Mr. Integratie

Vrijdag 20 september verscheen in Het Parool een interview met een oud-ambtenaar van Binnenlandse Zaken, dhr. Walter Palm. Deze man was 35 jaar lang, van 1982 tot 2017, belast met integratiebeleid. Zijn bijnaam: mr. Integratie.

Iemand die zo lang op dit terrein gewerkt heeft, moet toch wel alle problemen op dit gebied langs hebben zien komen. Zo iemand moet uitgebreide informatie hebben gezien over de gigantische problematiek waarmee we in Nederland te maken hebben. Van zo iemand zou je een nuchtere kijk op de zaak verwachten, een realistische benadering, gebaseerd op de werkelijkheid.
Vergeet het maar. Elke kritische kijk op gebrekkige integratie van niet-westerse immigranten valt volgens hem onder islamofobie, en het salafisme in Nederland bestrijden is uit den boze.

Nu kan je zeggen: wat is hier zo erg aan? Deze man is al twee jaar met pensioen en heeft geen invloed meer op het beleid. Laat hem lekker in zijn droomwereldje leven. Maar welke invloed heeft Palm de afgelopen decennia gehad? En hoeveel ambtenaren zitten er nog op het departement die er soortgelijke meningen op na houden? We krijgen met dit interview een uniek inkijkje in de denkwereld van zo’n ambtenaar, en ik vind het de moeite waard om dat eens te bespreken. Vandaar een close read van het artikel in Het Parool met de tekst van het artikel in het rood.

Integratie-expert: Nederland is in de greep van islamofobie

(artikel van Bas Soetenhorst 20 september 2019)

Nederland is in de greep van islamofobie, meent integratie-expert Walter Palm. In een vlammend essay waarschuwt hij voor het gevaar dat moslims in zijn ogen lopen.

De focus is duidelijk: het gaat Palm om de moslims. Zij zijn in zijn ogen de bedreigde groep.

De ophef van vorige week over islamitische scholen, waar dingen zouden worden onderwezen die wringen met de rechtsstaat, onderstreept zijn punt, zegt hij in een gesprek. PvdA en VVD willen de grondwettelijke vrijheid van religieuze scholen inperken, terwijl hij juist een gebaar naar de moslimgemeenschap bepleit. “De politiek moet uitspreken dat ze hier thuishoren en bovenal opkomen voor de Grondwet. Dus geen wetten aannemen die daar strijdig mee zijn.”

Even ter herinnering: de ophef van vorige week ging niet om kleinigheden. Citaat: Tijdens de lessen en uit de boeken leren kinderen welke groepen en soorten mensen ‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ zijn, en gaat het over de doodstraf die onder anderen overspeligen, homoseksuelen, afvalligen of zogeheten ’tovenaars’ verdienen. Kinderen krijgen hierbij invuloefeningen en multiple choice vragen. Ze moeten bijvoorbeeld kiezen welke straf de juiste is: a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard.
Laat het even tot je doordringen. De doodstraf voor o.a. homoseksuelen en afvalligen. En dan kinderen laten kiezen of mensen zweepslagen moeten krijgen, gestenigd moeten worden of met het zwaard gedood moeten worden. En wat is de reactie van Palm? Vooral niet de vrijheid van deze scholen inperken, nee, er moet juist een gebaar worden gemaakt naar de moslimgemeenschap. Deze mensen horen hier thuis.

Als je dat leest, denk je: dit kan hij niet menen. Dit zal wel onhandig opgeschreven zijn. Bovendien, er staat achter dat we moeten opkomen voor de grondwet, en dat we geen wetten moeten aannemen die hiermee strijdig zijn. Dit is vast even een misverstandje; nu gaat Palm een pleidooi houden voor echte integratie. Nu gaat hij pleiten voor het aanpakken van fundamentalisten en voor het opkomen voor de grondrechten. En even lijkt het ook die kant uit te gaan, al wordt eerst nog even flink de nadruk gelegd op hoe moslims volgens hem gediscrimineerd worden in Nederland. Je vraagt je af of Palm zich realiseert hoe christenen gediscrimineerd worden in islamitische landen, maar dat terzijde.

