We zaten nagelbijtend te wachten: wat zou de rechter zeggen? Mogen de IS-vrouwen terugkomen naar Nederland?
23 IS-vrouwen en 56 kinderen (waarvan de jongste net twee weken is) zitten onder erbarmelijke omstandigheden in Syrische kampen en smeken om weer terug te mogen naar Nederland. *beelden van troosteloos kamp, zielige kindertjes voor de camera, interviews met plechtige advocaten en huilende familieleden* Wat zou de rechter zeggen???

We zullen nog even moeten wachten, want de rechter gaat het maandag 11 november pas vertellen. De IS-kinderen zullen Sint Maarten nog even in Syrië moeten vieren – o wacht. Wedden dat ze Sint Maarten niet mogen vieren van hun ‘naar Nederland hunkerende’ moeders? Bah, vies, christelijk.
En terwijl duizenden Jezidi-kinderen getraumatiseerd zijn door kidnapping, seksueel misbruik of slavernij en velen van hen nog niet eens teruggevonden zijn (als ze nog leven…) terwijl de slachtoffers van IS de trieste brokstukken van hun leven bij elkaar proberen te zoeken, bereidt Nederland zich voor om de Jihadbruiden en hun kroost weer hier te ontvangen.

Wie heeft ooit besloten dat we deze mensen weer in onze samenleving willen? Als er een enquête gehouden zou worden of (geen denken aan!) een referendum met een meerkeuzevraag voor de Nederlandse bevolking, hoeveel procent zou dan stemmen voor een terugkeer van deze oorlogsmisdadigsters? Stel u even voor dat we mochten kiezen uit de volgende opties:

  1. Laat ze daar maar rotten
  2. Laat ze terugkomen, we deradicaliseren ze wel
  3. Een internationaal tribunaal en ze ter plekke laten bestraffen
  4. Geef ze allemaal de doodstraf
  5. Alleen de kinderen terug, want die kunnen er niets aan doen
  6. Doe net alsof ze niet bestaan en hoop dat het probleem vanzelf weg gaat
  7. Terug laten komen, uit de ouderlijke macht ontzetten en hier lange straffen geven

Onze regering zou ongetwijfeld het liefste voor optie zes gaan, want regeren is wegduiken, maar de meeste Nederlanders zouden optie twee sowieso niet bovenaan zetten. En toch moeten we vrezen dat de rechter straks bepaalt dat het hele circus opgehaald moet worden. 23 vrouwen die willens en wetens naar een gruwelijk kalifaat afreisden waarvan de filmpjes al in 2014 niets aan de verbeelding overlieten. Vrouwen die daar op z’n minst medeplichtig waren aan oorlogsmisdaden, en misschien wel eigenhandig de meest walgelijke wreedheden hebben begaan. Wreedheden die zeker in Nederland waarschijnlijk niet bewezen zullen kunnen worden, want de slachtoffers zitten in het Midden-Oosten of hebben de islamitische ‘heilstaat’ niet eens overleefd.

En dus zullen de dames na terugkeer hooguit een paar jaar achter de tralies verdwijnen, en daarna zullen mensen als expert deradicalisering Amy-Jane GielenWe hebben de ervaring, kennis en kunde – deze vrouwen gaan overtuigen om hier geen bommen te laten ontploffen of hun grote kinderschare op te leiden om dat te doen.
Gelooft u het? Gelooft u dat deze zwartgejurkte haatprediksters vreedzame burgers zullen worden die hun kinderen op zullen voeden tot een aanwinst voor onze maatschappij? Ik geloof er helemaal niets van.

Deze vrouwen haten ons land. Ze vertrokken naar het kalifaat omdat ze liever onder de sharia leefden dan in een democratische rechtsstaat. Ze verachten ons, ongelovigen. Ze gruwen van ons eten, van onze cultuur en van onze tolerantie. Ze zouden het liefst ons hun wetten opleggen, en de enige reden dat ze dat nu niet doen, is omdat IS verslagen is. En dus komen deze haters terug naar een land dat ze niet willen bij een bevolking die hen niet meer wil. Maar de wil van de bevolking telt allang niet meer.

En dat brengt me bij de volgende vraag. Hoe is het toch mogelijk dat ons land geen democratie meer is? Hoe is het toch mogelijk dat we geregeerd worden door rechters?
Want rechters lijken alles te beslissen in Nederland anno 2019.

Weet u nog, het Urgendavonnis? Via de rechtbank werd afgedwongen dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% moet hebben teruggedrongen, in vergelijking met 1990. En de staat gehoorzaamt. Zoals minister Wiebes op 28 juni 2019 aan de Kamer schreef: Het kabinet heeft zelf een ambitieus reductiedoel gesteld van 49% in 2030, maar is tegelijkertijd gehouden aan het uitvoeren van het rechterlijke vonnis in de Urgenda-zaak om in 2020 een reductie van broeikasgasemissies van 25% te realiseren. Even ter info: dit was de Kamerbrief die gestuurd werd als bijlage bij het klimaatakkoord. U weet wel, dat akkoord waarvoor heel Nederland op de schop moet, al wordt steeds duidelijker dat dit akkoord bedroevend slecht is.
Maar de rechter heeft het gezegd, en dus moet het. Jammer mensen, de politiek kan er niet omheen.

En precies hetzelfde geldt voor de stikstofcrisis. Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. En pats boem, heel Nederland zat op slot. 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten werden stilgelegd en de boeren konden nieuwe stallen of uitbreiding van de veestapel wel vergeten. Het resultaat: de boeren en bouwers trokken op naar Den Haag en kregen daar te maken met politici die hooguit lapmiddelen in de aanbieding hadden.
Jammer boeren en bouwers, de rechter heeft het gezegd, en dus moet het. De politiek kan er niet omheen.

