Het was natuurlijk wel te verwachten dat Robert van der Noordaa en Chris Klomp zouden proberen om recht te praten wat krom is.
Voor wie het niet heeft meegekregen: afgelopen zondag kwam er een stuk op Saltmines met de titel: Heksenjacht op een PVV-meisje. In dat artikel beschreef ik hoe een jonge vrouw (Els) een lovende video over Geert Wilders had gemaakt en vervolgens een twittertrollenleger achter zich aan kreeg. Hierover was de dagen daarvoor al heel wat verontwaardiging geweest op Twitter, en het artikel veroorzaakte ophef.

Vooral Van der Noordaa en Klomp kwamen er slecht vanaf in het stuk: zij hadden tweets gestuurd waarmee ze mensen aanmoedigden die naar de persoonlijke gegevens van het PVV-meisje zochten of waarmee ze de heksenjacht vergoelijkten.
Trollen en dreigers zullen er vermoedelijk altijd zijn op Twitter, maar als mensen die een beetje aanzien genieten dit soort gedrag aanmoedigen, vind ik dat een ernstige zaak. En dus had ik in het stuk slechts twee trollen van het ‘voetvolk’ expliciet genoemd en verder vooral de rol van de personen belicht die de heksenjacht aanmoedigden.

Zoals ik schreef in het stuk:
Dat er anonieme trollen rondlopen als Arie_Papa en Remtweet die het een sport vinden om mensen te doxen, dat is al erg genoeg. Maar dat achterbakse kwezels als Robert van der Noordaa, Chris Klomp, Hans Laroes en Michiel Scheffer zo hardvochtig zijn dat ze het vanzelfsprekend vinden om een onschuldig meisje als een prooi op te jagen, alleen maar omdat ze in hun ogen de verkeerde mening heeft…
Dat vind ik ongelooflijk.

En hier komen we bij de hoofd- en bijzaken, want de hoofdzaak, daar willen deze journalisten graag van afleiden. Er staat niet voor niets een rode haring boven dit artikel: Red herring of rode haring is een techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van het eigenlijke onderwerp.
De hoofdzaak in deze geschiedenis is dat met name Klomp en Van der Noordaa het nodig vonden om een heksenjacht aan te moedigen op Els die niets anders gedaan had dan een lovend filmpje over Wilders maken. Deze hoofdzaak kunnen ze niet ontkennen – want hun tweets spreken voor zich – dus hebben ze ijverig gezocht naar bijzaken om de aandacht mee af te leiden. Robert van der Noordaa stuurde woensdagavond 24 juli een lange twitterdraad die wemelde van de rode haringen en Teapot heeft hiervan direct het nodige weerlegd. Sindsdien zijn Chris en Robert nog fanatieker op Twitter campagne aan het voeren en liken iedereen die ook maar iets in hun voordeel zegt.

Het is schokkend hoe incompetent deze twee journalisten zijn; met name Van der Noordaa kan nauwelijks een tweet schrijven zonder spelfouten te maken. Maar erger zijn de feitelijke fouten die ze maken en de opzettelijke leugens die ze elkaar nazeggen in de hoop dat men ze gaat geloven als ze maar vaak genoeg worden herhaald. Daarom eerst even een beknopt overzicht van alle onwaarheden over deze zaak in de 34-tweetlitanie:

 • Tweet 2: Hier doet Robert Van der Noordaa alsof hij uit professionele interesse in trolaccounts enthousiast was over de tweet van Arie_Papa, maar deze uitleg rammelt. Toelichting hieronder.
 • Tweet 3: Robert beweert dat hij niemand heeft gezien die Els lastig viel, terwijl hij iemand retweette die in datzelfde draadje actief op zoek was naar haar adresgegevens. Bovendien doet hij alsof alle ophef door Teapot kwam, en niet door de heksenjacht.
 • Tweet 4: Op de claim van Teapot dat het om een nep-Facebookaccount ging, reageert Robert met de onnavolgbare conclusie dat er dan dus helemaal niets aan de hand was. En dat voor iemand die beweert dat hij een expert is op het gebied van trolaccounts!
  Is impersonation ineens geen probleem als het om een PVV-meisje gaat?
 • Tweet 5: Er zou geen stalkerscampagne zijn geweest. Alweer een rare redenatie wanneer mensen druk bezig zijn geweest om foto’s te analyseren om iemands locatie te achterhalen. In deze zelfde tweet trouwens nog een screenshot van de befaamde Chris Klomp die een feitelijk onjuiste bewering doet over mijn artikel en dan zegt dat ik feitelijke onjuistheden verkondig. Topjournalist, hoor.
 • Tweet 6: Van der Noordaa zegt dat ik aan ‘wederhoor’ had moeten doen, maar deze red herring is lachwekkend: alle kritiek was gebaseerd op tweets en uitingen die mensen zélf geplaatst hadden, en daar heb ik ook elke keer netjes naar verwezen. Als je op de schutting van de wereld schrijft, kan nu eenmaal iedereen het lezen en er iets over schrijven. #TipVoorBeginnendeTwitteraars.
 • Tweet 7: hier gebruikt Van der Noordaa een screenshot van mijn tweet waarin de tweet waar het om gaat niet zichtbaar is. Komt dat even goed uit. Toelichting hieronder.
 • Tweet 8: Robert beweert dat ik gesuggereerd zou hebben dat de deugbrigade ‘als één groep samenwerkte’ om Els te intimideren. Alweer een red herring. Ik heb nooit beweerd dat hij en Chris een samenwerking hadden opgezet met de stalkers: ik constateerde slechts dat de aanmoedigingen van mensen met status een vrijbrief zijn voor twittertrollen die op doxingjacht zijn.
 • Tweet 9: Weer een screenshot van een tweet van mij, en het komt Robert alweer verdacht goed uit dat bepaalde informatie hierdoor niet snel te vinden is. Uitleg hieronder.
 • Tweet 10: Van der Noordaa doet alsof wij het hadden over de tweede tweet van Remtweet: een tweet waarin slechts stond dat een van de ouders van Els uit Rotterdam kwam, en die dus geen bruikbare informatie bevatte om haar te doxen. Hij weet dat hij hier onzin verkoopt. Uitleg hieronder.
 • Tweet 11: Robert stelt dat de tweet van Remtweet niet verwijderd is. Dit is opnieuw een leugen, die tweet is wel degelijk verwijderd. Robert citeert de tweede tweet en pretendeert dat dát de tweet is, waar dit om gaat. En hij weet dat hij hier liegt.
 • Tweet 12: Hier stelt Van der Noordaa dat ik wist wat er in de verwijderde tweet had gestaan. Aangezien hij niet in mijn hoofd kan kijken, had hij eventueel de twitterdraad kunnen lezen waar hij zelf in tweet 9 een screenshot van plaatste. Dan had hij kunnen lezen wanneer ik erachter kwam dat ik me vergiste.
 • Tweet 13: Russell’s Teapot zou geprobeerd hebben de vrouw van Remtweet ‘aan de schandpaal te nagelen.’ Teapot citeerde alleen maar uit een van haar openbaar toegankelijke publicaties (die ze blijkbaar daarna achter een slotje heeft gezet). Deze dame beweerde later dat Teapot haar gehackt heeft, maar Teapot zat op dat moment in meerdere draadjes tegelijk zaken uit te leggen. Haar hoge dunk van hem is vleiend, maar zelfs Teapot kan niet alles tegelijk.
 • Tweet 14: Hier beweert Van der Noordaa dat door het rectificeren van één detail het hele artikel onderuit gaat. Dit is een vette red herring: het kan gebeuren dat in een artikel een bijzaak niet klopt terwijl de hoofdzaken gewoon correct zijn. Het is vrij gebruikelijk bij bijvoorbeeld landelijke kranten om onderaan een rectificatie te plaatsen, zonder dat het artikel wordt ingetrokken.
 • Tweet 15: Robert beweert dat mijn hele artikel gebaseerd was op de claim dat Remtweet het adres van Els had gepubliceerd. Dat wij bij de rectificatie per ongeluk het woordje ‘precies’ hebben laten staan, probeert hij weer als red herring te gebruiken om de aandacht af te leiden van hun steun aan de doxingcampagne.
 • Tweet 16:  Hier suggereert hij weer dat mijn artikel gebaseerd was op de claim dat de internettrollen precies wisten waar Els woonde (met de red herring blijven zwaaien in de hoop dat mensen hem voor de hoofdzaak aan gaan zien) en vervolgens probeert hij Teapot en mij de schuld in de schoenen te schuiven van de paniek bij Els. Denkt hij werkelijk dat Els er zo over denkt?
 • Tweet 17: Robert beweert dat alle claims in mijn artikel vals zijn. Dit is uiteraard onzin: geen van mijn andere claims heeft Robert zelfs maar benoemd in zijn onsamenhangende draadje, laat staan weerlegd.
 • Tenslotte: de nauwkeurigheid is ver te zoeken. Is hij zo in de war geraakt door al zijn leugens dat hij ook op andere terreinen de weg kwijt is? Is dat de reden dat hij herhaaldelijk gedaan heeft alsof Teapot het artikel geschreven heeft? Of is hij nu eenmaal behept met een goudvissengeheugen? Beste Robert, Saltmines is een open platform en Teapot is de hoofdredacteur. Ik schrijf mijn eigen stukken, hij publiceert ze en soms zijn we het eens op Twitter. Dat hij mij in deze zaak geholpen heeft, was uitzonderlijk.

