Het is tegenwoordig nogal ‘in’ om te doen alsof alle culturen gelijkwaardig zijn, en zelfs alsof ‘wij westerlingen’ ons moeten schamen voor onze inferieure cultuur. Dat is idioot.
Onze cultuur is zo superieur dat mensen vanuit de hele wereld proberen een plekje te krijgen in onze landen.

Waarom gaat alle migratie naar de westerse landen?

Omdat wij rijk zijn? Waarom komen de migranten dan niet naar Qatar? Naar Macau? Naar Singapore? Naar Brunei? Naar de Verenigde Arabische Emiraten? Naar Koeweit? Dat zijn stuk voor stuk landen die rijker zijn dan Nederland, en toch worden die niet bestormd door hoopvolle migranten.

Zijn er dan in die landen helemaal geen migranten? Jawel hoor, bijvoorbeeld in Qatar – het rijkste land ter wereld – werken talloze migranten onder erbarmelijke omstandigheden aan de infrastructuur voor het WK voetbal van 2022. En in Macau – waar een derde van de bevolking uit migranten bestaat – worden deze mensen structureel onderbetaald en uitgebuit. En google de rest maar, al deze landen bedrijven een volstrekt onbarmhartige politiek variërend van onverschilligheid tot uitbuiting en zelfs slavernij.

En wat hebben deze landen nog meer gemeenschappelijk?
Ze. Zijn. Niet. Westers. O, ze hebben wel westerse verworvenheden overgenomen zoals geavanceerde industrieën, vervoermiddelen en allerlei luxeartikelen, maar ze hebben niet de westerse normen en waarden overgenomen. Mensenrechten worden er alleen geëerbiedigd als misstanden de handelspositie in gevaar brengen. Zorg voor de zwakkeren? Dat moeten de families zelf maar opknappen. Rechten voor minderheden? Alleen als die minderheden macht hebben.

Is het verwonderlijk dat de armen uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten er niet zo happig op zijn om in deze landen om ontferming te smeken? Ze weten dat ze hooguit een rotbaantje kunnen verwachten, en als ze dat rotbaantje weigeren, worden ze zonder pardon het land weer uitgeschopt. En voor zover er al plaatselijke activisten zijn die dan voor hen opkomen, zal daar niet naar geluisterd worden. Wat kan het de machthebbers schelen? Ze kunnen schaamteloos onbarmhartig zijn, en zullen er alleen maar meer om bewonderd worden. Zo is hun cultuur. Macho’s worden vereerd.

Dat gaat in de westerse landen heel anders. Hier vinden we het vanzelfsprekend dat de sterken zorgen voor de zwakkeren, en dat ieder mens recht heeft op basisvoorzieningen zoals onderdak, eten, kleding en medische voorzieningen.

Mensenrechten

Wij noemen dat ‘mensenrechten’, en die mensenrechten zijn niet voor niets in de westerse wereld ontstaan. En voordat critici beginnen te roepen dat al ver voor onze jaartelling Hammoerabi in Mesopotamië mensenrechten formuleerde: de rechten die hij liet opschrijven, waren niet voor iedereen.

  • Ten eerste waren ze niet universeel: ze golden voor een bepaalde staat of samenleving, niet voor de mensheid als geheel.
  • Ten tweede hielden ze grove ongelijkheid in stand: er was bijvoorbeeld geen sprake van dat een vorst, een vrije burger en een slaaf dezelfde rechten zouden hebben.
  • Ten derde stonden in die oude wetten heel veel fundamentele rechten niet genoemd, zoals het recht om in alle omstandigheden gevrijwaard te blijven van marteling.

