Toen ik zag dat ik de duizend volgers naderde op Twitter, besloot ik om de duizendste volger een passend cadeautje te geven: deze volger mocht een onderwerp voor een artikel kiezen. Vince was de duizendste en hij bedacht een prachtig onderwerp voor me. Hier de letterlijke tekst van zijn opdracht:

Het onderwerp is het volgende; De sociaaldemocratische partij in #Denemarken kiest voor hard #migratiebeleid en meer #nationalisme. Is dit ook de kant die NL op zou moeten gaan en zo ja zal dit ook hier zijn vruchten kunnen afwerpen?

De plannen van de Deense sociaaldemocraten zijn inderdaad de moeite van het bekijken waard, ook voor Nederland. Daarom hier een analyse van hun voorstellen en een vergelijking met de Nederlandse realiteit.

Wat willen de Deense sociaaldemocraten?

Laten we eerst eens kijken wat de Deense zusterpartij van de PvdA eigenlijk wil.
De nieuwe koers is onder te verdelen in vier aandachtspunten:

 1. De Deense bevolking staat voorop
 2. Integratieproblemen die er al zijn moeten worden aangepakt
 3. De immigratie moet gereguleerd worden
 4. Er moeten oplossingen komen voor immigranten die weg willen/moeten

Deels gaan de sociaaldemocraten uit van plannen die al door andere partijen bedacht zijn, maar waar ze hiermee instemmen, heb ik die punten in dit overzicht opgenomen alsof het hun eigen plannen zijn. Tenslotte is dit het beleid waarvoor hun kiezers nu gestemd hebben.
Per punt ziet de uitwerking er zo uit:

 1. De Deense bevolking staat voorop:
  • Denen zijn geen racisten als ze zich zorgen maken over migratie.
  • De Deense identiteit mag niet onder druk komen te staan.
  • De veiligheid van de gewone bevolking moet gewaarborgd worden.
 2. Integratieproblemen die er nu zijn moeten worden aangepakt:
  • Er komt een categorie achterstandswijken (getto’s) waarvoor speciaal beleid komt:
   • In zo’n getto mag uiteindelijk nog maar 30 procent mensen van niet-westerse afkomst wonen.
   • Criminelen worden er (tijdelijk) harder gestraft
   • Moslimouders in een gettowijk worden verplicht hun kinderen minstens 25 uur naar de kinderopvang te sturen om ze de Deense taal en waarden te laten leren.
  • Alle migranten moeten verplicht integreren en loyaal zijn aan de Deense samenleving:
   • Migrantenvrouwen krijgen verplicht een volledige baan of vrijwilligerswerk anders vervallen alle uitkeringen.
   • Moslimvrouwen moeten emanciperen, moeten kunnen zoenen/trouwen met wie ze willen en niet door vaders of broers worden onderdrukt.
   • Er komt een boerkaverbod.
   • Kinderen mogen niet naar de lagere school als ze geen vloeiend Deens spreken.
 3. De immigratie moet gereguleerd worden:
  • Denemarken gaat hulp verlenen in buurlanden van de herkomstlanden. Daar moeten VN-kampen worden ingericht voor de eerste opvang van vluchtelingen.
  • De huidige grenscontroles moeten in stand blijven totdat de buitengrenzen van de EU onder controle zijn.
  • Er komen hogere eisen voor gezinshereniging, zoals taalkennis, opleidingsniveau, werkervaring en kennis van Denemarken.
 4. Er moeten oplossingen komen voor immigranten die weg willen/moeten:
  • financiële steun aan vluchtelingen en migranten die naar hun herkomstland willen terugkeren.
  • criminele asielzoekers ‘verbannen’ naar het Deense eilandje Lindholm.

Dit zijn standpunten die behoorlijk uniek zijn voor een sociaaldemocratische partij; op sommige punten zijn de Deense sociaaldemocraten zelfs radicaler dan onze PVV en FvD.

De vraag van Vince was: Is dit ook de kant die NL op zou moeten gaan en zo ja, zal dit beleid dan hier zijn vruchten kunnen afwerpen?
Dus laten we deze voorstellen stuk voor stuk bekijken in de Nederlandse context.

De Deense bevolking staat voorop

 • Denen zijn geen racisten als ze zich zorgen maken over migratie.
 • De Deense identiteit mag niet onder druk komen te staan.
 • De veiligheid van de gewone bevolking moet gewaarborgd worden.