Maar goed, laten we de bijzaken en de ergste onwaarheden maar eens nader bekijken. Er is namelijk nogal wat drek geproduceerd.

 • De eerste bijzaak was dat Lijs Gensink genoemd was in het stuk. Dit is iemand die de directeur van RTV Noord imiteert door op Twitter een naam te gebruiken die op de zijne lijkt. Hij had in zijn twitterbio RTV Noord gezet met de mededeling dat hij ‘ambsthalve’ twitterde. Inmiddels heeft hij zijn bio aangepast: zijn account is nu duidelijker een parodieaccount en in zijn bio staat nu dat hij beëdigd lid is van de deugbrigade. Het is maar waar je trots op bent.
  Dit figuur reageerde op een tweet van Wierd Duk over deze zaak, en Duk zelf dacht op dat moment blijkbaar ook dat hij met een collega te maken had, zie screenshot. Besef wel dat ik dit screenshot woensdag 24 juli pas gemaakt heb, toen veel duidelijker was dat dit een trolaccount is. Maar de reactie van Duk spreekt voor zich: Lijs kwam over als een journalist en ik vermoedde geen moment dat dit (weer eens) een trol was.
  Nadat het artikel al verschenen was, maakte iemand mij erop attent dat er later een reactie onder de tweet van Duk was gekomen die erop wees dat Lijs Gensink geen journalist was, maar een trol. Dus plaatsten wij een rectificatie en boden RTV Noord onze excuses aan. Deze rectificatie kwam Van der Noordaa later goed van pas, want daardoor kon hij het over rectificaties (meervoud) hebben omdat we nog een tweede rectificatie moesten plaatsen.

 • De tweede rectificatie kwam door een misverstand over een tweet van een van de twittertrollen die probeerden om het PVV-meisje te doxen. Het gaat om het draadje in onderstaand screenshot. Remtweet vermeldde in de eerste tweet van het draadje de volledige naam van Els en de plaats waar ze woonde. Dat was niet Rotterdam, zoals Van der Noordaa later beweerde, maar een veel kleinere plaats. Deze eerste tweet heeft Remtweet later verwijderd.
  Die tweet had ik voorbij zien komen zonder de zwarte strepen en het was mij toen meteen duidelijk dat de kans groot was dat iemand met behulp van deze gegevens kon uitvinden waar Els woonde. De afschuw die ik toen voelde, maakte dat ik later besloot hier een stuk over te schrijven, maar toen ik de tweet zaterdag probeerde te vinden voor een screenshot, was hij al weggehaald. Ik had dus alleen onderstaande afbeelding (uit een tweet van Russell’s Teapot) maar dacht me te herinneren dat het exacte adres daar gestaan had.
  Teapot had deze zaak beter gevolgd dan ik, dus toen ik het stuk klaar had, vroeg ik hem om het te controleren. Ik schreef hem: ‘Ik heb het artikel over het PVV-meisje klaar, maar zou je het svp willen nakijken? Ik wil niet het risico lopen dat ik ergens een foutje in het artikel heb staan waardoor mensen het als onzin kunnen bestempelen.’
  Het is altijd lastig om de tekst van een ander te checken, en Teapot zag over het hoofd dat ik geschreven had dat Remtweet het exacte adres van Els had gepubliceerd. Zo kwam het artikel met deze fout online. Een godsgeschenk voor de deugbrigade; dat moge duidelijk zijn.