In de laatste eeuwen is in de westerse beschaving langzaam maar zeker het besef doorgesijpeld dat je pas werkelijk mens bent als je op een fatsoenlijke manier met anderen omgaat. Met alle anderen, dus ook met degenen die anders zijn dan jij. Die misschien armer zijn, of uit een ander land komen, of een ander kleurtje hebben.
Niet dat dit in onze cultuur in één keer duidelijk was, wij zijn net zo barbaars begonnen als alle anderen. Maar toch is die gedachte uiteindelijk boven komen drijven.

En dankzij de macht die de West-Europese landen verwierven – toegegeven, dat ging bepaald niet fatsoenlijk – werden die mensenrechten uiteindelijk de norm voor de hele wereld. Tegen de tijd dat de westerse cultuur de mensenrechten werkelijk serieus ging nemen, kon zij logischerwijze haar macht niet meer handhaven, maar tegen die tijd was de idee van mensenrechten al doorgedrongen in de hele wereld.
Alleen is in de andere culturen van deze wereld het belang van de mensenrechten nog niet echt duidelijk geworden. Kijk maar eens hoe de westerse landen verschillen van de rest van de wereld op dit gebied.

Racisme

Voor zover er onderzoek naar gedaan is, steken de niet-westerse landen slecht af bij de westerse landen. In veel landen – Azië, het Midden-Oosten – geldt: hoe blanker hoe beter, en Afrikanen worden vaak als minderwaardig behandeld. Toen Tunesië als eerste Arabische land een antiracismewet aannam, was dat groot nieuws, want in de meeste Arabische landen is racisme zo gewoon dat niemand ervan opkijkt.

Bij ons worden racisten met afschuw bekeken. Echte racisten zijn een minieme minderheid en Nederlanders zijn geschokt als ze kennismaken met het racisme onder niet-westerse minderheden. Activisten kunnen onder de blanke bevolking alleen racisme detecteren door de norm terug te schroeven tot onbewuste vooroordelen, of door een traditie als Zwarte Piet tot racistisch te bombarderen.

En nee, de ‘lijdensweg’ van Seada Nourhussen had ook weinig met racisme te maken. Ze stapte zelf op – als een beledigde prinses – en ze is zeker niet monddood. En de racistische bagger die mensen als Seada en Sylvana over zich heen krijgen? Dat is een variatie op de bagger die iemand als Wilders over zich heen krijgt, en beide variaties zijn gewoon strafbaar en moeten aangepakt worden. Maar het is ook de prijs van de roem. Hoge bomen vangen veel wind.

Er lopen zeker scheidslijnen door de Nederlandse samenleving, en er is sprake van kansenongelijkheid. Maar die ongelijkheid is niet tussen verschillende rassen, die bestaat eerder tussen de verschillende klassen in Nederland. Er zijn heel wat blanke armen die nooit de kansen hebben gehad die voor de zwarte elite vanzelfsprekend zijn.
En al zijn er misschien individuele uitingen van racisme, die zijn gewoon strafbaar. Daar kunnen mensen aangifte tegen doen, en dan volgt er niet alleen straf van de overheid, maar ook sociale uitsluiting, want racisme wordt over de hele breedte van de maatschappij als verachtelijk gezien. En terecht.

Vrouwenrechten

Vrouwen zijn ook in het westen lang tweederangsburgers geweest. De verworven gelijkheid is nog zo vers dat veel vrouwen zich nog prima kunnen herinneren hoe het was om achtergesteld te zijn. Toch zijn mannen en vrouwen nu in het westen zo gelijk dat feministen – degenen die het nog graag over de ‘patriarchale samenleving’ willen hebben – met een vergrootglas naar misstanden moeten zoeken.

Maar hoe is dat elders in de wereld?
Eigenlijk weten we wel hoe het ervoor staat met vrouwenrechten in andere culturen. Meisjes zijn minder waard, gaan minder vaak naar school, worden vaak jong uitgehuwelijkt, enzovoort. De Arabische wereld is weer dramatisch, citaatEr is geen enkel Arabisch land terug te vinden in de top 100 van het Global Gender Gap Report  van het Wereld Economisch Forum, waarmee de regio als geheel steevast verankerd lijkt in de onderste regionen van de planeet. Arm of rijk, we haten onze vrouwen allemaal.

