U vindt dat onze verkiezingen wel eens wat rommelig verlopen?
Verhuis dan vooral niet naar Broward County in Florida, want daar wordt de democratie ernstig geweld aangedaan.

Wij zijn ordelijke verkiezingen gewend.
Je krijgt ruim op tijd je stemformulier thuisgestuurd, en op de dag van de verkiezingen begeef je je naar het stembureau met je rijbewijs, paspoort of ID-kaart. De mensen van het stembureau checken je gegevens, je krijgt een stembiljet, en je brengt keurig je stem uit, eventueel samen met een extra stem waarvoor je gemachtigd bent. Ben je in het buitenland, dan zijn ook daar voorzieningen voor, en alles wordt gecontroleerd.
Voor de Amerikanen moet dat wel het Walhalla lijken, zie de toelichting onderaan dit artikel.

Misstanden in Florida

De presidentsverkiezingen van 2000 zijn legendarisch geworden. Toen was Florida lang ‘too close to call’ en Nederlanders keken verbijsterd naar de beelden van mensen die stembiljetten tegen het licht hielden om te kijken waar er gaatjes in zaten. Uiteindelijk won George Bush die verkiezingen met een verschil van een paar honderd stemmen, en ook toen al was er veel twijfel over de uitslag in Broward County.

Een militair die destijds via de post moest stemmen, stuurde zijn stembiljet aangetekend naar het stembureau van Broward County en kon dus volgen hoe laat zijn biljet er was (op tijd) en wie ervoor getekend had (ene Benson). Toch kwam hij er later achter dat zijn stembiljet volgens Broward County negen dagen te laat was aangekomen en dus niet mee was geteld. Hij had de bewijzen van het tegendeel, en begon een rechtszaak tegen het stembureau. Na vier jaar touwtrekken werd hij in het gelijk gesteld, maar aangezien de verantwoordelijke functionaris al een jaar eerder wegens incompetentie ontslagen was, had de rechtszaak geen gevolgen meer.
Hoeveel stemmen zouden er dat jaar niet geteld zijn? Vrijwel niemand neemt de moeite om de verzending van zijn stembiljet zo scherp te controleren en vervolgens ook nog eens een rechtszaak aan te spannen.

Brenda Snipes

Intussen was in Broward County de volgende functionaris aangesteld, ene Brenda Snipes. Deze dame heeft de afgelopen vijftien jaar een verbijsterende staat van dienst opgebouwd.

 • In 2004 beweerde zij dat er 58000 stembiljetten waren kwijtgeraakt in de post, en nadat daar grote ophef over was ontstaan, stelde ze dat het er ‘maar’ 6000 waren.
 • In 2012 werden in Broward County een week na de verkiezingen ineens nog bijna duizend stembiljetten ‘gevonden’.
 • In 2016 bleek Snipes helderziend. De verkiezingsuitslagen werden online bekend gemaakt een half uur voordat de stembureaus gesloten waren.
 • In 2017 werd deze dame door een rechter onder toezicht geplaatst omdat zij stembiljetten vernietigd had. Dit deed zij toen een documentairemaker de stembiljetten opvroeg omdat hij onregelmatigheden ontdekt had.
 • In juli 2018 oordeelde een rechter dat Snipes herhaaldelijk de fout was ingegaan met het openen van de poststemmen. Hij stelde vast dat zij op eigen houtje poststemmen had geopend, zonder dat iemand had kunnen controleren wat zij deed en of de stemmen wel geldig waren. Voor de duidelijkheid: zij behoorde de poststemmen te openen in aanwezigheid van een driekoppige kiescommissie die dan de geldigheid van de stemmen kon beoordelen.

En natuurlijk liet Brenda Snipes zich ook dit jaar weer van haar ‘beste’ kant zien.
Florida is een swing state, en de uitslagen van Broward County kunnen de hele staat van rood naar blauw laten kleuren, zowel voor de senaat als voor het gouverneurschap.