Dit punt is het minst uitvoerig, maar het ligt natuurlijk aan de basis van al deze voorstellen. Dat vindt niet iedereen terecht. Er zijn mensen die het schandalig vinden om te zeggen: Eigen volk eerst! Dat zou namelijk discriminerend en xenofoob zijn. Speciaal voor deze mensen heb ik een klein verhaaltje geschreven.

Jan en Jolanda hebben drie kinderen: Pietje, Keesje en Mientje. Op een dag krijgen ze nieuwe buren. Klaas en Anneke hebben ook drie kinderen: Hansje, Grietje en Marietje. Jolanda ziet al snel dat de nieuwe buurkinderen op goedkope slippers lopen en geen winterjassen hebben. Ze zijn agressief en pikken het eten van andere kinderen.
Keesje komt huilend thuis omdat Hansje hem geslagen heeft en zijn appel heeft afgepakt. Jolanda zegt tegen Keesje dat hij medelijden moet hebben met Hansje, want die krijgt thuis niet genoeg te eten. Ze geeft hem een banaan mee voor Hansje en zegt dat ze vriendjes moeten worden. Mientje is de volgende die huilend thuiskomt. Grietje en Marietje hebben aan haar haren getrokken en haar pop afgepakt. Jolanda vertelt Mientje dat Grietje en Marietje zielig zijn en dat Mientje lief voor de buurmeisjes moet zijn.
Als het winter wordt, koopt Jolanda jassen voor de buurkinderen. Pietje moppert dat zijn jas te klein wordt, maar Jolanda is streng. ‘Wees maar blij dat jij wèl een goede vader en moeder hebt!’ Jan wil eigenlijk met Klaas en Anneke gaan praten, maar Jolanda vindt dat ze gewoon aardig voor hun nieuwe buren moeten zijn, dan komt alles vanzelf goed. ‘Die mensen hebben het vast moeilijk, we moeten ze helpen.’
Klaas en Anneke doen vaak de deur op slot en dan zwerven hun kinderen op straat. Jolanda heeft medelijden en laat de buurkinderen binnen. Ze krijgen een eigen speelplek en van het één komt het ander. Pietje en Keesje moeten op één kamer gaan slapen, en Hansje krijgt de kamer van Keesje voor als hij bij zijn eigen ouders niet naar binnen mag. Mientje krijgt een piepklein kamertje op zolder en Grietje en Marietje krijgen haar oude kamer. Pietje, Keesje en Mientje protesteren, maar dan wordt Jolanda boos. ‘Jullie moeten eerlijk delen! Je mag niet alles voor jezelf houden. Bij ons is iedereen welkom!

Is Jolanda een goede moeder? Is haar houding te vergelijken met de houding van sommige politieke partijen?
Ik kan de reacties wel voorspellen: Overdreven! Dat is geen vergelijking! Nederlanders moeten niet zeuren!
Hoezo overdreven?
De bovenklasse van Nederland heeft al decennia lang de lasten van de immigratie op de schouders van de onderklasse gelegd. En zodra er geprotesteerd werd, was het ‘racisme!’ Maar wat is er in de loop der jaren eigenlijk gebeurd?

Die immigratiestroom ontstond in de eerste plaats omdat werkgevers graag goedkope arbeid wilden. De gastarbeiders werden gretig binnengehaald en onder slechte omstandigheden gehuisvest in de armste wijken, tussen de Nederlandse onderklasse. Het was natuurlijk ook makkelijk om de migranten in de oude wijken te dumpen, want de mensen die daar woonden hadden wel vertegenwoordigers in de politiek, maar die vertegenwoordigers kozen massaal voor de nieuwkomers die in hun ogen meer recht op hulp hadden. Zo’n beetje als Jolanda die zoveel medelijden met de buurkinderen had dat ze haar eigen kinderen opzij schoof.
Het was niet voor niets dat termen als ‘het verraad van links’ en ‘de verweesde samenleving’ zoveel weerklank vonden. Het was voor velen alsof een liefhebbende ouder ineens een nieuw kind gevonden had en het eigen kind op straat zette.

