Het nieuws uit Pittsburgh is ijzingwekkend.
Elf Joden afgeslacht. Waarom? Omdat ze Joods waren.

En natuurlijk start meteen het schijnheilige spelletje van ‘Wie is de dader?’
De Trump-haters hopen op een Trump-fan, de SJW-haters hopen op een doorgeslagen Palestina-activist, en de xenofoben hopen op een islamiet. Want daar zijn de Joden wel goed voor, als stok om de vijand mee te slaan. Maar wie kijkt er nog naar de slachtoffers? Zijn we nog geïnteresseerd in de Joden zelf?

Incidenten…

En was dit maar een incident. Was het maar uitzonderlijk dat Joden ‘zomaar’ neergemaaid kunnen worden enkel en alleen maar omdat ze Joden zijn. Maar de gruwel van deze slachtpartij komt extra hard aan omdat de haat tegen Joden zo alomtegenwoordig is.
Wie zou er vandaag de dag nog Joods willen zijn? Altijd op je hoede moeten zijn, altijd over je schouder moeten kijken, want zomaar, uit het niets, kan ineens een of andere idioot jou aanvallen, gewoon omdat jij Joods bent. En niet alleen in de VS. Ook in Europa voelen veel Joden zich allang niet veilig meer.

Het deprimerende van zoeken naar antisemitische ‘incidenten’ in Europa is dat het er zo verschrikkelijk veel zijn. Als we ons beperken tot de Nederland en de ons omringende landen – België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland – dan zien we dat in al deze landen Joden op veel plekken niet met een keppeltje over straat durven. Overal worden Joodse graven geschonden, gedenktekens beklad, Joden getreiterd, bedreigd en zelfs vermoord. En de laatste jaren lijkt het antisemitisme overal gewelddadiger te worden.

Een kort overzicht.

België

In België werd een aanslag gepleegd op een Joods museum. Dit was zo geruchtmakend dat er een Nederlandstalige Wikipedia-pagina van is, maar voor een overzicht van antisemitische incidenten moeten we vreemd genoeg naar de Engelse Wikipedia. Daar kunnen we leren dat er al in 1980 in Antwerpen een aanslag was op Joodse schoolkinderen, waarbij een jongen om het leven kwam en twintig gewonden vielen. En wist u dat er in 1981 een aanslag is gepleegd op een Antwerpse synagoge waarbij drie doden en 106 gewonden vielen?
En verder: het met stenen bekogelen van een bus met Joodse kleuters, ‘Dood aan de Joden!’ bij demonstraties, mishandelingen, bedreigingen, brandstichtingen… Het is om misselijk van te worden.

Frankrijk

In Frankrijk zijn de afgelopen jaren al heel wat Joodse slachtoffers gevallen, denk maar aan de aanslag in Toulouse toen drie Joodse kinderen en een rabbijn bij een Joodse school vermoord werden.
En in de schaduw van de aanslag op Charlie Hebdo vond een gijzeling met dodelijke afloop plaats in een koosjere supermarkt in Parijs.
Dan zijn er nog de afzonderlijke ‘incidenten’ waarbij Joden bedreigd, mishandeld of vermoord werden. Denk aan de gruwelijke moorden op Ilan Halimi, op Sarah Halimi (geen familie) en op Mireille Knol.

Duitsland

In Duitsland zijn sinds 1970 maar liefst 31 doden gevallen door antisemitisch geweld, de lijst van ‘incidenten’ is lang, en de angst onder de Joodse bevolking neem toe.
Bovendien doet zich hier het vreemde fenomeen voor dat de Duitse overheid zo bang is voor antisemitisme, dat antisemitisch geweld vaak geen Jodenhaat genoemd mag worden. Zo werd een aanslag op de synagoge van Wuppertal niet antisemitisch genoemd.
Toen de omroepen Arte en WDR een documentaire lieten maken over antisemitisme in Europa, schrokken ze zo van het resultaat dat ze weigerden hem uit te zenden. Gelukkig kwam uitgerekend sensatiekrant Bild op voor de makers en zette de film ongecensureerd online.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië zijn de laatste jaren geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar er zijn wel degelijk steeds meer incidenten, en met name de Labourpartij lijkt onder Jeremy Corbyn af te glijden naar steeds openlijker antisemitisme. De ongerustheid onder Britse Joden werd zo groot, dat drie Joodse kranten in ongekende eendracht tegelijk hetzelfde artikel plaatsten, waarin ze stelden dat Corbyn een klimaat schept waarin Joden zich niet meer veilig voelen in Groot-Brittannië.