Maar ook elders in de wereld is het droevig gesteld met de vrouwenrechten. Ter illustratie een kaartje over gelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd.

Hoe groener, hoe beter. Hoe roder, hoe slechter. En denk niet dat de ongelijkheid alleen maar te maken heeft met relatief luxe problemen als ongelijke beloning of minder kansen op een opleiding, het heeft ook te maken met gruwelen als vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijken en kindhuwelijken.

LHBT-rechten

En als we willen weten hoe de verschillende culturen het verder doen, kunnen we natuurlijk ook nog kijken naar de rechtspositie van iedereen die niet voldoet aan de standaardnorm op seksueel gebied.

In tientallen landen is homoseksualiteit nog ‘gewoon’ strafbaar, en – verrassing – die landen liggen niet in West-Europa. Van Azië tot Afrika tot het Midden-Oosten kan je maar beter heel voorzichtig zijn als je geen heteroseksueel bent. Als hier iemand zelfs maar zoiets durft te zeggen als ‘homoseksualiteit is zondig’ dan valt half Nederland over hem heen – Hoi, Kees van der Staaij! – maar in andere culturen staat er gevangenisstraf op, of zelfs de dood.
En de islamitische cultuur heeft wat dat betreft geen beste staat van dienst. Van der Staaij en zijn makkers keuren homofilie wel af, maar zij roepen tenminste niet op tot het van gebouwen gooien of ophangen van homoseksuelen. Het is niet voor niets dat homoseksualiteit een grond is om asiel te krijgen als je uit een streng islamitisch land komt: als andersgeaarde moet je in dergelijke landen vrezen voor je leven.

Niet dat alle LHBT’ers dat willen beseffen. Linkse idioten als Owen Jones – notabene zelf een homo – lijken wel verliefd op de islam, en roepen de LHBT-community op om achter die arme gediscrimineerde moslims te gaan staan. Zij worden immers ook onderdrukt?
Er zijn zelfs zwakzinnigen als Queers for Palestine die denken dat de Gazastrook vol staat met roze bloemetjes en dat de Palestijnse moslims hen in de armen zullen sluiten als zij aardig voor hen zijn. En dat terwijl ze simpel kunnen googelen dat homoseksualiteit in de Gazastrook ‘gewoon’ verboden is. Die hopeloos naïeve activisten zouden het niet lang overleven in andere culturen.

En dit gaat dan over mensenrechten, maar het zijn niet alleen mensen in alle soorten en maten die slechter af zijn in de andere culturen van deze wereld.

Dieren

Wij vinden dat je dieren niet mag mishandelen – lieve help, we hebben zelfs een Partij voor de Dieren met VIJF zetels in de Tweede Kamer – en een dierenbeul wordt in ons land verafschuwd. Dat wil niet zeggen dat er op het gebied van dierenmishandeling niet nog een hoop te verbeteren is in Nederland, maar kijk eens hoe er in andere culturen met dieren wordt omgegaan?

In Yulin, in het zuiden van China, wordt elk jaar een hondenfestival gehouden. Niet om hondenshows te houden, of schaapherdershonden hun vaardigheden te laten zien, nee: de honden worden ter plekke geslacht en tot gerechten verwerkt. De ‘beste vriend van de mens’ wordt hier gruwelijk mishandeld en zonder verdoving geslacht.

In Indonesië zijn de mensen gek op hanengevechten. Om de gevechten extra bloedig te maken, krijgen de hanen messen aan hun poten: In de kring worden bij de hanen die gaan vechten de messen, de taji, omgebonden. Een taji is een kleine stalen dolk van ongeveer 12 tot 16 centimeter lengte. Vlijmscherp aan één zijde met aan de andere kant een rond stalen heft dat nodig is om de taji aan de poot van de haan te binden.