In feite was het een duivelspact tussen de hebzuchtige kapitalisten en de toenmalige beschermers van de onderklasse die de nieuwkomers interessanter vonden. En dit pact gaat ook nu nog door. Er zijn nog steeds werkgevers die goedkope arbeid willen en daarom voor open grenzen zijn, ook binnen de EU. En zelfs op dit moment, met massale werkloosheid in de zuidelijke EU-landen, laat de Nederlandse overheid onderzoek doen naar nog meer import van goedkope arbeidskrachten uit Afrika en het Midden-Oosten.

En in samenwerking met deze kortzichtige kapitalisten proberen leden van het linkse establishment nog altijd op ons gevoel te werken, want ‘die migranten zijn eigenlijk allemaal vluchtelingen’ en ‘niemand is illegaal’. Maar hoe menslievend is dit redderscomplex eigenlijk? Waarom zijn al die migranten op weg naar Europa?
In de allereerste plaats omdat de herkomstlanden niet goed voor hun bevolking zorgen zodat mensen daar wegtrekken en hun heil zoeken bij ‘de buren’. Als Jolanda in het verhaal werkelijk de buurkinderen had willen helpen, had ze beter Klaas en Anneke aan kunnen spreken. Misschien hebben slechte ouders goede redenen waarom ze niet goed voor hun kinderen zorgen, maar met deze aanpak is niemand geholpen.

In Denemarken zijn de sociaaldemocraten gaan beseffen dat het helemaal niet zo edel is om te roepen dat alle vluchtelingen welkom zijn en vervolgens de rekening bij de onderlaag van de samenleving neer te leggen. En gelijk hebben ze.
Waarom moet de onderklasse nog steeds ‘eerlijk delen’ met de nieuwkomers terwijl de bovenklasse er veel minder last van heeft? Degenen die nog steeds vinden dat ‘alle vluchtelingen welkom zijn’ komen zelf meestal niet uit de oude wijken die onherkenbaar veranderd zijn.
Het is makkelijk om van anderen te eisen dat ze hun veiligheid en broodwinning kwijt moeten raken omdat ze ‘eerlijk moeten delen’ met de nieuwkomers, maar als je zo graag eerlijk deelt, ga dan zelf in een probleemwijk wonen, doe je kinderen op een zwarte school en ga met je welkombordje voor het nieuwe AZC pal naast je eigen huis staan.
Een goede moeder zorgt eerst voor haar eigen kinderen en eist niet van hen dat ze plaats maken voor de buurkinderen en zelf tekort komen. Daarom is het goed dat de Deense sociaaldemocraten nu onomwonden stellen dat het niet racistisch is als Denen zich zorgen maken over de immigratie. Als ze het niet leuk vinden dat:

 • hun kinderen slechter les krijgen omdat er zoveel klasgenootjes komen die de taal niet goed spreken.
 • de vertrouwde buurtsuper verandert in een uitheemse zaak waar geen Deens gesproken wordt en waar onbekende dingen verkocht worden.
 • hun wijken worden overgenomen door mensen die er andere normen en waarden op na houden.
 • ze niet meer over straat durven omdat de criminaliteit de pan uit rijst.

Dit zijn geen theoretische voorbeelden, dit is wat er gebeurd is in veel oude wijken in heel Europa. Ook in Nederland.

Om nog even terug te komen op het verhaaltje: natuurlijk mag Jolanda zich het lot van haar buurkinderen aantrekken. Maar iedereen begrijpt dat deze moeder te ver gaat in haar medelijden met de buurkinderen en haar eigen kinderen uit het oog verliest.
De kunst is om goed voor je eigen kinderen te zorgen en ook nog iets voor de buurkinderen te kunnen betekenen. Of op landenniveau: om goed voor je eigen inwoners te zorgen en daarnaast ook nog hart te hebben voor de rest van de wereldbevolking.
En met die gedachte in het achterhoofd gaan we het beleid bekijken dat de Denen van plan zijn.

Integratieproblemen aanpakken

Om te beginnen zijn er in Denemarken – net als in Nederland – een hoop problemen met de (nakomelingen van) migranten die hier al zijn. En dan vooral de niet-westerse immigranten uit islamitische landen.
Zo vreemd is dat niet, want Nederlanders en Denen hebben al meer gemeen dan bijvoorbeeld Nederlanders en Grieken. En hoe verder je weg gaat, hoe groter de verschillen zijn. Sommige culturen zijn makkelijker ‘in te passen’, maar er zijn ook culturen waar we harder mee botsen. En het is gebleken dat de botsing met islamitische culturen in ons land de meeste problemen oplevert.

