De BlokkeerFriezen staan voor de rechter. Zij hielden op de A7 een groep activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tegen, waardoor die niet konden demonstreren bij de Sinterklaasintocht in Dokkum in 2017.

Zo hoort het, nietwaar? Als je de wet overtreedt, kom je voor de rechter. En het blokkeren van een snelweg of het verhinderen van een demonstratie, dat is bij wet verboden. Logisch dus dat deze mensen zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Maar waarom is er dan zoveel aandacht voor deze rechtszaak? Waar winden mensen zich over op?

Andere ordeverstoringen

Op dezelfde dag dat de Friezen de A7 blokkeerden, werd ook de Erasmusbrug in Rotterdam geblokkeerd.  Ook deze actie was niet aangekondigd en had geen goedkeuring van de overheid gekregen. Ook hier kwam het verkeer vast te staan. Ook in Rotterdam draaide het om Zwarte Piet. Maar de blokkeerders van de Erasmusbrug worden niet vervolgd. Waarom niet?
En er zijn meer voorbeelden te vinden van wegblokkades door activisten: op 22 april 2015 werd het verkeer op de snelweg zelfs gehinderd door actievoerende politiemensen. Zijn deze actievoerders ooit voor de rechter gedaagd? Er is niets over te vinden.

Het is ook niet bepaald de eerste keer dat in Nederland een demonstratie gesaboteerd wordt. Met name Pegida kan hier een woordje over meespreken: hun demonstraties beginnen vaak later doordat tegenprotesten alles ontregelen, en er is al meerdere keren intimidatie of zelfs geweld gebruikt tegen Pegida-demonstranten. Denk maar aan de demonstratie in Amsterdam op 6 februari 2016, toen er zelfs een bom werd gevonden.
Ook afgelopen week was het weer raak toen een klein groepje Pegida-demonstranten door een grote groep tegendemonstranten werd bekogeld met o.a. vuurwerk. Eerder dit jaar zag Pegida zelfs af van een demonstratie omdat de beweging werd opgewacht door een grote menigte agressieve tegendemonstranten.
Zijn de anti-Pegida-demonstranten vervolgd? Is er zelfs ooit iemand bestraft voor die bom in 2016? Het lijkt er niet op.

Racisme

Is er dan een andere verzwarende omstandigheid die de vervolging van de BlokkeerFriezen rechtvaardigt? Volgens de KOZP-activisten wel: Zwarte Piet is immers racistisch.

Deze claim klinkt indrukwekkend, maar hard schreeuwen maakt iets nog niet waar. Racisme is: mensen superieur of inferieur achten op grond van hun huidskleur en daar vervolgens naar handelen.
Hier is bij Zwarte Piet geen sprake van. Hoe je het ook wendt of keert: Zwarte Piet is net zo min racistisch als de gewoonte bij veel Afrikaanse stammen om soms het gezicht wit te schilderen. Het is gewoon de kleur die het sterkste contrast met de eigen huidskleur oplevert.

En de voortdurende vergelijking met het Amerikaanse Blackface slaat als een tang op een varken. Blackface ontstond na de afschaffing van de Amerikaanse slavernij in een poging om de zwarte bevolking eronder te houden en was dus werkelijk een instrument van racisme, wat Zwarte Piet nooit geweest is.
En het lijkt wel alsof alleen westerlingen van racisme beschuldigd mogen worden, want terwijl de Nederlanders elk jaar belaagd worden vanwege hun ‘racistische’ Sinterklaasfeest, is het Iraanse feest Hajji Firuz met een prachtige Zwarte Piet zelfs door de VN uitgeroepen tot beschermd nationaal erfgoed. Dit is dezelfde VN die Zwarte Piet als racistisch bestempeld heeft. Hebben Iraniërs soms meer rechten dan Nederlanders?

Goede en foute meningen

Officieel zijn we allemaal gelijk voor de wet. Officieel hebben we allemaal dezelfde rechten en dezelfde plichten, maar in de praktijk gelden andere wetten. In Nederland bestaan goede en foute meningen. Niet iedereen zegt het hardop, maar iedereen weet het.

  • Goed is: in Zwarte Piet racisme zien; je wereldburger voelen; je zorgen maken om klimaatverandering; voor de EU zijn; asielzoekers ruimhartig welkom heten; vertrouwen hebben in de NOS en de ‘nette’ kranten; op de juiste partijen stemmen, zoals GroenLinks en D66.
  • Fout is: vinden dat Zwarte Piet niet racistisch is; zeggen dat er hysterisch gedaan wordt over het klimaat; de EU bedenkelijk vinden; zeggen dat niet alle asielzoekers echte vluchtelingen zijn; de NOS en veel kranten wantrouwen; en vooral, op de verkeerde partijen stemmen, zoals de PVV en FVD.

En die tweedeling gaat ver. Als je aan de ‘goede’ kant staat, dan ben je een weldenkende burger. Maar als je aan de ‘verkeerde’ kant staat, dan moet je verantwoording afleggen. Dan zet je de deur open voor nazipraktijken, dan ben je zelf misschien/waarschijnlijk een nazi, een racist of een fascist.

