Negen van de tien ouders denken niet eens na over vaccineren. Ze hebben geleerd dat het goed voor hun kind is, en al kijken ze misschien even de andere kant op als die naald in dat weerloze armpje gaat, ze vertellen zichzelf dat de dokter het beter weet en dat ze gewoon even flink moeten zijn.

Er zijn ook ouders die minder vertrouwen in de medische wetenschap hebben. Met name moeders twijfelen wel eens aan het nut van vaccineren: ze vragen zich af of de dokter het werkelijk altijd beter weet, en bovendien: ze zijn helemaal verliefd op dat kleine hoopje mens dat ze net gebaard hebben. Niemand mag hun kindje pijn doen! Hun prachtige baby’tje moet tegen de hele wereld beschermd worden!
Welke reacties krijgen die twijfelende moeders maar al te vaak?

 • Je bent gek!
 • Je MOET je kind laten inenten!
 • Als jij je kind niet in laat enten, ben je een slechte moeder!
 • Als jouw kind later doof wordt door de bof, is het JOUW schuld!

Geweldig hoor. Heel overtuigend ook.
Elke twijfelende moeder die dit naar haar hoofd krijgt, zal meteen de dwaling van haar wegen inzien en haastig naar het consultatiebureau rennen om haar baby helemaal lek te laten prikken.
En deze benadering lijkt nogal wat fans te hebben. Er gaan nu zelfs in de Tweede Kamer stemmen op om vaccinatieweigeraars met sancties tot inkeer te brengen. VVD Kamerlid Hayke Veldman: ‘We moeten bereid zijn om na te denken over verregaande maatregelen, waarvan we hopen dat we ze uiteindelijk nooit hoeven in te zetten.’
Het gaat hier om VVD, PvdA, GroenLinks en de SP, samen goed voor 70 Kamerzetels.

En wat zijn dan die verregaande maatregelen waar Veldman het over heeft?

 • Korten op de kinderbijslag, geen recht meer op toeslagen, en zelfs boetes.
 • Sterker nog: niet ingeënte kinderen zouden die nog wel toegang moeten hebben tot kinderdagverblijven en kleuterscholen?

En allerlei mensen die normaal gesproken niet zo voor overheidsbemoeienis zijn, staan erbij te juichen, want zeg nu zelf: het doel heiligt de middelen.

Maar wat is nu eigenlijk het doel? Is het doel niet gewoon het welzijn van de kinderen? En zouden al die ‘slechte’ ouders die zich uitputtend informeren over eventuele bezwaren tegen vaccineren niet juist heel erg bezig zijn met het welzijn van hun kinderen?

Het is natuurlijk erg leuk om gelijk te hebben en dat overal rond te bazuinen. Het is misschien nog wel leuker om vanaf je preekstoel hel en verdoemenis te laten neerregenen op al die zondaars die zich niet braaf conformeren aan jouw heilsleer. Maar als het welzijn van de kinderen van die zondaars je werkelijk aan het hart gaat, dan is het misschien wel een goed idee om eens van je preekstoel af te komen en je te verdiepen in wat deze mensen bezielt. Om hen als mensen te zien en om te geloven dat zij werkelijk het beste met hun kinderen voor hebben.

Waarom twijfelen ouders over vaccineren?

Er gaan een hoop verhalen rond over het gevaar van vaccineren.

 • Vaccineren zou de opbouw van de natuurlijke weerstand verstoren.
 • Als een kind op jonge leeftijd de ‘kinderziektes’ krijgt, is hij later beter beschermd dan wanneer hij ingeënt is.
 • Kinderen zouden juist ziek worden door vaccinatie: bekende voorbeelden zijn suikerziekte op jonge leeftijd en autisme (door mazelen).
 • Er zitten allerlei stoffen in de vaccins die er niet in zouden moeten zitten.
 • Er gaan – ook in Nederland – kinderen dood aan vaccinaties.

Is het raar dat mensen dit denken?

Vaccineren voelt tegennatuurlijk.
Het past in de reeks van uitvindingen van de laatste eeuwen: moeilijk afbreekbaar plastic dat overal rondzwerft, additieven in je eten, pesticiden om ongedierte te bestrijden, CO2-uitstoot door onze enorme energiebehoefte. Vaccineren lijkt perfect te passen in het rijtje dwalingen waar we ons pas sinds kort echt van bewust lijken te worden. Als je vaccineert, spuit je ziektekiemen in kleine kinderen, en niet alleen ziektekiemen, maar ook nog hulpstoffen. Wat gebeurt daar eigenlijk? Is dat wel echt goed voor die kinderen?

Het is helemaal niet raar dat ouders daar onrustig van worden.
Mensen die proberen om zo gezond en natuurlijk mogelijk te leven, hebben waarschijnlijk daarom alleen al weerstand tegen inenten. Maar waar ‘gezond en natuurlijk leven’ op andere fronten wordt toegejuicht, daar worden anti-vaxxers vaak uitgelachen of uitgescholden. Het zijn wereldvreemde samenzweringsgekkies, en hun motieven zijn verdacht. En nu gaan er dus zelfs stemmen op om ze te straffen voor hun afwijkende denkbeelden.