Nederland

En hoe is het in Nederland?

Helaas, ook bij ons is beveiliging van Joodse scholen en instellingen noodzakelijk. Joodse graven worden geschonden, Joden worden getreiterd en bedreigd, en er zijn te veel incidenten, die bovendien vaak niet eens als antisemitisch gezien worden.
Onderaan dit artikel heb ik geprobeerd een overzicht te maken van wat er sinds 2006 het nieuws gehaald heeft, en sommige verhalen zijn zo diep weggestopt dat ik niet durf te beweren dat mijn overzicht compleet is. Maar compleet of niet, het beeld is duidelijk. Joden in Nederland hebben meer te vrezen dan andere Nederlanders. Ze kunnen zomaar uit het niets ineens belaagd worden.

En het rare is, het lijkt wel alsof we een zekere mate van antisemitisme ‘gewoon’ vinden, alsof dat nu eenmaal onvermijdelijk is. Sterker nog, als mensen het wagen om hier tegenin te gaan en het voor de Joden op te nemen, lopen ze zelf gevaar, zoals die Turkse huiswerkbegeleider in Arnhem, die probeerde aan Turkse jongens uit te leggen dat antisemitisme niet deugt.

Het is hun eigen schuld

Joden en Joodse organisaties trekken steeds wanhopiger aan de bel, maar vaak worden aanvallen op Joden niet eens antisemitisme genoemd. Zoals bijvoorbeeld in Den Haag, toen in de Schilderswijk de kreet ‘Dood aan de Joden!’ klonk; daar was volgens burgemeester van Aartsen ‘geen grens overschreden’. Of denk aan de aanslag op het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, waar volgens de rechter geen sprake was van antisemitisme, maar van protest tegen de staat Israël.
Volgens deze logica kan een Tibetaanse balling een aanslag op een Chinees restaurant rechtvaardigen als een protest tegen de bezetting van Tibet. Zou iemand dat ooit in zijn hoofd halen?

Eigenlijk is deze duiding van de feiten ronduit schunnig. Het is een variant op ‘dan had ze maar niet een kort rokje aan moeten trekken’. ‘Hadden die stomme Joden maar niet in het Midden-Oosten een eigen staat moeten hebben, dan was er vast geen Jodenhaat meer geweest.’
En gij geleuft dat?
Vrijwel alle Joden stammen af van immigranten, sterker nog, van zwervers. Overal en altijd zijn de Joden vervolgd, verjaagd en verbannen. Hoe braaf ze ook waren, welke bijdragen aan de maatschappij ze ook leverden, elk moment kon het tij keren en dan moesten de Joden weer huis en haard verlaten en elders opnieuw beginnen, als ze de aanvallen tenminste overleefd hadden.

Geschiedenis

Het antisemitisme is van alle eeuwen, en zowel Christendom als Islam hebben daar een bedenkelijke rol in gespeeld.
Het Jodendom is natuurlijk de bron van deze twee religies, en beide godsdiensten wilden in het begin graag de Joden bekeren. De Joden die dat weigerden, werden al snel tot vijanden verklaard, zowel door de kerk als door de Islam, en meedogenloos vervolgd. Ook Maarten Luther, de grote hervormer, werd een regelrechte antisemiet toen de Joden hem niet wilden volgen.

