Hebt u gehoord dat er een groot onderzoek is gedaan naar antisemitisme in de EU? Natuurlijk niet als u op het NOS-journaal vertrouwt. Daar werd op 10 december, de dag dat dit rapport uit kwam, wel uitgebreid stilgestaan bij de herten van de Oostvaardersplassen. Maar wat er met de Joden – ook de Nederlandse Joden – gebeurt, dat was niet zo belangrijk.
Of kwam het nieuws niet zo goed uit?

Wat bleek namelijk: de ‘moreel superieure’ landen van de EU doen het slecht, en het verwerpelijke Hongarije doet het relatief goed. Relatief nog altijd, want ook in Hongarije voelen Joden zich niet langer veilig. Maar toch, als we Hongarije met Nederland vergelijken, dan zou ons het schaamrood op de wangen moeten komen. In Nederland is – volgens de Nederlandse Joden zelf – het antisemitisme sterk toegenomen.
71 procent van de Nederlandse Joden stelt dat vijandigheid tegen Joden op straat een groot probleem is, tegen 47 procent in Hongarije.
43 procent van de Nederlandse Joden vermijdt het bezoeken van duidelijk Joodse plaatsen omdat ze zich niet veilig voelen. In Hongarije is dit ‘slechts’ 22 procent.

Niet dat dit schokkende nieuws veel aandacht krijgt; je moet graven naar de gegevens om ze boven tafel te krijgen. Wat er in het nieuws komt, is hooguit een globaal overzicht. En het verschil tussen Nederland en Hongarije komt nergens echt aan de orde. Dit nieuws is duidelijk niet welkom bij onze gevestigde media.
Tenslotte hebben achtenswaardige lieden als Frans Timmermans en Judith Sargentini besloten dat premier Viktor Orbán van Hongarije een antisemiet is, dat Joden in Hongarije zich niet meer veilig voelen en dat het land hiervoor bestraft moet worden. Ze hebben hier deugdzame verhalen over afgestoken en zichzelf geprofileerd als de redders van die arme door Orbán gediscrimineerde Joden. En nu spreken – verdorie – de Joden zelf dit tegen.

Hieronder een overzicht uit het onderzoek waarin wordt aangegeven hoe de Joden in twaalf EU-landen het antisemitisme in hun land beoordelen: in hoeverre zij merken dat het antisemitisme toeneemt of afneemt. In Nederland zegt 90 procent van de Joden dat het antisemitisme toeneemt; 56 procent zegt zelfs dat het in sterke mate toeneemt. In Hongarije (HU) – helemaal onderaan het rijtje – is dat ‘slechts’ 71 procent en 31 procent. Nog steeds schandalig veel, maar zoals uit dit overzicht duidelijk wordt, van alle ondervraagde landen het minst erg.

En niet alleen de Hongaarse Joden spreken tegen dat Hongarije kampioen antisemitisme is, die ellendige Israëlische Joden liggen ook al dwars. Israël en Hongarije zijn namelijk de beste vrienden. Hoe kan een antisemiet als Orbán zulke dikke maatjes zijn met Netanyahu, de premier van Israël? Wat een raar soort antisemiet is Orbán eigenlijk… Hoe valt dit met elkaar te rijmen?

Heel eenvoudig. Mensen als Timmermans en Sargentini passen de definitie van antisemitisme aan en verklaren kritiek op George Soros – een schatrijke miljardair die probeert de publieke opinie in Hongarije te beïnvloeden – tot antisemitisme, terwijl werkelijk antisemitisme gebagatelliseerd wordt. Kijk maar naar de reacties op antisemitisme in Nederland.
Vindt er een aanslag op een Joods restaurant plaats? Ach, dat is alleen maar vandalisme, of het is gerechtvaardigde kritiek op de staat Israël. Natuurlijk, dat is logisch. Als ik wil protesteren tegen de Chinese bezetting van Tibet ga ik Chinese restaurants aanvallen.
Wordt er ‘Dood aan de Joden!’ gescandeerd? Ach, dat is alleen maar een steunbetuiging aan die arme Palestijnen. Er zal vast niemand bezwaar hebben als we ‘Dood aan de Chinezen!’ gaan roepen…

En als we deze denkwijze consequent voortzetten, dan kunnen we ook de Joodse staat hierin betrekken. Dan kunnen we veilig stellen dat Israël niet deugt. Heeft de VN – de spreekbuis van alle landen ter wereld – Israël niet keer op keer veroordeeld, vaker dan alle andere landen ter wereld bij elkaar? Israël is volgens de VN blijkbaar erger dan Syrië, Noord-Korea, Iran en Pakistan samen. Sterker nog: Israël is volgens deze logica verfoeilijker dan alle misdadige regimes van de hele wereld bij elkaar. Israël, dat is het nieuwe Nazi-Duitsland, en als je anti-Israël bent, dan sta je aan de goede kant. Dus je kunt heel goed – zoals Orbán – een vriend van Israël zijn, en toch een antisemiet. En zo is de dubbele moraal van de VN alleen maar meer rechtvaardiging voor deze definitie van antisemitisme, deze bizarre omkering van de feiten.

En dus horen wij voortdurend dat Orbán een antisemiet is, en dat Timmermans en Sargentini edele lieden zijn die opkomen voor die arme Joden.
Pardon, voor die arme Jood.
Herstel, voor die arme Soros.
Uhm, voor die rijke Soros…

Zolang alle EU-liefhebbers en het Nederlandse establishment – inclusief de NOS – elkaar na blijven praten, komt men daar wel mee weg. Maar zo’n officieel EU-rapport… Lastig, lastig. Al die feiten. Zo’n rapport kan men maar beter haastig onder het tapijt vegen.

Als ons establishment nog enig fatsoen had, zou Nederland Hongarije excuses aanbieden voor alle smerige verdachtmakingen. En als Timmermans en Sargentini nog ergens een geweten hadden, zouden zij hoogstpersoonlijk deze taak op zich nemen. Ze zouden nederig hun excuses aanbieden voor hun schandalige hypocrisie en voor hun vieze leugens. Ze zouden erkennen dat niet Orbán de antisemiet is, maar Nederland, dat het antisemitisme in eigen land niet wil zien en braaf de EU volgt in voortdurende afkeuring van Israël.

Niet dat deze huichelaars dat ooit zouden doen natuurlijk, ze willen liever goedkoop scoren en zichzelf boven anderen verheven voelen. En het kan ze niet schelen dat ze daarvoor de waarheid moeten verdraaien en de werkelijke slachtoffers moeten negeren. Zolang zij zichzelf maar goed kunnen voelen. Deze Nederlandse elite is net zo antisemitisch als bepaalde burgemeesters in oorlogstijd. Wegkijken, bagatelliseren en naderhand doen alsof je nergens van wist.

Dan kan je Marga Minco wel de P.C. Hooft-prijs geven – dat kwam natuurlijk wel in het journaal – maar wat voor waarde heeft dat voor de Joden van nu? Het is duidelijk: de Joden van toen, de Joden die destijds massaal zijn afgevoerd naar Auschwitz, dat blijken achteraf de ‘goede’ Joden te zijn. Hadden ze dat nog maar mee mogen maken.

De Nederlandse houding tegenover Joden lijkt te zijn: de enige goede Jood is een dode Jood. Of: de enige goede Jood is een Jood die tegen Israël is.

En op die manier kan je Orbán tot antisemiet benoemen en jezelf tot edele redder.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.