Als je iemand wilt overtuigen, moet je beginnen met die ander serieus te nemen. Laten we dus de anti-vaxxers eens serieus nemen en hun argumenten bekijken.

Vaccineren zou de opbouw van de natuurlijke weerstand verstoren

Dit past perfect in het modieuze ‘terug naar de natuur’ waar op veel andere terreinen ruim begrip voor is. De gedachte is dat het kind door kinderziektes van nature sterker wordt, en dat die kracht ondermijnd wordt door de ‘uitdagingen’ van deze ziektes weg te nemen. In het ideale scenario krijgen kinderen de ziektes, hebben door goede verzorging geen last van complicaties, en komen er sterker uit.

Maar wachten epidemieën keurig totdat kinderen optimaal weerstand hebben? Het is zelfbedrog om te denken dat ziektes pas langskomen als jouw kind er klaar voor is. Wat een vaccin in feite doet, is het afweersysteem van je kind trainen zodat het er klaar voor zal zijn als de ziekte zelf zich in alle hevigheid aandient. Moeder natuur is bepaald niet zachtzinnig, en de ziektes waartegen wordt ingeënt, zijn zeker geen pretje. De keiharde werkelijkheid is dat er ziektes bestaan die zo heftig zijn dat zwakkeren eraan kunnen sterven of er blijvend door beschadigd worden.
Willen we dat, of doen we daar liever iets tegen?

Een antibioticakuur is ook onnatuurlijk, maar als je een longontsteking hebt, ben je blij dat je er eentje kunt krijgen. Of zijn er mensen die vinden dat je zo’n longontsteking op natuurlijke wijze moet overwinnen?

Kinderziektes op jonge leeftijd geven betere bescherming dan inentingen

Dit is op zich waar, bijvoorbeeld bij mazelen. Volgens het RIVM kunnen mensen die zelf mazelen hebben gehad, het echt nooit meer krijgen: zij zijn levenslang immuun. Mensen die zijn ingeënt lopen wel kans om de ziekte te krijgen, maar het gaat hier om een kleine minderheid. Na één inenting ongeveer 5% en na beide inentingen slechts ongeveer 1%.

In de jaren 60 van de vorige eeuw zijn er in de VS problemen geweest doordat er ingeënt was met een mazelenvirus dat te veel verzwakt was. Daardoor kregen mensen toch nog mazelen, met alle complicaties van dien. Maar sindsdien is er hard gewerkt om de vaccins beter te maken, en al zouden inentingen minder goed beschermen dan immuniteit die ontstaan is door de ziekte zelf, dan nog zijn er twee sterke argumenten voor inenten:

 1. De ziekte zelf geeft kans op zulke ernstige complicaties, dat inenten met 99% kans op immuniteit nog altijd beter is dan ‘gewoon’ de ziekte krijgen.
 2. Als iedereen wordt ingeënt, zal de ziekte te weinig gastheren vinden om te overleven, en uiteindelijk verdwijnen.

En deze argumenten gelden niet alleen voor mazelen, maar voor alle ziektes waartegen wordt ingeënt.

Vaccinatie zou ziekte veroorzaken, zoals autisme en diabetes 1

Eerst het verhaal van autisme.
In 1998 verscheen een artikel in The Lancet – een vooraanstaand, wetenschappelijk tijdschrift – waarin een Britse arts – Andrew Wakefield – betoogde dat de inenting tegen mazelen autisme kon veroorzaken. Hij had onderzoek gedaan naar dit verband, en zijn conclusies sloegen in als een bom. Er ontstond een heftige maatschappelijke discussie, en veel wetenschappers gingen ook onderzoek doen naar dit probleem. Niemand van hen kon bevestigen wat Wakefield beweerde.
Wel was er een journalist die onderzoek ging doen naar Wakefield zelf en hij kwam tot de ontdekking dat deze arts bedenkelijke dingen had gedaan: er was sprake van wetenschappelijke fraude, belangenverstrengeling en winstbejag. Wakefield werd uiteindelijk uit het artsenregister geschrapt.

Sommige anti-vaxxers zien Wakefield als de eenzame stem der waarheid die door het establishment het zwijgen werd opgelegd. Aan hen zou ik willen vragen: als Wakefield het zwijgen moest worden opgelegd, waarom werd er dan eerst zo goed naar hem geluisterd? Waarom kreeg hij zo’n breed podium en gingen andere wetenschappers ook onderzoek doen?
En ten tweede: als hij de eenzame stem der waarheid was, dan zou dat inhouden dat al die andere artsen leugenaars in dienst van het establishment zijn. Geloof je dat werkelijk?