Vorige week verscheen het essay van Palm, die vanaf 1982 tot zijn pensionering in 2017 als ambtenaar voor opeenvolgende ministers belast was met integratiebeleid. Het is een logboek van de volgens Palm discriminerende bejegening van moslims.
Homovijandige teksten in schoolboeken vallen voor Palm niet onder de vrijheid van godsdienst en onderwijs. “Maar je kunt artikel 23 niet negeren,” zegt hij over het grondwetsartikel dat de onderwijsvrijheid regelt. “In mijn essay ­bepleit ik een grondwetswijziging waardoor het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 prevaleert boven alle andere grondrechten. Bij een botsing tussen artikel 1 en de vrijheid van godsdienst en onderwijs, gaat artikel 1 voor en worden homovijandige teksten verboden.”

Besef trouwens even dat Palm niet zomaar een ambtenaartje was. Hij was belast met het integratiebeleid, en toen hij met pensioen ging in 2017 werd het volgende opgetekend: Hij diende maar liefst twintig ministers met uiteenlopende opvattingen over het omgaan met eerste en tweede generaties nieuwkomers. Als er weer een wisseling van de wacht was, relativeerde Palm de impact met de gevleugelde woorden: ‘Je hebt een regeerakkoord en je hebt de werkelijkheid.’
Deze arrogantie is tekenend. In een echte democratie wordt er serieus geluisterd naar de kiezers, en als er een regering is gevormd, heeft die een mandaat om beleid te maken. Maar mensen als Palm lappen dit aan hun laars, zij weten het beter. Zij eigenen zich de macht toe.

Bovenstaand citaat lijkt verder nog even te getuigen van realiteitszin; Palm doet hier in feite een uitstekend voorstel: laat artikel 1 alsjeblieft voorrang krijgen boven godsdienstvrijheid en vrijheid van onderwijs. De grondrechten zijn belangrijker dan de archaïsche overtuigingen die in religies zijn overgeleverd. Gelijke rechten voor vrouwen, homoseksuelen en alle groepen die je maar kunt bedenken liggen nergens zo onder vuur als bij fundamentalistische interpretaties van allerlei religies, dus ja: hier geef ik Palm volkomen gelijk. Maar dan. Lees even mee.

Palm is bezorgd over de omgang van de politiek met moslims. Hij wijst erop dat veel Joden in het vooroorlogse Duitsland het antisemitisme onder­schatten. ‘Hitler paste de salamitactiek toe,’ schrijft hij. ‘Geleidelijkheid zorgt ervoor dat abnormale zaken als antisemitisme en islamo­fobie op termijn als normaal worden beschouwd.’

Ja hoor, de moslims zijn de nieuwe Joden.
Dat er ongeïnformeerde simplisten zijn die dit beweren is al erg genoeg, die mensen weten gewoon niet beter. Maar een ambtenaar die VIJFENDERTIG JAAR belast was met het integratiebeleid zou toch moeten weten dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond al decennia lang de ‘verkeerde’ lijstjes aanvoeren, en dat er alleen al de laatste vijftien jaar in Europa tientallen islamitische aanslagen zijn geweest waarbij honderden doden vielen.
Beste Walter Palm, waren de Joden massaal crimineel in de jaren 30? Waren er telkens Joodse aanslagen? Wat is de overeenkomst tussen de bittere realiteit van antisemitisme en een manipulatieve term als islamofobie? Zoals Bill Maher ooit zei: ‘Islamophobic is a word created by fascists, and used by cowards, to manipulate morons.’
Dat iemand als Palm deze walgelijke vergelijking maakt, is een grof schandaal. Maar zelf vindt hij dat dit moet kunnen.

‘Massahysterie’

Met zo’n ‘Godwin’ ben je volgens de goegemeente op sociale media ‘af’. “Daar trek ik me als non-conformist niks van aan,” zegt Palm. Het ‘islamofobe klimaat’ raakt hem persoonlijk, stelt de op Curaçao geboren Palm. “Van moeders kant stam ik af van Hugenoten, die om godsdienstige redenen Frankrijk ontvluchtten. Het recht op godsdienstvrijheid zit in mijn dna. En ik kom uit een juridisch nest, waar het belang van de Grondwet mij is ingeprent.”