Om de problemen aan te kunnen pakken, moet je ze eerst erkennen. Zo willen de Denen enkele tientallen achterstandswijken benoemen tot getto’s. Voor deze getto’s komt er speciaal beleid:

 • In zo’n getto mag uiteindelijk nog maar 30 procent mensen van niet-westerse afkomst wonen.
 • Criminelen worden er (tijdelijk) harder gestraft
 • Moslimouders in een gettowijk worden verplicht hun kinderen minstens 25 uur naar de kinderopvang te sturen om ze de Deense taal en waarden te laten leren.

Wanneer is een wijk een getto?
Een Deense wijk geldt voortaan als ‘getto’ als meer als dan de helft bestaat uit bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Tevens moet zo’n ‘gettowijk’ aan twee van deze vier criteria voldoen: meer dan 40 procent werkloosheid, drie keer het landelijke gemiddelde aan inwoners met een strafblad, een gemiddeld inkomen dat 55 procent lager is dan de regio of meer dan 60 procent bewoners met alleen basisonderwijs.
Het gaat dus om arme wijken, met veel (afstammelingen van) immigranten, veel criminaliteit en veel werkloosheid.

Deze wijken gaan gedwongen ‘van kleur veranderen’ als het aan de Denen ligt. Nieuwe immigranten krijgen er geen huis, autochtone Denen worden aangemoedigd er te komen wonen en allochtone Denen worden aangemoedigd om te verhuizen.
Dit is het omgekeerde van wat in Nederland gebeurd is. Ik weet dat in elk geval in de Schilderswijk de oude bevolking noodgedwongen naar elders vertrok omdat men in de wijk geen huis kon krijgen. Die huizen gingen naar immigranten, wat binnen 15 jaar resulteerde in omvolking van de wijk. De term ‘omvolking’ schijnt tegenwoordig taboe te zijn. Je vraagt je af waarom, want voor Nederlanders die destijds in de oude wijken woonden, is het een bittere realiteit. Een tegenovergesteld beleid – zoals de Denen nu willen – lijkt mij ook voor Nederland een uitstekende zaak. Hoe moeten nieuwkomers integreren in de samenleving als ze nooit in aanraking komen met de oorspronkelijke bevolking?
Dat houdt natuurlijk ook in dat ‘witte’ wijken meer kleur gaan krijgen. Dat in de betere wijken goedkopere huizen gebouwd gaan worden waar mensen uit de getto’s naartoe kunnen. De problemen van deze groep worden gelijker verdeeld over de hele samenleving en de lasten zullen makkelijker te dragen zijn.

Een maatregel die ik niet op de site van de Deense sociaaldemocraten kan terugvinden, is – volgens de NOS – dat criminelen die in de getto’s wonen harder gestraft zouden moeten worden als zij een misdaad plegen. Dit lijkt mij een rare benadering. Is het niet veel logischer om te zeggen dat misdaden zwaarder gestraft moeten worden als ze in een dergelijke wijk gepleegd worden? Waarom zou je een kansarme gettobewoner ook nog eens harder straffen? Stel je voor dat een verwend kereltje van twee wijken verderop lichter gestraft wordt voor hetzelfde vergrijp omdat hij ‘uit een betere buurt’ komt?
Het is m.i. beter om te zeggen: in deze wijk heeft de politie moeite om de orde te handhaven. Hier denken criminelen dat ze de baas zijn en durven oude vrouwtjes nauwelijks meer over straat. Dus als je in deze wijk een oud vrouwtje berooft, krijg je dubbel straf omdat het bovenop alle andere onveiligheid komt. Als het verwende kereltje dan in het getto een oud vrouwtje berooft, krijgt hij meer straf dan de gettobewoner die in de ‘betere’ wijk hetzelfde doet. Dan wordt ‘die wijk waar de politie niet durft te komen’ de wijk waar je als crimineel liever niet de fout in gaat. Zo voorkom je vrijplaatsen voor misdaad.
Overigens heeft Klaas Dijkhof hier ook nog een proefballonnetje over opgelaten, en uit zijn verhaal kan je opmaken dat de Denen inderdaad niet de afkomst van de crimineel willen laten tellen, maar de plaats waar de misdaad wordt gepleegd. De NOS zal dus vermoedelijk weer eens onzorgvuldig zijn geweest.