Dan het verhaal over diabetes 1.
Bijna overal ter wereld komt deze ziekte vaker voor, en vaccinaties komen ook vaker voor, dus de vraag kwam op: is er een verband? Dat is uitgebreid onderzocht, en niemand heeft een verband kunnen vinden.
Maar als er geen verband is, waarom is het dan onderzocht? Dat is juist omdat artsen veilige vaccins willen. Elke keer dat er een serieuze verdenking is dat een vaccin ernstige bijwerkingen of gebreken zou kunnen hebben, dan wordt dat grondig onderzocht.

Overigens zijn er wel gevallen waarin ook artsen inentingen afraden omdat kinderen ziek zijn of aandoeningen hebben waardoor inentingen problemen zouden kunnen veroorzaken. Maar deze kinderen zijn beschermd doordat de kinderen om hen heen wel ingeënt zijn. Het feit dat dit soort zaken onderzocht wordt, spreekt juist in het voordeel van de vaccins.

Er zitten allerlei stoffen in de vaccins die er niet in zouden moeten zitten

De hulpstoffen in vaccins zijn nodig om ze beter te laten werken. Er wordt goed gecontroleerd wat er in de vaccins zit, en zodra er problemen lijken te zijn met een vaccin of zodra een kind een verkeerde reactie op een vaccin lijkt te hebben, dan wordt er grondig onderzocht of er risico’s zijn. Sommige hulpstoffen worden niet meer gebruikt omdat ze in grotere doses schadelijk zouden kunnen zijn, maar zelfs van die stoffen is nooit aangetoond dat ze schade aangericht zouden hebben.

Er gaan ook in Nederland kinderen dood aan vaccinaties

In 2009 zijn er drie kinderen overleden na een inenting tegen pneumokokken. Deze gevallen zijn door onafhankelijke onderzoekers bekeken, en er is geen verband aangetoond met de vaccinatie. Elk jaar overlijden er jonge kinderen, en omdat in het eerste levensjaar meerdere inentingen worden gegeven, is er altijd wel een inenting ‘in de buurt’ van het overlijden aan te wijzen. Dat wil niet zeggen dat er een verband is, maar mensen hebben vaak behoefte aan een reden. Hun kind kan toch niet zomaar gestorven zijn?
Maar hoe triest het ook is, er is niet altijd een reden te vinden. En dan kan de laatste inenting wel eens de schuld krijgen, hoe onbewijsbaar dat ook is.

Sinds 2011 doet het RIVM niet meer zelf onderzoek naar dergelijke gevallen, juist om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
Het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb verzamelt nu alle meldingen, doet er onderzoek naar, en brengt elk jaar een rapportage uit. De bewering dat er in Nederland kinderen doodgaan aan vaccinaties is grondig onderzocht, en niet bewezen.

Conclusie

Alle bovengenoemde argumenten zijn niet raar of vergezocht. Mensen die twijfelen over vaccinaties zijn niet per definitie gek of onverantwoordelijk, integendeel, het zijn juist vaak mensen die heel goed over alles nadenken en proberen om zich goed te informeren.

Er zijn twee heel goede redenen waarom de overheid geen straffen op zou moeten leggen aan deze groep:

 1. Dit zijn mensen die er nu al vaak van overtuigd zijn dat ze roependen in de woestijn zijn. Strafmaatregelen zullen alleen maar maken dat ze zich nog verder terugtrekken in hun gelijk en helemaal niet meer bereikbaar zullen zijn voor argumenten.
 2. Als we de overheid gaan toestaan om hier in te grijpen, wat wordt dan het volgende? Op dit moment mag de overheid alleen in gezinnen ingrijpen bij ernstige verdenking van kindermishandeling, en zelfs dat gaat al vaak fout. Laten we alsjeblieft de autonomie van ouders intact laten en erop vertrouwen dat ouders in principe het welzijn van hun kinderen zoeken. Dat geldt zeker voor deze ouders.

Het is zo verleidelijk om jouw normen aan anderen op te leggen, maar het is een recept voor ellende.
Dezelfde mensen die nu staan te springen om ouders tot inenten te dwingen, hoe zouden die erover denken als bijvoorbeeld de kerk het hier weer voor het zeggen kreeg? Of als de Sharia werd ingevoerd?

Een volmaakte wereld bestaat niet. Dat geld zowel voor de anti-vaxxers die hun kinderen tegen enge inentingen willen beschermen, als voor de mensen die nu anderen willen verplichten om in te enten. Het is onmogelijk om alle risico’s uit te bannen.

De overheid zou zich moeten houden bij goede voorlichting en bij het weerleggen van veel nonsens die momenteel verspreid wordt. En de NPO zou geen anti-vaxxers aan het woord moeten laten zonder dat er iemand met verstand van zaken tegenover zit om de ergste onzin te ontzenuwen.

Laten we er alles aan doen om anti-vaxxers te overtuigen van het nut van inenten, maar zonder dwang. En als we ze niet kunnen overtuigen, dan hebben ze de vrijheid om keuzes te maken waar wij het niet mee eens zijn.

De kunst van tolerantie is niet om je medestanders aardig te vinden, maar om je tegenstanders hun vrijheid te gunnen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.