De zwarte schapen van deze tijd zijn de klimaatontkenners, de coronaontkenners en nu zelfs de stikstofontkenners. Maar ons land loopt niet vast door mensen die – al dan niet terecht – vraagtekens zetten bij het klimaatbeleid, het coronabeleid of het stikstofbeleid. Nederland loopt vast door te veel immigratie. Degenen die daarover weigeren te praten, zijn pas echt ontkenners.

Met ketters hoef je niet te praten

Fanatieke gelovigen discussiëren niet inhoudelijk met afvalligen. Wie zich niet aan de leer houdt, is simpelweg een ketter en mag vervolgd worden. In de ideologieën van onze tijd zien we vergelijkbare mechanismen. Wie kritisch is op bijvoorbeeld klimaatbeleid of coronabeleid is geen criticus, maar een ontkenner. Met een ontkenner hoef je niet in discussie, want het is een afvallige die geen recht van spreken heeft.

En zo hebben we nu ook stikstofontkenners. Stel je vragen over hoe al die Natura2000-gebieden op die lijst zijn gekomen? Wil je weten waarom de stikstofnorm in Nederland zo duizelingwekkend veel strenger is dan die in Duitsland? Wijs je op wetenschappelijk bewezen gebreken in het stikstofmodel? Dan ben je een stikstofontkenner, een ketter die moet stoppen met vragen en de ware leer moet aannemen.

Volhard je in je ketterij, dan ben je een populist. En ga je voort op je verkeerde weg en stel je vervolgvragen, dan arriveer je al snel bij de doodzonde.

De coalitie tegen de boeren

Wie de benarde positie van de boeren nader bekijkt, beseft hoe makkelijk verschillende krachten zich tegen hen verenigen. Alles wat anno 2022 als goed en nobel te boek staat, heeft wel een reden om tegen de boeren te zijn.

Natuurbeschermers komen op voor uitstervende plant- en diersoorten die door de boeren in gevaar zouden komen. Gemeentes komen op voor woningzoekenden als ze proberen boerengrond te verwerven. Randstedelingen – oververtegenwoordigd in de media – komen eerder op voor klimaat, milieu en hun woningzoekende kinderen dan voor boeren die hen vreemd zijn. Alleen al daarom valt framing tegen boeren in vruchtbare aarde.

Zo zien we dat velen werkelijk lijken te geloven dat het meedogenloze beleid alleen grootvervuilers met megastallen treft. In NRC suggereerde Tom Jan Meeus dat het boerenprotest slechts een truc van machtige lobbyisten is. En als de karikatuur van boeren als machthebbers eenmaal aanslaat, is de volgende stap snel gezet. Vooral als er nog een radicale boer voorhanden is die vorig jaar een domme uitspraak heeft gedaan. Gauw vragen of hij dat nog steeds vindt!

De ultieme doodzonde

Want het grootste taboe – de ultieme doodzonde van onze tijd – is natuurlijk racisme. Daarom is het in de ogen van velen een gevaarlijke stap om te denken dat boeren verdrongen worden door immigranten. Want de volgende stap zou kunnen zijn dat immigranten de schuld zouden krijgen. Wie problemen rondom immigratie aankaart, heet hierom al snel populistisch, xenofoob en zelfs extreemrechts.

Overigens klinken de extreemrechts-verwijten nogal hypocriet uit de mond van mensen die hun ideologie aan de samenleving op willen leggen. Er zitten nogal wat totalitaire aspecten aan de dwang die zij op allerlei terreinen toejuichen, en aan hun framing van tegenstanders. De gretigheid waarmee andere meningen als extreemrechts (en dus onbespreekbaar: censuur!) worden gekwalificeerd hoort daar ook bij.