Dan zijn er plannen om moslims beter te laten integreren. Dit beleid is vooral gericht op de vrouwen en kinderen.

 • Migrantenvrouwen krijgen verplicht een volledige baan of vrijwilligerswerk; bij weigering vervallen alle uitkeringen.
 • Moslimvrouwen moeten emanciperen, moeten kunnen zoenen/trouwen met wie ze willen en niet door vaders of broers worden onderdrukt.
 • Er komt een boerkaverbod.
 • Kinderen mogen niet naar de lagere school als ze geen vloeiend Deens spreken.

In de getto’s moeten moslimouders hun kinderen 25 uur per week naar de kinderopvang sturen zodat ze van jongs af aan de Deense taal en waarden meekrijgen. Weigering betekent stopzetting van de uitkering. Bovendien mogen kinderen pas naar school als ze vloeiend Deens spreken. Zo nodig zijn er speciale klassen om kinderen bij te scholen tot ze goed genoeg Deens spreken om naar school te kunnen gaan.
Ook een goed idee. Dit zorgt dat de kinderen zelf veel meer kans hebben in de Deense maatschappij, en bovendien zijn ze minder tot last voor de rest van de klas. Wat mij betreft ook in Nederland invoeren. Het mag niet zo zijn dat in Nederland geboren kinderen in de kleuterklas komen met een taalachterstand die ze de rest van hun schoolloopbaan niet meer goedmaken.

Dan de vrouwen.
Iedereen die wel eens op de site van www.femmesforfreedom.com heeft gekeken, weet dat er een hoop problemen zijn met vrouwenrechten in migrantengemeenschappen. Vrouwen die tegen hun wil worden uitgehuwelijkt, meisjesbesnijdenis, eerwraak, noem maar op. En dan hebben we het nog niet eens over de dwang op het gebied van kleding en omgang met mensen uit andere groepen.
In de achterstandswijken hebben deze vrouwen en meisjes nauwelijks kans om te ontsnappen, omdat ze niet eens in aanraking komen met de westerse maatschappij. Scherpe controle op deze misstanden is een goede zaak, net zoals het weigeren van uitkeringen aan vrouwen die geen baan of vrijwilligerswerk accepteren. Ook een boerkaverbod vind ik een goed idee, omdat het de toegang tot de arbeidsmarkt makkelijker maakt en tegen dwang uit de gemeenschappen ingaat. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om gezichtsbedekkende kleding, niet om een hoofddoekje. Eigenlijk betekent dit beleid natuurlijk gewoon gelijke rechten voor migrantenvrouwen, en wie kan daar op tegen zijn?

Samengevat: de Denen hebben een hoop goede ideeën op het gebied van betere integratie, en veel van deze ideeën kunnen voor Nederland ook van belang zijn.
Maar dit gaat over de migranten die hier al zijn. Hoe staat het met de migranten die Europa in de toekomst kan verwachten?

De immigratie moet gereguleerd worden

 • Er moeten in buurlanden van de herkomstlanden VN-kampen worden ingericht.
 • De huidige grenscontroles moeten worden gehandhaafd tot de buitengrenzen van de EU onder controle zijn.
 • Er moeten hogere eisen komen voor gezinshereniging, zoals taalkennis, opleidingsniveau, werkervaring en kennis van Denemarken.

Regulering van de immigratie is een logische stap. De prognoses over de bevolkingsgroei in de herkomstlanden zijn duidelijk. Bij ongewijzigd beleid kunnen we een stroom van tientallen miljoenen migranten verwachten, en vroeg of laat zullen onze samenlevingen daaronder bezwijken. De Denen hebben hier grondig over nagedacht, en ze hebben de volgende voorstellen:

Hulp in de regio:
Tegen 2025 willen de sociaaldemocraten de Deense hulp verdubbeld hebben aan de regio’s naast de conflictlanden waar vluchtelingen vandaan komen. Ze willen die landen steunen bij de opvang van vluchtelingen, met name bij de inrichting van VN-kampen. Daar worden vervolgens alleen de ergste noodgevallen geselecteerd om naar Europa te mogen en Denemarken neemt dan zijn aandeel. Ook bootvluchtelingen worden teruggestuurd naar Afrika, opdat ze daar hun asielprocedure afwachten in speciale asielcentra. Hiermee zouden veel meer vluchtelingen geholpen kunnen worden dan met het huidige dure beleid. Bovendien worden dan juist de zwaksten geholpen in plaats van – zoals nu – de sterksten.