Stoer hoor. Palm is een non-conformist. Hij durft tegen de heersende meningen in te gaan. Wat dapper. Maar waarom haalt hij hier de Hugenoten erbij? Waarschijnlijk om vooral het belang van godsdienstvrijheid te benadrukken. Hoe serieus was dan zijn punt van hierboven over voorrang voor artikel 1? Hij noemt hier nog wel de grondwet, maar die lijkt nu toch duidelijk op de tweede plek te komen. Vervolgens borduurt Palm natuurlijk verder op zijn thema ‘islamofobie.’ De ontzetting in de westerse wereld over de aanslagen van 11 september leidde volgens hem tot massahysterie.

In zijn essay beschrijft Palm hoe Nederland vanaf nine eleven werd bevangen door ‘massahysterie’ aangaande de islam. Naast Pim ­Fortuyn (‘makelaar in angst’) krijgt Geert ­Wilders ervan langs. ‘Wilders is een socialistische politicus, die ook nationalistisch is in­gesteld,’ schrijft Palm. ‘Misschien is ‘nationaalsocialistisch’ daarom de beste categorisering.’ Wouter Bos wordt evenmin gespaard; hij ­maakte van de PvdA een PVV light.

En hier zien we hoe non-conformistisch Palm is. Pim Fortuyn was een ‘makelaar in angst’; iets wat destijds niemand over Fortuyn durfde te zeggen, want de hele gevestigde politiek lag immers aan zijn voeten. Demonisering? Hoezo? Niemand die destijds begon over Anne Frank of ‘minderwaardig mens’, niemand die Fortuyn extreemrechts durfde te noemen, toch?
Maar Palm durft. De held.
En dan Wilders natuurlijk. Geert Wilders is eigenlijk gewoon een nationaalsocialist; een nazi. Wauw. Wat een dappere uitspraak, en zo tegen het establishment in! Hier spreekt een ware revolutionair. Iemand die er een andere mening op na durft te houden dan wat al jaren in de media verkondigd wordt.
Zucht.
Wat voor verwrongen wereldbeeld moet je hebben om jezelf met zulke uitspraken een non-conformist te noemen… Veiliger kan niet. Palm hoeft heus niet te vrezen dat hij om deze uitspraken ooit bij de macht uit de gratie zal vallen. En dan ook nog de PvdA een PVV light noemen? Als je de PvdA al te streng vindt op integratie, dan is het niet moeilijk te raden waar je voorkeuren liggen.

Palm hekelt uitspraken van Mark Rutte in ­Zomergasten in 2016. “Pleur op!” zei de premier over een Turkse Nederlander die een cameraman verwensingen toeriep. Zo vergrootte hij de kloof met de islamitische gemeenschap, stelt Palm. “Wat een verschil met het voorbeeldige optreden van de premier van Nieuw-Zeeland, die na de islamofobe aanslagen in Christchurch zei dat islamitische medeburgers bij ons horen.”

Niet dat ik een fan ben van de stoere (maar lege) taal van Rutte, maar Palm hekelt zijn uitspraken om de verkeerde reden. Voegde Rutte maar eens de daad bij het woord! Werden criminele en fundamentalistische uitwassen maar eens aangepakt! Palm had beter Ruttes gebrek aan daadkracht kunnen bekritiseren, maar dat komt natuurlijk niet in zijn straatje te pas. Palm is een fan van pappen en nathouden, terwijl we inmiddels wel weten dat die aanpak absoluut niet werkt.

Burgemeester Halsema krijgt ook een veeg uit de pan. Met de bekendmaking van waarschuwingen van de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum vergrootte ze de ‘vertrouwenscrisis’ met de islamitische gemeenschap. “De overheid geeft ­tegenstrijdige signalen af rond die school,” zegt Palm. “Eerst wordt gezegd: er zijn salafistische invloeden. De school ontkent en de inspectie komt met een rapport over hoofdzakelijk financiële misstanden. De accountant weerspreekt dat. Dat is verwarrend voor de islamitische ­gemeenschap, die denkt: ze zijn eigenlijk tegen islamitische scholen. Zie ook Ruttes opmerking in Zomergasten, dat hij de oprichting van islamitische scholen wil bestrijden.”

