echte wetenschappers kunnen zo’n professor toch nauwelijks nog serieus nemen? Integere politici laten hun collega’s toch niet zo belasteren? En journalisten met een beetje kritisch vermogen laten zo’n dame hier toch niet mee wegkomen? Het feit dat Sarah de Lange en vele anderen hier wel mee wegkomen, zegt genoeg.

Integriteit is geen kernwaarde voor het Nederlandse establishment.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.