Even een klein rekensommetje.
Volgens de Rijksoverheid kost één asielzoeker per jaar (2018) in Nederland 37.300 euro. Laten we dat eens vergelijken met de kosten van de opvang van bijvoorbeeld Afghaanse vluchtelingen in de regio. Op dit moment zijn er volgens UNHCR 4.3 miljoen Afghaanse vluchtelingen binnen Afghanistan en in de buurlanden Pakistan en Iran. Om hen onder te brengen is per jaar (2018) 304 miljoen dollar nodig, omgerekend ongeveer 271 miljoen euro. Per persoon komt dat op iets meer dan 63 euro per persoon per jaar. Zelfs als we ervan uitgaan dat de hulp ter plekke vijf keer zo goed moet zijn, dan nog komen we ‘maar’ op 315 euro per persoon per jaar. Zelfs met dit bedrag kunnen we nog altijd meer dan honderd keer zoveel vluchtelingen in de regio helpen als we nu in Nederland doen.
Als we werkelijk vluchtelingen willen helpen, doen we er beter aan om de opvang ter plekke te verbeteren en daarbovenop nog degenen die uit de kampen weer naar huis willen extra middelen te verschaffen. De vluchtelingen die echt asiel in het westen nodig hebben, kunnen dan ter plekke geselecteerd worden en naar Europa overgebracht. Dan hoeven ze niet in gammele bootjes de oversteek te maken en onderweg kapitalen aan mensensmokkelaars te betalen.

En daarmee komen we meteen bij het volgende punt van de Denen: de grenzen beter bewaken.
De Deense sociaaldemocratische partij wil voorlopig de eigen grenzen bewaken totdat de buitengrenzen van de EU onder controle zijn. De Denen bieden aan om Italië te helpen bij de grensbewaking en zij staan op het standpunt dat niemand erin komt. Iedereen oppakken – ook bootvluchtelingen – en terugbrengen naar opvangkampen waar eerlijk gekeken wordt of iemand naar Europa mag. De theorie is dat de vluchtelingenstroom vanzelf opdroogt als het nieuws zich verspreid dat Fort Europa onneembaar is geworden. Dan zullen er ook geen migranten meer verdrinken in de Middellandse Zee, zoals nu telkens weer gebeurt.

Het derde voorstel is dat er hogere eisen gesteld worden voordat iemand in aanmerking komt voor gezinshereniging. Mensen moeten dan in feite een soort inburgeringsexamen afleggen en vervolgens ook nog voldoende opleidingsniveau en werkervaring bezitten. Dit is waarschijnlijk vooral bedoeld om importbruiden uit achtergebleven gebieden te voorkomen.
Ik vraag me af of dit handig is.
Stel dat je als Deense/Nederlandse jongen in Verweggistan een leuk meisje leert kennen en je wilt na een jaartje terug naar je land, dan zou je geliefde nog aardig wat hordes moeten nemen voordat ze je kan volgen. En stel dat een vluchteling in een opvangkamp door UNHCR wordt geselecteerd om naar Europa te mogen, moet zijn gezin dan ook aan al deze voorwaarden voldoen?
Als de integratie van de al aanwezige migranten goed aangepakt wordt, zullen er steeds minder importbruiden komen. Het is dan niet nodig om verschil te maken tussen een Deense/Nederlandse jongen die in het buitenland verliefd wordt en een jongen met een migratieachtergrond die in het buitenland verliefd wordt.

Bij dit laatste punt heb ik dus wat vraagtekens, maar verder vind ik dat de Denen goede ideeën hebben over de beteugeling van de migratiestroom; ideeën waaraan wij als Nederland prima een voorbeeld kunnen nemen. Met name de opvang in de regio kan veel ellende voorkomen. Er worden veel meer vluchtelingen geholpen, de keten van mensensmokkel wordt uitgeschakeld, vluchtelingen worden niet ontworteld en kunnen helpen hun eigen land op te bouwen, en vooral: er sterven geen mensen meer onderweg naar Europa.
Dit alles nog afgezien van de voordelen voor Europa zelf.

Maar wat moet er gebeuren met degenen die hier al zijn? De afgewezen asielzoekers en de migranten die terug willen?