Leuk hè? Lekker dieren zo bloedig mogelijk laten vechten. En ja, de Spanjaarden hebben stierengevechten, en in Nederland hadden we vroeger ook nog ‘tradities’ zoals palingtrekken en katknuppelen, maar weet u wat het verschil is met Indonesië? In Europese landen worden deze wreedheden stuk voor stuk afgeschaft omdat wij tot het besef zijn gekomen dat dit immoreel is. Kom daar maar eens om in Indonesië.

En dan zijn er westerse – zelfhatende – toeristen, die deze wrede praktijken ook nog goedpraten met een beroep op cultuurverschillen: Veel van de westerse toeristen op Bali hebben een mening over het bloederige aspect van de hanengevechten. Het is wreed, niet diervriendelijk en het culturele en religieuze aspect ervan botst heftig met ons ethisch instinct. Bedenk wel dat dat óns, door westerse invloeden en -cultuur beïnvloedde instinct is. De Balinezen hebben zelf een heel andere, meer verlichte, mening over het hanengevecht.
Ja natuurlijk, wij zijn slecht, en zij zijn goed. Ook al moeten we ons daarvoor in de meest onmogelijke bochten wringen. De Balinezen zijn ‘meer verlicht’, grote goedheid… Vrij vertaald: ‘Omdat hun cultuur zoveel beter is, kunnen wij – onverlichte westerlingen – niet begrijpen welke edele motieven er schuil gaan achter hun rijke tradities.’ Walg.

En ja, er zijn activisten die beweren dat de lijstjes van landen met het meeste dierenleed worden aangevoerd door westerse landen, maar dat is simpelweg omdat dit de enige landen zijn die hier überhaupt onderzoek naar doen. Zoals in dit artikel gesteld wordt: For many Arabs, Animal welfare and animal rights have little relevance to the Arab world. It is ‘a Western cause’, like gay marriage and women’s issues.

Zou het soms iets cultureels zijn?
Dat wil er bij ons bijna niet in. Tenslotte is de westerse cultuur inferieur! Denk maar eens aan de zonden van onze voorvaderen…

Slavernij en kolonialisme

Dat is natuurlijk het standaardargument waarom alle westerlingen zich tot in het duizendste geslacht moeten blijven schamen en verontschuldigen. Alleen hebben de schreeuwers op dit punt werkelijk geen enkel feit aan hun kant, want:

  • Slavernij is van alle tijden en van alle volken.

We horen altijd veel over de Europese daders en Afrikaanse slachtoffers, maar vlak de Arabieren en de Noord-Afrikanen niet uit. En natuurlijk de Afrikanen zelf.

  • Kolonialisme is van alle tijden en van alle volken.

De Perzen, de Grieken, de Mongolen en de Turken, ze hebben allemaal wereldrijken gesticht waarbij grote gebieden gekoloniseerd werden. En natuurlijk hebben ook de Arabieren, de Chinezen en de Afrikanen zich niet onbetuigd gelaten.

  • De enige cultuur die ooit vanuit een machtspositie zowel slavernij als kolonialisme heeft afgeschaft is… de westerse cultuur.

Wacht… dat kan toch niet? Zou de westerse cultuur iets goeds gedaan hebben wat alle andere culturen hebben nagelaten? Als dat waar is, stort ons wereldbeeld in! Dit past niet in het narratief!
En dat is precies wat al die zelfhaat en al dat getier over de ‘witte, patriarchale samenleving’ eigenlijk is. Het is een verhaaltje. Een leugenachtig verzinsel over de cultuur die misschien wel de minst patriarchale cultuur van allemaal is.
En onze huidskleur, wat kunnen wij daaraan doen? Wij verwijten de Afrikanen toch ook niet dat ze zwart zijn?

Conclusie

Al dat gemekker over onze verderfelijke westerse cultuur komt voort uit minderwaardige motieven.