Zodra we erachter kwamen dat we dit detail fout hadden, hebben we gerectificeerd, maar Van der Noordaa en Klomp grepen dit aan om te claimen dat door deze fout nu de bodem uit het verhaal was gevallen. Dat is natuurlijk niet zo: ik heb het hier niet voor niets over een detail. Zoals gezegd: met de gegevens die rondgingen was het achterhalen van het exacte adres een kwestie van tijd. Dat is ook wel gebleken.
De hoofdzaak in dit verhaal is dat deze twee journalisten het nodig vonden om de jacht op de persoonlijke gegevens van Els aan te moedigen, zoals ik in mijn vorige stuk heb laten zien. Daar veranderen deze twee bijzaken helemaal niets aan; hoe graag de red herring-zwaaiers deze bijzaken ook tot hoofdzaken willen maken.
Het is bizar hoe gretig een deel van Twitter roept dat ik gelogen heb en dus geen recht van spreken meer heb, want er moet behoorlijk wat gelogen worden om dit geloofwaardig te maken. Alleen al de voortdurende bewering dat het om de tweede tweet uit het draadje zou gaan i.p.v. om de eerste, waardoor Rotterdam de plaatsnaam zou worden. Dat komt de draaiers natuurlijk goed uit, want in een stad als Rotterdam wordt het behoorlijk zoeken als je alleen de achternaam van iemand weet. Bovendien is het wel zo prettig dat de eerste tweet verdwenen is, en men kan doen alsof hij nooit bestaan heeft. Verwijderd? Hoezo verwijderd?

En weer: dat (anonieme) twittertrolletjes dit roepen: zo is het leven. Maar de twee vorige linkjes verwijzen naar de 34-twitterdraad van Van der Noordaa die blijkbaar alles moet rechtvaardigen. Klein detail: hij heeft geen linkjes naar mijn tweets geplaatst, maar screenshots, en dat levert hem een paar voordeeltjes op. Kijk maar eens naar de zevende tweet in zijn litanie waar hij een screenshot levert van mijn antwoord op hem als ik zeg dat Els wel degelijk gedoxt was. En kijk dan nu maar eens naar mijn tweet zelf.
Komt dat even goed uit: in de screenshot kan je de bovenste tweet van Remtweet niet zien, terwijl je in mijn eigen tweet op de afbeelding kan klikken en meteen het hele draadje van Remtweet kunt zien, inclusief de tweet waar het hier om draait. Misschien gebruikt Van der Noordaa screenshots omdat hij bang is dat ik mijn tweets weg zal halen – iets met waard en gasten – maar het komt hem wel erg goed uit.
Dit maakt dus nog duidelijker dat Van der Noordaa liegt als hij beweert dat die eerste tweet nooit bestaan heeft. Ik heb hem de screenshot gestuurd van o.a. deze tweet en hij linkt er nota bene zelf naar! Dat maakt zijn elfde tweet wel bijzonder lachwekkend: hij weet heel goed dat die tweet bestond. Niet dat ik verwacht dat hij deze leugen toe gaat geven: ik kan zijn verdediging al uittekenen. ‘O, ik wist echt niet dat daar nog een tweet voor zat… Ik dacht dat ze het over de tweede tweet had… Die eerste was me helemaal niet opgevallen!’ Tuurlijk, Robert. Jij bent hier tenslotte de onderzoeksjournalist. Toch?