Uitzetbeleid en remigratie

 • financiële steun aan vluchtelingen en migranten die naar hun herkomstland willen terugkeren.
 • afgewezen (criminele) asielzoekers ‘verbannen’ naar het Deense eilandje Lindholm.

Ten eerste zijn er de migranten die zelf terug willen naar hun land, bijvoorbeeld omdat een oorlog ten einde is of een politiek leider gevallen is. Deze terugkeerders moeten volgens de Denen financiële steun krijgen, en daarmee is deze groep geholpen.
Een heel ander geval zijn natuurlijk de migranten die niet weg willen. De groep die bij de grens gestopt wordt, is nog relatief eenvoudig. Deze mensen kunnen overgebracht worden naar het dichtstbijzijnde opvangkamp waar hun zaak bekeken kan worden. Maar wat moet er gebeuren met afgewezen asielzoekers die hier al zijn?

Ook Denemarken heeft het verdrag van Marrakesh in 2018 ondertekend. De Deense premier Rasmussen verdedigde dit besluit door te stellen dat de terugkeer van uitgewezen asielzoekers naar de herkomstlanden er makkelijker door zou worden. ‘Het meest interessante in mijn ogen is het feit dat wordt gesteld dat de landen waar de illegale immigranten zijn, in principe verplicht zijn om ze terug te nemen.’
Mette Frederiksen van de sociaaldemocraten zat toen nog in de oppositie en vond dat de regering slechte argumenten had. Zij maakte zich weinig illusies over de bereidheid van de herkomstlanden om aan zo’n vage verplichting mee te werken, en wat mij betreft had ze gelijk.

Veel asielzoekers hebben onderweg hun papieren weggegooid, en het is een kostbare en tijdrovende zaak om te weten te komen waar ze vandaan komen. Van anderen is de nationaliteit weliswaar bekend, maar veel herkomstlanden werken niet mee aan terugkeer, zeker niet bij onwillige criminelen. Wat voor belang hebben zij erbij om deze figuren terug te nemen? Daar verandert Marrakesh helemaal niets aan.
Tegen dit probleem loopt Nederland ook aan. Uit cijfers die de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) verstrekte aan De Telegraaf blijkt dat het de afgelopen vijf jaar meer dan 10 000 keer niet lukte om ongewenste asielzoekers uit te zetten omdat de herkomstlanden niet meewerkten aan terugkeer.

De enige manier om de terugkeer van deze ongewenste vreemdelingen te bevorderen is door te zorgen dat ze zelf terug willen. Als ze vrijwillig teruggaan, zullen de herkomstlanden hen niet tegenhouden, want ze zijn landgenoten. Dan zijn we hooguit nog de kosten voor het vervoer naar hun thuisland kwijt, en die vallen in het niet bij de kosten die we maken door hen hier te houden. Dus een nuchtere benadering moet zijn: niet eindeloos barmhartig zijn ten koste van de eigen bevolking, maar de eigen mensen in bescherming nemen en de illegalen duidelijk maken dat ze ongewenst zijn. Wat voor oplossing hebben de Denen hiervoor bedacht?

Het was één van de meest geruchtmakende onderdelen van het nieuwe beleid. Criminele asielzoekers die uitgeprocedeerd maar niet uitzetbaar zijn, worden verbannen naar Lindholm, een klein eiland in de vorm van een vis midden in de baai Stege Bugt aan de oostkant van Denemarken. Het ‘eilandje met de lindebomen’ is 4000 m2 groot en zou plaats moeten bieden aan ongeveer honderd problematische asielzoekers. De eerste kandidaten zijn criminelen die zijn veroordeeld wegens wapenbezit, geweld, drugshandel of omdat ze bijvoorbeeld voor IS hebben gevochten. Vervolgens komen uitgeprocedeerde asielzoekers die uitzetting weigeren aan de beurt.
Overigens wordt het eiland geen gevangenis: illegalen die niet achter slot en grendel hoeven wegens misdaden mogen er vrij rondlopen en zelfs het vasteland bezoeken. Als ze aangeven waar ze naartoe gaan en ’s avonds terugkeren, mogen ze van Lindholm af met de veerpont ‘Virus’ die het eiland aandoet.

