Inmiddels zijn we er helaas aan gewend dat Kim Boon en Eva Vlaardingerbroek voortdurend worden uitgescholden. Ze krijgen niet alleen dagelijks nazi-verwijten naar hun hoofd, het gaat ook elke keer weer over hun uiterlijk. Foei! Dat durft zomaar jong, mooi en blond te zijn en een andere mening te hebben! En sinds Raisa Blommestijn samen met Bart Collard een manifest heeft geschreven waarin ze opkomt voor de vrijheid van meningsuiting is ook zij loslopend wild.

Wat de drie dames over zich heen krijgen?
Stepford Wives. Androïden. Leidsche schildmaagden. Robots. Goedbetaalde hoeren. Promotiemeiden. Etalagepoppen. Klonen. Sekteleden. Nazaten van Eva B. (Braun). Baudetbarbies. Boreale blondines. Producten van het Lebensbornproject. Gefokt door Saruman. Nazibarbies. Thierry’s haremvrouwen. Producten van Cliteurs fokprogramma. Bots. Fembots. Blonde schildmaagden. Dienstmeiden van extreem rechts. Sjerrie’s groupies. Trollen met foto’s van het internet geplukt. Arische prinsesjes.
Als u denkt dat ik deze bagger verzin: al dit fraais was te vinden in reacties onder deze (inmiddels verwijderde) tweet van ene Annette van Bolhuis.

Dubbele moraal

Let wel: degenen die dit soort woorden in de mond nemen, zijn maar al te vaak dezelfde mensen die zich voortdurend druk maken over racisme en seksisme. Kijk naar de motto’s op hun twitteraccounts en scroll door hun tweets. Ze zijn zo tegen polarisatie; zo voor verbinding. Ze houden echt niet van schelden, hoor. Ze zijn heel empathisch en zullen nooit iemand discrimineren. Totdat iemand het waagt om een andere mening te hebben. Dan blijft er van alle empathie en verbinding ineens helemaal niets meer over.

Weet u nog, dat manifest van vorige week?

De verontwaardiging in bepaalde kringen kookte over. Hoe durfde iemand te doen alsof de vrijheid van meningsuiting onder druk stond? En vervolgens ging half twitter los op Raisa die het gewaagd had om zich buiten de geijkte paden te begeven. Vrijheid van meningsuiting? Wacht even! We bedoelen natuurlijk wel voor de juiste meningen.

Als je deze praktijken aankaart, krijg je de volgende verdedigingslinie: weerwoord geven is ook vrijheid van meningsuiting! Werkelijk? Dus een scheldkanonnade die nu al een week aanhoudt is gewoon vrijheid van meningsuiting? Dat is geen intimidatie? Dat is niet bedoeld om alle vrouwen die dit eventueel lezen even grondig duidelijk te maken wat hun mening hoort te zijn?

En dat zeggen figuren die zich druk maken over microagressies.
Want het is heel kwetsend om iemand te vragen: ‘Waar kom jij vandaan?’ Het is enorm kwetsend om te zeggen: ‘Wat spreek jij goed Nederlands!’ Het is bijna misdadig om te zeggen dat je echt geen racist bent. Maar het is helemaal niet kwetsend om eindeloos te verkondigen dat Kim, Eva en Raisa niet zelf na kunnen denken – al hebben ze alle drie een universitaire studie afgerond – en om het voortdurend op denigrerende wijze over hun uiterlijk te hebben. Zo is het ook helemaal niet seksistisch dat vooral Raisa de volle laag krijgt; Bart Collard mag blijkbaar nog wel een eigen mening hebben, jonge blonde vrouwen moeten hun mond houden.

Zouden deze scheldende huichelaars nu werkelijk niet zien hoe ze zichzelf tegenspreken? Waarschijnlijk willen ze dat niet zien. Ze houden liever vast aan hun dubbele moraal: alle meningen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere.