Ook in zijn negende tweet gebruikt hij een screenshot van een tweet van mij om maar te benadrukken wat een leugenaar ik ben. En weer zal ik maar even de link erbij leveren van het draadje van de twitteraar waar ik mee in gesprek was: dus niet van de Pim uit de screenshot, die pas later reageerde.
Want ja, ik vertelde in die tweet iets wat niet waar is. Waarom? Omdat ik oprecht dacht dat het waar was. Dat heet: een vergissing. En mensen die zich vergissen, zetten dat recht als ze achter de waarheid komen, dit in tegenstelling tot leugenaars. En dankjewel, Robert, je hebt een screenshot geleverd van het draadje waarin ik erachter kwam dat iets wat ik geschreven had niet klopte.
Ik reageerde op een tweet van Fiebontekoe die zei dat ik aan het ophitsen was. Ik beet deze twitteraar toe dat ik niet ophits en dat niemand mij zover zou krijgen om wel de originele screenshot zonder zwarte strepen te laten zien. Op dat moment dacht ik nog dat Teapot die had. In haar reactie citeerde zij iets wat onder een streep had gestaan. Daarna kwam mijn tweet waar Van der Noordaa een screenshot van liet zien, met de foute aanname dat onder de zwarte strepen NAW (naam, adres en woonplaats) verborgen waren, en niet alleen maar naam en woonplaats.
Toen ik die tweet gestuurd had, realiseerde ik me ineens dat Fiebontekoe citeerde uit de oorspronkelijke tweet, en ik reageerde: Wacht eens, jij weet wel wat er onder die ene zwarte streep stond. Heb jij het origineel gezien? Zie screenshot hieronder.
Zij raadde me aan om de originele tweet via Snapbird te zoeken, wat me niet lukte, en ik beloofde haar om het uit te zoeken: Ok, ik ga het nog een keer checken. Mocht je gelijk hebben, rectificeer ik. Ze bleek inderdaad gelijk te hebben, wat leidde tot onze rectificatie.
Kijk Robert, zo doen eerlijke mensen dat. Als ze een fout maken, zoeken ze het uit en zetten ze het recht. Ze verwijderen hun fouten niet, maar nemen er verantwoordelijkheid voor. Voor degenen die het hele draadje willen lezen: volg deze link.

Chris en Robert proberen voortdurend te doen alsof deze rectificaties mij tot een leugenaar maken, maar zoals gezegd: het gaat hier over details die netjes recht zijn gezet. Wat dat betreft zouden deze journalisten nog wat van mij kunnen leren: zo houdt Van der Noordaa nog steeds vol dat hij in zijn Brillianttweet ‘alleen maar’ een openbaar facebookaccount gedeeld had en dus helemaal geen schouderklopje had gegeven aan iemand die probeerde Els te doxen.
Die bewering is een nader onderzoek waard.

Zijn tweet linkte naar een tweet van Arie_Papa die op dat moment al zeker twee dagen heel hard op zoek was naar het adres van Els. Deze twitteraar heeft zijn tweets hierover inmiddels verwijderd, dus we moeten het doen met screenshots in chronologische volgorde, zie ook de data in de screenshots. De eerste drie tweets gaan over zijn pogingen om aan de hand van beelden uit het filmpje van Els uit te vinden waar het filmpje is opgenomen.
In de eerste tweet noemt hij de woonplaats van Els al, die wij maar weer hebben verborgen. Let ook even op de tekst: getting close. Boodschap: we naderen, we hebben haar bijna te pakken.
De tweede tweet bevatte een Google Maps link en geïnteresseerden konden daarop klikken en precies uitvinden waar Els had gestaan. In de derde tweet heeft hij ten overvloede nog even bewezen dat de plek klopte door overeenkomsten te tonen tussen beelden van Google streetview en het filmpje.
De vierde tweet gaat over het (valse) Facebookaccount waaruit zou blijken dat Els meerdere namen gebruikt. Dit is de tweet die door Van der Noordaa werd geretweet in zijn Brillianttweet. Overigens vond hij het blijkbaar nodig om ook in zijn 34-tweetsdraad weer een screenshot in te voegen waarin de volledige naam van Els zichtbaar was.