De protesten waren natuurlijk niet van de lucht toen dit plan bekend werd, en zelfs de VN-commissaris voor de mensenrechten zag zich genoodzaakt in actie te komen. ‘Hun vrijheid afpakken en ze isoleren en stigmatiseren, zal ze nog kwetsbaarder maken’, aldus Michelle Bachelet. Mevrouw Bachelet beseft hier duidelijk niet dat zij een Jolanda is. Ze blijft deze illegalen als slachtoffers zien en wil dat er binnen de Deense bevolking een plek voor hen wordt gemaakt. Zo ongeveer als het aso-AZC in Amsterdam waar de politie gemiddeld vijf keer per week langs moest komen wegens ‘incidenten’. Wat weegt zwaarder? De veiligheid van de buurtbewoners of de ‘kwetsbaarheid’ van illegalen die niet voor niets geen asiel hebben gekregen? Met een harde behandeling en strenge straffen bij overtredingen, wordt het voor deze illegalen zo onaantrekkelijk om te blijven, dat ze hopelijk zelf zullen besluiten om te vertrekken.

Conclusie

In Nederland ontbreekt het aan nuchtere politiek. Er zijn partijen die onbeschaamd actie voeren voor het importeren van een nieuwe onderklasse omdat zij er financieel baat bij denken te hebben. Dit is niet alleen immoreel, maar ook kortzichtig. Deze politiek ondermijnt onze samenleving en uiteindelijk zal ook de bovenklasse met de schadelijke gevolgen te maken krijgen. Helaas wordt hun meedogenloze agenda mogelijk gemaakt door de Jolanda’s die overlopen van medelijden voor de illegalen, maar niet willen zien wat de gevolgen zijn voor de rest van de bevolking.

Het zou goed zijn als niet alleen de PvdA, maar zeker ook GroenLinks en D66 zich eens rekenschap zouden geven van hun eenzijdige blik op immigratie. Wat dat betreft zijn die laatste twee partijen tegenwoordig nog veel meer de Jolanda’s dan de PvdA die bij de verkiezingen van 2017 al een gezonde realitycheck voor de kiezen kreeg. Kijk maar eens naar onderstaande grafiek; naar wat kiezers van de verschillende partijen gezegd hebben over de stelling dat de lasten van de immigratie vooral zijn neergekomen op de lagere klassen.

Ook bij de andere vragen in dit interessante onderzoek van Maurice de Hond blijken GroenLinks en D66 de elitepartijen te zijn die geen binding hebben met de onderklasse, maar zich wel graag ‘ontfermen’ over de nieuwkomers.

Het zou goed zijn voor Nederland als ook onze Jolanda’s wakker zouden worden en – net als de sociaaldemocraten in Denemarken – een nuchtere politiek gaan voeren. Zorg eerst voor je eigen mensen, en kijk daarna of je nog iets voor anderen kunt doen.

Natuurlijk zijn er onderdelen van de Deense plannen waar over gediscussieerd kan worden – zie opmerkingen hierboven – maar de grote lijn is nuchter en heel wat menslievender dan de huidige Nederlandse politiek die uiteindelijk niet alleen de Nederlanders, maar ook de immigranten geen goed zal doen.

Dus Vince, mijn antwoord op jouw vraag is: ja, dit is ook de kant die NL op zou moeten gaan en dit beleid zal ook hier zijn vruchten kunnen afwerpen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.

Bronvermelding

In het artikel zelf heb ik alleen linkjes gebruikt als ik rechtstreeks naar bronnen verwees, maar ik heb natuurlijk veel meer informatie doorgenomen. Hier de bronnen voor iedereen die geïnteresseerd is in meer achtergrondinformatie.

De website van de Deense Sociaaldemocraten

NOS:

Volkskrant:

Joop: Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken?

MO: Deense sociaaldemocraten kiezen voor rechts migratiebeleid. Volgt de sp.a?

SEO: Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt en potentieel arbeidsaanbod uit Afrika en het Midden-Oosten: is er een match?

Gatestone Institute: Denemarken: in één generatie is ons land veranderd

Femmes for Freedom

Rijksoverheid: Wat geeft de overheid uit aan de opvang van asielzoekers?

UNHCR: Refugees bear cost of massive underfunding

NRC: De acht heikele punten van het migratiepact

Jyllands Posten: Løkke hælder DF af brættet: Forsvarer omstridt FN-pagt

YouTube: Hiddema met ei van Columbus ongewenste vreemdelingen