Het komt voort uit jaloezie: Wij horen superieur te zijn, waarom krijgen wij niet voor elkaar wat die westerse landen voor elkaar krijgen?

Wat de islam voortbrengt, is noodzakelijkerwijs superieur: de islamitische wetten en de ummah die de wetten verwerkelijkt, zijn superieur.
Dit superioriteitsgevoel lijkt op een mentale aandoening. De jonge fundamentalist in het theehuis kan niet anders dan de gebrekkige ontwikkeling van moslims en islamitische landen toerekenen aan het Westen en de geloofsverzwakking van de moslims.

Het komt voort uit hebzucht: die westerlingen voelen zich gauw schuldig. Als ik zeg dat ik nog steeds lijd onder de slavernij van mijn betovergrootvader, dan krijg ik ze vast wel zo ver dat ze mij geld gaan geven! Herstelbetalingen!

Wij, ondergetekenden, Afrikanen (inclusief de mensen die zichzelf omschrijven als van Afrikaanse afkomst), zijnde Nazaten van de slachtoffers van de Nederlandse mensenhandel (ook wel bekend als (trans-)Atlantische slavenhandel); piraterij; slavernij (inclusief de verwerpelijke praktijken en de omstandigheden waaronder mensen moesten leven), kolonialisme en apartheid, (vinden dat) de Nederlandse Regering niet langer kan volstaan met alleen een diepe ‘spijtbetuiging’ zoals is uitgesproken door voormalig Nederlandse minister R.H.L.M. Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) in 2001 tijdens de VN WCAR, (maar) moet overgaan tot genoegdoening (Herstel Gerechtigheid) in de vorm van Herstelbetalingen zoals ook is bepleit door de afgevaardigde van de Regering van de Republiek Suriname (W. Udenhout) tijdens de VN WCAR in 2001 in Durban.

Het komt voort uit misplaatst schuldgevoel: Wij westerlingen hebben het christendom vaarwel gezegd, maar het calvinisme heeft zich te diep ingevreten in onze zielen. Wij mogen het niet zomaar goed hebben. Als wij het goed hebben, dan klopt er iets niet, dan gaat er onafwendbaar straf komen, want het kan niet anders of we hebben het eigenlijk verschrikkelijk fout gedaan.

De halve Derde Wereld staat op de deur te bonzen omdat Europa de zaken goed voor elkaar heeft, van uitkeringen tot mensenrechten. Maar wijzelf kennen geen hoger gebod dan onszelf in het stof te wentelen…
Waar je ook kijkt, wij Europeanen, of meer in het algemeen: wij westerlingen, zijn verantwoordelijk. Voor de slachtpartijen van Pol Pot in Cambodja, voor het Iran van de mollahs, voor de ellende in het Midden-Oosten.
Bij die gedachtegang hoort dat uitsluitend Europa een koloniale macht is geweest, nooit Turkije, China of de Arabieren. De misdaden van het christendom worden breed uitgemeten: de heksenprocessen, de inquisitie, de kruistochten. Klachten over de islam worden vlot bestempeld als ‘islam bashing’ – christendom-bashing bestáát niet eens.

Het wordt tijd dat wij – als westerlingen – afscheid gaan nemen van ons misplaatste schuldgevoel en ons niet meer als masochisten overleveren aan iedere opportunist die zin heeft om misbruik van ons te maken. Onze westerse cultuur heeft heel veel goed gebracht in deze wereld, en dat is nog steeds zo.
Als wij dwepend opkijken naar andere culturen, verraden we niet alleen onze eigen cultuur, maar we lopen het risico om de kostbare verworvenheden van de westerse cultuur overboord te zetten. We lopen het risico om onszelf en de rest van de wereld een hele slechte dienst te bewijzen.

Of willen we werkelijk dat de wereld terugvalt in  onverschilligheid, uitbuiting en slavernij?

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.