Zoals iedereen kan zien, was Arie_Papa fanatiek op zoek naar de persoonsgegevens van Els en Van der Noordaa was daar blijkbaar erg enthousiast over. Naderhand onschuldig doen over ‘alleen maar een Facebookaccount’ retweeten is dan niet erg overtuigend. Of wil deze onderzoeksjournalist beweren dat hij niet op de hoogte was van de eerdere tweets van deze twitteraar? Dan ga ik toch twijfelen aan zijn capaciteiten op dit gebied.
Overigens komt hij met dit frame ook niet ver, want hij werd door andere twitteraars gewezen op de doxingpogingen van Arie_Papa en zijn reactie spreekt voor zich, zie onderstaand screenshot. Volgens de normen en waarden van Robert mogen twittertrollen proberen PVV-meisjes te doxen en is kritiek op zijn steun daarvoor ‘hem afbranden’. Hoezo ‘alleen maar’ een Facebook-profiel retweeten? Van der Noordaa wist prima wat er gaande was. En als hij het op het moment van zijn brillianttweet nog niet wist, dan wist hij het toch twee dagen voordat mijn artikel op Saltmines verscheen.

De Brillianttweet kreeg een hoop reacties, en Van der Noordaa begon terug te krabbelen naar de verdedigingslijn die hij sindsdien heeft aangehouden. ‘Ik heb niks gedaan, ik retweet degene die haar vond. Leer eens lezen.’ Interessant trouwens, dat hij hier zegt: ‘degene die haar vond.’ Dat klinkt weer niet als een Facebookpagina, maar als een persoon. Als hij dan als antwoord krijgt dat hij meewerkt aan het delen van privégegevens, roept hij dat het maar een openbaar Facebookprofiel was.

Bewijst dit alles dat Van der Noordaa actief meewerkte aan de doxing van Els? Hij riep niet: ‘Dox haar!’ maar zijn rol is toch op z’n minst bedenkelijk. Kijk maar eens hoe hij bleef verkondigen dat het Facebookaccount van Els was, ook na haar heftige ontkenning, en hoe hij op geen enkel moment tot inkeer kwam: hij bood geen excuses aan, ging niet afkeuren dat Els opgejaagd werd, maar bleef beweren dat ze een ‘eng, extreemrechts haataccount’ had, kortom: de jacht was gerechtvaardigd.
En laten we Chris Klomp niet vergeten die ook de nodige steun verleende. Hij en Van der Noordaa retweeten en liketen elkaars tweets en vielen gezellig samen critici aan. Zo ook nu na de poging van Van der Noordaa om in maar liefst 34 tweets te proberen om recht te praten wat krom is. Om bijzaken tot hoofdzaak te maken in de hoop dat men de hoofdzaak zal vergeten.
Zo ook de poging van de beide heren om te stellen dat mijn hele artikel ‘onderuit‘ gaat omdat het exacte adres van Els nog niet achterhaald was op het moment van publicatie. Want ja, ook over deze laatste ontwikkeling plaatsten wij een update. Maar helaas heren, weer een red herring. Ik heb jullie er nooit van beschuldigd dat jullie de adresgegevens van Els opzochten of online plaatsten, ik heb jullie ervan beschuldigd dat jullie de trollen aanmoedigden die achter haar aan zaten. En jammer voor jullie: maar die beschuldiging staat als een huis.

Wat dat betreft vind ik de benaming ‘laaghartig’ bijzonder passend. Deze ‘helden’ zijn landelijk bekende journalisten en ze moedigden twittertrollen aan die hun uiterste best deden om Els te doxen, want: Wilders. Speaking truth to power vergt moed, naar beneden trappen is makkelijk. PVV’ers kan je veilig pakken, want die zijn FOUT.
Kan iemand zich voorstellen dat een meisje na het maken van een dergelijk filmpje over Jesse Klaver of Rob Jetten een dergelijke storm over zich heen zou krijgen? En vooral dat journalisten van landelijke kranten trollen aan zouden vuren die er overduidelijk op uit zijn om de adresgegevens van zo’n meisje te achterhalen en te publiceren?
Ik zal de laatste zijn om te beweren dat aan de rechterkant van het spectrum geen bedenkelijke twitteraars zitten die grove taal gebruiken en soms zelfs mensen bedreigen, maar het erge van dit geval is de steun voor deze heksenjacht vanuit de gevestigde orde.