Dwang zien we inmiddels overal. We zien het natuurlijk bij onze minister van woningnood – Hugo de Schoenen – die zich in heldhaftige poses laat vereeuwigen en tussen de fotosessies door nog wat dwangbevelen uitvaardigt. Na alle coronadwang is hij ook op dit departement helemaal op zijn plek. We zien dwang in de voorrang voor statushouders op de woningmarkt. Deze week kwam een officieel advies uit “om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen die grote kans hebben op een asielvergunning.”

Dit advies was nodig omdat de asielroute inmiddels volkomen verstopt raakt. De doorstroming werkt niet meer, want Nederland is simpelweg vol. Statushouders krijgen voorrang op de vastgelopen woningmarkt, want er moet plek komen voor de nieuwe asielzoekers. Maar zeg vooral niet dat Nederland vol is of dat er een immigratiestop moet komen, want dan ben je extreemrechts.

Immigranten in allerlei soorten

Onze politici hebben verdragen ondertekend waardoor onze deuren open staan voor arbeidsmigratie uit Oost-Europa, want ze lijken de EU belangrijker te vinden dan goede arbeidsvoorwaarden en opleidingen voor Nederlandse werknemers. Studenten en expats uit verre buitenlanden zijn welkom in naam van internationalisering. Onze politici zijn liever wereldburger dan Nederlander.

Maar welke politicus kan met droge ogen volhouden dat nog meer immigratie goed is voor Nederland? Welke politicus kan zonder blozen zeggen dat het asielbeleid werkt? Welke politicus kan op grond van feiten(!) stellen dat we nog meer kansloze arbeidsmigranten hierheen moeten halen uit Noord-Afrika of – ik mag niet vloeken – de Franse banlieues…?

Overbevolking is gewoon een feit

Nederland is overbevolkt, en dat is niet nieuw. In de troonrede van 1950(!) toen het land 10 miljoen inwoners telde, zei koningin Juliana: “De sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond blijven krachtige bevordering der emigratie eisen.” En in haar laatste troonrede van 1979 – Nederland telde bijna 14 miljoen inwoners – sprak zij de beroemde woorden: “Ons land is vol, ten dele overvol.”

Sindsdien zijn er nog 3,5 miljoen mensen bijgekomen.

Ga voor de grap eens naar de site topotijdreis.nl waar u kaarten kunt vinden van Nederland vanaf 1850. Kies een willekeurige plaats in Nederland en vergelijk de kaarten van 1979 en 2021. Of – voor de volledige griezelbeleving – laat de site een tijdreis maken over die periode. Dan zie u hoe de rode bebouwing meedogenloos de groene ruimte opeet. Dit maakt ook meteen duidelijk dat de woningnood niet ontstaat door een tekort aan huizen, maar door een teveel aan inwoners.

Het CBS brengt elke zoveel maanden braaf rapport uit en legt keer op keer geduldig uit dat de huidige bevolkingsgroei geheel te wijten is aan immigratie. Citaat over de groei in het eerste kwartaal van 2022: “Ook wanneer de 25,1 duizend mensen die vanuit Oekraïne kwamen niet worden meegeteld, was de immigratie relatief hoog. Het aantal immigranten uit andere landen was 1,1 duizend groter dan in 2019. In dat jaar bereikte het aantal immigranten een recordhoogte.”

Waarschuwingen in de wind geslagen

En toch komt er maar geen rem op de immigratie. Mooie woorden zijn er in overvloed – stoere woorden zelfs – maar de meest geliefde politiek op dit vlak is struisvogelpolitiek. Emeritus hoogleraar demografie Jan Latten kan waarschuwen tot hij erbij neervalt, dr. Jan van de Beek kan eindeloos voorrekenen dat het allemaal simpelweg niet kan: het helpt allemaal niet. De verantwoordelijke politici steken eendrachtig de koppen in het zand.

Bindende verdragen

We schijnen vast te zitten aan onhaalbare afspraken, aan ooit getekende verdragen. Maar je zou zeggen: daar hebben we toch juist politici voor! Om te onderhandelen, om opt-outs te bedingen, om nieuwe afspraken te maken en nieuwe wegen te vinden. Om zich desnoods de blaren op de tong te praten, en trots bij de kiezers terug te komen met betere afspraken en verdragen.