Overdreven? Kijk de kranten maar eens in. In de keurige Volkskrant werd Jenny Douwes – voorvrouw van de BlokkeerFriezen – geïnterviewd en de journalist suggereerde meerdere malen dat het extreemrechts is om voor Zwarte Piet te zijn.
En het al even keurige NRC deed in april uitgebreid verslag van de problemen rond de intocht van 2017 en bleek bepaald niet neutraal. In de ondertitel werd al gesteld dat de autoriteiten ‘maar één kant op keken’, oftewel: degenen die tegen Zwarte Piet waren hadden beter beschermd moeten worden, en degenen die voor Zwarte Piet waren hadden harder aangepakt moeten worden.

En ook verder in het artikel worden de KOZP-activisten voortdurend als vredelievend geportretteerd, terwijl degenen die het feest ongestoord wilden vieren als onverdraagzaam worden neergezet, bedenkelijke lieden die samenwerken met rechtsextremisten en voetbalhooligans.
En dat terwijl de Friezen er alles aan gedaan hebben om hun feest juist niet te laten overnemen door extreemrechts.

En ondanks al deze feiten laten veel politici en opiniemakers de oren hangen naar een kleine, maar luidruchtige minderheid die zich onverzoenlijk opstelt.
De meeste mensen waren oorspronkelijk best bereid om het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen, maar de activisten willen simpelweg geen compromissen sluiten. Als we het over onverdraagzaamheid hebben, dan is wel duidelijk dat deze kleine groep – hooguit een paar honderd mensen – wil bepalen hoe de meerderheid haar feest viert, en daarbij niets accepteert wat ook maar een beetje afwijkt van de eigen ideeën.

De werkelijke discriminatie

Dit alles stinkt naar vooringenomenheid. Erger nog: het riekt naar discriminatie. En waren het alleen maar de kranten die discrimineren, maar het lijkt er sterk op dat de overheid het ook doet.

Alweer: overdreven? Lees maar wat de overheid er zelf over zegt: ‘Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen.’ En volgens diezelfde overheid is dat bij wet verboden.
Als de overheid dus wel de BlokkeerFriezen vervolgt en niet de Zwarte Piet-activisten die de Erasmusbrug blokkeerden, dan kan de overheid daar maar beter een heel goede verklaring voor geven. En in het verlengde daarvan, laat de overheid dan ook maar eens uitleggen of al die mensen die Pegida-demonstraties verstoord hebben ook vervolgd gaan worden. Iedereen is gelijk voor de wet, toch?

Maar het valt te vrezen dat de overheid zich niet ter verantwoording zal laten roepen. Tenslotte is onze rechtspraak al vaker partijdig gebleken.
Herinnert u zich nog die rechter, Sebastiaan Hermans, die zonder blikken of blozen vertelde dat een PVV’er volgens hem geen rechter kon worden? En deze man zit in de ballotagecommissie! En hoe vaak gebeurt het niet dat rechters uitspraken doen die op zijn minst twijfelachtig zijn en soms zelfs het rechtvaardigheidsgevoel van gewone burgers geweld aan doen? Denk maar aan de asielzoeker die een lagere straf kreeg, omdat de rechter zijn verblijfsvergunning niet in gevaar wilde brengen.
Hoe valt dat uit te leggen als gelijkheid voor de wet?

Het geduld raakt op

Er is een ‘weldenkend’ deel van onze samenleving dat denkt het beter te weten dan ‘het volk’. Bij plaatselijke kwesties zoals de gemeentelijke herindelingen in Haren en nu weer Nuenen kan dit ‘weldenkende’ deel het zich veroorloven om over de burgers heen te lopen, maar met de kruistocht tegen Zwarte Piet begeeft men zich op gevaarlijk terrein. Het Sinterklaasfeest is diep geworteld in de Nederlandse samenleving; het maakt wezenlijk deel uit van de identiteit van het Nederlandse volk.

Verreweg de meeste Nederlanders zijn niet geneigd om zich bezig te houden met politiek. Ze gaan hooguit stemmen en mopperen soms op allerlei regels en belastingen, maar zolang ze zich in het dagelijks leven goed kunnen redden halen ze hun schouders op over ‘die daar in Den Haag’.
Deze grote ‘zwijgende’ meerderheid wordt meestal genegeerd, en dat geeft gewoonlijk geen problemen, maar nu begeeft de overheid zich in het privéleven van deze burgers en probeert daar regels op te leggen die weerstand oproepen. En als men dan reageert met tegenprotesten, dan lijkt het erop dat niet iedereen voor de wet gelijk is, en dat mensen die actievoeren voor Zwarte Piet veel harder worden aangepakt dan mensen die actievoeren tegen Zwarte Piet.

Dit verschil is niet uit te leggen. Het is een verkrachting van het rechtsgevoel van de burgers.

En dus is de vraag die nu opdoemt: hoe lang kan je een volk provoceren voordat je te ver gaat? Hoe vaak kan je een beer in winterslaap prikken voordat hij wakker wordt en aanvalt?

Nagekomen bericht: de eisen in de zaak van de BlokkeerFriezen zijn net – 12 oktober ’18 – bekend geworden. Als je ziet in wat voor zaken soortgelijke straffen zijn uitgedeeld…  Dan is eens te meer de vraag terecht: is iedereen in Nederland gelijk voor de wet?

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg Maaike (Repel) op Twitter.