En als straks die hele colonne kraaien uit Syrië deze kant op komt, dan zal het refrein wel weer zijn: jammer mensen, de rechter heeft het gezegd, en dus moet het. De politiek kan er niet omheen. De politiek als slachtoffer van die enge rechters die zomaar de dienst uitmaken in Nederland. Is dat even makkelijk voor onze bewindslieden? Ze hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen, want ja, de rechter heeft het gezegd. En onze politici zijn nu eenmaal fatsoenlijke lieden die zich altijd braaf aan de wet houden.
Maar waar komen de wetten vandaan waar die rechters zich op baseren?

Urgenda kon de zaak winnen dankzij allerlei verplichtingen die Nederland was aangegaan bij verschillende klimaatverdragen. Zo heeft Nederland in 1992 het VN-klimaatverdrag geratificeerd en in 1997 het Kyoto-protocol.
Milieuactivist Vollenbroek kon zijn zaak over de stikstofuitstoot winnen dankzij de Nederlandse stikstofnorm die voorschrijft dat er niet meer dan 0,05 mol per hectare mag neerslaan in natuurgebieden. Dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was ingezet als handig trucje om dit te neutraliseren, doet daar niets aan af.
Als de IS-vrouwen straks terug mogen komen zonder behoorlijk gestraft te worden, zal dat ongetwijfeld zijn op grond van allerlei keuzes die de Nederlandse politiek eerder al gemaakt heeft.

Onze politici verstoppen zich achter de rechter en doen alsof zij met dit alles niets te maken hebben, maar ze zouden eens moeten gaan beseffen dat regeren vooruitzien is, en niet wegduiken. Ze zouden eens moeten gaan beseffen dat een politieke visie iets anders is dan voor de camera het gidsland uithangen. Even je fotomomentje pakken bij de ratificatie van een klimaatakkoord en daarna wegduiken voor het nakomen van je beloftes? Uiteindelijk komt er een slimme milieuactivist die je voor de rechter sleept, en dan blijkt dat belofte schuld maakt.

Net zo is er weggedoken voor het probleem van de IS-gangers. Er zijn zo’n driehonderd volwassen Nederlanders afgereisd naar het kalifaat, en daar horen op dit moment meer dan tweehonderd kinderen bij. Van de driehonderd volwassenen zijn er ongeveer honderd gesneuveld, maar de overige tweehonderd vormen een fiks probleem. Al in 2015 begon IS gebied te verliezen, en ondanks stoer voor de camera verscheurde paspoorten viel te verwachten dat een deel van de jihadisten terug zou willen komen. Waarom is daar niet goed over nagedacht?

Vanaf het prille begin was duidelijk dat IS oorlogsmisdaden bedreef, dat de Geneefse conventies met voeten getreden werden, en dat er etnische zuiveringen plaatsvonden. Al in augustus 2014 waren tienduizenden Jezidi’s ingesloten op het Sinjar-gebergte en werden bedreigd met totale uitroeiing. De afgelopen vijf jaar hadden er resoluties aangenomen kunnen worden, er hadden wetten aangenomen kunnen worden, er had actie ondernomen kunnen worden. De VN en de EU hadden eens nuttig kunnen zijn. Waarom is de genocide op de Jezidi’s nog niet officieel erkend? Waarom is er geen tribunaal opgericht?

Bovenstaande zaken moeten natuurlijk internationaal geregeld worden – en met al die criminele regimes die hierbij betrokken zijn, is dat niet eenvoudig – maar hadden onze politici in eigen land niet meer kunnen doen? In 2015 stelde Rutte onomwonden dat Nederland in oorlog was met IS. Stoere woorden, maar betekent dat dan niet dat de IS-gangers zich dus hadden aangesloten bij een vijandige mogendheid en dus schuldig waren aan landverraad?

Wetboek van Strafrecht Artikel 97 Misdrijven tegen de veiligheid van de staat:
Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Je vraagt je af of onze wetgevende macht niet had moeten zorgen dat de terugkeerders op een warm onthaal konden rekenen. Dertig jaar of levenslang: dat zijn straffen die zorgen dat de Nederlandse samenleving van deze lieden weinig meer te vrezen heeft. En het probleem van de onbewijsbare misdaden van individuele IS-gangers zou minder groot zijn geweest; aansluiting bij IS zou genoeg zijn geweest voor hoge straffen. Bij mijn weten hebben onze politici niet gezorgd dat de rechter dit middel in handen heeft gekregen.

Als straks de rechter besluit dat de IS-vrouwen en hun kinderen terug mogen komen; als de rechter vervolgens besluit dat individueel gepleegde misdaden niet bewezen kunnen worden, en als de rechter tenslotte concludeert dat er geen wettelijke grond is om de IS-gangers te veroordelen wegens misdrijven tegen de veiligheid van de staat… Gaan onze politici zich dan weer achter de rug van de rechter verschuilen? Gaan ze dan weer krokodillentranen huilen omdat ze ‘machteloos’ staan?

Het wordt tijd dat onze politici eens hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Het wordt tijd dat fotomomentjes en stoere woorden plaatsmaken voor werkelijk nadenken, voor echte keuzes maken en verstandige beslissingen nemen. Het wordt tijd om te stoppen met kortetermijndenken en eindeloos uittesten wie de baas is op de apenrots.

Het wordt tijd dat onze politici eens gaan doen waar we ze voor hebben ingehuurd: voor Nederland zorgen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.