In plaats daarvan praten de politieke leiders zich de blaren op de tong door ons voortdurend te vertellen dat het wel gaat lukken. We horen dat het allemaal wel mee zal vallen, of dat ‘wij als land’ dit allemaal aankunnen. En natuurlijk zijn er ook politici die achter dwaallichten als Leo Lucassen aanlopen en doen alsof nog meer immigratie goed is voor Nederland.

Wat dat betreft zou de NPO ombudsman sommige programma’s wel eens op de vingers mogen tikken, omdat ze steeds dezelfde experts uitnodigen en zo de kijkers een eenzijdig beeld voorschotelen. Waarna die kijkers weer eens op politici stemmen die de immigratie-olifant in de kamer niet willen zien…

Tristate City

Herinnert u zich nog de megalomane plannen voor Tristate city? Klein detail: in dit ‘visioen’ is geen plek voor boeren. Overigens lijken veel pagina’s van de website weer offline te zijn: misschien was de weerstand tegen deze superstad toch groter dan de ‘visionairs’ verwacht hadden.

Het is vermoedelijk maar goed dat deze machtige zakenlieden en bestuurders zo enthousiast waren over hun ‘visie’ dat ze er een glossy website over maakten (en dat de goedgekeurde Volkskrant erover schreef) anders zouden verwijzingen naar dit plan nu vast als complottheorie worden weggezet.

Want we mogen niet 1 en 1 bij elkaar optellen en zeggen dat het 2 is. We mogen ons niet afvragen of de boeren van hun land verdreven worden om ruimte te maken voor nog meer bebouwing.

Eerlijke informatie voor de kiezers

Het staat iedereen vrij om te fantaseren over de toekomst van Nederland. Rob Jetten mag wensen dat wij Berlijn aan de Rijn worden (wat verdacht veel lijkt op Tristate City). Laura Bromet mag hopen op zeldzame orchideeën die blijkbaar spontaan zullen bloeien als de boeren verdwijnen, en Thierry Baudet mag filosoferen over luchtkasteel Forumland.

Maar als Nederland een echte democratie is, zullen politici dergelijke dromen niet in achterkamertjes regelen en via bureaucratische trucjes doordrukken. In plaats daarvan zullen zij die dromen luid en duidelijk verkondigen in verkiezingstijd, en ter beoordeling aan de kiezers voorleggen. Politici kunnen zich pas beroepen op een democratisch mandaat als ze dat mandaat gekregen hebben van kiezers die op de hoogte zijn van de feiten.

En een keihard feit is dat Nederland overbevolkt is, en dat woningnood en druk op de natuur in de eerste plaats daaraan te wijten zijn. Een daarvan niet los te denken feit is dat de huidige bevolkingsgroei in Nederland te wijten is aan immigratie; dat benoemen is geen racisme, maar realisme. En degenen die daar niet over willen praten, zouden met recht immigratieontkenners genoemd kunnen worden.

Wees geen immigratieontkenner

Nederland gaat kapot. Momenteel gaat het op zoveel fronten mis, dat het niet meer is bij te houden. Je zou toch denken dat onze leiders een toekomst voor dit land willen. Je zou toch denken dat ze uiteindelijk – ergens heel diep van binnen – om dit land geven. Dat ze op z’n minst toch een paar goede bedoelingen hebben.

Beste Mark Rutte, beste politici. Hou alsjeblieft op met lege dogma’s verkondigen, hou op met afleidingsmanoeuvres, hou op met framen. Voer een inhoudelijk debat over de enorme problemen waar we mee te maken hebben, en zoek een eerlijke oplossing. Er zijn genoeg mensen die daar ideeën over hebben.

En negeer vooral die olifant in de kamer niet.

Wees geen immigratieontkenner.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike op Twitter.