De Volkskrant lijkt mij een zogenaamde kwaliteitskrant, een krant die gezien wordt als een van de beste kranten van Nederland. Als Robert van der Noordaa, journalist van de Volkskrant, zich uitlaat op Twitter dan heeft dat meer gewicht dan wanneer een anonieme trol iets roept.
Hetzelfde geldt voor Chris Klomp. Hij schrijft niet alleen voor het AD, maar zat ook als deskundige aan tafel bij DWDD. Moeten we zijn steun aan deze nare toestand schouderophalend negeren? Als een anoniem haattrolletje staat te juichen bij zo’n heksenjacht, is dat een heel ander verhaal.
Dat is ook de reden dat ik Hans Laroes en Michiel Scheffer in het vorige stuk opvoerde, ondanks het feit dat zij eigenlijk maar weinig op hun kerfstok hadden. Zij zijn vooraanstaande figuren, en dus weegt wat ze doen vele malen zwaarder.

We zullen helaas nooit een Twitter krijgen zonder haattrollen en fakeaccounts. We zullen vast ook nooit een Twitter krijgen zonder scheldpartijen en bedreigingen. Maar als leden van de gevestigde orde het legitiem vinden om dit soort twittertrollen aan te vuren als ze achter een gewone burger aan gaan vanwege een ongewenste mening, dan is er iets heel erg mis in dit land.
Mensen die PVV stemmen zijn niet minderwaardig. Je kunt het oneens zijn met hun ideeën en daar eventueel over in discussie gaan, maar ze hebben dezelfde rechten als iedereen. Daar hoort het recht bij om niet tegen je wil je gegevens op internet te zien verschijnen; daar hoort ook bij dat je niet bang hoeft te zijn in je eigen huis omdat politieke vijanden massaal op jouw gegevens jagen en er tussen al die trollen misschien wel een gek zit die tot daden overgaat als de jacht met succes bekroond wordt.
Overigens hebben Chris Klomp en Robert van der Noordaa precies diezelfde rechten. Zij mogen hun verwerpelijke mening uiten zonder dat hun gegevens ongevraagd gepubliceerd worden en zonder dat ze bedreigd worden. Dat wil niet zeggen dat zij niet fel bekritiseerd mogen worden om hun laaghartige rol in deze zaak, en het wil zeker niet zeggen dat hun leugens niet aan de kaak mogen worden gesteld. Zij willen hoge bomen zijn, en dat houdt in dat ze meer wind vangen dan trollen als Remtweet en Arie_Papa.

Deze hele rel had niet zo uit de hand hoeven lopen als Klomp en Van der Noordaa niet de trollen waren gaan liken en retweeten die probeerden Els op te sporen. En zelfs nadat ze dat gedaan hadden, had de schade nog beperkt kunnen worden als ze geluisterd hadden naar welgemeend advies, zoals van deze twitteraar in reactie op Klomp: Chris, je hebt 25K volgers, een reputatie en werkt voor het @ADnl Vervolgens retweet je een twitter lijn waarin linkse fascisten openlijk oproepen tot het doxxen van een meisje van 20. Graag of niet, je hebt een verantwoordelijkheid om dat soort shit NIET te doen.
Deze reactie werd op 20 juli gegeven, maar er werd niet naar geluisterd. Op 21 juli kwam mijn artikel online en sindsdien proberen Klomp en Van der Noordaa in de slachtofferrol te kruipen. Volgens Van der Noordaa – met instemming van Klomp – is de hele paniek pas ontstaan doordat het artikel verscheen, een klassiek geval van blaming the messenger. Nee heren, probeer ons niet de schuld te geven van deze hele toestand. Jullie zijn hier de fout in gegaan, en het zou een goede zaak zijn als jullie alsnog jullie excuses aan zouden bieden aan Els. Dat zal wel teveel gevraagd zijn, maar hopelijk zullen jullie in de toekomst minder makkelijk schouderklopjes geven aan twittertrollen die mensen proberen te doxen. Dat zou al winst zijn.

En natuurlijk kunnen Chris en Robert ook in dit artikel weer gaan zoeken naar een red herring om de aandacht af te leiden. Wie weet, misschien heb ik wel een spelfout gemaakt. Misschien heb ik met toch nog wel vergist in een of andere datum. Succes met je afleidingsmanoeuvres, heren. De hoofdzaak blijft staan: jullie hebben figuren aangemoedigd die een meisje wilden doxen omdat ze in jullie ogen een verkeerde mening heeft. En geen red herring die de stank van deze zaak kan verbergen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.