En hier negeert Palm gemakshalve maar even wat er allemaal aan misstanden op het Haga Lyceum naar buiten kwam: bedreiging van inspecteurs, gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes, salafistische predikers op school, financieel wangedrag. Palm stapt er luchtigjes overheen. De school zelf treft natuurlijk geen enkele blaam: alles ligt aan anderen en het arme Haga Lyceum is het slachtoffer.
En wat er dan volgt, is wat mij betreft het ergste uit het hele artikel. Lees even mee.

Dubbel paspoort

Het weigeren van ‘haatimams’, een gebiedsverbod voor een imam, het boerkaverbod, het mogelijke verbod op buitenlandse financiering van moskeeën, het intrekken van de nationaliteit van jihadisten met een dubbel paspoort – het zijn maatregelen die volgens Palm onderstrepen dat islamofobie een constante is in de politiek. “Het is contraproductief,” zegt Palm. “Je geeft de islamitische gemeenschap het signaal: we zijn tegen jou. Dat helpt niet als je radicalisering wilt bestrijden.”

Haatimams die verkondigen dat homoseksuelen en afvalligen dood moeten? Die jongeren oproepen om zich aan te sluiten bij de Jihad? Die moeten vooral ruim de kans krijgen om hier haat te zaaien, want het is een ‘verkeerd signaal’ om ze te weigeren. Buitenlandse financiering van deze extremisten blokkeren? Foei! Daarmee onderstreep je dat ‘islamofobie een constante is in de politiek.’
En deze man – ik herhaal het nog maar eens – was VIJFENDERTIG JAAR LANG belast met het integratiebeleid. Ik zou bijna denken: dat verklaart veel. En dan komt hij nog even met een doekje voor het bloeden.

Terwijl er momentum is voor een alliantie, meent Palm. “Het overgrote deel van de islamitische gemeenschap is ongelukkig over de terreur uit naam van de islam. Zie de honderden imams die na de aanslag in 2017 bij de London Bridge weigerden begrafenisrituelen uit te voeren voor de gedode terroristen. Maak daar gebruik van. De AIVD en NCTV doen goed werk, maar kunnen het niet alleen. Je hebt de moslimgemeenschap nodig bij terreurbestrijding. Hetzelfde speelt bij Koranscholen. Als we willen dat ze de Grondwet naleven, moeten we het goede voorbeeld geven.”
Daarbij kan een constitutioneel hof helpen, zoals eerder voorgesteld door onder anderen Halsema. Zo’n in veel westerse democratieën bestaand hof kan toetsen of voorstellen strijdig zijn met de Grondwet.

Snapt deze man nu niet dat hij die honderddertig imams en alle andere vrijzinnige moslims absoluut niet van dienst is met zijn toegeeflijkheid tegenover de salafisten? Dan kan hij nog zo hard roepen dat ‘we de moslimgemeenschap nodig hebben bij terreurbestrijding’, maar hij geeft de extremisten binnen de islam vrij spel. De salafisten zijn als wolven in die gemeenschappen: zij houden met harde hand de kudde in het gareel en iedereen die het waagt om zich uit te spreken tegen wandaden uit naam van de islam kan van hen represailles verwachten. Wat kopen vrijzinnige moslims voor deze slappe taal? Palm laat hiermee ook hen op een schandalige manier in de steek.

Zijn opmerking over een constitutioneel hof is na dit alles niet meer dan een soort wormvormig aanhangsel. Palm is nooit van plan geweest om de grondwet serieus te nemen en de grondrechten van alle Nederlanders te waarborgen. Hij had het te druk met buigen voor de salafisten.

Als wij in Nederland nog iets willen bereiken op het gebied van integratie, dan moet deze denkhouding bij ambtenaren grondig aan de kaak worden gesteld. Dat deze man zo lang op dit dossier zo’n vooraanstaande positie heeft kunnen bekleden, zegt genoeg over de sfeer die heerst op dit departement. Wat hebben we eraan om politici te kiezen die het salafisme aan willen pakken als ze achter de schermen door dit soort figuren gesaboteerd worden? Dat is geen democratie meer, dat is ‘the rise of the unelected’ zoals Martin Sommer schreef.

Dat is een regering door een ongekozen elite die aan niemand verantwoording aflegt.

Dat is een verkapte dictatuur.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.