Het ‘vinden’ van stembiljetten

Volgens de wetten van Florida moet elke kiescommissie alle van tevoren uitgebrachte stemmen en alle poststemmen uiterlijk 30 minuten na het sluiten van de stembureaus rapporteren aan het Ministerie. Op de dag van de verkiezingen is dus al bekend hoeveel stemmen er zijn uitgebracht. Na het sluiten van de stembureaus worden de stemmen voor alle races geteld, en moet de kiescommissie elke 45 minuten een voorlopige telling uitbrengen, totdat alle stemmen geteld zijn en de definitieve uitslagen bekend zijn.

Maar de verkiezingen zijn nu een week geleden, en nog steeds worden er nieuwe stembiljetten ‘gevonden’. Dit geldt ook voor het district van Palm Beach, waar de afgelopen week nog 15 000 stemmen zijn opgedoken, maar Broward County spant de kroon met 75 000 ‘extra’ stemmen.
Waar komen die extra stemmen vandaan? Snipes wil het niet zeggen, en niemand kan het uitleggen. En er worden nog steeds stembiljetten gevonden: in privéauto’s, op een vliegveld, er worden dozen in vrachtwagens geladen, en niemand lijkt te controleren wat er gebeurt.

Even voor het contrast: op 12 oktober werden de noordelijke districten van Florida getroffen door de orkaan Michael. De verwoesting was enorm, maar toch hebben deze 35 districten allemaal al lang hun stemmen geteld. Van de 67 districten van Florida, blijven alleen Palm Beach en Broward County hopeloos in gebreke, en wat wil het toeval? Dit zijn allebei felblauwe, Democratische districten.

Intussen heeft Snipes sinds het sluiten van de stembureaus nog niet willen zeggen hoeveel stemmen er eigenlijk uitgebracht zijn in Broward County, en ze heeft geen tussentijdse uitslagen willen geven. Daarnaast weigert ze ook nog aan de inspecties mee te werken waar ze wettelijk toe verplicht is. Afgelopen zaterdag stelde ze na lang aandringen een stapeltje stembiljetten beschikbaar om te laten inspecteren, en wat bleek: van de 205 stembiljetten bleken er 22 ongeldig te zijn. Ruim TIEN PROCENT van de door dit stembureau getelde stemmen, bleek niet geldig, notabene in een stapeltje van 205 stembiljetten die speciaal beschikbaar waren gesteld om te laten inspecteren.

Het is onmogelijk om nog te weten te komen hoe er eigenlijk gestemd is. Het is zelfs heel erg moeilijk om uit te maken of dit verbijsterende incompetentie is of regelrechte fraude. En wat dat laatste betreft, helpt het niet mee dat deze misstanden zo in het voordeel van de Democraten werken.
De Republikeinen zijn des duivels, want de Democratische Brenda Snipes ‘vindt’ vooral Democratische stembiljetten en daardoor is nu voor de hele staat Florida een hertelling onvermijdelijk geworden. Zowel de senaatszetel als het gouverneurschap waren al naar de Republikeinen gegaan, maar door het geknoei in Broward County zijn nu beide races weer onbeslist verklaard. Want ineens zijn nu de verschillen tussen de kandidaten zoveel kleiner dat er opnieuw geteld moet worden.

En daar komt het laatste schandaal nog bij: een actie van advocaat Marc Elias. Elias is door Bill Nelson, de Democratische gouverneurskandidaat, in de arm genomen. Deze fanatieke Democraat heeft al bij een rechter in Florida geprotesteerd tegen het ongeldig verklaren van stemmen van… illegalen. Mensen die helemaal niet mogen stemmen.
Volgens de Republikeinen laten de Democraten geen kans liggen om alsnog de verkiezingen te ‘winnen’, desnoods met fraude.

Fraude?

Dus als u straks op het NOS-journaal hoort of in uw krant leest dat Trump zonder enig bewijs de Democraten beschuldigt van verkiezingsfraude, dan weet u hoe de vork werkelijk aan de steel zit.