En als het niet was om hun religie, dan werden Joden wel vervolgd om hun succes. Ze konden het simpelweg niet goed doen. Vaak werden ze van allerlei beroepen uitgesloten, maar als ze dan – bijvoorbeeld in het bankwezen – succesvol waren, dan werd hun dat weer kwalijk genomen.
Slechte heersers kunnen altijd een zondebok gebruiken, en de Joden waren eeuwenlang de zondebok bij uitstek. Alles was de schuld van de Joden, en zolang de meute achter de Joden aan ging, was de zittende macht weer veilig. Deze tactiek wordt in het Midden-Oosten nog veelvuldig toegepast.

Oorzaak en gevolg

Zelfs Joden die het Jodendom afzwoeren, waren niet veilig, denk maar aan de Dreyfusaffaire, toen een hoge Franse militair van Joodse afkomst ten onrechte als verrader gebrandmerkt werd. In deze zaak bleek het antisemitisme een grote rol te hebben gespeeld, en dit bracht Theodor Herzl tot het inzicht dat Joden uiteindelijk nergens veilig zouden zijn.
Mensen die beweren dat antisemitisme veroorzaakt wordt door het bestaan van de staat Israël, draaien de zaken om. De staat Israël is ontstaan door het alomtegenwoordige antisemitisme, en de gebeurtenissen in Pittsburgh bewijzen eens te meer hoeveel bestaansreden de staat Israël heeft.

Want weer vluchten Joden naar Israël.
Weet u dat het grootste deel van de Joodse bevolking van Israël afstamt van vluchtelingen? De Joden kwamen uit de Arabische landen, uit het West-Europa van na de Holocaust, uit Rusland – met zijn geschiedenis van pogroms – en nu weer uit westerse landen, de laatste jaren vooral uit Frankrijk .
Vluchtelingen hebben recht op veiligheid, zeggen we altijd, maar geldt dat ook voor Joden? Die opgejaagde Joden die in Israël een veilig heenkomen zoeken, mogen die van ons daar wonen? Of worden ze dan weer wereldwijd veroordeeld? Wordt hen dan weer de grond onder hun voeten ontzegd?
Wie de aantallen VN-resoluties tegen Israël bekijkt – zeker in verhouding tot de aantallen tegen Syrië, Noord-Korea en Saoedi-Arabië – die kan niet anders dan concluderen dat de staat Israël de Jood onder de volkeren is.

Zuinig zijn op ‘onze’ Joden

Laten wij in Nederland zuinig zijn op onze Joden.
Laten wij elk antisemitisme, ook van zogenaamde Palestina-activisten, scherp veroordelen. Wereldwijd staan de Joden bloot aan vervolging en discriminatie, laten wij in Nederland ervoor waken dat wij hier niet in meegaan. Laten wij onze Joodse medeburgers volstrekt eerlijk behandelen, zoals wij zelf behandeld willen worden.

Laten wij er alles aan doen om te zorgen dat de Joden in elk geval in Nederland nog veilig zijn.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.

Antisemitisme in Nederland sinds 2006, een onvolledig overzicht:

2006: Joodse graven beklad in Dorst 

2006: Joodse graven beklad in Zaltbommel 

2009: Joods centrum Amstelveen beschoten

2010: problemen om les te geven over de Holocaust

2010: steen door raam Jodenhoer

2013: herdenking Kristallnacht gekaapt door tegenstanders Israël

2014: ‘Dood aan de Joden!’ in Den Haag

2014: Joods monument beklad in Gorinchem 

2015: Joods echtpaar overvallen in Amsterdam

2015: Joden met keppeltje steeds vaker doelwit op straat

2015: grafschennis Oud-Beijerland

2016: Israëlische vlag verboden bij dodenherdenking Utrecht 

2018: schelden met ‘kankerjood

2018: ‘grappig’ liedje Sanne Wallis de Vries

2018: Joods restaurant Amsterdam meerdere malen aangevallen

2018: Joodse gemeente uit synagoge Deventer gezet

2018: Joodse graven Zeeburg beklad