Het manifest

Als deze sneue figuren iets bewijzen, dan is het wel dat het manifest van vorige week hard nodig was. Dit was de inhoud:

Na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten laaide de discussie omtrent (institutioneel) racisme op. Hoewel iedere vorm van racisme moet worden afgewezen en de bestrijding hiervan belangrijk is, zitten er zorgelijke kanten aan de richting waarin deze discussie zich ontwikkelt.
Als gevolg van het optreden van radicale groepen die (institutioneel) racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Deze groepen willen anderen die niet “de juiste mening” voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen.

De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten.
In een open en democratische samenleving heeft iedereen immers recht op vrijheid van meningsuiting en dient het debat over ieder onderwerp te kunnen worden gevoerd. Daar hoort ook – en misschien wel juist – bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waar u het ten diepste niet mee eens bent of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.
Wij roepen eenieder op om pal te staan voor het vrije debat.

Met name de (door mij) vetgedrukte stukken zouden de heksenjagers eens moeten overdenken. Want het is natuurlijk erg makkelijk om te roepen dat je voor de vrijheid van meningsuiting staat, maar uiteindelijk blijkt pas in de omgang met andere meningen werkelijk hoe tolerant je bent.

Vrijheid van meningsuiting staat onder druk

De vrijheid van meningsuiting staat onder druk, en deze intimidatiecampagnes zijn daar een belangrijke factor in. Hoeveel mensen blijven overeind als ze dit over zich heen krijgen? En vooral: hoeveel mensen zullen nog een ‘foute’ mening durven uiten als ze zien wat de gevolgen kunnen zijn? Niet iedereen heeft zoveel moed als deze drie jonge vrouwen. Veel mensen zullen er in zo’n situatie voor kiezen om hun mond te houden of uit lijfsbehoud zelfs te gaan meehuilen met de wolven in het bos. De meelopers die het wangedrag van de pesters mogelijk maken.

En dat is precies het doel van deze pesters. Ze doen zich voor als moreel hoogstaande mensen die opkomen voor de zwakkeren, maar ze kennen geen genade voor iedereen die zich buiten de kudde begeeft. Individualisme is fout; kuddegedrag is goed. En wie zich daar niet aan houdt, wordt met harde hand weer op het juiste pad gebracht. De tirannieke meerderheid beslist, de rest moet volgen. Inhoudelijk in gesprek? Dat hoef je niet te verwachten. Ze schelden je uit of ze gaan met hun twittervrienden over je roddelen zonder je te taggen. Ze zijn namelijk niet uit op een gesprek, ze zijn uit op het brandmerken en uitsluiten van politieke tegenstanders.

Dit is totalitair denken en als onze vrijheid ons lief is, moeten we ons hiertegen verzetten. Als we denken dat het ons niet zal raken, zullen we bedrogen uitkomen. Uiteindelijk raakt dit iedereen.

Het is een goede zaak dat vorige week zoveel mensen het manifest ondertekend hebben, maar het is slechts een eerste stap. Nu komt het erop aan dat we deze intimidatie bestrijden, dat we elke keer weer opkomen voor de mensen die het zwijgen wordt opgelegd. Dat we laten zien dat in ons land niet het recht van de sterkste geldt, niet het recht van de grootste mond.
In dit land is iedereen vrij om zijn of haar mening te uiten, net zoals iedereen vrij is om het hartstochtelijk met elkaar oneens te zijn. En als we het oneens zijn kunnen we inhoudelijk en respectvol met elkaar discussiëren, zonder schelden en ander pestgedrag. Dan spreken we elkaar aan op dingen waar we ons aan storen en we zoeken oplossingen. Maar we gaan niet elkaar opleggen wat we horen te denken.

Pestgedrag stopt maar zelden doordat de pesters spijt krijgen, meestal stopt het pas als er ingegrepen wordt. Laten we dit nare gedrag aanpakken, overal waar we het zien. Laten we deze mensen duidelijk maken waar ze mee bezig zijn en hoe fout dit is. Laten we opkomen voor ieders vrijheid van meningsuiting.

Niemand zou moeten zwijgen uit angst voor de meute.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg me op Twitter.