De Republikeinen zijn laaiend en er gaan geruchten dat Snipes eindelijk strafrechtelijk vervolgd gaat worden. De Democraten roepen dat er geen sprake is van fraude, en dat ‘elke stem telt’, maar zij hebben op zijn minst de schijn tegen, en ze zullen waarschijnlijk niet meer kunnen verhinderen dat Snipes ontslagen wordt. Wie er uiteindelijk ook wint in Florida, de grote verliezer is de kiezer wiens vertrouwen in de democratie een flinke deuk heeft opgelopen.

Toelichting verkiezingen in de VS

Verkiezingen in de VS zijn een chaos. Democraten en Republikeinen liggen hierover al jaren met elkaar overhoop.
Republikeinen willen meer controle, maar de Democraten denken dat dit discriminerend werkt, vooral voor de zwarte bevolking. En dus blijft elke eventuele verbetering steken in een partijpolitiek moeras. En dat terwijl de problemen gigantisch zijn.

 • Er is geen bevolkingsregister, dus je krijgt niet vanaf je 18e automatisch een stemformulier thuisgestuurd.
  Amerikanen mogen pas stemmen als ze zich als kiezer hebben laten registreren, en dat doet lang niet iedereen. Maar vervolgens zijn de waarborgen een aanfluiting.
  Als Amerikanen verhuizen, moeten ze hun registratie op hun oude adres ongedaan maken, en op hun nieuwe adres weer regelen. Laten ze het eerste na, dan is er niemand die dat controleert.
  Er zijn miljoenen Amerikanen die op meerdere plekken geregistreerd staan, en dus in theorie meerdere keren kunnen stemmen. Vermoedelijk doen sommigen dat ook.
 • Sinds 2002 moeten kiezers zich wel identificeren als ze zich laten registreren, maar in de registraties van voor die tijd zit heel veel vervuiling.
  Bovendien wordt er bij het registreren waarschijnlijk ook gesjoemeld, want kiezers laten zich naar politieke voorkeur registreren, en het kan dus in het belang van de lokale ambtenaar zijn om niet al te nauwkeurig naar een registratie te kijken.
 • Elke staat houdt er zijn eigen regels op na, en de medewerkers van de stembureaus zijn vaak slecht op de hoogte en houden zich dus niet altijd aan die regels.
  Zo kwam afgelopen week een filmpje online waarop een medewerker van een stembureau tegen een undercover journalist zei dat haar illegale vriend gerust kon stemmen, want ‘er stemmen massa’s illegalen.’
 • Een identificatie bij het stemmen is niet verplicht, en dus kunnen mensen heel makkelijk frauderen. De Republikeinen willen een identificatieplicht invoeren, maar de Democraten zijn bang dat het dan voor sommige kiezers te moeilijk wordt om te stemmen.
  De Republikeinen beschuldigen de Democraten ervan dat zij geen identificatieplicht willen omdat zij mensen met bussen langs de stembureaus rijden en op meerdere plaatsen laten stemmen, ja, zelfs dat zij namens doden laten stemmen, maar de Democraten zeggen dat dit valse voorwendselen zijn om zwakkere kiezers te benadelen.
 • Als de Amerikanen gaan stemmen, heeft elk district andere stembiljetten.
  Deze stembiljetten zijn vaak heel onoverzichtelijk door een slechte indeling maar ook doordat er meerdere zaken zijn waarover gestemd moet worden. Dit zorgt ervoor dat sommige kiezers fouten maken bij het stemmen, en dat bemoeilijkt weer het tellen, omdat de tellers moeten interpreteren wat de kiezers bedoeld hebben. Het is dus niet zo als bij ons dat een verkeerd ingevuld stembiljet per definitie ongeldig is.

Waarom is een ordelijk systeem zo belangrijk?
Omdat wanorde, zoals nu in de VS, de kans vergroot op fouten en in het ergste geval fraude.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.